Byggeriets Innovation viste vejen

Til nytår er det slut. Efter fire års aktivitet trækker Realdania stikket ud på Byggeriets Innovation - helt som planlagt. Inden da holder centret en afslutningskonference, hvor udbyttet af den 80 millioner kroner store satsning skal fremlægges.

Byggeriets Innovation har haft til opgave at skabe et miljø af udviklingsorienterede byggevirksomheder på tværs af værdikæden og i tilgift trække ekspertise fra andre brancher med ind.

Men hvor megen varig forandring kan det reelt lade sig gøre at skabe i en stor og konservativ branche som byggeriet på under fire år?

»Helt konkret har vi igangsat 21 udviklingsprojekter med danske og udenlandske virksomheder og fået skabt en niche af aktører, som virkelig har valgt innovationens vej. Og jeg mener, vi har vist branchen, at innovation er en god investering,« siger centrets leder, Mikkel Thomassen, og uddyber:

»For det første er det en god investering, fordi det har givet virksomhederne adgang til ressourcer, samarbejdspartnere fra andre brancher, som de måske ellers ikke har opdaget. For eksempel industrifolk med viden om produktmodulering eller specialister i markedsanalyser.«

Udviklingsprojektet 'Skakten'

Som eksempel nævner han det toårige udviklingsprojekt 'Skakten', som havde til formål at effektivisere produktionen af de installationsskakte, der blandt andet samler en bygnings el-, ventilations- og varmeinstallationer.

Ved hjælp af industrifolk lykkedes det virksomhederne NCC, Valcon og RH Arkitekter at nedbringe antallet af mulige skaktskonfigurationer til blot to, der kan produceres og monteres væsentligt billigere, men som stadig kan tilpasses vidt forskellige bygningstyper.

»Meget af den forskellighed, der findes i byggebranchen, er noget, vi selv har skabt, fordi vi ikke har været i stand til at sætte vores produkter og arbejdsprocesser ordentligt i system. Jeg mener i al beskedenhed, at mange af vores udviklingsprojekter har vist en anden vej frem,« siger han.

En uvildig evaluering af Byggeriets Innovation fra foråret 2008 viste da også, at over 90 procent af deltagerne ser samarbejdet med centret som en god investering. Om centrets arbejde også økonomisk er en god investering, har vi derimod endnu til gode at se:

»Der går fire-fem år, fra du søsætter et udviklingsprojekt, til det kan aflæses på en virksomheds bundlinje. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se det.«

Gode eksempler skal frem i lyset

De snart fire års indsats har dog ikke været lutter medvind:

»Når vi nu faktisk har vist, at det betaler sig at tænke i konfiguration og modulering, så undrer det mig lidt, at så mange virksomheder fortsætter med at bygge alting forfra hver gang. Jeg er overrasket over, at køen af interesserede virksomheder ikke har været længere,« siger han og nævner manglen på ekstern finansiering som den anden store overraskelse:

»Jeg glæder mig stadig til at se de eksterne investorer, eksempelvis venturefonde, få øjnene op for potentialet i byggeriets udviklingsprojekter. En af forklaringerne er måske, at den meget opdelte værdikæde kan gøre det svært for investorer at gennemskue branchen, og det er klart, at hvis du ikke forstår spillet, falder interessen for at investere dine penge måske tilsvarende.«

Frem med de gode eksempler

Med adresse til ovenstående peger Mikkel Thomassen da også på synlige økonomiske afkast som en af de vigtigste udfordringer fremadrettet:

»Vi skal have de gode eksempler - også dem, hvor man kan slå to streger under bundlinjen - vist frem for branchen og omverdenen. Og så skal vi sørge for, at den gode niche af virksomheder, som er kommet i gang med innovation, også holder fast i den.«

Netop synligheden er et af de områder, hvor Oxford Researchs uvildige evaluering fra foråret så en udfordring for centret. Men synlighed i sig selv skaber ikke innovation, mener Mikkel Thomassen:

»Jeg tror ikke på, at en bred profilering for alvor vil flytte udviklingen. Innovation handler om at ændre adfærd og strategi i virksomheder på et ret grundlæggende niveau, og det kræver tættere kontakt. Bred formidling kan vække interessen, men det er ikke den, som skaber forandring.«

Den afgående centerleder får alle muligheder for at bevise påstanden, når han til nytår, sammen med en kollega, åbner egen virksomhed, der netop vil sælge hjælp til at søsætte og drive udviklingsprojekter i byggeriet. Virksomheden er hyret til at afslutte nogle af de igangværende projekter fra Byggeriets Innovation, men får derudover ingen fast aftale, endsige midler, med fra Realdania.