Byggestøj fra metroen: Det er rendyrket trial & error

12. februar 2014 kl. 11:3011
Byggestøj fra metroen: Det er rendyrket trial & error
Illustration: Foto: Metroselskabet / Ulrik Jantzen. .
Støj fra metroens byggepladser er ikke reguleret, før Københavns Kommune udsteder et påbud. Men som den ledende embedsmand forklarer i dette interview, har myndighederne stor risiko for at ramme forkert, indtil klagenævnet har udtalt sig.
Artiklen er ældre end 30 dage

Støjforurening og en temmelig uklar praksis omkring paragraf 42 i Miljøbeskyttelsesloven har vist sig at være det store problem, både for de støjplagede naboer og for anlægsarbejdet på Københavns kommende metroring. Det får sandsynligvis både budget og tidsplan for Cityringen til at skride.

I centrum af al balladen står den støjregulerende myndighed, personificeret ved Københavns miljøcenterchef, Hans Christian Karsten. Det er ham, der skal regulere med Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42, der har vist sig helt utilstrækkelig til formålet.

Læs også: Nu ligger det fast: Metrocityring er forsinket og åbner ikke i 2018

Men det er jo ikke første gang, metroentreprenører larmer i København. Hvorfor er der så meget ballade nu, og ikke da den eksisterende metro blev anlagt i 1990’erne?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Ud¨over Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42 blev byggestøjen under anlægsarbejdet på den eksisterende metro reguleret med Planlovens VVM-bestemmelser. Desuden var den store forskel, at entreprenørerne ikke arbejdede meget i aften- og nattetimerne på metroens to første etaper. Det var tidsplanen simpelthen ikke lagt an på.«

I stedet for at bruge VVM’en til at regulere anlægsarbejdet har det for folketingsflertallet bag Cityringsloven altså været vigtigst, at Cityringens tidsplan og budget blev overholdt. Derfor bestemte politikerne, at anlægsloven overruler Planloven.

Hans Christian Karsten Illustration: Ukendt.

Blå bog
Hans Christian Karsten blev forstkandidat i 1984 og tog 15 år senere en MPP. Efter mange år i ngo’er blev han ansat i Miljøministeriet, hvor han bl.a. var kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen og i By- og Landskabsstyrelsen.

Hans Christian Karsten blev ansat i Københavns Kommune i februar 2000, blev 13 år senere områdechef i Metroenheden og har siden januar i år været chef for Center for Miljøbeskyttelse.


»Så når jeg kigger på, hvilke muligheder jeg har som myndighed, har jeg i den ene vægtskål anlægslovens argumenter, der siger, at metroarbejderne skal være gennemført i 2018 for 21,3 milliarder kroner. I den anden vægtskål skal jeg, med miljøbeskyttelsesloven i hånden, varetage hensynet til miljøet og menneskers sundhed. Når jeg giver påbud til metroanlægsarbejdet, skal jeg sidde med de to sæt argumenter foran mig og veje dem op imod hinanden.«

Og eftersom intet er over Folketinget, er det vel sådan, at anlægsloven er det overordnede pejlemærke, som du som myndighed overordnet skal sørge for bliver overholdt?

»Vi skal tage udgangspunkt i, at der er en anlægslov, og at Folketinget konkret har besluttet, at der skal være en metro i 2018. Det står meget tydeligt i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fra november, som vi har studeret grundigt. Nævnet skriver, at vi som miljømyndighed ikke kan nøjes med at se på, hvad der står i miljøbeskyttelsesloven.«

Læs også: Aften- og natarbejde på metroen erklæret ulovligt

Artiklen fortsætter efter annoncen

Så hvis Metroselskabet beder miljømyndigheden om at kunne arbejde til kl. 22 på Nuuks Plads, fordi der ellers er risiko for, at de ikke kan holde den tidplan, som landets lovgivere har lagt fast, så får Metroselskabet den tilladelse?

»Ikke bare. Hver gang Metroselskabet kommer med ansøgning, udfordrer vi selskabet for dels at være sikre på, at de faktisk kan gennemføre anlægsarbejderne, dels for at sørge for, at de ikke får mere tid end allerhøjst nødvendigt. Anlægsarbejdet generer jo naboerne, så det er vigtigt at begrænse generne mest muligt.«

Ureguleret byggepladslarm

Én ting er presset fra en anlægslov, en anden manglende støjregulering på byggepladser. For hvor miljøbeskyttelsesloven med branchebekendtgørelser og paragraf 5-godkendelser på de fleste andre områder forhindrer udslip af spildevand og sundhedsskadelige partikler med grænseværdier, så er larm fra byggepladser grundlæggende ikke reguleret.

Det vil sige, at de påbud, som de kommunale miljømyndigheder griber ind med, udgør den eneste eksisterende regulering.

»Det instrument, miljøbeskyttelsesloven giver os til at regulere støjen fra metrobyggeriet, er påbuddene. Hvis vi ikke laver påbud, kan entreprenøren i princippet larme lige så meget, han vil,« forklarer miljøcenterchef Hans Christian Karsten.

Men da påbudene hviler på et ureguleret grundlag, kan de vise sig at være forkerte. Det dokumenterer de mange kendelser fra Miljø- og Naturklagenævnet, der er kommet i kølvandet på naboklagerne.

Problemet er, at miljømyndigheden, kommunen, først med klagenævnets kendelse ved, hvad der skal til. For myndigheden må ikke på forhånd rådføre sig med klagenævnet. Man må prøve sig frem og på den måde finde løsningen.

»Klagenævnet giver os meget konkrete anvisninger på, hvordan vi skal håndtere Metroselskabets ansøgninger, hvilke miljømålinger der skal ligge til grund. Så i takt med, at vi ser flere og flere afgørelser fra klagenævnet, bliver det mere og mere tydeligt for os som miljømyndighed, hvad der skal til, for at en afgørelse har den kvalitet, som klagenævnet kræver,« forklarer Hans Christian Karsten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På den anden side kan Metroselskabet aldrig være sikker på, at nye afgørelser ikke bliver påklaget. Derimod kan selskabet være ret sikker på, at professor i miljøret Peter Pagh, der er talsmand for de mest støjramte beboere ved Marmorkirken, vil have alle afgørelser afprøvet. Det vil fortsætte, indtil klagenævnet på et tidspunkt siger: ‘Nu har vi ikke mere at bemærke’.

»Rigtig svært at finde balancen«

Dansk miljøregulering har to hovedspor. På den ene side regulering med grænseværdier og forskellige teknologier og på den anden påbuddene, forklarer Hans Christian Karsten.

»Så når vi opdager en uacceptabel forurening, kan vi lave regler, der gælder for den enkelte byggeplads eller fabriksskorsten. Det er et instrument, vi bruger, når vi ikke kan slå op et sted og finde særlige regler for præcis denne type aktivitet,« uddyber han.

Læs også: Metro-natarbejde kan muligvis fortsætte trods forbud

Er kommunens muligheder for at regulere med Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42 efter din opfattelse tilstrækkelige?

»Det er irrelevant, om jeg som embedsmand synes, at det skulle have været gjort på en anden måde, når lovgiver har besluttet, hvordan det skal håndteres. Det forsøger vi at gøre. Og nu har Natur- og Miljøklagenævnet givet besked om, at noget af det, vi har gjort, var fornuftigt, og at noget skal vi gøre på en anden måde.«

»Men der skal ikke herske tvivl om, at det er rigtig, rigtig svært at finde de rigtige balancer mellem de mange forskellige hensyn, og at juraen også i sig selv er kompliceret,« tilføjer Hans Christian Karsten.

Læs også: Kommune: Usandsynligt, at vi standser natarbejdet på metrocityring

Miljøcenterchefens afgørelser er også blevet hængt ud i pressen. I sidste uge skrev flere medier, at kommunen ved at udstede en række strakspåbud, der tillader aften- og natarbejde på flere metroarbejdspladser, trodser klagenævnets afgørelse. Den udlægning er Hans Christian Karsten helt uenig i:

»Vi gør præcis det, vi skal som miljømyndighed. Vi havde reguleret byggepladserne, men klagenævnet ophævede den regulering. Og for at beskytte naboerne mod flere gener erstattede vi den bortfaldne regulering med strakspåbud. Ellers kunne entreprenørerne have larmet, så meget de ville.«

11 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
12
17. februar 2014 kl. 22:31

Alle undtaget nogle folkevalgte stemmehungrende politikere er enige om at metrobyggeriet larmer. Og det kommer vel heller ikke bag på nogen at alt den roden og regeren vil give støj. Er der nogen som har set på det kan gøres mere lydløst, eks anderledes planlægning af aktiviteter, brug af andre værktøjer, eller måske overdækket så støjen dæmpes. Hele debatten går på om der kan bygges eller ej, og om det kan bruges som undskylding i div sammenhænge.

11
12. februar 2014 kl. 20:40

Skulle der ikka ha' stået trial & terror ?

8
12. februar 2014 kl. 16:58

Men det der forvirrer er at det pludselig kan give forsinkelser til milliarder hvis man ikke kan arbejde om natten når det nu ikke var forudsat i det oprindelige projekt, eller rettere - at man giver skylden for forsinkelsen på den manglende tilladelse når det nu, helt faktuelt må være andre årsager til forsinkelsen.

7
12. februar 2014 kl. 16:40

Du har ret, det er forvirrende.

Ved tunnelarbejdspladserne (Nørrebroparken) har det hele tiden - også i VVM - været forudsat, at der skal arbejde i døgndrift. Det er nødvendigt, for at TBM'erne kan køre kontinuert, og det skete også ved de første Metroetaper, hvor den opgravede muck blev hejst op ved Stadsgraven i havnen og sejlet ud.

Men det var ved VVMen ikke forudsat, at der skulle være aften- og natarbejde ved udgravningen af stationsboksene. Det er kommet til i 2013 efter ansøgning fra Metroselskabet for at bidrage til bedre fremdrift.

Jeg mindes ikke, at der var aften- og natarbejde ved udgravningen af stationerne på de første metroetaper.

6
12. februar 2014 kl. 16:36

Københavns Kommune har udarbejdet "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i København Kommune" Den er klar til vedtagelse, men det bliver den nok tidligst 2018

5
12. februar 2014 kl. 15:20

Hvis det hele tiden har været meningen at der skal arbejdes uden for normal arbejdstid ved skakt- og stationsarbejdspladserne, hvordan kan det så være at VVM redegørelsen kun laver beregninger af støjniveauet for natarbejdet ved tunnelarbejdspladser, men IKKE laver beregninger af natstøjen ved skakte og stationer, jf. http://www.metrocityring.dk/files/upload/Cityringen_kap9.pdf side 163-165.

4
12. februar 2014 kl. 14:09

Alle tunnelboreprojekter gennemføres i døgndrift, det er der ingen hemmelighed i. Ej heller for cityringen. Hovedsagen med cityringen er, at man har lovet en helt anden og væsentlig mindre støjbelastning end virkeligheden viser nødvendighed for. Man har altså udgivet fejlagtige oplysninger, muligvis med vilje, for at gøre det spiseligt for naboer, og nedtone evt. klager som ville komme INDEN byggeriet gik igang. Disse fejlagtige oplysninger har Metroselskab og Kommune i fællesskab meldt ud i VVM rapporten tilbage i 2008. Nu er metroen ikke "den runde tallerken igen", erfaringerne findes mange steder, så der er faktisk ingen undskyldning for ikke at have faktuelle og realistiske tal. Til orientering, er støjkort til vurdering af støjbelastningen blot tal fra et "støjkatalog" som indsættes i et simuleringsprogram SOUNDPLAN. Så selve den beregnede støjbelastning afhænger af tallene fra støjkataloget, hvor støjudledningen for specifikke maskiner og arbejder er beskrevet.

Ingen garanti for 0 forsinkelser, vedr. den eksisterende metro.

"Det er vores rådgiveres opfattelse, at vi kan være færdig i 1999, hvis alt klapper. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg vil garantere det. I så store projekter kan noget sagtens hænde, der ændrer på processen. Men man kan ikke lave en tidsplan med plads til så og så mange uheld. For det er 100 procent sikkert, at det i hvert fald tager den tid, som man lægger ind i tidsplanen. Og sker der så uheld, kan man ligeså godt lægge dem til en gang til. Det er min opfattelse, at man skal køre med en optimal tidsplan og stile efter at holde den. Og sker der så noget uforudset, må man sige: Ok, det ændrer så og så meget. Så må vi ændre tilsvarende på planen. Men det med at lave lidt slup i den, får bare alle til at sløse med tiden.

Ørestadsselskabets bestyrelse modtog begejstret projektledelsens oplysninger om, at minimetroens 1. etape kunne stå færdig før år 2000. Og selv om 1999 siden, som Anne-Grethe Foss siger, er kommet til at stå lidt i flammeskrift, så bliver hun ikke forbavset, hvis tidsplanen skrider, og metroen først kommer i brug på den anden side af årtusindskiftet."

Kilde: http://ing.dk/artikel/orestadsbanens-tidsplan-er-stram-32979

3
12. februar 2014 kl. 13:42

Citat: "Desuden var den store forskel, at entreprenørerne ikke arbejdede meget i aften- og nattetimerne på metroens to første etaper. Det var tidsplanen simpelthen ikke lagt an på"

Det er vist på tide at minde om, at den eksisterende metro blev voldsomt forsinket. Halvvejs inde i boringen måtte man allerede konstatere knap 2 års forsinkelse:http://ing.dk/artikel/betty-og-liva-klar-til-anden-halvleg-32973

Af samme artikel fremgår det desuden, at også den eksisterende metro blev boret i døgndrift.

Citat: "Det var tidsplanen simpelthen ikke lagt an på". Det er simpelthen forkert. Læs VVM-rapporten, der fremgår det tydeligt at metroen skal bores i døgndrift. Det var desuden det TBM´erne var bygget til.

Det samme gælder for Metrocityringen, som rent teknisk er stort set identisk med den eksisterende metro.

Andre interessante artikler:http://ing.dk/artikel/orestadsbanens-tidsplan-er-stram-32979http://ing.dk/artikel/succes-pa-forste-tunneletape-32358

2
12. februar 2014 kl. 12:53

Jamen Hans Christian Carsten, de omtalte strakspåbud har støjgrænser om natten som er 12 dB over det tidligere, her i Nørrebroparken. Det er en fordobling af den opfattede støj fra 55 og op til 67dB.

1
12. februar 2014 kl. 12:48

Undertegnede har igår modtaget nedenstående bekræftelse fra Naturklagenævnet:

"Det følger af ovenstående, at Natur- og Miljøklagenævnet ved sin afgørelse af 7. november 2013 eller ved sine afgørelser af 5. februar 2014 ikke har forpligtet Københavns Kommune til betingelsesløst at færdiggøre metrobyggeriet i 2018. Københavns Kommune er ved sin regulering af støjbelastningen fra metrobyggepladserne forpligtet til at foretage den afvejning af hensyn, som følger af miljøbeskyttelsesloven, hvori kan inddrages hensynet til metrobyggeriets fremdrift."

Det er modsat hvad kommunen har meldt ud i pressen! Kommunen har et tolkningsproblem.