Brugerbetalt bro skræmmer bilister væk

Politikerne blæser på alle erfaringer og undersøgelser af brugeradfærd, der viser, at brugerbetaling af nye broer og tunneler ikke dur, hvis der i forvejen eksisterer gratis forbindelser. For så vil trafikanterne spare bropengene og benytte den gamle forbindelse.

Alligevel insisterer et stort flertal i Folketinget nu på, at en ny bro eller tunnel over eller under Roskilde Fjord skal finansieres af brugerne.

I en VVM-analyse fra maj godtgør Vejdirektoratet ellers, at brugerfinansiering af den kommende sydlige fjordforbindelse ved Frederikssund er en skidt idé, fordi trafikanterne i stedet vil køre over den nordlige Kronprins Frederiks Bro, der jo er gratis.

Men af fredagens trafikaftale mellem regeringen, de radikale, socialdemokraterne, DF, SF og Liberal Alliance fremgår det, at forbindelsen pinedød skal være brugerfinansieret.

Og i stedet for at tro på den bare et halvt år gamle VVM-analyse sætter politikerne nu Sund & Bælt til at gennemføre en ny undersøgelse specifikt om brugerfinansiering.

"Sund & Bælt Holding får til opgave at afdække den faktiske betalingsvilje hos de potentielle brugere og udarbejde et egentligt oplæg til gennemførelse af projektet, hvor de tekniske og organisatoriske løsninger og brugerbetalingsperspektiverne, herunder mulighederne for bro-bizz m.v., sammentænkes," står der bl.a. i trafikaftalen, hvori politikerne dog "noterer sig" forårets VVM-redegørelse.

Kun hver sjette vil benytte ny bro

Af VVM-redegørelsen fremgår det, at bilisterne ikke vil betale for at bruge en ny forbindelse, selv ved så lave takster som 10 kroner pr. personbil, 20 kroner pr. varevogn og 30 kroner pr. lastvogn.

En nybygget bro eller tunnel over Roskilde Fjord, der forbinder Marbæk i Frederikssund syd med Tørslev Hage på Hornsherred-siden, vil ifølge redegørelsen få 19.800 daglige trafikanter, mens 13.300 vil benytte gamle Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund. I alt 33.100 daglige brugere.

Det skal sættes i forhold til en referencesituation i 2018 på 25.400 biler dagligt, hvis man nøjes med den eksisterende Kronprins Frederiks Bro.

De trafikale konsekvenser af at indføre brugerbetaling er mærkbare: Da vil den nye, sydlige fjordforbindelse dagligt blive brugt af 4.700 biler, mens 23.000 biler - eller fem ud af seks - dagligt vil søge hen til den gratis forbindelse.

Oplægget fra Sund & Bælt skal ligge færdigt til næste år. Derefter træffer politikerne endelig beslutning om, hvordan projektet skal udformes, finansieres og gennemføres.

Pengene til den 1,3 milliarder kroner omfattende trafikaftale "Bedre Mobilitet" kommer hovedsagelig fra en række udmøntede puljer. Ud over undersøgelsen af brugerfinansiering omfatter aftale forskellige tiltag, der styrke cykeltrafikken, udvikler bustrafik, reducerer trafikstøj og forbedrer trafiksikkerhed.

Dokumentation

Læs VVM-redegørelsen

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det mest absurde er, at broen ender med ikke blive brugerbetalt, da der ikke vil være brugere nok til at betale den. De fleste befinder sig jo på den gamle bro.

 • 0
 • 0

Det hedder i artiklen "fordi trafikanterne i stedet vil køre over den nordlige Kronprins Frederiks Bro, der jo er gratis."

Men så overser artiklen fuldstændig denne formulering i transportaftalen:

"Parterne er enige om, at der iværksættes en nærmere analyse af potentialet i en brugerfinansieringsmodel, der omfatter både den nye og den eksisterende fjordforbindelse."

I givet fald skal der naturligvis brugerbetaling begge steder, men jeg gad godt se den politiker, der tør indføre bompenge på en eksisterende landevej.

Og det er jo helt urimeligt og tilfældigt at bilister i dette område skal betale for vejen, bare fordi den går over vand. Hvorfor ikke vejafgift mellem Herning og Holstebro - en vej til det dobbelte?

Og hvordan kan en regering gå ind for ekstra afgift af en gruppe bilister her (nej, jeg bor ikke i området), når samme regering nægter Københavns Kommune lov til at opkræve bompenge - hvor det dog villle give en form for trafikal mening, nemlig at reducere trængslerne. Hen over Roskilde Fjord er det jo bare skat.

 • 2
 • 0

Og det er jo helt urimeligt og tilfældigt at bilister i dette område skal betale for vejen, bare fordi den går over vand.

Det er endda 2 halvdele af én kommune, som fremover vil være "afskåret" fra hinanden.

 • 2
 • 0

Hvis de nu trak S-toget videre til den anden side, så vil det være et enormt fordel at efterlade bilen der og tage s-tog til KBH. Det vil lette presset på frederikssundvejen hele vejen til chokoladekrydset, og folk vil ikke brokke sig fordi de er vant til at betale for s-tog.

 • 2
 • 1

Kunne vi ikke spares for indlæg af denne slags.

Når man ser hvor godt butikkerne på tankstationer , Seven Eleven og bagere kan doble prisen på smør og mælk og hvad de i øvrigt sælger selv om der ligger et supermarked lige ved siden af, må man tænke sit ,når et blad der skulle være beregnet for tænkende mennesker, kan acceptere noget sådant vrøvl,

Et almindeligt regne stykke vil være at ved at betale en tier, sparer man prisen på to liter benzin til Skibby, fordi man ikke skal holde i kø i Frederikssund

 • 2
 • 1

Ja det er bemærkelsesværdigt så lidt en S-togs forbindelse har fyldt i debatten, selvom det vel er det mest fremsynede forslag frem for at gøre det endnu mere attraktivt at køre bil, så kunne man jo evt. lade den fortsætte ned til Skibby og op til Jægerspris. Det ville da være et fantastisk trafikalt løft til den "udkant" af Hovedstadsregionen. Hvad kommer det i øvrigt til at koste cyklister og fodgængere? jeg synes ikke de står nævnt i undersøgelsen. Det må vel være rimeligt at en cyklist betaler 5 kr. og en gående 2 kr., begge + afgift for brug af dankort. Eller måske en særlig brobiz til gående? Det åbner jo også op for en lignende ordning på Storebælt og Øresund, hvor man er tvunget ind i bil eller tog. Gad vide hvad det så kommer til at koste, hver gang en sejlbåd skal have broen/broerne åbnet for at komme ned til Roskilde fjord. Det må være ligesom for lastbilerne, størrelsen taget i betragtning. Gad vide hvad et/to bomanlæg (bemandet?/ubemandet?) koster og hvad er breakeven, for hvornår der er et dækningsbidrag fra betalingssystemet til selve broen.

 • 2
 • 1

Det er latterligt at folk skal betale for at køre over en bro der er 400 meter lang (Kronprins Frederiks Bro). Jeg undrer mig over at man i jylland kan bygge en 730 meter lang dalbro og købe for endnu 3 mia motorvej et langt mindre trafikeret sted - uden at det koster de jydske billister en krone. Men der må værre færre stemmer i Jægerspris.

 • 3
 • 0

S-tog til Hornsherred? Tja....

Nu gik debatten og artiklen ellers på at indføre bompenge over Roskilde Fjord.

Men hvis man skal følge betalingslogikken, så skulle en S-togsbillet til Skibby koste det dobbelte af en til Køge.

 • 3
 • 0

Kunne vi ikke spares for indlæg af denne slags.

Øhh, vil du spare de vigtigste indlæg væk, dvs alle de andres vinkler på sagen, hvis der skal spares kan vi gøre det på indlæg om hvad nogle er villige til at betale for mælk og smør i døgnkiosken og bageren.

Et almindeligt regne stykke vil være at ved at betale en tier, sparer man prisen på to liter benzin til Skibby, fordi man ikke skal holde i kø i Frederikssund.

Aha, så du spiller miljøkortet, når du kan spare 2 liter benzin og trille stille igennem er det jo billigt at smide en tiér de to gange om dagen en pendler skal igennem, det er bare ikke det som vil ske.

Det her handler i første omgang om en enkelt forbindelse, og hvis en sjettedel af bilisterne kan betale en ny forbindelse, så er det helt fint, men hvad så hvis den gamle forbindelse skal renoveres, så kan du jo ikke lave en omkørsel til fem sjettedele af trafikken, eller hvis der er vejarbejde ned til den gamle bro, hvilke motiver kan der så ligge bag hvis det teoretisk kan ordnes på 3uger, men planen bliver sat til 8uger osv.

Hvad er næste step, Køgebugtmotorvejen står på piller gennem Karlslunde mose, tiden nærmer sig hvor en udviddelse presser sig på, hvis vi fortsætter tankegangen varer det ikke længe før vejnettet er plastret til med små betalingszoner, vi bygger altså nye vejanlæg som først skal bruges når de alternative ruter bryder sammen.

Når man om nogen år har bygget de nye forbindelser, hvor smart er det så at lede trafikken fra den nye sikre forbindelse over til den gamle hvor cyklister knallerter biler og lastbiler kæmper om pladsen?

Er en betalingsvej på den placering i virkeligheden den bedste måde at fastholde problemerne, altså bedste måde at bruge penge uden at løse opgaven?

I virkeligheden drejer det sig om at få brugerafgifter på vejnettet, og sådan bør store projekter som Storebælt, Lillebælt, Øresund, Femern være, men ikke Farø, Munkholmbroen nede ved Holbæk, eller andre lokale broer hvor trafikken alternativt bare vil søge hen hor den gør mest mulig skade, men lad os da gøre et eksperiment, læg en 50ér på Farø broen og lad os se hvor meget trafikken gennem Vordingborg stiger, lav lige en VVM undersøgelse på det, og tænk så på at her har vi allerede vænnet folk til at bruge den "nye" forbindelse.

 • 1
 • 0

Hvorfor er der ikke brugerbetaling på den ny gudenå motorvejsbro ved silkeborg og når vi er i gang hvorfor ikke brugerbetaling på alle de andre eksisterende broer i Danmark?

Der er åbenbart en del rige på Hornsherred, som ikke betaler skat nok så de skal have en særskat for at komme på arbejde. Bropenge er særskat!!

Jeg synes man er helt galt på den og man var på gal vej allerede med bropenge til Fyn fra Sjælland og omvendt.

 • 1
 • 0

Folketinget vil indføre bompenge midt i Frederikssund. Hvordan kan et tænkende menneske indføre en afgift for at færdes i en by? Det svarer til at den indføres bompenge på HCA Boulevard eller Vesterbrogade i Kbh. Det er fuldstædigt galimatias!

 • 1
 • 0

Jeg tror heller ikke på den undersøgelse. Det virker helt utroværdigt, at mange af bilisterne ikke skulle ville betale 10 kr. for at slippe for en lang kø ved den gamle bro.

 • 1
 • 1

Givet længden af den nuværende bro, og en eventuel tunnel, så er de da så korte, at områderne der skal afses til betalingsanlæg vil have en størrelse sammenlignelig med selve forbindelsen.

Hvor vil de i øvrigt placere eventuelle betalingsanlæg ved Kronprins Frederiks bro? Der er altså ikke meget plads, på nogen af siderne.

 • 1
 • 0

I princippet bør det også være "gratis" at køre over Storebælt og Øresund, ligesom det skal være gratis at køre over Vejle fjord og Roskilde fjord.

Mht. brugerbetaling for broer er jeg altså imod, bilisterne betaler rigeligt i skatter. Og ja, Road Pricing er også en dårlig ide.

Om politikerne vil krasse flere penge ind, vil jeg foreslå fart kameraer istedet.

 • 1
 • 0

Hvis forbindelsen bliver nemmere, og Brobizzen kommer til at fungere, vil der skulle ret høj pris til, for at jeg fravælger den nye forbindelse. Jeg vil ærgre mig, jeg vil synes, det er principielt forkert, men jeg vil betale.

 • 0
 • 1

Riget fattes penge.....statskassen er tom.....men vi har mange ønsker og de der ønsker meget betaler!

Der er et ord der siger; at dem som bestiller musikken betaler også

Man kan ikke mere anvende Anker Jørgensen metoden. For grunden for at det ikke gik værre, dengang, skyldes olieprisernes himmelflugt, men snart har vi ikke mere olie og så klapper fælden

Helle Thorning må være historieløs,(hvad ikke er den rette betegnelse af hende hykler er mere passende) siden at hun prøver at bilde de unge ind at vi bare kan låne financiere som i Ankers tid.

Hun prøver også at bilde folk ind at en millionærskat vil give indtægter......har hun ikke bemærket at Saxobanks ejer med flere har skiftet bopæl til Svejts og England og at Vestas er ved at forlade os sammen med Grundfoss.

Så taler hun om ufinancierede skattelettelser.

Hun ved godt om nogen, hvad hendes mand tjener, men hans indtægt beskattes jo i Svejts og ikke med de procentsatser, der giver de som tjener penge, lyst til at forlade landet. Den smule lettelse der er tale om er småpenge set forhold til, hvad de personer der har fået skattelettelse i øvrigt betaler i skat.

Man kan ikke betale udenlandsgæld med danske kroner , men kun med varer og tjenestydelser.......hvad kan en dansk ingeniør gøre billigere, end en indisk? Hvilke varer kan vi fremstille billigere, end kineserne?

Når disse facts er sevet ind i knolden på alle de, der vil have, at alt skal være " gratis" og de får tænkt sig lidt om, må de erkende, at alt har sin pris også trafikinvesteringer......det er jo ikke gratis at køre med tog heller,vel.

Da vi skal holde den pæne tone vil jeg undlade at skrive det adjektiv der ligger lige til højrebenet

 • 1
 • 0

Mon ikke der skal færre stemmer til et folketingsmandat i Jylland end på Sjælland?

Eller er det fordi jyderne står sammen mod sjællænderne som en fælles fjende, hvor sjællænderne har blikket stift rettet mod København mens alt vest for deres egne kommune må klare sig selv?

Ballerup vil spærre for trafik fra Måløv og vestpå, Måløv for trafik fra Stenløse og Ølstykke, Stenløse og Ølstykke for trafik fra Frederikssund, og Frederikssund for trafik fra Horsherred.

I øvrigt mener jeg at forbindelsen bør lægges ved Eskildsø og udmunde på rute 6 ved Gundsømagle, hvor der alligevel er en gennemkørende trafik svarende til den nye jyske motorvej

 • 1
 • 0

I givet fald skal der naturligvis brugerbetaling begge steder, men jeg gad godt se den politiker, der tør indføre bompenge på en eksisterende landevej

 • javist, da er det nok 'lettere' at fjerne den nuværende bro! :)
 • 0
 • 0

Riget fattes penge.....statskassen er tom.....men vi har mange ønsker og de der ønsker meget betaler!

Da vi skal holde den pæne tone vil jeg undlade at skrive det adjektiv der ligger lige til højrebenet

Hvorfor så ikke starte med bompenge omkring Kbh?

Hvis man skal betale afgift for at køre over Roskilde fjord, er det som at smække en bom ned midt i en by.

Og forklar så lige hvorfor motorvejen mellem Holstbro og Herning bliver afgiftsfri.

 • 2
 • 0

Hvis man skal betale afgift for at køre over Roskilde fjord, er det som at smække en bom ned midt i en by.

Ikke helt, hver sjette billist vil jo køre syd om byen, der bliver altså et fald i trafikken gennem Frederikssund.

 • 0
 • 0

Ikke helt, hver sjette billist vil jo køre syd om byen, der bliver altså et fald i trafikken gennem Frederikssund.

Bemærkningen gik på, at det kommer til at koste penge at komme fra et sted i Frederikssund Kommune til et andet. Det gør det ikke idag, og det gør det heller ikke i andre danske kommuner. Med enkelte helt små øer som undtagelse.

 • 1
 • 0

[quote]Ikke helt, hver sjette billist vil jo køre syd om byen, der bliver altså et fald i trafikken gennem Frederikssund.

Bemærkningen gik på, at det kommer til at koste penge at komme fra et sted i Frederikssund Kommune til et andet. Det gør det ikke idag, og det gør det heller ikke i andre danske kommuner. Med enkelte helt små øer som undtagelse.[/quote]

Der er/har været en ordning, hvor ø-boere sejlede gratis med færgen. Eks. Orø - Holbæk

 • 2
 • 0

Du har vist ikke været København fornyligt.....Københavns bompenge hedder parkeringsafgift.....den er sine steder 17 kr i timen.....forudsat at du kan finde en ledig plads :o)

 • 1
 • 0

så hermed lidt historieundervisning med citater fra Folketinget:

Først Socialdemokratet:”Derimod ere vi absolut imod den nye Beskatning, man her vil ind paa. Det er jo ikke nu saaledes med Motorvogne, at man kan henregne dem alene til Luksuskøretøjer. Naar vi se paa Udviklingen ville vi se, at de nu ere blevne til noget, som i høj Grad bruges i Erhvervslivets Tjeneste, og vi finde ikke, at der er nogen grund til at lægge en særlig Skat paa Udvikling og Fremskridtet inden for Erhvervslivets Omraade.”

Og så f.eks. Venstre: ”Dernæst vil jeg gerne have lov til at fremhæve som mit partis principielle grundsyn, at motorafgifterne ikke er til for at trække penge ud af folk og føre dem over i statskassen. Motorafgifterne er til for at skaffe dækning for de vejudgifter, som i nogen grad er en

forudsætning for motorkørselen her i landet, og jeg vil sige her, for at der ikke skal være nogen som helst misforståelse med hensyn hertil i fremtiden, at ethvert forsøg på at drage motorafgifterne ind i statskassen vil blive mødt med den stærkeste modstand fra vor side. Jeg siger det, for at den højtærede finansminister ikke skal nære nogen som helst illusion på dette område.”

Og så lidt brofilosofi: Lillebæltsbroen blev lavet i 1930’erne som et beskæftigelsesprojekt til bekæmpelse af arbejdsløshed. Pengene kom fra en særlig benzinafgift. Den er vist aldrig blevet afskaffet – og den senere vejfonds mange penge blev nationaliseret.

Der er således intet nyt i, at bilisterne er den største enkeltgruppe, der får lov til at betale for den samme vare flere gange.

Hvis en privat virksomhed modtog forudbetaling, og så afkrævede kunden det samme beløb, når han afhentede varen, fordi virksomheden havde anvendt forudbetalingen til noget andet, og oven i købet kun for en enkelt kundegruppes vedkommende, så ville Ombudsmanden nok løfte en finger!

Afgifter er gode, og moms af afgifter ligeså - for det som bekendt ikke skat!

 • 1
 • 0

De ærede debattører, som mener at man kan sammenligne brød og smør med bropenge: Der er forskel i priselasticiteterne og det er årsagen til forskellen. Derfor kan begge konstateringer godt være sande.

Med hensyn til bropengene skal man jo ikke lade folk betale for hvad man gerne vil have dem til, men derimod hvad man IKKE vil have dem til. Det er det system vi kender fra afgifter i almindelighed. Så ingen afgifter på den nye forbindelse og masser af afgifter på den gamle bro!!!!!

 • 0
 • 0

Du har vist ikke været København fornyligt.....Københavns bompenge hedder parkeringsafgift.....den er sine steder 17 kr i timen.....forudsat at du kan finde en ledig plads :o)

Du sammenligner æbler og pærer. P-afgifterne er bestemt af Kbh's egne politikere og forhindrer ingen i at køre fra et sted til et andet. Man skal blot lade være med at parkere udvalgte steder og på udvalgte tidspunkter.

I Frederikssund er det staten der "skærer" en kommune midt over, som ellers lige er blevet lagt sammen ifm. kommunalreformen. Man kan levende forestille sig, hvordan der fra den vestlige del af kommunen kommer et krav om at fælles faciliteter i Frederikssund by også skal være til stede i Hornsherred, da de ellers skal betale ekstra for at få adgang til dem.

 • 1
 • 0

Ved betaling på begge broer, vil jeg da køre via Roskilde og Skibby istedet.

Hvem skal så i øvrigt betale kommunens køretøjer når de skal over vandet? Plejesektor, renovation, vejtjeneste, Movia's busser? Folk der bor i Jægerspris, vil så istedet køre til Skibby, for at købe ind. Det giver længere kørsel, mere fourening, og var det ikke bl.a. det den nye forbindelse skulle hjælpe på?

Byg den nye forbindelse, og sælg indersiden af broen som reklameplads, det skulle nok kunne indbringe de ca 50KKr om dagen som betalingen ville indbringe. Hvis broen var gratis, ville ca 25000 biler passere, det er der nok nogle der ville betale for, og kom ikke med at reklamerne villedistraherer trafikanterne, de sidder i forvejen og glor ud over vandet..

Henrik

 • 1
 • 0

@HHH: Rart med lidt ægte facts! Selv om skænderier på et uoplyst grundlag nok giver større underholdningsværdi :-)

@Bjarke: Ærlig talt: Jeg har stor sympati og respekt for din viden på mange punkter og i mange forhold: Men vil du ikke nok lægge en dæmper på din holdning til den røde del af tinget i almindelighed og Helle Thorning i særdeleshed? Det bliver noget trættende i længden, og klæder dig ikke - og de fleste her kender vel efterhånden din holdning ;-)

@Kenneth G: Jeg kan med min bedste vilje ikke se, hvordan du af de to citater kan udlede, ..."at bilisterne er den største enkeltgruppe, der får lov til at betale for den samme vare flere gange.".

Det er en debat, der på ing.dk har kørt af mange omgange - om trafikken betaler "nok".

Skal man se på broinvesteringen, bør den betragtes ud fra et vilkår, om man når investeringen er foretaget, så får nok nytte af den. Det kniber det ofte med, såfremt den ikke er udnyttet 100%. Er den ikke det, er der tale om et samfundsøkonomisk tab, såfremt det skyldes en betaling for at bruge den (da den enkelte bruger stort set ikke slider på broen). Altså et argument til at droppe brugerbetaling.

Derudover må den betragtes på lige fod med mange andre behov, der når det kommer til stykket, måske for de samme midler kan hjælpe flere. Det må der trafiktællinger og analyser af trafiktype til at vurdere.

Alt det til side: Er der så ingen der har haft den tanke, at det at skyde en endelig anlægsbevilling til side blot er en fin måde at kamuflere at projektet nok engang er udskudt - ved at lede opmærksomheden over på ligegyldige ting som brugerbetaling (der garanteret ikke bliver aktuelt)?

 • 0
 • 1

"Jeg kan med min bedste vilje ikke se, hvordan du af de to citater kan udlede, ..."at bilisterne er den største enkeltgruppe, der får lov til at betale for den samme vare flere gange.".

Det er ikke citaterne jeg udleder konklusionen af, de belyser blot oprindelseskriterierne for "transportafgifterne", men jeg tror jeg nu nok, at konklusionen er korrekt.

Underforstået - der kunne frigøres betydelige arbejdstimer og spares m........ ved at ophæve de mange tusinde afgiftslove og administrationen heraf, hvis politikerne i stedet tonede rent flag, og ikke benyttede fremgangsmåden med et stadigt stigende antal camouflerede skatter!

Ulempen er naturligvis, at så ville skatten fremgå direkte af skattekortet.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten