Byggesjusk boomer i det private boligbyggeri

Det private boligbyggeri er forfulgt af et stigende antal sager om byggesjusk, viser Byggeskadefondens årsberetning for 2007.

Omvendt er byggekvaliteten er i kraftig bedring, når det gælder de almene boligbyggerier. Her ses et jævnt fald i de skadesanmeldelser, der har fået medhold i henhold til reglerne, i løbet af de to årtier, som Byggeskadefonden har eksisteret.

Private andelsboliger og almene familieboliger skiftes nu til at indtage den tvivlsomme førsteplads på fondens liste over sjuskede byggerier. Langt færre anmeldelser kommer fra byggerier af ungdomsboliger og ældreboliger.

Helt konkret drejer de fleste anmeldelser sig om bygningsstabilitet, men tendensen er dog faldende i de sidste tre år.

Andre, konkrete fejltyper, såsom dårligt monterede tegltagsten, eternitplader, ydervægge, vinduer og døre er også faldende eller stabile i tendenserne.

Sjuskanmeldelsernes årlige antal er ret konstant, lidt under 200. Men hvis man kikker på, hvor hurtigt sagerne afsluttes, er der en tydelig tendens. Det går hastigt i den forkerte retning.

I 2005 blev 127 sager afsluttet, i 2006 var det 75, og sidste år faldt tallet til 45.

Men i samme periode falder antallet af afviste sager, henholdsvis 70, 57 og 45, hvilket tyder på, at bygherrerne bliver dygtigere til at anmelde sager, der er hold i.

Antallet af igangværende sager er derfor kraftigt stigende, fra 52 sager i 2005, til 110 året efter og helt oppe på 121 sidste år.

Fonden skal også bruge flere og flere kræfter på at kradse de udbetalte erstatninger ind igen fra bygmestrene. Her ser man for eksempel, at advokatregningen til regressager vokser med en million kroner om året.

Dokumentation

Byggeskadefondens årsberetning
Byggeskadefondens hjemmeside