Campylobacter er skyld i tuneborgernes dårlige maver

Det er endnu ikke afklaret, hvordan op mod 100 Tune-borgere er blevet syge inden for den seneste uge, men afføringsprøver fra ti syge borgere viser, at de har været udsat for bakterien Campylobacter, men smittekilden er stadig ukendt.

»Campylobacterbakterier er noget, der findes i dyr og i deres afføring. En sjælden gang finder man det også i jorden,« siger embedslæge Anders Carlsen.

Myndighederne anbefaler, at borgerne i Tune fortsat koger vandet - selv om de vandprøver, der foreløbig er taget og analyseret, ikke har vist forurenet vand.

Samtidig sætter myndighederne endnu mere detektivarbejde i gang for at finde årsagen til smitten. I de kommende dage bliver der lavet en spørgeskemaundersøgelse, der skal være med til at afdække sygdommens opståen, ligesom vandet og de tekniske anlæg vil blive undersøgt og analyseret yderligere.

Kogeanbefalingen gælder foreløbig til onsdag den 1. juli, hvor myndighederne tager fornyet stilling til sagen.