CerCell indstiller medicinfabrikken CellCore

CellCorehtml {overflow:visible};.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid rgb(255,255,255);border-bottom:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);border-right:1px solid rgb(255,255,255);border-right:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:#cfe2f3;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:180.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#073763;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:top;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s9 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s7 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s8 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s10 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s11 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;}

Kandidat til Produktprisen 2012
Produktets navn:CellCore
Firma:CerCell ApsMalmmosevej 19C2840 Holte
Beskrivelse af produktet:CerCell´s visioner er at udvikle og fremstille produktions udstyr der bidrager til større bæredygtighed, ansvarlighed og livskvalitet for mennesker gennem:+ lettere adgang og mindre investering i produktions udstyr der er vigtig for især mindre (SME) pharma virksomheder+ såkaldt "personalized-medicine" hvor en patient på sit hospital med "sin egen" en-gangs bioreactor får fremstillet netop den mængde egne stam-celler (regenerative medicine) der skal til at løse det patientent specifike problem+ masse produktion af stam-celler hvorved det bliver muligt at 3D printe kunstige menneskelige reservedele - et organ som f.eks hud, en kirtel, en nyre der passer netop til den pågældende patient til en lavere pris end med nutidens genbrugs organer og tilmed uden afstødnings problemer+ at anvende organisk dyrkede råvarer til de anvendte plastmaterialer til virksomhedens bioreactor og fermenter produkterCerCell´s en-gangs bioreactorer og fermentorer er gennem 6 patent familier patent ansøgt med Lars Bo Kjerrumgård´s/ZBM´s hjælp og flere ansøgninger har nået PCT og US ansøgningsfasen.CerCell er et af flere resultater af dansk (www.stobbe.com) deltagelse i flere EU rammeprogram forsknings projekter. De øvrige partner i seneste Atlantis FP6 projekt har ikke bidraget i udvikling af CerCell´s portfolie.
Produktkategori:Globalprisen (eksportpotentiale/arbejdspladser)
Produktets betydning:CerCell er er i realiteten et university (DTU 1988-1996) og EU FP6 (2008-20011) projekt spin-off med det formål at producerer nationalt og globalt markedsfører omtalte portfolio. Virksomheden er teknologisk markedsførende og på flere områder eneste udbyder af egne unike produkter. Det er lykkedes virksomheden at tiltrække distributører og kunder globalt og starte produkt salget primo 2012. Virksomheden går fra få medarbejdere 2010 til 20 i 2015.CerCell er financieret uden banklån, financielle eller andre investorer.CerCell har opnået den status at blive inviteret med i nye EU FP7 projekt ansøgninger grundet potentialet i basis teknologien CellCore.Et reduceret investeringsbehov i lab faciliteter og udstyr for tusinder at små forsknings pharma virksomheder globalt betyder at flere produktet når i mål og ikke tabes før success.Den ultimative vision om masse produktion af billige stamceller for forbedret behandling og især kunstig fremstilling af menneskelige reservedele har ultimativt økonomisk potentiale og betydning for samfundet.
Betydning i kategori:Det "geniale løsning" "hjælper mennesker" globalt for "større livsglæde" på basis af et "nyt produkt fra en ny virksomhed" med enormt "eksportpotentiale" - hvorfor een specifik kategori fra jeres oplæg er svær af vælge!Men,1. produkterne CellCore og BactoVessel m.fl. er world-first2. produkt port-folie er 100% udviklet i DK og skal sælges globalt eftersom Danmark er få % af det globale markeds potentiale3. lancering på markedet primo 20124. råstof til biologisk medicin og fremstilling af menneskelige reservedele har opnået voldsom international interesse de seneste par år5. produktet reducerer vægt med faktor 20 der letter den daglige brugers håndtering. 6. Process opstart er reduceret fra 2 dages rengørings forberedelse til 2 timer. 7. Brug af en-gangs, meget kompakte, kontinuerlig produktion bioreactorer reducerer betragteligt investerings behov i overgangs fasen fra lab til pilot produktion af biologiske mediciner.
DesignDetailjeret viden og erfaring fra de involverede medarbejdere omkring fluid mekanik, om gradienters opståen i fluid systemer, om porøse materialer egenskaber, om produktions processer, om den innoative process at skabe en virksomhed med arbejdspladser baseret på forskning, viden om økonomisk styring, håndtering af Intelektual Property Rights er bare få af de nødvendige kompetancer.Fra den innovation tanke proces over design fasen til prototype fremstilling for hurtige praktiske tests med begrænset investring for senere produkt fremstilling til betalende kunder har SolidWorks (CAD program) med direkte 3D printning udført i polyamide vist sig helt u-undværlig (Damvig Development).Bioneer i Hørsholm har 2009-2011 med højt værdsat økonomisk støtte fra Forsknings og Innovation Styrelsen udført mange forsøg for at optimerer den vanskelige process at gro de små celler i tætheder 50 gange større end dagens bedste. Novo Nordisk har undervejs bidraget som mentor med detalje forståelse om bioreactorer og viden om integrering af produkter i eksisterende styringsanlæg.
UdviklerteamPer Stobbe, Anders Elsberg, Jacob Hiob Thilo, Flemming Petersen
Lanceretfebruar 2012
![Eksternt billede](//images-docs-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://ing.dk/modules/xphoto/library/originals/7/0/70223.jpg&container=docs&gadget=docs&rewriteMime=image/*&resize_h=136&resize_w=140)
CerCell er 2012 blevet synonymt med en portfolie af skalerbare en-gangs bioreactor (CellCore) og fermentorer for produktion af biologisk medicinske produkter (proteiner eller celler) på basis af mammale celler, bakterier eller gær.
Hjemmeside[www.cercell.com](http://www.google.com/url?q=http://www.cercell.com&sa=D&usg=ALhdy29KtxV9E7WqVmbnXA7cOfARi6nIiQ)
Beskrivelse (PDF)[http://cercell.com/download](http://www.google.com/url?q=http://cercell.com/download&sa=D&usg=ALhdy2_g8nfDYeENGKcW4gRf7TFhBAMlpA)
Video