Byrådspolitikere vender sig mod gamle miljøkrav til busser i København

Illustration: Moe

Når København udbyder nye buslinjer er miljøkravet stadig den over 10 år gamle miljønorm Euro 4. Det blev af økonomiske årsager vedtaget af Borgerrepræsentationen i København i december sidste år på anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Således er nye busser til linje 8A, der kører på en af byens tættest befolkede linjer, netop sendt i udbud efter den gamle miljønorm.

Men nu får nye afsløringer af ekstrem høj forurening med ultrafine partikler fra byens busser flere medlemmer af Borgerrepræsentationen til at forlange miljøkravene strammet.

»Vi skal tilbage på rådhuset og se på, om ikke vi kan få lavet om på den beslutning,« fastslår Socialdemokraternes medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Andreas Liske Keil, og fortsætter:

»Såfremt det aktuelle udbud på buslinje 8A ender ud i en lavere euronorm, så skal vi på rådhuset arbejde for at få filtre på de busser, så de opfylder euronorm 6.«

Læs også: Miljøpunkt Nørrebro vil melde bybusser til Arbejdstilsynet

Og hos de radikale er medlem af Teknik- og Miljøudvalget Mette Annelie Rasmussen helt enig:

»Havde vi vidst det, vi ved nu, var de radikale aldrig gået med til den beslutning, der i den grad forringer luftkvaliteten for små og store københavnere. Vi har derfor bedt om, at sagen bliver genbehandlet på Borgerrepræsentationens møde I marts,« forklarer Mette Annelie Rasmussen.

De nye målinger er foretaget af Miljøpunkt Nørrebro og Miljøpunkt Indre By og viser, at forureningen med de ekstremt sundhedsskadelige ultrafine partikler fra bussernes dieselmotorer er langt højere end tidligere antaget.

Dårlig informeret

Andreas Liske Keil er fortørnet over, at han ikke er blevet ordentligt informeret af Teknik- og Miljøudvalget forud for beslutningen tilbage i december men via pressen skal opdage, at både Euro 4- og Euro 5-busser udleder op mod 1.000 gange flere af de ekstremt sundhedsskadelige ultrafine partikler, end de busser, der følger den nyeste Euro 6-norm, som blev indført i 2013.

»Der står ikke noget om ufiltrerede partikler i henstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, så jeg bliver da vred, når jeg skal høre om det fra en journalist,« siger Andreas Liske Keil

Han vil nu gå tilbage til den socialdemokratiske gruppe på rådhuset og arbejde for, at beslutningen om at videreføre Euro 4- og Euro 5-kravet i kommunens udbudsmateriale bliver ændret.

»Jeg synes, det er en anden situation, vi nu står i, end den, vi er blevet forelagt. Så jeg vil gå tilbage til rådhuset og se på, hvordan vi kan få sat nogle højere standarder,« fastslår han.

Og den holdning får Andreas Liske Keil opbakning til hos Venstres gruppeformand og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Flemming Steen Munch, der også mener, at den forurening med ultrafine partikler fra busser, der er blevet afsløret, på ingen måde er optimal. Han støtter derfor ønsket om, at kommunens miljøkrav til busser tages op til genforhandling.

»Vi må ind og kigge nøje på, om ikke der er et alternativ. Vores borgere skal ikke gå i fare for alt det skidt,« fastslår han.

Normalt er Flemming Steen Munch tilfreds med den information, han får fra Teknik- og Miljøforvaltningen, men han erkender, at der nok er noget her, der trænger til at blive belyst lidt bedre.

Filtre er overkommelige

Eftermontering af filtre på byens busser koster ifølge centerleder hos Miljøpunkt Nørrebro Anders Jørn Jensen omkring 25.000 kroner pr. bus per år. Dertil kommer 10.000 kroner i driftsudgifter.. En pris, som Andreas Liske Keil umiddelbart mener, virker som en overkommelige udgift for at få filtre på byens busser, miljøforbedringen taget i betragtning.

»Jeg mener, vi bør tage fat i vores samarbejdsparter i Frederiksberg og Hvidovre kommune og se, om vi ikke kan finde en aftale om at få sat filtre på busserne,« fastslår han.

Og her får han igen støtte fra både Mette Annelie Rasmussen og Flemming Steen Munch, der også begge mener, at den anslåede omkostning virker overkommelig.

»Det virker ærlig talt som hul i hovedet, at vi ikke handler mere resolut på det her. Jeg vil tro, at ser vi på den samledes sundhedseffekt, virker det som en meget lille investering,« siger Mette Annelie Rasmussen.

Ingen krav til klima eller miljø

Begrundelsen fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for ikke at løfte miljøkravet til Euro 6 ved udbud af nye buslinjer er, at den nye og langt mindre forurenende Euro 6-norm fra 2013 endnu ikke er moden nok og derfor vil påføre kommunen betydelige merudgifter i forbindelse med udbud.

I indstillingen forud for mødet i Borgerrepræsentationen i december sidste år skriver Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget således at:

‘Økonomiforvaltningen vurderer, at markedet på nuværende tidspunkt ikke er modent til et krav om Euro 6-normen, da leverandørerne vil skulle nyindkøbe materiel, hvilket medfører en betydelig merudgift i forbindelse med kommunens udbud.’

Samtidig gør forvaltningerne opmærksom på, at Borgerrepræsentationen faktisk overhovedet ikke behøver bekymre sig om forureningen ved indkøb af nye busser, da der ikke er opstillet noget krav herom i den gældende indkøbspolitik.

‘Økonomiforvaltningen vurderer, at Borgerrepræsentationen kan træffe beslutning uden at ændre i den eksisterende indkøbspolitik, da denne ikke på nuværende tidspunkt indeholder specifikt definerede miljø- og klimakrav’

»Jeg synes, de nye informationer med al tydelighed viser, at Movia alene er optaget af at drive busdrift, og på ingen måde er interesseret i at indgå i en dialog med hverken Miljøpunkt eller de københavnske politikere om at finde en måde, hvor vi kan skabe den sundeste kollektive trafik på – og det, mener jeg, er stærkt problematisk,« fastslår Mette Annelie Rasmussen.

Folketinget bestemmer

Det er Folketinget der bestemmer, hvilke krav kommunerne er forpligtiget til at stille til miljøet. Københavns Miljøzone kræver i dag, at der er monteret filter på alle Euro 3-busser og nedefter.

Læs også: 984 af Movias busser overskrider stadig EU-standard for luftforurening

Men som det er i dag, stilles der altså ikke noget krav om filtre på Euro 4- og Euro 5-busser, selvom undersøgelser viser, at de udleder op til 1.000 gange flere ultrafine partikler end busser med filter og stort set lige så mange partikler som ældre busser.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: Begrundelsen fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for ikke at løfte miljøkravet til Euro 6 ved udbud af nye buslinjer er, at den nye og langt mindre forurenende Euro 6-norm fra 2013 endnu ikke er moden nok og derfor vil påføre kommunen betydelige merudgifter i forbindelse med udbud.' Når udbudsmaterialet kræver nye busser, kommer der automatisk Euro6-motorer. At disse ikke skulle være modent nok, er det rene vrøvl eller en alternativ kendsgerning. Desuden kan kun Euro6 motorer godkendes i nye busser. Man ønsker nok, at udnytte Euro4 og Euro5-busserne bedre ved længere driftsliv, hvilket er forståeligt, men så skal der sættes filtre på. Igen lærer vi, hvor lidt fagviden politikere har og hvor blindt de lystrer deres embedsværk.

 • 0
 • 0

Der findes allerede producenter af elektriske busser. Se fx her:

https://www.proterra.com/

Gas vil i en overgangsperiode være et godt alternativ til diesel. Det fungerer fint i Sverige, hvorfor ikke det samme i dk?

Dieseldrift i offentlig sammenhæng bør hurtigst muligt forbydes. Det gælder både personbiler, busser og tog. Man kan så begynde at pålægge private restriktioner i forhold til at køre i byer som man kender det fra fx. Tyskland.

Er der viden om hvad partikelforureningen i fx københavn koster om året i tabte leveår?

 • 0
 • 0

Det er tilladt for politikere at tænke selv - alternativt at poste herinde på ing.dk hvis de har svært ved at forstå de "tekniske termer" i udbudsmaterialerne - eller måske i undskyldningerne fra leverandørerne.

 • 0
 • 0

Når København både er, og gerne vil brande sig på at være, cykelby. Er det tåbeligt man samtidig benytter Dieselbusser. - Uanset hvilken euronorm. Nye busser bør benytte andre fremdriftsformer end diesel.

 • 0
 • 0

Movia har selv sagt, at det er pga. en meget kort udbudstid 1½ år, at man bibeholder de lave miljøkrav. De mener det ville blive uforholdsmæssigt dyrt med Euro 6 norm is stedet for at køre videre med de samme busser indtil metrocityringen åbner og der sker ændringer i busbehovet

 • 0
 • 0

Ja, Movia har lavet 10 forskellige forsøg med 'alternative' busser over 10 år, men det bliver mærkeligt nok aldrig til mere. Fx har man også takket nej til hybrid der ville fjerene alle partikler ved acceleration efter stop, fordi det kostede 3 kroner mere per bustime.

Imens kører der elbusser rundt i Malmö på 3-4 år mener jeg.

 • 0
 • 0

Det er noget vrøvl at man 'bibeholder' miljønormen. 8A er en kraftig forringelse. De har netop fået filter på - betalt af det offentlige - så de reelt er Euro 6-busser, men man har nu udbudt ruten til Euro 4.

Der røg de offentlige midler lige til vognmanden...

 • 0
 • 0

Det er altså begrænset hvor meget forskel, der er på euro 5 og euro 6 normerne. Og det med at eftermontere filtre er heller ikke bare lige. En ting er at anskaffe og montere, men de skal jo også serviceres, så de hele tiden fungerer. Der er temmelig stor prisforskel på at anskaffe biler med euro 6 i forhold til euro 5. Når den nye norm efter nogle år er blevet den gængse, vil merprisen blive betydeligt mindre, men det punkt er næppe nået endnu. Vi vil gerne have bedre miljø, men skal jo også investere der, hvor vi får mest for pengene. Prisen for de sidste 2 % forbedring kan blive endog meget høj. På dette område som på de fleste andre er der noget, der må være 'GODT NOK'. Når det gælder vores private økonomi, kan de fleste sagtens finde grænsen, men når det gælder kravene til det offentlige, er vi ofte lidt for idealistiske og ønsker det absolut bedste. Er det ikke netop det, som er sket ved købet af IC 4 togene? Og nu måske også med det nye signalsystem til jernbanerne? Vi vil absolut have noget, som er bedre end alt det eksisterende og stiller så store krav, at de er nærmest umulige at opfylde. Der vil altid være nogen, som byder ind med en løsning, men hvordan vurderer man om den virker? Resultatet kan blive mange spildte penge og manglende funktionalitet. Og så det med en meget ringere løsning, end hvis vi havde købt det bedste eksisterende, som beviseligt fungerer. For busserne er det altså stadig euro 5 motorer! Jeg ved ikke hvad det hedder på italiensk, men tyskerne kaldte os 'Die dumme Dänen' - og det passer nok lidt for ofte - desværre.

 • 0
 • 0

Hej Finn,

Euro 6 er født med fabriksmonteret fast lukket filter. Euro 5 har ikke filter.

Det er alment anerkendt at gode filtre fjerner 99+% af ultrafine partikler, hvilket vores målinger også viser. Euro 5 udleder dermed 100 - 1000 gange flere ultrafine partikler end Euro 6, så at sige at der er lige gode er at strække den.

Venlig hilsen,

Anders

 • 0
 • 0

Hej Paul,

Jeg har spurgt Miljøstyrelsen, som har oplyst (1) at vognmanden enten kan tage dem med videre hvorved de straks-afskrives, eller (2) vognmanden kan kræve filtrene fjernet på Miljøstyrelsens vegne. Miljøstyrelsen har sat penge af til at fjerne filtrene under Luftpakken.

Venlig hilsen,

Anders Jensen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten