Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Centrale aktører: Sådan skal power-to-x bringes på skinner i Danmark

PLUS.
Illustration: Ingeniøren

En flok centrale aktører fra energibranchen samt transport- og logistikbranchen har udarbejdet et konkret forslag til, hvordan vi hurtigt kan få sat gang i en ny, grøn industri i Danmark form af en satsning på produktion af flydende brændstoffer på basis af el og en kulstofkilde, også kaldet power-to-x.

For selvom politikerne ifølge sommerens klimaftale for energi og industri allerede har lovet at yde tilskud til PtX-teknologier og formulere en samlet strategi for PtX og CO2-fangst, udnyttelse og lagring (CCUS), så mener aktørerne, at der er brug for at handle nu – ikke mindst fordi landene rundt om os rykker på samme dagsorden.

Læs også: Ørsted og BP går sammen om brintprojekt i Tyskland

Parterne bag rapporten mener ligefrem, at vi står ved en skillevej, hvor vi enten kan stille os tilfreds med at være leverandør af grøn strøm og dermed overlade forædlingen og PtX-produktionen til andre, eller kan tage del i industrialiseringen og være med at opbygge kompetencer på dette felt:

»Vores konklusion er, at vi skal investere i, at Danmark bliver rigere ikke kun på eksport af strøm, men også fremtidens grønne energiressourcer i form af PtX-produkter,« hedder det i rapportens begrundelse for at komme med sine anbefalinger.

Power-to-x paradokset

Forslagene tager udgangspunkt i, at PtX har potentiale til at kunne producere grønne brændstoffer til de svære sektorer som tung transport, luft- og skibsfart, men at de grønne brændstoffer endnu er alt for dyre i forhold til fossile alternativer.

Strøm og tariffer udgør hovedparten af omkostningerne til produktion af grøn brint. Illustration: Dansk Energi

Derfor skal omkostningerne ved PtX ned, men det kan kun ske, hvis efterspørgslen stiger, men det gør den omvendt ikke, så længe produktet er dyrt – noget, man kalder power-to-x-paradokset.

Læs også: Overskudsvarme fra Power-to-X bliver vigtig i Aarhus’ fremtidige forsyning

Derfor skal en kommende PtX-strategi støtte hele værdikæden fra produktion og til anvendelse af PtX-produkterne. Anbefalingen lyder på, at staten skal afsætte ca. 10 mia. kr. i perioden 2021-2030 dels til denne kickstart, dels til via udbud at industrialisere PtX-produktionen samt at understøtte teknologiskiftet i de sektorer, der skal anvende PtX-produkterne.

Værdikædeprojekterne skal sikre at, der er etableret samlet ca. 0,5 GW elektrolysekapacitet senest i 2026.

(Artiklen fortsætter under illustrationen)

Illustration: Dansk Energi

Markedsudbud af produktion af PtX-produkter kan efterfølgende videreføre udbygningen af produktionskapacitet for både brint og andre PtX-produkter, så der opføres yderligere ca. 2,5 GW elektrolysekapacitet frem mod 2030.

Læs også: Styrelse: Power-to-x bliver energisluger af rang

De samlede investeringer vil ifølge rapporten beløbe sig til 25-35 mia. kroner, hvor investorer og aktører så skal klare resten.

Vil kræve 3 GW elektrolysekapacitet

Forslagene tager udgangspunkt i, at de nye brændstoffer tilsammen skal levere en CO2-reduktion på 2,5 mio. ton på tværs af vejtransport, luft- og skibsfart. Heraf vil ca. 1,5 mio. tons bidrage til reduktion af nationale emissioner i 2030 og dermed tælle med i 70 pct.-målet. Cirka 1 mio. ton vil nedbringe emissionerne fra skibe og fly, der afgår fra Danmark og derfor ikke kan godskrives det danske klimaregnskab.

Læs også: Rådgiver om power-to-x: Samspil mellem vind og elektrolyseanlæg bliver svært

Dette ambitionsniveau vil ifølge rapporten kræve produktion af cirka 0,35 mio. ton brint i 2030, hvilket igen vil kræve etablering af ca. 3.000 MW elektrolysekapacitet. Til sammenligning er der i dag i alt 34 MW elektrolysekapacitet under opførelse.

Denne elektrolysekapacitet vil forøge det grønne elbehov med 10 TWh, svarende til ca. 2,5 GW havvindkapacitet, hvilket stiller store krav til udbygningen af vedvarende energi.

Udnævn en PtX-minister!

Ud over denne nationale kickstart skal strategien også indeholde en international indsats omkring etablering af regler og markedsrammer for at øge efterspørgslen efter PtX-produkter og -teknologi.

Læs også: Analyse: Er brint eller batterier fremtiden for den tunge transport?

Og endelig skal der sørges for en handlekraftig, politisk og administrativ styring af området, hvor erhvervslivet løbende involveres og tages med på råd om fremtidige tilpasninger af PtX-strategien.

Blandt andet foreslår man, at der skal udnævnes en minister, der specifikt får til ansvar at drive udviklingen inden for PtX, og så skal der nedsættes en taskforce, der skal følge strategien og løbende rapporterer til såvel regeringen og Grønt Erhvervsforum om fremdrift og evt. behov for nye beslutninger.

Læs også: IDA roser regeringens forskningsstrategi med 750 mio. til power-to-x og CO2-lagring

Nettariffer bør følge geografien

Rapporten peger også på, at tarif- og nettilslutningsmodeller skal udvikles, således at for eksempel elektrolyseanlæg skal betale en tarif, der reelt afspejler den belastning og aflastning, som de kan tilbyde nettet og energisystemet i øvrigt.

Konkret foreslår man derfor at tillade geografisk differentierede forbrugstariffer, som kan give incitament til, at forbruget lægges der, hvor det kræver mindst mulig netudbygning.

Læs også: Energinet: Elektrolyseanlæg kan blive rentable allerede om få år

Anbefalingerne peger også på, at der bør sikres tilstrækkelig grøn CO2 til fremtidig produktion af PtX-produkter.

Det skal ske gennem ambitiøse strategier for hhv. CCU og CCS, der sammentænkes med PtX-strategien, samt ved fokuseret udmøntning af de afsatte midler til CO2-fangst ved grønne punktkilder.

Ros for trinvis opskalering

Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet roser rapporten fra aktørerne og Dansk Energi for at sætte fokus en trinvis opskalering af PtX-produktionskapaciteten:

Læs også: Analyse: 22.000 nye arbejdspladser i elektrofuels

»Det er vigtigt at signalere, at vi ikke kan det hele på én gang, men at teknologierne og samspillet imellem dem både skal have tid og støtte til at udvikle sig. Samtidig er det også meget positivt, at man tager fat i at udvikle hele værdikæden og altså også stimulerer efterspørgslen efter de grønne brændstoffer,« siger han.

Brian Vad Mathiesen peger på, at også IDA’s seneste klimaplan, IDA Klimasvar og det fælles forståelsespapir fra en lang række aktører fra februar i år anbefaler en klar satsning på PtX.

Læs også: Det Blå Danmark satser på grønne e-brændstoffer på den lange bane

»Og så noterer jeg mig, at man også anbefaler at få udviklet nye tarif- og nettilslutningsmodeller, hvilket er helt nødvendigt, hvis man skal nedbringe prisen på grøn brint, hvor tarifferne i øjeblikket udgør 20 pct. af omkostningen, « påpeger Brian Vad Mathiesen.

Det er brancheorganisationen Dansk Energi, der har taget initiativ til at samle centrale virksomheder på tværs af hele værdikæden med henblik på at komme med konkrete anbefalinger til en power-to-x strategi.

De øvrige virksomheder er: Andel, Cowi, Danfoss, Dansk Industri, DSV Panalpina, Energinet, Haldor Topsøe, ABB Power Grids Denmark A/S, Hitachi ABB, Københavns Lufthavne A/S, Maersk, Norlys,SAS Danmark, Dansk Shell, Siemens Energy, Vattenfall Danmark, Yara Danmark A/S og Ørsted.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Solcelleparker er med den lave kostpris nu rentable uden tilskud.

Lolland Falster er i "produktions Danmark område", så det vil være oplagt her at placere flere solcelleparker. Men hvad/hvor skal aftage solenergi om sommeren, når afregning er øre/kWh eller minus?

Her kan naturgasnet opgraderet til brint aftage solenergi, hvis elektrolyseanlæg omdanner strøm til brint.

I fossilfri fremtid vil naturgasnet opgraderet til brintnet være lige så vigtig for enengi infrastruktur som el højspændingsledninger

Brint i mængde 0-5% kan tilsættes naturgasnet, da det ikke ændrer anvendelse af naturgas.

Desværre er elektrolyse til at omdanne sol/vindstrøm til brint kun langsom udviklet og opskaleret til MW/GW størrelse.

Men et godt skridt på vejen er initiativet fra centrale Power2X aktører

USA Energy Dept. har juni 2020 udgivet en rapport "Reversible Fuel Cell Targets" i "DOE Hydrogen and Fuel Cells Program Record", se link

https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/20001...

Brint elektrolyse og brændselsceller er her reversible med samme celle/stak. Og kan derfor fungere til både energi lagring/forbrug af brint.

Målet er en samlet virkningsgrad på 60%/40% ved høj/lav temperatur og levetid på 40.000 timer i 2030 med lager kostpris på 1,30kr/kW.

 • 1
 • 4

Det er det lange lys, der er i den udredning. Hvordan kan eltarifferne sænkes og med hvilke argumenter, fylder ret meget i rapporten? En klassisk hønen og ægget debat (kaldet PtX paradokset) om, hvordan man opnår storskalafordele, når kunderne først er der efter, at storskalafordelene er en realitet.

