Canada kaster sig ind i lithium-ræset

Det her er Lithium, der er et centralt element i de batterier, der blandt andet bruges til elbiler. Illustration: Savannah Resources Plc

Lithium er et centralt materiale i de batterier, som blandt andet bruges i elbiler.

Og lithium er et grundstof og et letmetal, der er centralt i en verden, der skal køre mere på el og mindre på fossile brændstoffer.

Den globale lithium-udvinding er derfor næsten tredoblet de sidste ti år.

Hovedsageligt fra mineselskaber i Chile, Australien og Kina, der i dag står for omkring 86% af verdens lithium-udvinding.

Nu melder et nyt land sig til gengæld på banen.

Canada åbner flere miner i håbet om at kunne mine og levere lithium i Nordamerika. Det vil kunne bringe udvindingen tættere på kontinentets bilproducenter.

Derfor har Elon Musk, der ejer firmaet Tesla, også investeret i de canadiske miner.

På trods af den stærkt stigende mineudvinding er prisen på lithium strøget i vejret, hvilket gør det endnu mere attraktivt at udvinde lithium nu.

Til gengæld betyder det, at elbiler, der bruger lithium-batterier, er steget i pris.

I USA koster en elektrisk bil næsten det samme som en gennemsnitlig husholdnings årlige løn, skriver The New York Times.

Sidste måned blev der lavet en ny lovgivning i USA, der giver økonomisk støtte til produktion af elbiler.

Flere af initiativerne giver kun økonomisk støtte, hvis råmaterialerne kommer fra Nordamerika, hvilket gør det særligt attraktivt at placere fremtidige lithiumminer der.

Emner : Elbiler