Byggeriet appellerer: Klimadebatten har brug for Teknologirådet

Regeringens beslutning om at lukke Teknologirådet bliver nu også kritiseret af byggeriets organisationer.

De frygter, at det kan komme til at koste på fagligheden i debatten om klima- og energipolitikken:

»Området er kendetegnet ved en omfattende tværfaglig, teknologisk og social bredde. Derfor vil rådet kunne yde et nødvendigt og konstruktivt supplement til de mange samfundsaktørers interessevaretagelse,« skriver Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder i en 'indtrængende appel' om at skrinlægge planen til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der har sendt udkast til lovforslag om at ophæve lov om Teknologirådet.

For de tre organisationer kommer planerne om lægge rådet ned på et meget uheldigt tidspunkt, fordi 'Teknologirådet er skræddersyet til at spille en central rolle, når debatten og beslutningerne om de kommende års klima- og energipolitik skal på plads'.

Tidligere har alt fra hjemlige lønmodtagere i LO, RUC samt græsrodsorganisationer som Noah og Det økologiske Råd protesteret mod spareplanen, der bare vil indbringe seks årlige millioner kroner.

Mere bemærkelsesværdige er advarslerne mod at effektuere beslutningen fra den tyske forbundsdags teknologiudvalgsformand, fra EU-parlamentets teknologivurderingsorganisation, EPTA og fra det videnskabelige tidsskrift Nature.

Nu skriver bygge- og anlægserhvervet, der 'har haft stor glæde af samarbejdet med Teknologirådet i de 25 år, som rådet har eksisteret':

»Vi har løbende været inddraget i Teknologirådets omfattende og brede projektportefølje - og haft glæde af mange af resultaterne. Og der er ingen tvivl om, at Teknologirådet har udfyldt en helt speciel rolle blandt danske videnproducenter,« siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

For ministeren bag beslutningen, den radikale Morten Østergaard, giver det imidlertid ikke længere mening at indkapsle teknologi som noget, der kræver særlig uafhængig rådgivning og parlamentarisk vurdering. Teknologi er en del af snart sagt al udvikling. Følgelig må teknologivurderingen integreres i områderne, mener han.

Men sammen med arkitekterne og ingeniørerne peger Michael Nielsen på, at Teknologirådet i kraft af sin uafhængige og selvstændige placering og arbejdsform har formået at samle og engagere en meget bred vifte af forskellige samfundsinteresser i sine projekter. Det har løftet den offentlige og politiske debat.

Teknologirådet har især gjort en forskel, når det handler om at samtænke teknologiudvikling og sociale sammenhænge, vurderer de tre byggeorganisationer.

De fremhæver, at det særligt er gennem sin formidling, hvor Teknologirådet har skabt synlighed om de problemstillinger og synspunkter, som projekterne har omhandlet - og dermed skabt referencerammer, som har været fælles for befolkning, erhvervsliv og det politiske liv.

»Det er også værd at fremhæve, at Teknologirådet har formået at mobilisere såvel økonomi som faglighed i et omfang, så den statslige rammebevilling har kunnet holdes på et beskedent niveau i forhold til de opnåede resultater. Vi tror med andre ord på, at pengene til Teknologirådet er godt givet ud og en god forretning for samfundet,« understreger Michael H. Nielsen.

Forslaget om at ophæve lov om Teknologirådet bliver fremsat i løbet af januar måned. Bemærkninger til lovforslaget skal være modtaget af Styrelsen for Forskning og Innovation inden 2. januar.