På kort sigt er det nok andre ting, som kommer til at drive udviklingen. Her tænker jeg især på undgåelse af nettariffer ved at placere elektrolyseanlæggene sammen med vindmølleparker. Det giver også en beskyttelse af investeringerne (økonomisk hedging), fordi vindmølleforretningen bliver dårligere hvis elprisen falder, men så hænger elektrolysedelen til gengæld godt sammen, økonomisk set.

Med andre ord: Det er helt klart storindustrien, som står bag den rapport: De vil have store strukturelle satsninger, for at få CCU op at stå. Der tænker jeg, at lidt mere letbenede aktører snarere kommer til at sparke udviklingen i gang, inden man tør storsatse på PtX.

 • 2
 • 0

En klassisk hønen og ægget debat (kaldet PtX paradokset) om, hvordan man opnår storskalafordele, når kunderne først er der efter, at storskalafordelene er en realitet.

Aktørerne kunne jo gøre lige som Tesla, som ved hjælp af investorer begyndte at opbygge et ladenetværk, så deres kunder kunne lade deres biler hurtigt. Hvorfor skulle en god etableret industri ikke kunne finde de nødvendige penge selv? For Shell ville det betyde at de skulle bruge 1,6 milliarder dollars mindre på tilbagekøb af aktier, så har vi de 10 milliarder kroner, som de ønsker at vi skal give dem. Lad nu dem komme med nogle klare opstillinger for hvordan de vil gøre PtX rentabel og til at betale for forbrugerne på rent kommercielle vilkår?

 • 5
 • 0

Gør Lolland og Falster til PtX foregangs øer ved at droppe gasledningen med stor negativ samfundsværdi. Ved at integrere overskuds el, elektrolyse, biogas, PtX, forgasning af biomasse med områdets eksisterende fjernvarmenet og energiforbrugende virksomheder, kunnne vi få afprøvet og opskaleret mange af disse teknologier. De penge vi ikke smider efter gasledningen, kunne bruges på at give passende lempelser på eltariffen, mod at energinet får lov til at styre hvornår elektrolysenalæget kører eller støtte på andre måder. Det kan godt være at PtX benzin eller flybrændstof bliver kostbart men jeg tror på at der er kunder der er villig til at betale prisen. Hvilket flyselskab kommer først med en mulighed vor at vælge "Flyv på CO2 neutralt flybrændstof" når man køber billetten? Eller PtX benzin til 15-20 kr/L til den miljøbevidste ICE ejer? Jeg tror at der vil være kunder til det.

 • 2
 • 2

Gør Lolland og Falster til PtX foregangs øer ved at droppe gasledningen med stor negativ samfundsværdi. Ved at integrere overskuds el, elektrolyse, biogas, PtX, forgasning af biomasse med områdets eksisterende fjernvarmenet og energiforbrugende virksomheder,

Hvis en eller flere 300MW solcelleparker opføres på Lolland og Falster, hvordan lagres energioverskud, når el-strøm afregning er få øre/kWh eller minus i sommermåneder?

Solenergi er flukturende, da skyer og solskin kan ændres på sekunder. Og der er døgn/sæsonrytme, således at der er behov for netstabilisering og lagring af energi.

Vindenergi er mere stabil på grund af mekanisk enerti, som udjævner vind variationer.

Med nuværende teknologi er der kun brint som energibærer i MW/GW skala.

I Australien og California er 100MW Li-batterier tilsluttet solcelleparker for udjævning af vejr/sky/døgn variationer.

Men total på verdensplan forventes max 4GWh batterier anvendt til netstabilisering i 2023.

Naturgasnet opgraderet til brint kan indeholde 10TWh energi. 115km rør ø250mm 80bar brint gasledning kan indeholde 1GWh og rør ø900 12GWh energi.

Men fordelen ved tilslutning af Lolland og Falster, er naturligvis at brint kan udveksles med resten af landet efter behov.

Solcelleparker med adgang til elektrolyseanlæg vil kunne lagre brint i naturgasnettet efter behov.

 • 2
 • 0

Vindmøller og solceller har jo en stor interesse i at sådanne anlæg opføres, da det sikrer bedre afregning for deres strøm. Gad vide hvornår man begynder at tale om VE industriens lakajer. Man kan vel være lakaj uanset formålet?

 • 0
 • 0

Energinets nye rapporter om energisystemets langsigtede behov. På bare ét år, fra begyndelsen af 2019 til begyndelsen af 2020, voksede denne liste fra 8 GW ny kapacitet til 19 GW. Heraf er hovedparten – 15,5 GW – solcelleprojekter.

Vindmøller og solceller har jo en stor interesse i at sådanne anlæg opføres, da det sikrer bedre afregning for deres strøm.

Når aktører opfører for eksempel brint elektrolyseanlæg må det være på kommercielle vilkår. Således at elektrolyseanlæg kan forrentes?

Det vil sige at solcellepark ejere får en kWh pris for produceret kg brint?

Der vil nok være en periode med kWh tilskud som i startperioder med vind/solenergi?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten