Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Bryder loven for at spare energi og skaber grobund for dødsensfarlig legionella

PLUS.
Illustration: Ingeniøren

Den massive fokus på energibesparelser de senere år kan være med til at forklare, hvorfor Danmark har oplevet en markant stigning i antallet af smittetilfælde med legionærsygdom - en potentielt dødelig lungebetændelse forårsaget af den vandbårne bakterie legionella.

Sådan lyder den opsigtsvækkende konklusion i en netop offentliggjort rapport fra Statens Serum Institut, SSI.

Ifølge bygningsreglementet skal varmtvandsinstallationer driftes med minimum 50 grader celsius varmt vand i hele systemet for at undgå farlige bakterier som legionella. Men SSI kan efter at have tjekket vandtemperaturer i 104 ejendommes varmtvandsinstallationer i Aalborg, Esbjerg, Odense og Randers konstatere, at knap to ud af tre af dem ikke overholder bygningsreglementets temperaturkrav - og dermed altså er ulovlige.

»Der har gennem en årrække været fokus på energibesparelse, hvilket kan være årsag til, at en stor del af anlæg i dag drives med for lave temperaturer,« fremgår det SSI-rapporten ‘Undersøgelse af vandprøver som indikator for legionellatilfælde og typer’.

Under 50 grader er gode bakteriebetingelser

Trods der ikke nødvendigvis er et legionella-problem, selvom driftstemperaturene er lave, så er kravet om minimum 50 grader celsius indført, da temperaturer derunder giver gode vækstbetingelser for bakterier, heriblandt legionella, der normalt formerer sig ved temperaturer mellem 20-45 grader celsius.

Søren Uldum, der er fagchef ved afdeling for bakterier, parasitter og svampe ved SSI, har over for Ingeniøren tidligere advaret om, hvor vigtigt det er at overholde kravet i bygningsreglementet for at undgå legionella-vækst i varmtvandsinstallationer.

»En ganske lille ændring i vandets temperatur betyder, om der er vækst eller ej. Hvis man bare sænker temperaturen et par grader i et varmtvandssystem, så kan man gå fra at have kontrol med legionella-niveau­et, til at det er ude af kontrol,« lød det fra Søren Uldum.

Kravet til vandtemperaturen i Danmark er lavere end i andre lande som Holland og Norge, der oplever færre smittetilfælde med legionærsygdom, hvilket »sandsynligvis« er en medvirkende faktor til, at flere smittes her i landet, vurderede Søren Uldum.

Undersøgelse afslørede legionella i store mængder

SSI udvalgte til deres undersøgelse to byer med høj legionærsygdom-incidens (Odense og Randers) og to byer med lav incidens (Aalborg og Esbjerg). Ejendommene skulle være nogenlunde sammenlignelige, og der har generelt mere end 10 lejligheder knyttet til hvert anlæg.

De undersøgte varmtvandssystemer var alle forsynet med fjernvarme, og der blev valgt både nyere og ældre ejendomme spredt over hele byerne, og der blev så vidt muligt taget prøver fra fjerneste tapsted i forhold til veksler eller varmtvandsbeholder.

I Aalborg registrerede SSI temperaturer under 50 grader på 80 procent af de undersøgte varmtvandsinstallationer. Her blev der målt ned til 37,9 grader på ét anlæg. For Aalborg, Odense og Randers var der henholdsvis 76, 60 og 42 procent af anlæggene, der ikke overholdt bygningsreglementets temperaturkrav. I 14,4 procent af alle undersøgte anlæg, blev der målt temperaturer under 45 grader.

Temperaturene blev målt efter 1 minuts gennemskylning, hvilket burde være længe nok til, at en konstant temperatur er opnået ifølge bygningsreglementets vejledning om vand. For at kontrollere væksten af legionella og andre bakterier, er det vigtigt at en temperatur på minimum 50 grader opnås hurtigt og på under ét minut, fremgår det af SSI’s rapport.

I SSI’s undersøgelse blev der i 86 ud af de 104 anlæg fundet legionella - endda i høje niveauer i både A-prøver (straksprøver) og B-prøver (efter at vandet havde løbet i et minut). 40 procent af A-prøverne og 24 procent af B-prøverne havde et højt niveau på ≥10.000 legionella-bakterier per liter, hvilket er 10 gange over det niveau på 1.000 bakterier per liter, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler for B-prøver.

Den nye undersøgelse peger ifølge SSI på, at de generelt for lave temperaturer i varmtvandssystemerne bidrager til de relativt høje niveauer, der er påvist. Undersøgelsen er en del af en række projekter fra et tværministerielt arbejde, der gennem de seneste to år har arbejdet på at afdække årsagerne til den markante stigning i antallet af smittetilfælde af legionærsygdom herhjemme.

Varmemestre skruer ned for temperaturen

Leon Steen Buhl, der rådgiver om legionella i vandinstallationer og er seniorspecialist på Teknologisk Institut, er ikke overrasket over, at SSI’s undersøgelse viser, at det er ganske udbredt med ulovligt lave temperaturer.

Han vurderer, at dette »meget nemt« kan være gældende for halvdelen af de danske varmtvandsinstallationer og peger ligesom SSI på, at det i hvert fald delvist kan forklares med, at bygningsejere ønsker at spare på energien.

»Jeg oplever jævnligt, at især folk fra private udlejningsejendomme ringer til mig og fortæller, at temperaturen er lav, og at de har fortalt det til en varmemester, der ikke vil sætte temperaturen op, fordi det koster flere penge og så videre. Formentlig oplever mange varmemestre et vist pres på sig for, at energiforbruget ikke bliver for højt, og så høster man måske den lavest hængende frugt og skruer ned for temperaturen på det varme vand,« siger han.

»Endnu værre er det, hvis man periodevist stopper vandcirkulationen om natten. Det må man ikke, men alligevel er der nogen, der gør det. Hvis man er varmemester, så er det her, at man kan hente den store besparelse, men den er også dødsensfarlig.«

Hvis vandcirkulationen stoppes, så medfører det ofte, at temperaturen i vandsystemet falder til et niveau, hvor legionella-bakterierne formerer sig, fortæller Leon Steen Buhl.

Stillestående vand er også et problem

Derudover giver stillestående vand også gode betingelser for legionella-bakterierne, der formerer sig relativt hurtigt i vandinstallationers biofilm. Biofilm er et lag af forskellige mikroorganismer samt andre organiske materialer, som findes på indersiden af rør og beholdere. Hvis der ikke er tilstrækkeligt vandflow, så biofilmen river sig løs, så formerer legionella-bakterierne sig.

Det er dog ikke kun energibesparelser, der ligger til grund for, at mange varmtvandssystemer ikke overholder temperaturkravet, fortæller Leon Steen Buhl, der gennem årene undersøgt mange anlæg, heriblandt hos store boligselskaber, der ifølge ham faktisk forsøger at overholde reglerne.

»Mange anlæg er dårligt indreguleret og dårligt isoleret eller har en cirkulationspumpe, som ikke er i orden, og så er det meget svært for varmemesteren at overholde de her temperaturkrav,« siger han.

Et af problemerne med indreguleringen, som Leon Steen Buhl ser på især ældre anlæg, er, at der sidder ældre typer af automatiske indreguleringsventiler, som kan være forudindstillet fra fabrikanten til en bestemt temperatur - nogle på 43 grader og nogle på 48 grader.

»De sidder givetvis stadigvæk på rigtig mange anlæg. Det betyder, at man på de varmtvandsinstallationer ikke kan komme op på en temperatur, der er 50 grader over det hele, fordi der sidder en ventil og blokerer for, at temperaturen kan komme så højt op. Når vi laver undersøgelser og støder på den slags ventiler, så påpeger jeg alvorligheden og siger som det første, at de skal skynde sig at få skiftet dem ud til nogle andre, så man kan komme op på over 50 grader.«

Myndighederne burde informere bedre

Han vurderer, at det udbredte problem med for lave temperaturer måske i sidste ende handler om, at myndighederne ikke har informeret godt nok om kravet til vandtemperaturen. Han slår dog fast, at bygningsreglementet er lovgivning, og at »i princippet straffes overskridelser på samme måde, som hvis man kører over for rødt«.

»Hvis du som bygningsejer har et anlæg, der kører med for lav temperatur og en beboer smittes med legionella fra bygningen, så er det ansvarspådragende for dig som bygningsejer og du kan blive straffet efter lovgivningen,« siger han og fortsætter:

»Det er ulovligt, men hvordan håndterer man sådan noget her? Vi har ikke noget politi til at klare den. Fælden klapper først, når en beboer får konstateret legionærsygdom på hospitalet, og så er det kommunen, der i sidste ende kan give et påbud til bygningsejer. Det er den måde, byggelovgivningen fungerer på.«

Han fortæller, at man for at overholde kravet til de 50 grader i hele varmtvandssystemet skal køre med en fremløbstemperatur på varmtvandsveksler-/beholder på mellem 55-57 grader. Hvis temperaturen kommer over 57 grader, så udfældes der kalk i anlægget, som medfører, at blandt andet ventiler og varmespiraler kalker til, hvilket giver en meget dårlig drift, fortæller han:

»Man har altså kun et meget, meget lille spillerum.«

Ingen kommentarer fra de ansvarlige ministre

Ingeniøren/WaterTech/FacilityTech har siden torsdag den 16. september forsøgt at få en kommentar fra Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) på, hvad han tænker om, at 63,4 procent af de undersøgte varmtvandsinstallationer ikke overholder bygningsreglementets temperaturkrav.

Det har ikke været muligt at få et svar inden udgivelsen af denne artikel.

Det er heller ikke lykkedes at få en kommentar til Danmarks mange legionella-dødsfald fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), men Sundhedsministeriet har oplyst i en mail, at man »er opmærksom på problemstillingen og samarbejder i et tværministerielt projekt med Indenrigs- og Boligministeriet om nedbringelsen af legionella i Danmark og om at klarlægge årsager til og løsninger på problemet.«

Hør mere i ugens podcast