Byggeboom næsten tredobler produktionen af grøn gas i 2020

Efter mange års stilstand på biogasfronten er en bølge af nye, især store, biogasanlæg på Fyn og i Jylland nu så småt begyndt at producere biogas.

Anlæggene er blevet og bliver bygget som følge af det seneste energiforligs beslutninger om at øge støtten til biogas, suppleret med mulighederne for at opnå 30 pct. anlægsstøtte via en Grøn Vækst-­aftale.

Læs også: Sønderjysk Biogas satser fleksibelt og bygger stort

Selvom forliget blev indgået i marts 2012, kom byggerierne først i gang i løbet af 2014, da udmøntningen af de rare tilskud trak ud, fordi de først skulle godkendes af EU.

På basis af de nye anlæg skønner Energistyrelsen nu, at gasproduk­tionen fra de 12 nye store anlæg samt mindre gårdanlæg og udvidelser vil betyde, at den samlede biogasproduktion øges fra omkring 5 PJ i 2014 til 14 PJ i 2020. 14 PJ svarer til to procent af det faktiske energiforbrug i 2014.

I forhold til energiaftalens mål om 17 PJ biogas i 2020 er man altså ikke helt i mål, oplyser energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i den nye energipolitiske redegørelse for 2016.

Også opgraderet gas på vej

Energiforliget åbnede også for tilskud til biogas til andre formål end el- og varmeproduktion i et nærliggende kraftvarmeværk.

Den mulighed er i praksis ensbetydende med opgraderet biogas, som sendes ind i naturgasnettet, og som dermed kan anvendes til alt fra transportbrændstof og boligopvarmning til procesenergi i virksomheder.

Og selvom opgradering er en væsentlig fordyrelse af biogasprocessen, så har de allerfleste af de nye anlæg indbygget et opgraderingsanlæg. Derfor udgøres næsten hele væksten i den producerede mængde biogas frem mod 2020 også af opgraderet bionaturgas, som står for 8 PJ ud af de 14 PJ.

Fra energiselskabet E.ON, der er involveret i tre igangværende biogasprojekter i Danmark, forklarer chef for biogas i E.ON Danmark Michael Dalby, at man opgraderer biogassen for at få adgang til et meget større marked:

»At forsyne et enkelt kraftvarmeværk, der oven i købet har et varierende sommer/vinterforbrug, er dyrt. Ved at opgradere får vi adgang til at forsyne både industrien, transportsektoren og private forbrugere med grøn gas, hvilket vi vurderer vil give et bedre indtjeningspotentiale på sigt,« siger Michael Dalby, som også er direktør for biogasanlægget Sønderjysk Biogas.

Midt i stort anlægsboom

Hvorvidt nye biogasanlæg stadig vil vokse frem, når anlægstilskuddene er brugt og produktionsstøttesatsen reduceret, vil chefkonsulent Bodil Harder fra Energistyrelsen helst ikke gætte på:

»Lige nu er vi midt i et stort anlægsboom, der vil fortsætte ind i 2017. Derefter forventer vi, at stigningstakten bliver mindre, når anlægstilskuddene er brugt op,« siger hun og tilføjer, at man ikke endnu har set tegn på, at aktørerne helt vil stoppe med at bygge biogasanlæg.

Således er økonomien for det planlagte og kæmpestore biogas­anlæg Envo Biogas i Tønder baseret på komplet fravær af tilskud af enhver art.

Ifølge Energistyrelsen findes der i dag 23 fællesanlæg, 48 gårdbiogasanlæg, 6 industrianlæg, 28 losse­pladsanlæg og 53 biogasanlæg i forbindelse med spildevandsrensningsanlæg.

Biogasfællesanlæggene står for over halvdelen af gasproduktionen i dag, mens gårdanlæg og renseanlæg tegner sig for henholdsvis 22 pct. og 20 pct. af biogasproduktionen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I artiklen: "så har de allerfleste af de nye anlæg indbygget et opgraderingsanlæg."

Opgraderingen er vejen frem til at få >50% metan fra biogas produktionen. Hvor kommer brinten til opgradering fra? Fra elektrolyse-anlæg på biogas stationen? Leveret udefra på gasflasker?

 • 1
 • 1

Så vidt jeg er bekendt med biogasanlæg, menes der med opgradering af biogas, at man stripper biogassen for svovl og CO2, således der opnås en renere methan. Dette kan blandt andet gøres ved at lede biogassen gennem vand under tryk og dermed opløser CO2 i vand. Ingen af de anlæg jeg kender tilsætter nogen form for brint

 • 6
 • 0

@Samuel Sonne Ja det er en rensning af biogas, for at fjerne CO2 (og H2S). Bedre ville det være med en opgradering så CO2 gør nytte. Indtil nu har det kun været test anlæg med brint opgradering. Men der kommer brint fabrik i Hobro, lad os håbe at der kommer biogas anlæg ved siden af. Planerne med grøn-gas er jo at have brint med ind i opgradering af biogas.

 • 2
 • 3

14PJ er 2% af energiforbruget. Er det det totale energiforbrug i Danmark, alt inklusive olie, benzin, kul, gas og el, eller er det kun gasforbruget?

 • 3
 • 3

Hvor stor en del kommer fra de stakkels grise? Hvis landet bliver muslimsk,vegetarisk etc forsvinder råmatrialet hurtigt.

 • 2
 • 10

Dette boom ligner lidt det samme som skete med solceller, så hvornår trækkes bremsen. Det lader til at der er en vis tærskel, der bestemmer om der kan tjenes penge eller ikke, og med den meget lave rente bliver støtten helt afgørende næsten uanset investeringen. Kræver det virkelig så meget tilvænning at operere med at renten er lav og kapital egentlig er ligegyldig. Med en reel rente nær 0, kan ethvert fantasifoster finansieres.

 • 4
 • 3

Lige præcis, der arbejdes med "traditionel" amin-opgradering, hvor du netop renser biogassen og hæver koncentrationen af methan.

Men når det er sagt, så er der flere anlæg på tegnebrættet rundt omkring, hvor man har til sinde at anvende overskudselektricitet til produktion af brint. Der er flere bud på hvordan du kan blande brinten ind i processen (sabatier, Landia A/S's gennembobling osv.), da det giver en endnu renere og reelt opgraderet methan, klar til naturgasnettet.

Se bl.a. projektet GreenLab Skive (http://www.greenlabskive.dk), hvor man vil lave et større sammenspil mellem forskellige energikilder.

 • 2
 • 0

MeGaStoRE projektet har angiveligt en effektivitet på 76% fra el til methan ved 1 atm

Side 14 antyder en effektivitet på 66% (6,6MW/10MW), udfra en elektrolyse-effektivitet på 84% (færdigt anlæg, ikke laboratorie). Er det målt? Er det realistisk? Ved 850 grader Celcius kan selve elektrolysen være 64% effektiv.

Det er gavnligt for debatten at dokumentet skelner mellem første-generationsopgradering (rensning) hvor CO2 blot udledes til atmosfæren, og anden-generationsopgradering hvor CO2 omdannes til methan.

 • 1
 • 0

Thomas, det ser ud til at være 66% som vist i figuren på side 14 i linket. De 76% har jeg fra et besøg hos MeGaStoRE forleden, hvor tallet figurerende i en præsentation. Jeg synes også at det var lidt højt... 66% er iøvrigt stadig ret fornuftigt og spildvarmen er brugbar som procesvarme i biogasanlæget.

Også enig i din betragtning om første og anden generation opgradering. Hvis de to teknologier skal sammenliges må energiforbruget ved første generations opgraderingen medtages i sammenligningen. Hvad er mon energiforbruget ved denne proces?

 • 1
 • 0

MeGaStoRE projektet har angiveligt en effektivitet på 76% fra el til methan ved 1 atm.

Det lyder rimeligt da de får 6,6MW brugbar metan ud af 10MW el plus noget varme. Det eneste jeg savner er hvad det egentlig koster at skille CO2 fra i første omgang. Det regnes normalt som ret fordyrende for et biogasanlæg, der vil levere ren metan, og det undgår de vel ikke. Det kræver nok noget tilskud, da gasprisen er under 1,5kr/m3 (under 2kr med moms), men helt tosset er det ikke.

 • 1
 • 0

CO2 i biogassen skal ikke først fjernes. Gassen renses derimod grundigt for svovlforbindelser. Herefter tilsættes H2 i en mængde der er ækvivalent med indholdet af CO2 i biogassen og sabatier reaktionen kører i et trin (ukendt katalysator) Stort set alt CO2 bliver omdannet til CH4 og H20. Produktet er næsten ren CH4.

 • 1
 • 0

De 76% har jeg fra et besøg hos MeGaStoRE forleden

Det er mest de 84% effektivitet i selve elektrolysen (fra vand til brint) der interesserer mig; det er væsentligt højere end hvad jeg ellers kan finde; normalt taler man om 50% effektivitet ved temperaturer under 200 grader.

Ligesom Hobro-anlægget kan Megastore nøjes med at høste brint når elprisen er lav så elektrolyseprisen er underordnet, men en så høj effektivitet har stor betydning udenfor biogas-sektoren, fx i transportmidler og til opgradering af oliesand og CO2-holdig fossilgas.

 • 0
 • 0

Thomas - MeGastoRE projektet samarbejder med greenhydrogen.dk så jeg går ud fra at det er deres "Hyprovide" anlæg der anvendes i beregningerne. Det er dog ikke lige til at finde andre kilder der bekræfter den mulige effektivitet på 84%.

Et 250kw elektrolysemodel fra Gereenhydrogen kan ses i figur 13 side 29 i rapporten fra MeGastoRE som jeg linkede til tidligere i tråden.

Se også:

http://greenhydrogen.dk/

http://www.biopress.dk/projekter/e47cd7627...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten