Bygningsekspert: Derfor er nogle bygninger bare umulige at sikre mod skybrud

Illustration: Orbicon

Kældre og lavtliggende arealer går en hård tid i møde, hvis de meteorologiske forudsigelser står til troende. Kraftigere og hyppigere skybrud bliver en fast del af fremtidige vejrudsigter, og belært af oversvømmelserne i 2011 og 2012 er der fra regeringens side sat et arbejde i gang med at få udarbejdet klimasikringsløsninger på kommunalt plan.

Dem arbejdes der intenst på i disse uger, så de inden årets udgang kan indgå som en del af det kommunale plangrundlag. Men selv om problemernes omfang om kort tid er indkredset, ligger implementeringen af løsningerne et stykke ude i fremtiden. I mellemtiden må boligejerne selv sørge for klimasikringen.

Ny anvisning

Ingeniør i Orbicon Sven Larsen har deltaget i en lang række bygningsgennemgange for at samle viden ind til en anvisning for klimatilpasning. Anvisningen, der offentliggøres 11. september, er udarbejdet sammen med Teknologisk Institut, og det er Sven Larsens erfaring fra arbejdet med anvisningen, at ikke alle boligejere kan klimasikre på egen hånd.

Forudsætningerne er ganske enkelt ikke til stede. Enten er bygningerne opført uhensigtsmæssigt, eller også er der flere aktører inde over. Eksemplerne er mange:

»Som oftest er det beboelsesejendomme med indgangspartier i gadeniveau eller erhverv i kælderen, der har problemer. Dér kan vandet frit løbe ned ad trapper og skabe oversvømmelse. Skal der sikres mod det, vil det involvere en række sikringsløsninger, der er besværlige og ikke passer ind i en praktisk dagligdag. Her tænker jeg på højere trappetrin og plader, der kan lukke for f.eks. lyskasser,« siger Svend Larsen.

Spørgsmålet er også, hvem der skal foretage klimasikringen, tilføjer han:

»Under arbejdet med anvisningen besøgte jeg nogle rækkehuse, der ligger ned til en mose. Husene ligger under det kommunale kloaksystems niveau, så de har en pumpe til at fjerne regn- og spildevand. Ved kraftig nedbør kan pumpen ikke følge med. Derfor har regnvandet førhen fået lov til at løbe ud i mosen, men af miljøhensyn er det ikke længere tilladt,« forklarer han.

Skal rækkehusene klimasikres ordentligt, er det derfor ikke nok, at beboerne gør en indsats. Også de lokale myndigheder skal se på, om man kan ændre vejene, så vandet ledes forbi, pointerer Svend Larsen.

»En anden afdeling skal sørge for, at pumpen får større kapacitet, eller også skal der gives dispensation til, at vandet igen kan løbe ud i mosen. Derudover er der ejerne af naboparcellerne. De skal klimasikre, så deres regnvand ikke løber ned til rækkehusene.«

Krav fra forsikringsselskaberne

Også forsikringsselskaberne kigger på klimatilpasning som en forudsætning for at forsikre grund- og boligejere. Brancheorganisationen Forsikring og Pension har været med til at finansiere udarbejdelsen af anvisningen, og Sven Larsen anser det for realistisk, at forsikringsselskaberne på et tidspunkt vil henvise til anvisningen med krav om, at den skal efterleves af forsikringstager.

Endvidere anser Sven Larsen det for sandsynligt, at Bygningsreglementet i fremtiden vil tage klimasikringsproblematikken op og implementere en anvisning på området.

Henrik Schafranek er journalist ved Arkitektens Forlag. Artiklen er fra tillægget Byggeri & anlæg, som er publiceret i samarbejde mellem Ingeniøren og Arkitektens Forlag.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Placer en rist foran indgangsdøren, og tilkoble en pumpe, der pumper vandet bort.

Efterhånden må pumpepriserne blive lave, med alt den regn som forventes.

  • 0
  • 0

........sin ret til at lave bygninger.......og bygherrerne, Gentofte kommunalbestyrelse, burde sendes til opbevaring på en åndsvageanstalt........hvis man nøgternt skal bedømme den viste bygning.

Men som man kan forstå af pressen ,så er der ikke megen styr på noget som helst i Gentofte for tiden. Fætterfirmaplejning

Så dette resultat er jo antageligt bare et normalt resultat kunne man mistænke at en kontorchef der havde en fætter der tilfældigvis var nyuddannet arkitekt, havde valgt ham :)

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten