Cementkolossen har en plan

Spørg dine venner og kolleger om de kender navnet FLSmidth, og de fleste vil sikkert svare: Jo, jo.

Spørg dem så om de reelt ved, hvad koncernen laver, og de fleste vil sandsynligvis svare: Ingen anelse.

Sådan er virkeligheden for et af Danmark største og mest traditionsrige ingeniørfirmaer, der siden det 19. århundrede har fungeret som global leverandør af maskiner, udstyr, samt komplette produktionslinier til cement- og mineralindustrien.

»Vi er godt klar over, at der er mange i den brede offentlighed, som måske kun kender os af navn. Jeg ser det som en naturlig konsekvens af, at vi arbejder på et meget specialiseret område, og at alt vi foretager os, foregår uden for Kongerigets grænser. Mennesker, der har noget at gøre med cementindustrien, ved udemærket, hvem vi er, så det udgør ikke som sådan noget problem for os. Bare vi kan tiltrække de rigtige folk, eksempelvis ingeniører, og det er vi naturligvis opmærksomme på,« siger administrerende direktør, Jørgen Huno Rasmussen, som selv er uddannet civilingeniør.

Bedste tal længe

Siden den hedengangne stifter, ingeniør Verner Frederik Læssøe Smidth, i 1882 fik den idé at konstruere cementfabrikker, er det blevet til i omegnen af 2.000 produktionsanlæg verden over. Ifølge koncernen selv bidrager de til et sted mellem en tredjedel og halvdelen af verdens samlede cementproduktion, som U.S. Geological Survey i 2004 anslog til 2.000 millioner ton årligt.

For nylig præsenterede industrikoncernen det bedste regnskab længe. Det fik analytikerne til at spærre øjnene op og efter nogle særdeles pauvre år, hvor FLSmidth mest af alt lignede en kolos på lerfødder frem for cementfødder, er der igen masser af hjemlig interesse om den gamle københavnervirksomhed.

Konstruktion og vedligeholdelse af cementfabrikker udgør i dag cirka 80 procent af koncernforretningen, og ordrebøgerne er ved at sprække i limningen af de mange, fede kontrakter. I slutningen af sidste måned kunne koncernen meddele Fondsbørsen, at man netop havde indgået en kontrakt i Algeriet til en værdi af 829 millioner kroner.

Milliard-kontrakter

Den slags kontrakter plejer at ligge i størrelsesordenen en halv til en hel milliard kroner, og aftalerne indgåes normalt efter et par ugers forhandlinger i skarp konkurrence med især de »nye« kinesiske spillere. Efter åbningen mod vest begynder konkurrenterne fra Riget i Midten nemlig at flytte fokus ud og vinde markedsandele på et marked, der traditionelt har været styret fra Valby.

»Kineserne tilbyder anlæggene til en pris, vi slet ikke kan konkurrere med. Til gengæld er deres teknologi fem-ti år efter vores, og mange af deres design og produkter er kopier af teknologiske innovationer, som FLSmidth står bag. Derfor er det vores mål at være teknologisk førende for at sikre vores position, selv om vi må erkende, at der selvfølgelig altid vil være kunder, som søger den billigste pris,« siger Jørgen Huno Rasmussen.

For at nå målet iværksatte den nye ledelse en plan, der skal fordoble koncernens investeringsniveau i produktudvikling over de efterfølgende tre år. Eksempelvis bygger FLSmidth i øjeblikket et nyt og centralt kemisk og mekanisk laboratorium ved Mariager Fjord og nedlægger i samme åndedrag laboratorierne i USA og Valby. Der vil dog stadig være en udviklingsafdeling i Valby, og Jørgen Huno Rasmussen forventer at fordoble antallet af især danske ingeniører i Valby og Mariager. Endelig har koncernen netop indgået en aftale med et softwarefirma om at få 200 arbejdsstationer med 3D-grafik til udviklerne, fortæller han – uden dog at ville sætte tal på den totale teknologiinvestering.

Teknologi mod forurening

Et af kerneområderne for FLSmidth er udvikling af renere og mere energivenlige produktionslinier. Cementbranchen har gennem årene lidt af et særdeles svært forureningsproblem, da produktionen kræver et enormt energiforbrug, ofte 30-40 procent af produktionsomkostningerne, og røgen fra skorstenene har været tykke af støv og drivhusgasser som kuldioxid, nitrogenoxider og svovloxid.

Ifølge The World Business Council for Sustainable Development, en koalition af 175 internationale selskaber som blandt andet arbejder for bæredygtig produktion, bidrager cementindustrien alene med tre procent af det samlede CO2-udslip på kloden. Det gør branchen til en af de absolut største enkelt bidragydere til den globale opvarmning og den eneste industri, der bliver særskilt behandlet af eksempelvis FN's klimapanel.

Et stort problem, erkender Jørgen Huno Rasmussen:

»Vi har gennem en 10-20 årig periode arbejdet målrettet med at reducere emissionerne fra produktionen, og det er en kæmpe konkurrencefordel for os i forhold til kineserne. Der er selvfølgelig flere lande, hvor man tager mere afslappet på den slags. Men med hensyn til miljø, går udviklingen kun én retning, og taler vi industrialiserede nationer, er miljøaspektet i dag så væsentligt, at det styrker vores position, da vi er i stand til at opfylde de skrappeste miljøkrav,« siger Jørgen Huno Rasmussen.

Seneste eksempel på en FLSmidth-innovation er et nyt hot disc-forbrændingsanlæg. Anlægget kan brænde hele traktordæk og vil fungere som en del af forvarmersystemet i produktionen. Andre eksempler er avancerede varmevekslere, transportsystemer og kølesystemer, hvoraf næste generation præsenteres på et seminar i Barcelona denne måned.

»Hvis vi kan blive ved med at udvikle de nye teknologier og sigte mod at udvikle endnu mere rene produktionsanlæg, så står vi stærkt i konkurrencen fremover – også mod kineserne,« lyder det fra Jørgen Huno Rasmussen.