Massivtræelementer er tørre, når de leveres fra fabrikken. Derfor skal de også beskyttes mod fugt i byggefasen, for ellers udvider de sig, og når boligerne er færdige og opvarmede trækker de sig sammen igen og revner. Det har Byggeskadefonden set på flere byggerier. Illustration: Byggeskadefonden
Store svindrevner, mangelfuld tætning af samlinger og skimmelvækst plager ifølge Byggeskadefonden en del byggerier, hvor man har brugt massivtræelementer.

Træbyggeri bliver stadigt mere populært, men det er ikke alle i branchen, der har forstået, at man skal være meget omhyggelig med at beskytte massivtræelementerne mod fugt i byggefasen. Det viser Byggeskadefondens eftersyn af nye byggerier, hvor der er brugt massivtræ – som også kaldes CLT (Cross Laminated Timber, red.)

»Ved 1-års eftersynet af nogle CLT-byggerier har Byggeskadefonden registreret store svindrevner, mangelfuld tætning af samlinger, skimmelvækst og andre tegn på, at CLT-træelementerne har optaget fugt i byggefasen,« står der i en pressemeddelelse fra Byggeskadefonden.

Læs også: ‘Danmarks højeste træhus’ blev for dyrt – nu bygges det i beton

Fondens folk har på nogle byggerier set massivtræselementer, der står ubeskyttede mod regn og i direkte kontakt med betondæk, der indeholder store mængder vand og derfor kan afgive fugt. Og det er en opskrift på problemer, forklarer fonden i pressemeddelelsen.

»CLT-elementerne er tørre, når de leveres fra fabrikken. Elementerne udvider sig, hvis de optager fugt. Når boligerne opvarmes, trækker elementerne sig sammen igen og revner,« forklarer meddelelsen.

Læs også: 32 meter højt genbrugeligt trætårn planlægges på Aarhus Havn

Fonden har registreret millimeterbrede revner i elementerne og endnu større i samlingerne mellem vægge og lofter.

Brug ikke til vådrum og i huse uden tagudhæng

Fonden understreger, at de ikke betragter massivtræbyggeri som risikobehæftet i sig selv – hvis man ellers følger de anbefalinger, der er udarbejdet for træbyggeri.

Læs også: København får hotel i træ: 208 værelser skal være klar på tre måneder

Blandt andet bør man ifølge fonden ikke bruge massivtræelementer til byggerier uden ordentlige udhæng eller facader uden konstruktiv beskyttelse. Elementerne egner sig heller ikke til konstruktioner mod jord eller til vådrum.

Det er desuden nødvendigt at overdække CLT-byggeri i byggeperioden og udvise stor omhu under udførelsen for at undgå fugtskader, skriver fonden i pressemeddelelsen.

I nogle massivtræbyggerier udgør elementerne også byggeriets overflader. Derfor bliver svindrevnerne også meget tydelige for beboerne. Illustration: Byggeskadefonden

Tusindvis af træboliger på vej

I København planlægges for tiden et boligkvarter i Ørestad med 2.000 boliger, der skal opføres med træ som gennemgående materiale. Og i Nyborg vil godsejer Gregers Christian Juel opføre en bydel med 1.150 boliger i træ. Desuden har boligminister Kaare Dybvad (S) nedsat en arbejdsgruppe, der skal sørge for, at lovgivningen ikke stiller træbyggeri ufordelagtigt relativt til betonbyggeri.

Læs også: DTU-forskere: Danmarks største træbyggeri kan blive en brandfælde

Job fra Jobfinder