Bygningsminister: Vi vil ikke betale folk for, at de kan spare penge

Der er ingen grund til at gøre som vores nabolande Tyskland og Holland og indføre støtteordninger til energirenovering. Det mener ministeren for klima, energi og bygninger, Rasmus Helveg Petersen (R).

»Vi kan med de virkemidler, der ligger her, nå en energireduktion på en tredjedel af energiforbruget i eksisterende bygninger – noget, der svarer til energiforbruget i 940.000 parcelhuse. Og så kommer spørgsmålet pr. automatik: Hvorfor betaler vi ikke nogle folk for at gøre det her? Hvorfor bruger vi ikke nogle statsmidler? Tja, vi kan jo med de her virkemidler gøre det uden. Men besparelsen, som folk opnår, kan de jo putte i egen lomme, så incitamentet til at gøre det her burde jo ligge i de penge, som folk kan spare, snarere end i hvor mange penge staten kan give,« siger han.

Energibesparelser giver i sig selv så mange indtægter, at det burde være tilstrækkeligt til at finansiere energirenovering, mener klima-, energi-, og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. Illustration: Lars Bertelsen

Regeringen har mandag fremlagt sin længe ventede strategi for energirenovering. Strategiens 21 initiativer fokuserer på skrappere krav til bygningskomponenter som vinduer og installationer, mere og bedre rådgivning og uddannelse og støtte til udvikling af mere energieffektive komponenter.

Der er ellers blevet argumenteret hårdt for at forbedre de økonomiske incitamenter fra både Dansk Byggeri, Danfoss’, Grundfos’, Velux' og Rockwools fællesorganisation, Better Home, brancheorganisationen Tekniq og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Derfor var der også skuffelse over pengemanglen, da regeringens intentioner blev afsløret.

»Vores erfaring er, at det giver god mening at energirenovere, samtidig med at man alligevel skal renovere – det gør det billigere, og bygherren får mest muligt for sin investering. Men hvis vi skal løfte energirenoveringer længere end til det niveau, den enkelte bygningsejer selv havde tænkt sig, så kræver det ekstra incitamenter. Ellers risikerer vi at hente de lavthængende frugter, men reelt ikke få gennemført de dyre, dybe energirenoveringer,« skriver Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, eksempelvis til Ingeniøren.

Rasmus Helveg Petersen er imidlertid sikker på, at regeringen vil nå i mål med sine ambitioner.

»Den strategi, som vi lægger frem nu, er vi overbeviste om kommer til at reducere energiforbruget med en tredjedel uden støtteordninger. Det vil sige, at vi ikke går ind og betaler folk for at tjene penge. Vi går ind og oplyser folk om, hvordan de selv kan spare penge, når de alligevel renoverer. Vi udvikler ny teknologi, der kan forstærke den proces, og så stiller vi højere krav til eksempelvis vinduer og andre bygningskomponenter, som folk bruger, når de alligevel renoverer. Det bliver så i kritikken reduceret til: Nej, vi vil gerne have, at folk får nogle penge af staten. Og det er jeg helt uimponeret over,« siger ministeren.

Læs også: Sådan vil regeringen gøre danske bygninger fossilfri

Han regner med, at de fleste af initiativerne i strategien kan implementeres uden behov for yderligere lovgivning. Derfor vil effekten komme hurtigt.

»Implementeringen går i gang allerede nu på forskellige niveauer. Jeg ser ingen større ting mellem os og virkeliggørelsen af strategien. Desuden er vi jo allerede i gang med nogle af initiativerne: Herunder er der afsat 50 mio. kr. til Bedrebolig-ordningen, som vi er i gang med at udrulle. Så vi er sådan set i gang – nu er det bare blevet samlet til én strategi.«

Læs også: Mens vi venter på energirenoveringsstrategien

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så længe politikerne bare holder sig fra, at skrue afgifterne op, der skulle få os til at energi renovere, så er der også penge i at renovere. Men som det har været førhen, så skal man være blandt de første, for at spare penge. For dem der kommer et par år efter afgifter, er blevet straffet. Så renoveringerne ikke har kunnet betale sig selv hjem.

Co2 afgifterne skal ikke være en del af den samlede skattekasse, men gå 1:1 til udvikling af Co2 neutrale energi resourcer.

 • 10
 • 2

Så må vi bare se, hvad de der ikke har friværdi eller lånemuligheder vil/kan/må gøre.

 • 5
 • 0

Så længe politikerne bare holder sig fra, at skrue afgifterne op, der skulle få os til at energi renovere, så er der også penge i at renovere.

Nej, det er at straffe boligejere, fordi de ved øgede ejendomsskatter er umuligt. Ved dette "forslag" sættes ekstra energikonsulenter i arbejde, betalt af ejerne, for at fortælle hvor håbløst de gamle huse er. Nedrivningsfirmaer og byggebranchen får kronede dage.

 • 0
 • 0

Besparelsen er vel lige god uanset om der kommer flere afgifter. Det man kan frygte er, at skatteministren skynder sig at opvurdere de renoverede huse, så ejendomsskatten stiger. Den er i forvejen ret voldsom og kan for mange huse være større end varmeudgifterne. Så en højere vurdering kunne let koste det samme som det man sparer, og hvorfor så have besværet.

 • 7
 • 0

Det man kan frygte er, at skatteministren skynder sig at opvurdere de renoverede huse, så ejendomsskatten stiger

Sq oss gla' v' a jeg har brændeovn, og træ voksende på grunden!! ;-) - Slet ingen grund til, at energirenovere noget som helst.

 • 1
 • 0

.....er at de tror sig klogere end deres fædre og forfædre, der heller ikke var for kloge.

Den gode minister, kan sikkert med stor nøjagtighed udregne, at to plus to er fire, men ikke finde ud af ,at en masse arbejdsløshedsunderstøttelse, bliver konverteret til gavn for borgerne, samfundet og CO2 promillen.

Men det er jo ikke radikal politik. Hvorledes pengene anvendes best , mener de at de mestrer.

Salget af Dong og Nets har Se og Hor jo bevist værdien af dette :)

Desuden er det ikke radikal politik at bevare Danmark som en velstående nationalstat.

Deres mål med EU er en Sovjet lignende statskonstruktion hvor borgerne ingen indflydelse har på kommisionens dekreter.

 • 7
 • 2

Som udgangspunkt må det være den enkeltes eget problem at bruge så lidt energi til opvarmning som muligt. Men for at gøre det mere interessant for den enkelte, burde afgiftsystemet måske være indrettet efter at man opnåede dette. Det energiforbrug man mener at skulle benytte pr borger pr. år til opvarmning og varmt vand får man uden afgift. Forbrug udover skal til gengæld koste kassen. Bor man i et dårligt isoleret hus eller i et meget stort hus - ja så har man en motivation til at få reduceret sin varmeregning. Omregn olie, gas, el etc. til f.eks. kWh og lad de første 2-3.000 kWh være uden afgifter. Forbruget udover dette pr hoved i hustanden koster så måske 5 kr. pr. kWh. Man kunne starte med at opkræve 2 kr. i de første år og så sigte mod at opkræve 5 kr. efter 10 år. Så havde den enkelte tid til at indrette sig.

 • 2
 • 5

Hvis det nu var gratis at gøre, var der nok mange som gjorde det. Nu er det ikke gratis! Det er en investering som betaler sig hjem igen, og det er også fint nok. Men som flere herinde allerede har anført, så kommer staten med sine afgifter på et eller andet tidspunkt, og så røg dén besparelse. Så kan investeringen pludselig ikke betale sig hjem mere. Og så sidder man dér og glor.

Det er derfor afgifter er hul i hovedet. Staten er ikke interesseret i grøn adfærd og sund levevis, for det koster dem penge - masser af penge! Befolkningen tænker til gengæld netop som det fremgår her: Det er muligt jeg ville kunne spare noget, men så kommer staten jo med sine afgifter, og så det kan nok ikke betale sig når det kommer til stykket.

Hvorfor skal jeg spille russisk roulette med min økonomi, når jeg klarer mig fint som det er nu?

Skulle der så gøres noget konstruktivt, så kunne staten give tilskud til denne ændring, mod at få halvdelen af det dokumentérbart sparede pr. år tilbage i hele anlæggets levetid. Så får begge parter noget ud af det. Borgeren sparer penge, og staten behøver ikke sidde og finde på nye afgifter. Win-win

 • 3
 • 1

"Det vil sige, at vi ikke går ind og betaler folk for at tjene penge." Denne udtalelse siger vel det hele? Man tjener ikke penge fra dag 1 på de fleste investeringer. Men når tilbagebetalingstiden er 10 - 15 år tøver mange husejere, dels bor vi ca. 8 år i et hus før vi flytter, dels har regeringen, som nævnt ovenfor, nok lagt nye afgifter fordi der bruges for lidt olie, gas elelr kwh.

 • 5
 • 0

Nu ved jeg godt at det er en overskrift. Men hvem er vi? Så vidt jeg forstår så er det altså vores penge der løber rundt, som en administrations faktor, og hvis vi kan lave en generel hævning af niveauet for energi besparelse, så ser jeg gerne VORES penge brugt på det. Og hvis det for nogen kan hæve eller lette hverdagen, så er det ekstra godt.

Men sådan en trejde generations politiker ser helt tydeligt ikke folkets penge som værende folkets penge. Tror han måske at det er hans penge eller hvad?

Måske man skulle sende sådanne beslutninger til afstemning, men så vil det jo selvfølgelig blive helt tydeligt hvor ligeglade de er med den arbejdene mand.....

 • 3
 • 0

@Henrik Eriksen Du har ret så langt hen ad vejen at afgifter som ALENE har til formål at skaffe penge i statskassen er tåbeligt. Desværre er de fleste afgifter netop sådanne. Og argumentet bliver brugt hyppigt af de folkevalgte, vi har været tåbelig nok til at indvælge i folketinget.

Men afgifter kan sagtens benyttes til adfærdsregulering. Det var faktisk intentionen med det "forslag" jeg skitserede. Hvorfor skal staten give tilskud til f.eks. isolering. De borgere som har et velisoleret hus, har ingen glæde af at blive opkrævet penge, som skal deles ud til dem, som ikke hidtil har villet betale for en isolering. Dit forslag vil om muligt være endnu mere bureaukratisk og i praksis ubrugeligt.

 • 0
 • 1

De borgere som har et velisoleret hus, har ingen glæde af at blive opkrævet penge, som skal deles ud til dem, som ikke hidtil har villet betale for en isolering.

Jeg ved ikke hvor du vil flytte hen når planeten er slidt helt i bund? Og så er det måske en kende overgeneraliserende at postulere at folk ikke vil betale. Nogle kan ikke, nogle prioritere, andre ved det måske ikke. Uanset har vi alle glæde af at bruge planetens ressourcerne mest fornuftigt.

Det kunne være rart hvis nogle flere snart vil indse at penge altså er et system som mennesket har opfundet, det er fiktivt. Naturlovende står ikke at købe sig fra, de er eksisterende - penge eller ej...

 • 1
 • 0

@Anders Tariq Borup Hvad er dit budskab? Klodens problem er overbefolkning. Det afhjælpes ikke med statslig støtte eller ej til isolering af danske huse! Penge er nok fiktive - men det er pengene som styrer denne verden. Kom med et bud på et andet system til at sikre samhandel / fordeling af goder etc.

 • 0
 • 0

Klodens problem er overbefolkning.

Beklager, men jeg tror at det er propaganda af værste skuffe. Jorden er ikke overbefolket, alle 7 milliarder kunne stå på 1300km2 (skulder ved skulder), der er masser af uopdyrket, ubrugte arealer og masser af ny teknologi til at gøre det bæredygtigt. Problemet er at det man kalder, de 1%, dem der manipulere det hele og indoktrinere os, fra folkeskole og resten af livet, til at tro at nogle problemer er ægte (økonomisk krise) og andre er ikke (affald over alt, fra de dybeste have og vil nærmest ud til den geostationær bane). Vi har problemer og de største er at nogle holder hævd på det der tilhøre os alle og burde fordeles mere fair. Vi smider foreksempel mellem 20-30 procent af vores mad ud - hvor klogt er det lige?

men det er pengene som styrer denne verden

Nej det er det ikke, det er naturlovende, det er derfor at vi lider under økonomiske styre (stress, øget medicin forbrug, livstilssygdomme etc.), Men vi er naive nok til at tro at det er penge der styre det hele.

Kom med et bud på et andet system til at sikre samhandel / fordeling af goder etc.

Ægte demokrati, med en hvis grad af panokrati er en fin løsning, frem for det fascistiske oligarki, der til enhver tid har regeret. Også kunne vi måske kigge lidt ned i systemet, myrende gør det ret godt, både logistisk, og medicinsk. De formår faktisk at bruge antibiotika uden at udvikle resistent bakterier - pinligt for os - men der er jo heller ikke en elite som skal tjene på det.

Og jeg ser gerne en hvis grad af uligehed. Altså nogle må gerne have en million og jeg kun titusind, eller sådan noget - det skal nok gå. Men at jeg skal have hundrede, plus gift i vandet, maden og luften for at nogle kan have 100 milliarder og mere. Det holder ikke.

 • 2
 • 0

Jeg afviser ikke at du kan stille 7 mia. mennesker op 1.300 km2. Men hvad skulle de så lave? Og ikke mindst leve af! De nuværende 7 og snart 10 mia. mennesker er et problem i dag. Primært fordi vi ikke - som myrerne - har fundet en måde at leve med omgivelserne. Vi kan sagtens være 10 eller 20 mia. mennesker - men ikke på den måde vi i dag har indrettet os på. Derfor er det et problem her og nu og i de næste 100-200 år. Så når en kineser / inder / araber eller afrikaner nu skal have bil, aircondition, TV, køleskab og PC med den teknologi vi anvender i dag - ja så er vi for mange. Det er ikke propaganda men de reelle fakta.

Penge - vi har til dato ikke evnet at opfinde et andet system, som kan benyttes til udveksling af varer og tjenesteydelser mellem mennesker. Men vi tillader at dette system bliver misbrugt på det groveste af især finansvirksomheder som regeringer. Og jeg er 110% sikker på at ethvert andet system end penge, over tid ville give samme problemer som pengesystemet gør det i dag.

Vedr. myrer: Som jeg husker det findes der myrearter som holder "slaver", ødelægger omgivelser ret effektivt m.m. Så skal vi ikke bare konstatere at mennesker stadig er de mest innovative og kløgtigste skabninger, jorden har evnet at frembringe. Desværre er vi ikke perfekte.

 • 0
 • 0

Jamen jeg tror sørme vi er enige et langt stykke af vejen. Penge kan godt fungere, lavet af et materiale som ikke kan produceres, efterlignes eller på anden måde fortyndes i det uendelige. Guld skulle eftersigende være en glimrende kandidat. Problemet idag er at vi har tilladt valuta at opstå. Valuta også kaldet FIAT penge, er sjældent det værd som de er trykt på. De kan som udgangspunkt defineres som falske penge og producenten som kriminelle - Det er reelle fakta. Indtilvidere er der vil omkring 58 trillioner falske dollars i omløb ( http://www.nationaldebtclocks.org/ ) og de bliver brugt til at manipulere politiske systemer. Det har aldrig overlevet, alle imperier er til dato faldet for den strategi (den nye dato for USA er 1 juli, med indførelse af FACTA loven, men lad os nu se om de ikke formår at trække den lidt længere. evt. med en lille krig).

Så længe at vi tillader system at bilde os ind at det ikke er rentabel at bygge vindmøller, men derimod rentabel at fange en fisk i Danmark, transportere den 53.000 km rundt i verden, for at ende i Danmark igen som fiske pinde, solgt for 12 kr. bliver det kun værre - meget værre.

Mht. til myrer, skal vi selvfølge kun lade os inspirer af de "kloge" myrer. Dem hvor halvdelen af tuen kan lave ingenting, uden at systemet bryder sammen :-)

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten