Casa-undersøgelsen

Casas undersøgelse af samspillet mellem den internationale detailhandel og leverandørerne er et projekt udarbejdet for Produktpanelet for landbrugsområdet i perioden fra den 1. februar 2004 til den 31. januar 2005. Under titlen »Miljødialog mellem den internationale detailhandel og deres leverandører« har Casa ved hjælp af workshop og case-baserede undersøgelser haft fokus på detailkædernes krav til miljøet. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen, der udsender rapporten sidst i marts.