Bybusser med katalysatorer skal gøre luften acceptabel i København

11. juni 2014 kl. 07:3214
Bybusser med katalysatorer skal gøre luften acceptabel i København
Illustration: John Millar/Getty Images.
En ny luftforureningspakke til 149 mio. kr. skal sikre, at Danmark fremover overholder EU's grænseværdier for luftforurening i København.
Artiklen er ældre end 30 dage

Et flertal i Folketinget støtter op om en luftforureningspakke til 149 millioner kroner, der skal gøre luften renere i København. Det skriver Politiken.

Blandet andet skal 74 millioner kroner bruges på at udstyre 300 bybusser med en såkaldt SCR-katalysator. Det skal nedsætte bybussernes udslip af kvælstofdioxid (NO2) med op til 80 procent og samtidig begrænse partikler fra udstødningen.

Den nye pakke kommer som svar på EU’s krav til luftkvalitet, som Danmark ikke har overholdt siden 2010.

»I forhold til kvælstofdioxid vil vi med det her være i stand til at leve op til EU’s grænseværdier i 2015,« siger miljøminister Kirsten Brosbøl til Politiken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EU har allerede advaret om, at sagsanlæg for traktatbrud bliver næste skridt, hvis ikke der bliver strammet op, og EU’s grænseværdier for luftforurening bliver overholdt.

Seniorforsker Steen Solvang Jensen fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet tror dog ikke på, at det nye tiltag er nok til at begrænse bussernes forurening tilstrækkeligt.

»Det vil helt klart give et bidrag på steder med meget bustrafik, men jeg tvivler på, at det vil bringe forureningen ned under grænseværdierne på H.C. Andersens Boulevard, som i øjeblikket er problemet,« siger Steen Solvang Jensen.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har dog tiltro til regeringens nye tiltag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi har naturligvis lavet beregninger af det her, og vores klare opfattelse er, at vi i 2015 vil kunne leve op til EU’s grænseværdier,« siger Kirsten Brosbøl.

75 millioner til indsats mod partikelforurening

De resterende penge fra den nye pakke skal bruges til at bekæmpe partikelforurening, som ifølge miljøminister Kirsten Brosbøl koster livet for 3.400 danskere årligt.

»Vi kommer ikke til at fjerne al luftforurening med den her pakke, men vi kommer til at gøre en forskel. Færre bliver syge, vi får færre sygedage og færre for tidlige dødsfald«, siger Kirsten Brosbøl.

Blandt andet brændeovne vil være målet for den nye indsats mod luftforurening. Brændeovne står nemlig for 70 procent af den samlede partikelforurening i landet og vil derfor være oplagt at tage fat i.

»Det kan for eksempel være med en indsats, der lærer folk at fyre rigtigt. Hvis man holder op med at fyre med vådt træ eller malede brædder, kan vi reducere udledningen med 70 procent, så en informationsindsats kunne være en del af pakken,« siger Kirsten Brosbøl til Dr.dk

På onsdag vil partierne præsentere den nye pakke i sin helhed på et pressemøde.

14 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
14
20. juni 2014 kl. 23:52

Kære politikere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk m.fl.

Inden I hopper på limpinden, vil jeg foreslå jer at læse hvad Ryan Lund havde at sige da han sidste gang var på korstog - hvis det ikke lige var fordi han sprang fra i målet ...

De evt. interesserede "politikere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk m.fl." kan med fordel læse videre på http://ing.dk/artikel/ryan-lund-skal-besvare-kritiske-sporgsmal-127462

Bjørn

PS. Det forbløffer mig stadigvæk, hvad der kan passere for "videnskab" på visse uddannelsesinstitutioner ...

12
20. juni 2014 kl. 20:39

Kære politikere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk m.fl.

På miljøplanlægning TekSam, Roskilde Universitet har jeg forfattet en videnskabeligt veldokumenteret afhandling om brænderøgsregulering i Danmark (med en litteraturliste på 47 sider):

http://rudar.ruc.dk/handle/1800/14897

Af afhandlingen fremgår, at informative og tekniske virkemidler er utilstrækkeligt til på én gang miljø- og sundhedseffektivt samt politisk realistisk at regulere brænderøgsforureningen i primært byzone i Danmark.

TEKNISKE OG INFORMATIVE VIRKEMIDLER

Mere konkret formuleret er informationskampagner hvert efterår om korrekt fyringsteknik samt skrotningspræmier til storforurenende gamle brændekedler og ditto brændeovne udmærkede virkemidler.

Men disse virkemidler langt fra stå alene, hvis målet er markant at reducere de minimum 200-250 årlige dødsfald i gns. 10 år før tid, de tusindvis af alvorlige sygdomstilfælde hvert år og de samfundsøkonomiske omkostninger på konservativt estimeret 2-6 mia. kr. pr. år pga. brænderøgsudledningen i Danmark (dokumentation fremgår af indledningen i min afhandling).

Årsagen til, at informative og tekniske virkemidler IKKE kan stå alene, er bl.a. de fyringsrelaterede bekvemmelighedshensyn, idet de fleste danskere har travlt, og derfor ikke gider eller har tid og overskud til hele tiden at justere på lufttilførslen, komme lidt brænde i ad gangen og måske ikke altid lige får tørret træet, så fugtindholdet er under 18-20 %).

Endvidere er træ stof-indholdsmæssigt et meget uhomogent brændsel, og individuel brændefyring er bl.a. derfor grundlæggende en kaotisk proces, der i mange år frem vil udlede brænderøgsforurening i sundhedsmæssigt uacceptabelt høje niveauer i boligområder (dokumentation fremgår på s. 37.38 i min afhandling).

Hvis udelukkende informative og tekniske virkemidler skal minimere den sundhedsskadelige brænderøgsudledning i landets boligområder, bør landspolitikerne stille følgende TEKNISKE LOVKRAV til individuelle brændefyringsenheder:

  1. Svanemærke eller tilsvarende (konvektion og efterforbrændingskammer).

  2. Balanceret røgkanal.

  3. Højere skorsten, der udmunder minimum 2 meter over bygningens og tilstødende bygningers højeste punkt.

  4. Automatiseret primær, sekundær og tertiær lufttilførsel med kombineret kulilte- og Ilt-sensor.

  5. Partikelfilter.

  6. Katalysator.

Som dokumentation for ovenstående, kan jeg varmt anbefale de teknisk interesserede at læse s. 162-189 om tekniske virkemidler i min afhandling.

GRUNDLÆGGENDE ER DET FOR BILLIGT AT BRÆNDEFYRE I DANMARK

Den grundlæggende politiske årsag til, at Danmark er det land i verden, der har flest individuelle brændefyringsenheder pr. indbygger (700-800.000), er, at det simpelthen er blevet for billigt at brændefyre - sammenlignet med de alternative og langt mere miljø- og sundhedsvenlige måder at holde varmen på.

Med ’miljø- og sundhedsvenlige måder at holde varmen på’, menes primært efterisolering, fjernvarme, varmepumper og solenergianlæg.

Gennem de sidste 20 år har Folketinget og skiftende regeringer gradvist pålagt fjernvarme, elektricitet og naturgas højere og højere afgifter, mens brændefyring hidtil er blevet landspolitisk afgiftsfritaget – dvs. indirekte subsidieret.

Landspolitikerne har således skabt privatøkonomiske incitamentsstrukturer, der fremmer sundhedsskadelig brændefyring i landets boligområder. Derfor har Christiansborgpolitikerne også hovedansvaret for at minimere brænderøgsforureningen, der – i tilfælde af et politisk status quo scenarie – (snart) udgør Danmarks mest sundhedsskadelige forureningsproblem.

JURIDISKE OG PLANLÆGNINGS-RELATEREDE VIRKEMIDLER

Foruden økonomiske virkemidler, kommer politikerne heller ikke uden om at vedtage juridiske virkemidler (forbud og påbud) og strukturelle virkemidler (varmeplanlægning mv.), hvis brænderøgsforureningen miljø- og sundhedseffektivt skal reduceres i landets boligområder.

Med varmeplanlægning menes primært at udbygge fjernvarmenettet, og få flere danskere til i højere grad at aftage fjernvarme, som er miljø- og sundhedsvenlig, energieffektiv og på sigt klimavenlig.

Endelig kan jeg ligeledes varmt anbefale politikere, embedsmænd, journalister og organisationsfolk m.fl. at læse indledningen og problemfeltet i min afhandling (s. 15-38), som særdeles veldokumenteret redegør for de mange primært sundhedsrelaterede problemer med individuel brændefyring.

Slutteligt vil jeg anbefale den travle politiker at springe direkte til virkemiddelskemaet i analyse- og diskussionskapitlet (s. 207-229), hvor jeg på overskuelig skemaform redegør for og diskuterer de miljø- og sundhedseffektive samt landspolitisk realistiske virkemidler til regulering af brænderøgsforureningen i Danmark.

I konklusionen findes et overbliksskabende skema (s. 244-246), der i overskriftsform oplister de virkemidler, der scorer ’høj’ eller ’middel’ i landspolitisk realisme mht. vedtagelse.

God læselyst og god weekend.

Med venlig hilsen

Ryan Lund

KORT OM MIG SELV

EKSPERTISE: Er blandt den håndfuld personer i Danmark, der tværvidenskabeligt ved mest om problemer og løsninger vedr. brænderøgsforurening.

UDDANNELSE: Miljøtekniker, laborant og miljøplanlægger (TekSam / Cand.techn.soc.) fra Roskilde Universitet. På TekSam har jeg udarbejdet tre større projektrapporter og en specialeafhandling om brænderøgsforurening i relation til folkesundhed, klimaforandringer og regulering.

RELEVANT ERHVERVSERFARING: Har været miljøpolitisk rådgiver på Christiansborg for daværende miljøordfører Steen Gade (SF), der to år forinden frivilligt fratrådte posten som direktør i Miljøstyrelsen. Endvidere har jeg arbejdet som miljøfaglig medarbejder i miljøorganisationen Det Økologiske Råd. I begge organisationer arbejdede jeg med brænderøgsforurening.

FRITID: Hvad angår problemerne og reguleringsmulighederne vedr. brænderøgsforurening, har jeg - gennem det forgangne årti - læst en lang række videnskabelige publikationer, fulgt intenst med i medierne og deltaget i praktisk talt alle konferencer, seminarer o.l. herom i Danmark.

11
12. juni 2014 kl. 15:13

Og så fik København lige 50 millioner kroner mere til "Busfremkommelighed". En kæmpe pose penge der skal gøre det nemmere for busserne at komme frem.

Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/06/12/125510.htm

IGEN en pose penge der er målrettet hovedstadens kollektive bustrafik... oven i de 74 millioner som skal forbedre bussernes udstødning.

Status: skatteyderne sender 124 millioner kroner direkte til busdriften i landets største by - hel at mærke til en by, der sagtens kunne levere offentlig busdrift på helt kommercielle vilkår pga. det enorme antal brugere.

10
11. juni 2014 kl. 12:57

@Richard Bundgaard

Fine link du har fundet - MEN havde du læst dem ville du vide at de ikke bidrager med svaret. Se. f.eks."videnskab.dk

»Som det fremgår af Ryan Lunds rapport, mangler vi bedre viden om, præcis hvor meget skade på sundheden, brænderøgsforureningen udretter. Vi ved blandt andet fra studier fra 3.-verdenslande, at indånding af partikler fra brænderøg hænger sammen med en højere dødelighed. Og vi ved, at udledningen af brænderøgspartikler er steget i Danmark. Derfor går vi ud fra, at brænderøgspartiklerne har en indflydelse på sundheden. Men vi mangler et stort studie med en samtidig bestemmelse af brændeovnsforureningens størrelse og sygeligheden, der kan fastslå omfangets størrelse mere præcist,«

SÅ de 70% er en påstand uden videnskabelig belæg. Vi har haft diskussionen på disse sider før og fraset at folk deler sig i 2 lejre mangler der dokumentation for at netop partikler fra brændeovne er skadeligere og farligere end dieselospartikler. Netop katalysatorer til dieselbiler har bevirket at disse bliver mindre og dermed når længere ud i lungevævet. Samtidig er antallet af dieselbiler steget. Men al "forurening" er af det onde - spørgsmålet er blot hvad der kommer i stedet og til hvilken pris.

9
11. juni 2014 kl. 11:44

Alle store busleverandører har nu elhybrid busser på programmet og de er stort set alle enige om, at de leverer kun elbusser fra 2020. BYD el- projektbusserne i København har allerede vist deres kapacitet og flere steder i verden indgør BYD busserne i store transportopgaver og BRT.

Der er engelske byer, som kun har elbusser f.eks. Nottingham, så spar pengene på alt for meget SCR og kun til nyere busser. Invester istedet i nye elbusser, hvilket sikkert også bliver konklusionen efter testen af full size BYD

8
11. juni 2014 kl. 11:25

Man kunne jo også bruge sin sunde fornuft i Miljø & Teknik i København. Genindfør de grønne bølger, det giver jo ingen mening at man skal holde for rødt 3 gange for at komme tværs over Trianglen kl.2.00 om natten, for derefter at køre ned til Østerport hvor det samme gentager sig. Disse tåbeligheder er med meget stor omhu blevet udbredt over hele byen. Det kunne være interessant at få at vide hvor stor en miljøbelastning dette unødvendige acclerationsshow påfører miljøet. Mit bedste gæt er at der kan spares 30-40% dieselolie hvis man droppede disse tåbelige tiltag.

7
11. juni 2014 kl. 11:04

Så der skal bruges ca. 246.666 kr. per bus på at installere og indkøbe SCR-katalysatorer. Hvad koster sådan nogle katalysatorer normalt?

Til sammenligning, hvad koster det så at bygge en bus om til at køre på methangas i stedet?

Trods alt er det positivt med et konkret tiltag der kan sænke luftforureningen. Det vil være kærkomment, også i København!

5
11. juni 2014 kl. 10:47

så.... anlægget til tankning er betalt af staten, og busserne der koster det samme som almindelige busser betaler de selv.</p>
<p>har svært ved at se din pointe.

Anlægget til tankning af gas er ganske korrekt betalt af staten - en pulje som alle og enhver inkl. Københavns kommune mig bekendt har haft adgang til. Busserne bliver dog betalt af skatteborgerne i Holstebro.

Ideen med gas-tanken er at lave få oprettet en infrastruktur, så kommunen selv kan forsætte udviklingen - ligesom det også er sket i andre kommuner.

I København får de ikke en infrastruktur - de for ærende en lappeløsning, der skal lappe på de svindende bybusser de har.

Hvis København skal have penge, så skal de have penge til enten el-ladere eller gas tankstationer.

4
11. juni 2014 kl. 10:32

På vej ind til København i bil her til morgen blev det igen og igen nævnt at 70 procent partiklerne i luften over københavn stammer fra brændeovne - også i artiklen herover.

Tal har det jo med at blive til fakta hvis bare de bliver nævnt tit nok.

Så kan vi ikke lige få en kilde på påstanden.

Gerne med angivelse af:

  • Hvordan er der målt?
  • Hvad er der målt (partikelstørrelse bl.a.)?
  • Er de partikler der er målt dem der er mest skadelige for helbredet?

Det kan godt være at det ryger fra brændeovne, men vel kun den ene halvdel af året. Og på indfaldsvejene er det altså ikke hørmen af brændeovne der dominerer.

3
11. juni 2014 kl. 10:22

@Johnny

Satsningen i Holstebro Kommune kommer i forlængelse af, at Folketinget i januar 2013 har afsat 20 millioner kroner til at få udbredt gasbiler i Danmark og få bygget anlæg, som det kommende i Holstebro.

så.... anlægget til tankning er betalt af staten, og busserne der koster det samme som almindelige busser betaler de selv.

har svært ved at se din pointe.

2
11. juni 2014 kl. 10:18

Der er desværre alt for lidt konsekvens ved at fyre med affald, gamle beskidte euro paller mv. Flertallet kan finde ud af at fyre ordentligt, men vi ser desværre i vores ejerforening flere og flere, som for at spare penge vælger at fyre med brænde af tvivlsom kvalitet - til glæde for alle andre i nabolaget. Kommune og skorstensfejer er sådan set ligeglade, med mindre man vælger at tage kampen op og begynder at være deres politimand i området og dagligt indrapporterer naboens aktiviteter. Man burde begynde at stille større krav til eksisterende brændeovne og skorstene, så de inden for en overskue årrække kommer op på et tidssvarende niveau. Derudover burde man have en teknisk overvågning af forbrændingen, i form af en censor el. lign., som kunne slå alarm. Men jeg ser det ikke ske, da man er alt for bange for den vælger gruppe som har brændeovne.