Cheminova-gift målt 14 km fra depot

Udsivningen af gift fra kemivirksomheden Cheminovas gamle depot i Høfde 42 på Harboøre Tange er kraftigere end teknikere tidligere har antaget. En rapport udarbejdet af amtets miljøafdeling, Miljøstyrelsen og flere konsulentfirmaer har således målt udsivning af det giftige stof parathion i sundhedsskadelige mængder op til 14 kilometer syd for depotet.

Stoffet bliver optaget gennem huden, og flere eksperter mener ifølge Dagbladet Information, at der øjeblikkelig burde udstedes et badeforbud.

Rapporten landede på amtspolitikernes bord lige før sommerferien, og amtsborgmester Knud Munk Nielsen (V) tilslutter sig synspunktet om, at området ved Høfde 42 bliver indhegnet hurtigst muligt.

I slutningen af oktober måned sidste år blev Miljøministeriet og Ringkøbing Amt enige om, at Høfde 42 skal indkapsles i stål - og at udgiften bliver ligeligt fordelt mellem amt og stat. I første omgang blev udgiften sat til 14 millioner kroner, men siden er de anslåede udgifter vokset til 30 millioner kroner.

Under alle omstændigheder vil stålindkapslingen, der vil bestå af et ståltag, stålvægge og fast lerbund over depotet kun kan holde i 25 år. Over for Information fastslår projektleder i amtet, civilingeniør Vibeke Frølich Lanzsky, at ny teknologi og forskning til trecifrede millionbeløb for en vedvarende løsning kan blive næste punkt, som politikere på amts- og landsplan skal tage stilling til.