Center for datasikkerhed åbner på DTU

Centeret stiler mod at blive et af verdens førende forskningscentre af sin art og etableres under navnet Foundations in Cryptography and Security (FICS). Tre forskere har været hoveddrivkrafterne bag det nye center. Centerleder lektor Ivan Damgaard, Århus Universitet, professor i kryptologi Lars Ramkilde Knudsen, DTU og Louis Salvail, Århus Universitet.

Ambitionen er ifølge en pressemeddelelse ambitiøs. "Centeret vil løse en række af danskernes it-sikkerhedsproblemer".

Centerleder Ivan Damgaard uddyber ambitionen:

»På sigt er der en række problemer med brugernes muligheder for at navigere sikkert på Internettet og trykt kunne foretage indkøb og andre ting. Her er der brug for mere avancerede løsninger, som rækker udover eksempelvis blot en digital signatur,« siger Ivan Damgaard

Han understreger, at selvom centeret vil kunne bidrage til de aktuelle sikkerhedsproblematikker, er langsigtet forskning også i fokus.

»I udgangspunktet er vi et grundforskningscenter. Derfor har langsigtet forskning også vores interesse. Det kan eksempelvis dreje sig om kvantekryptering, hvor der stadig er meget arbejde at udføre,« siger han.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd har skudt 6 mio. kroner i centret svarende til tre årsværk om året i løbet af de næste tre år. Forskningscenteret har indledt et samarbejde med den førende danske leverandør af sikkerhedsløsninger, Cryptomathic og IBM.

Under åbningen fredag, vil forskningscenteret præsentere en række af de teknologier, som dramatisk vil ændre den elektroniske kommunikation i form af ultrastærk kryptering.