B&W levede i håbet

Indtil tirsdag morgen levede medarbejderne på B&W Skibsværft i håbet. Siden værftet gik i betalingsstandsning i november 1995, har der været flere op- og nedture, men med den seneste redningsplan så det atter lyst ud, også for den lille snes
tilbageværende ingeniører.

Men tirsdag morgen meddelte de amerikanske långivere, at de alligevel ikke ville være med, selvom de tidligere har givet skriftlige garantier for redningsplanens gennemførelse.

Ifølge planen skulle værftet have tilført 300 millioner kroner. En del af pengene skulle komme fra den japanske Mitsui-koncern, som imidlertid synes at være raget uklar med de amerikanske investorer i spørgsmålet om Mitsuis overtagelse af B&W-aktierne
fra blandt andre den amerikanske Chemical Investment Bank og det sydafrikanske Old Mutual.

  • De seneste 14 dage har der været tale om mere end håb. Vi har taget det for givet, at med de skriftlige garantier var værftets overlevelse sikret, siger teknikumingeniør, Kim Kofoed Larsen. Han er den eneste tilbageværende i bestyrelsen for
    ingeniørernes virksomhedsgruppe på B&W Skibsværft.

Han blev 1. oktober 1995 afskediget med fem måneders varsel til fratrædelse med udgangen af februar 1996. Senest er hans ansættelse dog blevet forlæn- get med 14 dage. I mellemtiden fik han nyt job som sikkerhedsleder på værftet, og med redningsplanen
så han fortrøstningsfuldt på fremtiden.

Han valgte endda at springe ud af den genplaceringsordning for de afskedigede ingeniører, som Ingeniørforbundet hurtigt var parat med ved værftets betalingsstandsning i november. Michael V. Heiden fra Ingeni- ørernes Jobservice fortæller, at ud af de 31
ingeniører, der har deltaget i ordningen er foreløbig otte kommet i beskæftigelse. Han oplyser, at der nu med den seneste udvikling igen bliver sat fuld kraft på genpla- ceringsordningen.

Næste kreditormøde afholdes i Sø- og Handelsretten den 27. marts, hvor det ventes, at B&W Skibsværft blevet erklæret konkurs.

ING:9610