Byråd kæmper indædt mod gigantisk gaslager under Tønder

Tønder Kommunes gamle mareridt - et 700.000 kubikmeter gaslager, anlagt i undergrunden dybt nede under byen - er dukket op igen som en ond ånd fra fortiden.

For 12 år siden måtte Dong lægge planerne om det store gaslager i Tønder på hylden, på grund af den massive modstand i Tønders befolkning og blandt de lokale politikere.

En fornyet ansøgning fra Dansk Gaslager ApS og engelske Star Energy er nu igen blevet mødt med en kontant afvisning fra Tønder Kommune. (se link nedenfor)

»Tønder Kommune stiller sig uforstående over for de fortsatte henvendelser om et naturgaslager ved Tønder. Det er klart blevet tilkendegivet fra kommunens side, at man ikke har noget ønske om et naturgaslager,« skriver borgmester Vagn T. Pedersen til Energistyrelsen.

Imidlertid er Tønders undergrund et meget velegnet sted, rent geologisk. Ifølge Regionplan 2005 er der reserveret et areal i Tønder til et stort gasanlæg og for at dæmpe Tønder-borgernes nervøsitet ved risikoen for udslip og eksplosionsulykker, er arealreservationen flyttet uden for byen.

Det betyder kun, at gasledningerne til undergrunden skal bores skråt ned, for gassen skal pumpes ind under byen, hvor undergrundslagene er bedst.

Tønder Kommune er dog ikke til sinds at give sig uden sværdslag.

»Det er Tønder Kommunes opfattelse, at der ikke pt. er nogen arealreservation, da arealreservationen er afgrænset til en ti-årig periode, som er udløbet,« fortsætter borgmesteren.

Men hvor meget denne holdbarhedsdato betyder i virkelighedens verden, er kommunen tilsyneladende selv kommet i tvivl om. I hvert fald søgte kommunen i 2008 Energistyrelsen om definitivt at få arealreservationen ophævet.

Tønder-borgere frygter en gaseksplosion

Borgmesteren bruger sin lokalbefolknings angst for store gasulykker som argumentation. En tidligere udført VVM-undersøgelse har vist, at folk ikke vil flytte til et område, hvor der er en øget risiko.

»Tønder Kommune er et yderområde, hvor der er problemer med bosætning. Fraflytningstakten er dobbelt så stor i yderområder kontra fraflytningen i det øvrige Danmark. Der er ligeledes problemer med at fastholde erhvervsudviklingen. Tønder Kommune har et vigende antal arbejdspladser, og det er væsentligt, at denne udvikling ikke forstærkes,« skriver han.

Men der er store penge i at eje et gaslager, for markedsprisen fra sommer- til vintersæson svinger betydeligt. Og der er energistrategiske interesser, som gør gaslagre til en statslig og politisk interessesfære.

Etableringen af naturgasnettet blev besluttet i Folketinget i 1979 efter indtryk af oliekrisen i 1973/74, som blev iværksat af et mellemøstligt oliekartel til stor skade for de vestlige lande.

Siden har naturgassen udviklet sig til en god forretning for Danmark. En væsentlig del af det danske energiforbrug dækkes nu af dansk gas fra Nordsøen, og en tilsvarende mængde energi eksporteres til udlandet.

Snart skal Danmark importere naturgas

Men gasproduktionen i Nordsøen holder ikke evigt. Ifølge Energistyrelsen har den danske gasproduktion toppet for nylig, og eksporten ventes at gå på nul i 2016, hvor produktionen kun rækker til det nuværende, danske gasforbrug. (se link nedenfor)

Efter 2016 skal Danmark til at importere gas fra udlandet, hvis der ikke snart findes nye kilder i Nordsøen. På samme måde er det i resten af Europa, som har 95 millioner brugere af naturgas.

Det meste af forbruget af gas går til privat opvarmning og til erhvervslivet. 21 procent bruges i kraftværker, hvor naturgassen gradvist afløser kul og olie som en renere, men ikke CO2-neutral energikilde.

De store eksportører af naturgas er Rusland, Algeriet og Libyen, skriver Naturgasfakta.dk.

Russisk gasledning skal føres igennem Danmark

To store gasledninger igennem Danmark er ved at blive bygget for at forsyne det europæiske marked. De skal være klar i henholdsvis 2011 og 2013.

Den ene, Skanled, ejes blandt andet af danske Energinet.dk, som har pligt til at forsyne Danmark med energi. Skanled skal løbe fra Kårstø i Norge, gennem området ved Frederikshavn og ned til det eksisterende underjordiske naturgaslager ved Lille Thorup i Midtjylland, som skal udvides med 1,5 milliard kubikmeter.

Den anden, Nord Stream, som skal ned gennem dansk farvand i Østersøen, tilhører hovedsageligt russiske Gazprom, og den skal hvert år lede 55 milliarder kubikmeter gas videre gennem Tyskland til Europa.

