Canadiere finder bly i 4.000 drikkevandsprøver

Illustration: tang90246/Bigstock

Selv om Canada har verdens tredjestørste ferskvandsreserver, drikker flere hundrede tusinder canadiere vand med alt for høje niveauer af bly. Det viser en stor undersøgelse, som 120 journalister fra ti forskellige medier har udført sammen med et Insitut for undersøgelse journalistik på Concordia University i Montreal.

Journalisterne har indsamlet resultaterne fra 12.000 prøver tappet ved hanerne i boliger og bygninger over hele Canada, og i hver tredje prøve er den vejledende nationale grænseværdi på fem ppb (parts per billion, red.) overskredet.

Det skriver flere medier heriblandt The Toronto Star og BBC.

14 gange over grænseværdien

Ifølge The Toronto Star blev der enkelte steder fundet blyniveauer på 54, 60 og 72 ppb.

Læs også: Ville spare 100 $ om dagen. Gav hel by blyforgiftning

Indtag af bly giver en lang række skader hos mennesker – især hos børn. Ifølge Miljøstyrelsen er der ved længere tids udsættelse for bly set effekter i en lang række organer samt andre biologiske effekter; såsom effekter på blodet (dannelse af hæmoglobin og røde blodlegemer), hjerte-kar systemet, nervesystemet, reproduktionssystemet, nyrer, lever, og mavetarmkanalen. De kritiske effekter er påvirkningen af nervesystemet, blodbilledet, samt reproduktionssystemerne, skriver Miljøstyrelsen i et datablad om bly.

Bly findes overalt i systemet

Blyet i de canadiske vandprøver kommer ifølge The Toronto Star både fra blyholdige rør i distributionsnettet, i stikledninger og i husenes installationer. Ifølge avisen blev bly forbudt i bygningsinstallationer i 1975. Det eksakte antal huse med bly i vandrørerne kendes ikke, men det er tidligere blevet estimeret til 500.000 boliger. Men selv om husejerne har skiftet rørene, risikerer de stadig at få bly i deres drikkevand, fordi der stadig er blyrør i distributionsnettet. I Toronto regner bystyret således med, at der er omkring 25.770 stikledninger af bly

Det ved bare ikke præcist, hvor de er placeret. Desuden formodes det, at den del af ledningen, der går fra skellet og ind til de enkelte ejendomme – kaldet jordledningen – også vil være af bly mange steder.

Journalisterne har således også fået beboerne i 260 ældre huse til at teste deres drikkevand. Resultaterne viste, at blyniveauet var over grænsen på 5 ppm i 39 procent af husene.

Undlader prøver eller bruger kritiseret test

Undersøgelsen har videre afsløret, at der er store forskelle på, hvordan man tager prøver af vandet. Nogle steder lader man vandet løbe i lang tid, før man tager prøven, men det giver ifølge flere forskere et urealistisk billede af blypåvirkningen og er iøvrigt også i modstrid med, hvad de nationale sundhedsmyndigheder anbefaler. Andre steder tager man slet ikke prøver ude hos forbrugerne. Undersøgelsens resultater har imidlertid fået borgmesteren i Quebec til at love at ændre prøvetagningsmetode og i Montreal vil man nu teste vandet i omkring 100.000 boliger.

Imidlertid har det lange udsigter at få udskiftet vandledningerne – op til 40 år med den nuværende udskiftningsrate i nogle byer. Derfor vil myndighederne nogle steder begynde at behandle vandet i stedet, så det bliver mindre korrossivt. Det har man eksempelvis gjort i Toronto, og bragt procentdelen af overskridelser ned fra cirka 50 til 2 procent.

Finder bly hos forbrugerne

I Danmark er der ikke bly i distributionsnettet, forsikrer konsulent Dorte Skræm fra vand- og spildevandsorganisationen Danva.

Læs også: Danmark lever flot op til ny grænse værdi for bly

»Der har ikke været brugt bly i det danske vanddistributionssystem i mange år. I de sager, hvor man har fundet bly i taphaneprøver – eksempelvis i Christiansfeld, Tønder og Kolding – kom det fra forbrugernes jordledninger eller øvrige installationer. Vandrør af bly stammer fra en tysk byggetradition, som blev især har været udbredt i Sønderjylland, men der kan også afgives bly fra forbrugernes vandhaner,« forklarer hun.

Læs også: Fra april skal alle nye vandhaner være fri for nikkel

I ældre huse kan der imidlertid godt være jordledninger og installationer med bly. Og der er også fundet vandhaner og blandingsbatterier – også nyere – der afgiver bly til drikkevandet.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er påfaldende at tænke på at det engelske ord for blikkenslager eller gas- og vandmester er plumber, en betegnelse der er afledt af det latinske ord for bly plumbum. Hvis jeg ikke tager fejl, så er bly blevet anvendt til at lave tætte rørsamlinger. Jeg har i øvrigt set blyrør anvendt som afløbsrør fra håndvaske. De var jo nemme at bøje til, og man har vel ikke set noget problem i at det derved kom bly i afløbsvandet.

  • 3
  • 0

det er helt uforståeligt at man bruger bly i forbindelse med vand og andre fødevare steder . på netflix viser de resultaterne på befolkningen.

  • 0
  • 1

....brugtes hovedsaglit tidligere som afløbsrør fra "højt skyllende" WC cisterner eller fra gasmålere da de var nemme at tilpasse og gøre tætte.

Blyrør har fået skylden for at være årsagen til romerigets forfald, da de forårsagede en række ubehagelige sygdomme. Romerne var helt klare over at bly kunne være sundhedsskadeligt, men de havde ikke andre rørløsninger.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/romerr... Klip fra ovenstående link ""Rørene var ofte af bly, selv om skriftlige kilder viser, at romerne var klar over, at bly kunne have sundhedsskadelige effekter. Arkæologiske udgravninger viser dog, at romerne brugte blyrør i lange baner""

Man skal også være opmærksom på, at vi her i landet adopterede den amerikanske anvendelse af loddede kobberrør i husholdningernes røranvendelse, istedet for jernrør i slut 1950erne . Her var bly i tinlegeringerne en overset detalje, der da den blev påtalt blev ændret. Idag lodder man ikke mere, men klemmer eller krymper rørene sammen med deres fittings.

  • 1
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten