Chefer skjulte kviksølv-forgiftning for medarbejdere i Grindsted

Medarbejdere på Grindstedværket, som Danisco ejer i dag, blev i 1960'erne og 1970'erne forgiftet med kviksølv fra produktionen af blandt andet medicin.

Mængden var så markant, at kviksølvmålinger fra medarbejdernes urin og blod var henholdsvis 28 og 10 gange højere end datidens tilladte grænseværdier.

Ifølge flere af de nulevende medarbejdere undlod ledelsen af oplyse dem om målingerne. Fortielsen skete, til trods for at både embedslæger og Arbejdstilsynet gang på gang påpegede de farlige produktionsforhold.

»Jeg er ved at blive træt af disse evindelige målinger, der åbenbart i meget ringe gad kan omsættes til krav på Grindstedværket,« skrev embedslæge Mogens Bang ifølge fagforeningen 3F's blad efter at have fået indsigt i dokumenterne.

»Jeg fatter i øvrigt ikke, hvilke grunde der kan nævnes til IKKE at lukke pågældende afdeling,« lød det fra daværende kredschef for Arbejdstilsynet i Ribe Amt, J. Guldbæk Christensen, i august 1977.

I over 15 år forsøgte lægerne og Arbejdstilsynet at råbe op over for Grindstedværkets ledelse. Ledelsen valgte at ignorere problemet, og Danisco fik lov til at fortsætte produktionen til februar 1979, hvor den flyttede til nye produktionsforhold i Grenå.

»Det er en beklagelig sag, og det påvirker os meget,« siger Danisco-direktør Martin Kirstein Madsen.

Fagbladet og 3F kan berette, at flere af de tidligere medarbejdere døjer med rystende hænder, ringe korttidshukommelse og et skrantede helbred, som de tilskriver arbejdet på Grindstedværket. Nogle af dem rengjorde kviksølvtankene uden åndedrætsværn.

Fakta: Grindstedværket

I/S Grindstedværket blev grundlagt i 1924 af cand. polyt. Chr. Lundsgaard. Værket producerede dengang primært organiske kemikalier.

Forureningen fra værket, der i 1980 skiftede navn til Grindsted Products, har ødelagt grundvandet under den jyske by.

I 1960'erne tænkte man ikke på de varige konsekvenser af forurening. Dengang gjaldt det om at holde udviklingen i gang. Derfor fik Grindstedværket tilladelse til at forurene ved at lede giftigt materiale direkte ud i naturen, enten via Grindsted Å eller i Kærgård Klitplantage.

I 1972 fik Grindstedværket den eneste tilladelse, der nogensinde er givet en dansk virksomhed, til at dumpe sit kemiske affald i Nordsøen. I 1983 blev dumpningerne i Nordsøen bremset, fordi Grindstedværket ulovligt havde smidt klorholdigt affald i havet.

Dokumentation

3F: Kviksølvskandalen i Grindsted