Folketingspolitiker og energi/miljøpolitisk ordfører Per Ørum Jørgensen (K), fortæller, at beslutningen om det sønderjyske gaslager i Tønder ikke er truffet endnu. Den bliver formentlig truffet i Energipolitisk Kreds, som består af alle partier minus Enhedslisten.

»Vi vil høre alle parters argumenter, før beslutningen bliver truffet. Men vi har jo en forpligtelse til at sikre en stabil energiforsyning - også til vores børn og børnebørn. På trods af energibesparelser og vedvarende energi vil der fortsat være brug for fossile brændsler. Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at undgå at komme i kløerne på Rusland, som er kendt for at bruge gassen som et politisk værktøj - eller regimer i Mellemøsten,« siger han.

Et eventuelt gaslager i Tønder vil derfor indgå i den samlede strategi, som skal sikre Danmarks forsyningssikkerhed med fossile brændsler.

Dokumentation

Tønder Kommunes svar til Energistyrelsen
Energistyrelsens gasprognose til 2016
Aktuelle ansøgninger hos Energistyrelsen
Fakta om naturgas
Spørgsmål til miljø- og energiministeren 1996

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er sikrere at omdanne naturgas til det brændstof ,der under alle omstændigheder skal bruges til landbrugsredskaber,flyvere og millitærkøretøjer. Dels kan man designe brændstoffer der ikke oser og dels er det bedre at lave mange små lagre af synfuel som ikke fylder alverden.Det påtænkte lager tjener kun til at udskyde nedlæggelse af naturgasnettet som er et demokratisk misfoster.I det øjeblik vi bruger importeret gas til at lave synfuel ,som lagres, betyder russisk gasdiplomati mest at de ingen penge får når de lukker.

 • 0
 • 0

Klassisk NIMBY syndrom... Folk i Tønder kan ikke bare varme deres hus med naturgas men nægte et lager. Alle skal trække på vognen, hvad? Men lageret skal tjene hele landet, så måske kan Tønder blive belønnet for deres indsats? Gratis dagrenovation?

 • 0
 • 0

Det er sikrere at omdanne naturgas til det brændstof ,der under alle omstændigheder skal bruges til landbrugsredskaber,flyvere og millitærkøretøjer.

Det hjælper jo ikke alle dem, der har gasvarme i deres hus...

 • 0
 • 0

[quote]Det er sikrere at omdanne naturgas til det brændstof ,der under alle omstændigheder skal bruges til landbrugsredskaber,flyvere og millitærkøretøjer.

Det hjælper jo ikke alle dem, der har gasvarme i deres hus...[/quote] Opvarmning med gas er umoralsk.

 • 0
 • 0

Opvarmning med gas er umoralsk.

Umoralsk?!? —Min hustrus og mit hus er opvarmet med naturgas, og jeg må med skam at melde (nej, faktisk uden skam) sige, at jeg ikke opfatter mig selv som umoralsk, hvad dét angår. Iøvrigt var gassen allerede lagt ind, da vi købte huset for 13 år siden.

 • 0
 • 0

Jeg har ikke rigtig forstået, hvorfor Tønder-borgerne og byrådet er så nervøse for det gaslager. Mig bekendt er det et aquefere-lager - altså et princip svarende til naturligt forekomne reservoirs af olie og gas (som Stenlille-lageret). Det drejer sig ikke om et kaverne lager (som Lille Thorup lageret), der svarer til egentlige hulrum, som man komprimerer gas ned i.

Som sådan kan Tønder ikke være mere udsat end folk i Gronningen i Holland, hvor man netop har et naturligt gas felt i undergrunden - endog et meget stort gas felt.

Eksplosionsfaren - der ganske vist er minimal - kan man vel kun have på overflade-faciliteterne? Altså i kompressor faciliteter og gas-rense faciliteterne til gassen, man trækker ud fra lageret. Og de faciliteter planlægger man vel sagtens ude på landet, med en vis sikkerhedsafstand fra bebyggelse?

Venlig hilsen Kristian Lund Jepsen

 • 0
 • 0

Der er to formationer under Tønder, den ene er en sandsten med Nitrogen, det andre, dybere, er også en sandsten, men fyldt med vand. Der er ingen kaverner.

Nitrogen trykket er større end naturlig, det er en af grundene til at man er sikker på at det er tæt. I tillæg er der både lersten og saltsten over de to formationer, slik at lukningen er svært god.

Naturgas kan kun brænde i en opløsning på mellem ca. 5% og 15% ilt/luft. Det er derfor umulig for et gaslager at antænde i undergrunden da der kun er Nitrogen og vand.

Overflade faciliteterne skal naturligvis anlægges med god sikkerhedsafstand til beboelse og industri.

mvh Sigurd Solem Dansk Gaslager Aps

 • 0
 • 0

To store gasledninger igennem Danmark er ved at blive bygget for at forsyne det europæiske marked. De skal være klar i henholdsvis 2011 og 2013.

Tja, i begyndelsen af Januar gik snakken om vores afhængighed af Russisk gas, og så er det godt at der også er forbindelse til de Norske gasfelter.

Nu dropper vi så rørledningen til Norge, Skanled er aflyst, vores egen gas er på retur, og vi satser 100% på Russisk gas fra Gazprom.

Gad vide om det nye monopol vil påvirke prisen?

http://www.business.dk/article/20090507/tr...

 • 0
 • 0

Gasfyring giver mere radioaktivitet og CO2 end en kulstrømsdrevet varmepumpe

Radioaktivitet? Æh, den må du hellere forklare. Er naturgas radioaktivt?

Men jeg er nu enig med dig. Det burde forbydes at brænde naturgas af til noget så simpelt som varme. Naturgas bør brændes af i en gasturbine, så der både kommer varme og el. Med combined cycle kan vi komme op på 60% el eller op 85% ialt hvis det er med udnyttelse af varmen. Siger vi 50/50 og 80% totaleffektivitet, for hver enhed naturgas giver det 0,4 enhed varme og 0,4 enhed el, som kan bruges til en varmepumpe (faktor 4 f.eks.), altså 1,6 varmeenheder, så altså 2 varmeenheder for hver enhed gas. Ud over at strømmen kan bruges til alt muligt andet, og samtidig spiller gasturbiner godt sammen med ve, da de er hurtigere til at regulere end kul og ikke har store faste omkostninger som kk.

Så at brænde gas af til at lave lidt varme er ikke særligt effektivt.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Naturgas medfører altid radioaktivitet som er mulige at måle men svær at fange.Sidst jeg regnede på det havde vi eksporteret mere til Sverig end vi på nogen måde har modtaget fra de stygge værker overthere. Kulafbrænding giver nu også temmelig meget fri radioaktivitet sammenlignet med de væmmelige. Det vil derfor være en miljøforbedring at gå over til ren vind eller kærne.

 • 0
 • 0

[quote]Naturgas medfører altid radioaktivitet som er mulige at måle men svær at fange.

Du svarer ikke på mit spørgsmål:

Hvorfor medfører naturgas radioaktivitet?

Vh Troels[/quote]

Dårlig formulering.Ommer

Naturgas, der kommer op fra undergrunden indeholder radioaktivitet.Det gør kul også.Det bliver ligesom at købe svovlfri olie .Naturgas med lavt Beq kommer til at koste ekstra.

 • 0
 • 0

Naturgas, der kommer op fra undergrunden indeholder radioaktivitet.Det gør kul også.Det bliver ligesom at købe svovlfri olie .Naturgas med lavt Beq kommer til at koste ekstra.

Kul fra undergrunden indeholder en lille bitte smule uran og andre radioaktive isotoper. Men naturgas er jo for det første en gas og indeholder ikke nogle af disse stoffer, da de bliver i undergrunden. Så det skulle være blevet radioaktivt, fordi det er kommer fra undergruden? Hvor meget forøget radioaktivitet snakker vi her om?

Det vil jeg gerne se noget dokumentation for.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Men naturgas er jo for det første en gas og indeholder ikke nogle af disse stoffer, da de bliver i undergrunden. Så det skulle være blevet radioaktivt, fordi det er kommer fra undergruden? Hvor meget forøget radioaktivitet snakker vi her om?

Det vil jeg gerne se noget dokumentation for.

Vh Troels

Prøv at Google: naturgas radioaktivitet eller natural gas radioactivity.

 • 0
 • 0

"Metalindholdet og radon i naturgas Energinet.dk får løbende kontrolleret naturgassens indhold af en lang række metaller. Målinger fra 2001 viser, at naturgassen generelt hverken indeholder tungmetaller eller alkalimetaller i målelige mængder. Målinger i 2002 viste, at naturgassen indeholdt 4,7 mg/mn3 arsen. Dette niveau er lavt i forhold til andre brændsler som kul og olie. Ved det målte niveau kan gasforbrugerne uden problemer overholde de gældende miljøregler mht. bidraget til omgivelserne. Energinet.dk får løbende kontrolleret naturgassens naturlige indhold af det radioaktive stof radon-222. Niveauet har ligget konstant omkring 30 Bq pr. m3 naturgas. I 2006 er radonindholdet målt til 39 Bq pr. m3 naturgas. Til sammenligning er den gennemsnitlige radon-222-aktivitet i danske enfamiliehuse cirka 70 Bq pr. m3 luft. "

Kilde: http://www.energinet.dk/da/menu/Systemdrif...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten