Bro-kollaps: Hævder at entreprenøren begyndte at støbe uden at tjekke dokumentationen

Illustration: NRK

To personer mistede livet, da Rotvollhaugen-broen i Norge kollapsede under støbningen i 2013.

Flere forsikringsselskaber og konkursboet efter entreprenøren Reinertsen mødes nu i retten i starten af maj, fordi de ikke kan blive enige om forsikringsafregningen.

Læs også: Rapport om norsk ulykkesbro: Støtten under midterste støbeform knækkede

Konkursboet efter Reinertsen samt deres forsikringsselskab Gjensidige har sagsøgt Sparebank 1 Skadeforsikring. Sidstnævnte er forsikringsselskab for stilladsfirmaet, som byggede stilladset til broen, som kollapsede.

Reinertsens konkursbo og Gjensidige kræver henholdsvis op til 7,4 millioner og 11,9 millioner norske kroner fra stilladsfirmaets forsikringsselskab. Stilladsfirmaet Master Solutions gik konkurs efter ulykken.

Støbte uden at have set dokumentation

Sparebank 1 Skadeforsikring argumenterer for, at de ikke skal betale noget. De mener, at stilladsfirmaets ansvarsforsikring ikke dækkede projekteringsfejl eller manglende projektering.
Læs den tekniske rapport her: Granskning - sammenbrudd av reisverk for Rotvollhaugen bru sør

De argumenterer endvidere for, at stilladset svigtede på grund af manglende projektering, og at Reinertsen var klar over dette.

Derudover mener de, at Reinertsen optrådte groft uagtsomt, fordi de begyndte at støbe uden at have set dokumentation på, at stilladset tålte vægten af betonen.

‘Selv om stilladset fremstod som værende færdigbygget, betød det ikke, at det var klar til støbning’, skriver forsikringsselskabets advokat.

De mener, at støbningen burde have været stoppet, fordi der før ulykken var tegn på, at stilladset bevægede sig.

Læs også: Cowis risikoekspert: Brokollaps skal kulegraves af uvildig kommission

Forsikringsselskabet mener endvidere, at den påståede projekteringsfejl ville være blevet opdaget, hvis projekteringen var blevet sendt til kontrol hos Statens vegvesen.

Både Statens vegvesen og Reinertsen godtog bøder på 5 millioner hver året efter ulykken.

Mener, at stilladsfirmaet havde skylden

Konkursboet efter Reinertsen er uenig og mener, at Master Solutions bar skylden for ulykken.

Ifølge dem skyldes ulykken mangelfuld eller fejlagtig projektering og montering af stilladset:

»Svigt i projektering og montering af stilladset var årsag til stilladsets sammenbrud, og med det de skader, som opstod.«

De mener, at Master Solutions som totalunderentreprenør alene var ansvarlig for både projektering og montering af stilladset.

Konkursboet mener, at Reinertsen »på ingen måde medvirkede til ulykken«, og at de optrådte tilstrækkelig agtsomt. De mener, at de derfor ikke kan få nogen nedsætning af erstatningsbeløbet.

De henviser også til, at Statens vegvesen havde bestemt, at projekteringen af stilladset ikke skulle kontrolleres af en tredjepart - og at sådan en kontrol heller ikke ville have hjulpet.

De mener videre, at hvis retten vurderer, at ansvarsforsikringen for stilladsfirmaet ikke dækkede projektering, så har forsikringsselskabet solgt dem en mangelfuld forsikring.

Groft uagtsomt

Gjensidige mener ikke, at stilladsfirmaets forsikringsselskab kan få medhold i påstanden om, at Reinertsen burde have opdaget, at stilladset var mangelfuldt - »og angivelig kunne have forhindret katastrofen«.

De mener, stilladsfirmaet optrådte groft uagtsomt.

Gjensidige ønsker ikke at kommentere den forestående retssag.

»Vi ønsker ikke at gå mere konkret ind i denne sag nu. Men helt generelt kan vi sige, at det i en del ulykker og hændelser i samfundet er vigtigt at komme til bunds i, hvor ansvaret ligger, og hvem der til syvende og sidst skal betale regningen,« skriver kommunikationschef Bjarne Rysstad.

»Det er specielt vigtigt med tanke på skadeforebyggelse: Jo mere tydelig ansvarsplaceringen er, des større er chancen for, at man kan undgå en tilsvarende hændelse i fremtiden,« skriver han videre.

Afgørelsen falder midt i maj.

Ariklen er fra tu.no.

Emner : Broer