Chefen skal punge ud for hemmelige jobaftaler

Firmaerne skal betale bøder, hvis det bliver opdaget, at de hemmeligt aftaler ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Det bliver konsekvensen af et nyt lovforslag, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) sender i høring.

»Det er grundlæggende urimeligt at stavnsbinde medarbejdere til en virksomhed. Med det nye lovforslag vil jeg derfor sikre, at medarbejderne ikke bare skal orienteres, hvis de er underlagt en jobklausul - de skal også give samtykke og kompenseres økonomisk,« udtaler Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse.

For 13 måneder siden forkastede han ellers et at lovgive mod brugen af hemmelige jobklausuler. Argumentationen lød, at dokumentationen om udbredelsen var alt for pauver.

Det er dokumentationen sådan set stadig, men nu hæfter beskæftigelsesministeren sig ved, at arbejdsgiverne selv har opfattet jobklausuler som et meget begrænset problem, der hører til sjældenhederne.

»Derfor forventer jeg heller ikke, at virksomhederne får problemer med forslaget, og de nye regler sætter ikke virksomhedernes knowhow og forretningsgrundlag på spil,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Formanden for IDA, Lars Bytoft har det ambivalent med udspillet.

»Grundlæggende er det godt. Men som det hele tiden har været, så er den reelle udfordring selve bevisbyrden,« erklærer han.

Hvilken størrelsesorden forestiller du dig, at en bøde skal være på for
at have en præventiv effekt eller virkning?

»Omkring 100.000 kroner per medarbejder. Det skal kunne mærkes.«

En god medarbejder, som en virksomhed mister, er vel mere værd?

»Vurderingen er også givet på stående fod, og man kan jo også nemt bare sige en million, men 100.000 beløb svarer vist meget godt til den størrelsesorden af bøder, vi bruger her i samfundet.«