Status

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Brugere frygter for Københavns eneste tørbulkhavn: Alle lejekontrakter udløber i 2035

PLUS.
Københavns eneste tørbulkhavn på Prøvestenen bliver de kommende år presset så meget af statslige og kommunale aktiviteter, at By & Havn har valgt at begrænse samtlige lejekontrakter til højst 2035. Illustration: Copenhagen Malmö Port

Om ti år har København ikke længere en havn for tørbulk, frygter Rolf Bonnichsen, der er direktør for Stema Shipping, som er én af Europas største producenter af råstoffer til bygge- og anlægsindustrien.

Og det er en katastrofe for hele hovedstadsområdet, der til den tid er nødt til at bringe sten, sand og grus ind i byen via lastbiler på landevejen.

Han henviser til, at der aktuelt er så meget rift om Prøvestenens arealer, at der ikke vil være noget tilbage til råstofbranchen. Og det bekymrer ham, da det risikerer at ramme virksomheden.

Stema Shipping blev etableret i 1999 og lejede sig i 2018 ind på 16.000 kvadratmeter på Prøvestenens bulkterminal til at aflæsse skærver til bygge- og infrastrukturprojekter.

»På Prøvestenen er vi udfordret af, at vores lejekontrakter udløber i 2035. Og de har foreløbig ikke udsigt til at blive fornyet. Når vi ser på de mange aktiviteter, der aktuelt er i området eller som er planlagt til at blive sat i gang de kommende år, så bliver vi rigtigt bekymrede for, at lejekontrakterne ikke bliver forlænget,« siger Rolf Bonnichsen.

Begrænser adgang til kaj

Stema er ikke den eneste virksomhed, der har fået en tidsbegrænset lejekontrakt.

Det gælder alle lejere på Prøvestenen, fremgår det af et Notat, som Københavns Kommune udarbejdede tilbage i 2019.

I notatet står der, at Copenhagen Malmö Port (CMP) har en lejekontrakt, der er opsagt til ophør i 2035. Samtlige af de eksisterende virksomheder på Prøvestenen har fået begrænsede lejeaftaler, som højst varer til 2035.

Som ejere af By & Havn bad Københavns Kommune og staten selskabet om at vente med at afgøre, om kontrakterne skal forlænges, til man havde overblik over aktiviteterne i området - særligt i forhold til etableringen af den kommende stormflodssikring Lynetteholm.

Landsplansdirektivet fra 2019 forbeholder Prøvestenen til bl.a. havnerelaterede virksomheder med særlige beliggenhedskrav i miljøklasse 6 og 7:

Illustration: Google Maps

I 2026 skal kommunen blandt andet i gang med at etablere den kommende havne-metro M5.

Til metroen vil man bruge 100.000 kvadratmeter til en serviceplads til togsættene. Den vil blive placeret på første havnerække, der hvor tørbulkhavnen ligger.

Desuden vil Københavns Lufthavn gerne fastholde Prøvestenen som brændstofdepot.

Det foregår ved, at tankskibe lægger til ved Prøvestenen for at deponere flybrændstof, der sendes videre til lufthavnen via lange rør. Da lufthavnen samtidig står foran en stor udvidelse, vil der blive brug for et større depot på Prøvestenen.

Brancheorganisationen Green Power Denmark har i øvrigt også planer om at etablere PtX-anlæg på Prøvestenen, og Sund & Bælt vil anlægge et frakørselsanlæg til Østlig Ringvej.

Endelig vil By & Havn bruge en del af Prøvestenens areal til at etablere rekreative arealer og en lystbådehavn.

I et mailsvar pointerer By & Havns administrerende direktør Anne Skovbro, at hun godt ved, at der er mange interesser på spil, som kan lægge beslag på bulkhavnens arealer.

»Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der er mange interesser omkring Prøvestenen. Derfor er vi allerede i dialog med Københavns Kommune, Transportministeriet og de virksomheder, der har aktiviteter i området. Samtidig har vi også igangsat en undersøgelse af områdets mange aktiviteter,« skriver Anne Skovbro i mailen.

Undersøgelsen skal give et samlet overblik over, hvad der kan lade sig gøre på Prøvestenen fremover.

I første omgang har selskabet gennemført en interviewrunde med aktørerne om deres ønsker uden dog endnu at forholde sig til de reelle muligheder.

Stema anlægger for første gang sit nye område på Prøvestenen. Det skete i 2011. Illustration: Stema

Overfor Ingeniøren erkender Københavns Kommune, at arealforbruget til et kontrol- og vedligeholdelsescenter for en ny metrolinje vil betyde en reduktion af virksomhedsarealet i det nuværende tørbulkområde.

Hvor stort et indhug, det vil gøre i arealet, sætter kommunen dog ikke tal på. Den kan heller ikke vurdere, hvor meget plads Prøvestenen har til tørbulk om 10-20 år.

»Det vil afhænge af mange forhold, herunder den generelle markedssituation for tørbulk, ændringer af kilder til råstoffer, graden af genanvendelse, udviklingen på andre lokaliteter, udviklingen i andre virksomhedstypers arealbehov på Prøvestenen,« skriver kommunen i en mail.

Prøvestenen en nødvendig erhvervshavn

Tine Kirk Pedersen, direktør for Danske Havne, er bekymret over, at de nuværende lejekontrakter ikke har udsigt til at blive forlænget, og at havneaktiviteterne dermed risikerer at dø ud. For hovedstaden er dybt afhængige af den havn, pointerer hun.

»Der er på ingen måde basis for at afvikle Prøvestenen. Det er den eneste erhvervshavn i området, som har en vanddybde af en hvis størrelse. Landsplandirektivet fra 2019 forbeholder Prøvestenen til bl.a. havnerelaterede virksomheder med særlige beliggenhedskrav i miljøklasse 6 og 7, og det er samfundskritiske råstoffer og materialer, der aktuelt kommer ind via søvejen til Prøvestenen. Og vi kan ikke se, hvordan de på nogen måde kan være et andet sted,« siger Tine Kirk Pedersen.

Hun henviser til Københavns Kommunes undersøgelse fra 2019, der konkluderede, at der allerede på det tidspunkt kun var lidt overskydende plads tilbage at gøre godt med.

»Hvorvidt det kunne lade sig gøre at flytte aktiviteterne til et andet sted, er, så vidt jeg har forstået, blevet meget grundigt undersøgt af Københavns Kommune. Konklusionen var, at det ikke kan lade sig gøre. Dermed kan vi konkludere, at Prøvestenen er en nødvendig erhvervshavn for området. Og København bliver blot mere afhængig af netop den havn i takt med, at byen vokser,« siger hun.

»Der er ikke nogen havne tæt på, der har plads og vanddybde til at tage denne her aktivitet ind. Så jeg synes, det er meget svært at finde et alternativ til Prøvestenen på både den korte og den lange bane.«

Danske Havnes syn på sagen stemmer meget godt overens med, hvad Københavns Kommune noterede sig i notatet fra 2019.

Kommunen skrev dengang, at det ikke var praktisk muligt at finde alternativ placering af de nuværende aktiviteter på Prøvestenen, og at det også var tvivlsomt, om erhvervsministeren ville acceptere en reduktion af havnearealet.

Ikke desto mindre holder staten og kommunen fast i, at Prøvestenen skal være omdrejningspunkt for de mange kommende aktiviteter.

Emner : Havne