Britisk rapport: Verdens olieproduktion topper inden 2020

Peak oil, øjeblikket hvor olieproduktionen har nået sit højdepunkt, kan ifølge britiske UK Energy Research Center (UKERC), lure lige om hjørnet.

UKERC konkluderer i en ny rapport, at det sandsynligvis vil ske inden år 2030, men at risikoen for at olieeventyret vender inden 2020, er bemærkelsesværdigt stor.

Højdepunktet vil betyde, at vi går en tid i møde med langsom og dyr olie på grund af, at den resterende olie bliver sværere at finde, udvinde og producere.

Teorien om Peak oil har vist sig at holde stik, hvad angår flere landes vendepunkter for olieproduktion, men usikkerheden om hvornår det globale Peak oil nås, præger stadig debatten. Fra UKERCs side bliver der heller ikke ligefrem meldt en specifik dato ud.

Rapportens hovedforfatter, Steve Sorell er seniorforsker hos UKERC. Han siger:

»Som vi ser det, er prognoser, der udsætter kulminationspunktet for konventionel olieproduktion til efter 2030 i bedste fald optimistiske og i værste fald usandsynlige«

Ifølge UKERC er der dog både usikkerhed i de politiske og økonomiske aspekter og i de rent geologiske fakta der skal til for at forudsige mulighederne for fremtidens olieproduktion.

Når kulminationspunktet kommer, vil det næppe føre til et pludseligt styrtdyk i oliemængden, men snarere til en periode, Steve Sorell beskriver som et ' ujævnt plateau' inden mængden af udvundet olie vil falde.

Fremtidens oliemarked er ustabilt

Selv om nye store oliefund kan udskyde Peak oil, er effekten begrænset, påpeger forskerne bag rapporten. Som eksempel vurderer de, at de nylige fund i Den Mexicanske Golf kun vil udskyde højdepunktet med enkelte dage eller uger. Det skyldes verdens høje olieforbrug på omkring 80 millioner tønder om dagen, skriver The Guardian.

Et fald i produktionen vil medføre højere og mere ustabile priser, ligesom det vil fremme investeringer i endnu mere forurenende fossile brændstoffer som olie i sand, hvor udvindingen kræver store mængder energi.

Emner : Olie
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

så må vi jo lære det på den hårde måde at finde nye branstoffer, det kan jo få forskernene til at tænke hurtiger!!

 • 0
 • 0

Egentlig skulle man udregne ikke den totale produktion, men produktionen ift behovet. Den kurve topper lidt tidligere, fordi behovet vokser gevaltigt.

 • 0
 • 0

De nye brændstofer og energikilder findes allerede. Det er ikke fordi vi ikke ved hvordan man lagrer energi i brint udvundet af havvand. Det er ikke fordi vi ikke har opfundet den første brændselscelle endnu. Det er ikke fordi vi ikke kan udvinde energi direkte fra sollys, vindenergi, jordvarme eller bølger. Det er et spørgsmål om vilje og økonomi.

Fordi vi traditionelt har ladet det være "gratis" at drive rovdrift på vores naturlige resourcer, er det endnu ikke lige så billigt at benytte renere energiforme, som det er at forgifte planeten samtidig med at vi lader begrænsede og værdifulde naturresourcer gå op i røg.

Der er ingen tvivl om at det bliver dyrt og besværligt at udskifte de brændstoffer, der holder vores produktion i gang og har givet os den uhørte velstand vi nyder godt af i den vestlige verden. På den anden side bliver det kun sværere og dyrere at lave det nødvendige skift, hvis vi venter så længe at overgangen bliver pludselig. Eftersom de fossile brændstoffer slipper op på et tidspunkt, er der ingen tvivl om at det nødvendige skift vil ske. Det er kun et spørgsmål om hvor mange konflikter og katastrofer vi vil se i overgangsfasen. Det ville dog være fantastisk, hvis vu kunne gemme resterne af de fossile brændstoffer til de formål, hvor de reelt er det bedste alternativ, i stedet for at brænde dem af hvor bedre (omend idag dyrere) alternativer findes.

 • 0
 • 0

Det er et spørgsmål om vilje og økonomi

Jarnis, helt rigtigt, det er de to eneste ting der lige mangler, ellers havde den sku været der.

USA er i dyb gæld. Air Force One og Obamamobil er kinesisk ejet. Glem alt om andet end hensigtserklæringer.

 • 0
 • 0

For 38 år siden udkom bogen "The limits to growth" - på dansk "Grænser for vækst" - der profeterede, at i løbet af ca 31 år ville verdens oliereserver være brugt op. - Siden er de kendte reserver bare steget og steget.

Selvfølgelig er alle naturressourcer begrænsede, men det er ikke videre begavet at hævde, at man ved, hvor meget der er tilbage af en bestemt ressource - så som olie. Ingen ved dette, så det er ren journalistisk sensation at påstå det. Måske med det formål at skræmme mennesker? Det er og bliver journalisters vigtigste virkemiddel.

Venligst CB

 • 0
 • 0

Med denne rapport vil det blive en selv-opfyldende profeti at priserne vil stige, når olielagerne skal fyldes op i et forsøg på at hedge sig imod prisstigninger i fremtiden.

Det er netop sådan noget et marked har brug for for at skabe den perfekte grobund for et fremtidig prischok, nedadgående. Når markedet finder ud af at produktionen er blevet større end efterspørgslen så vil priserne kollapse og det vil stoppe udvikling af nye teknologier til at hive mere olie op af brøndene eller bore dybere eller raffinere mere effektivt.

Det er lige sådan et gedemarked som oliemarkedet gang på gang er endt i pga. dommedagsprofetierne fra adskillige såkaldte eksperter.

Man kunne lige så godt læse horoskoper for at finde ud af hvad der sker i fremtiden med olie, som at tro på olieanalytikere.

 • 0
 • 0

Man behøver ikke kende størrelsen af oliereserverne. Man ved to ting, som fortæller en hvad man behøver vide: 1. hvordan udviklingen i mængden af indvundet / forbrugt olie har været siden man startede med at indvinde olie (stigende). 2. hvordan udviklingen i mængden af nyopdagede oliefelter har været siden man startede med at indvinde olie (faldende i de sidste mange år).

Det er ikke vanskeligt at plotte en kurve med de respektive mængder, og så ekstrapolere lidt ud i fremtiden under forskellige forudsætninger. Svaret er de fleste der ved noget om den slags efterhånden ikke i tvivl om: inden for en relativ kort årrække vil produktionen ikke længere kunne dække efterspørgslen.

En ting der i øvrigt ofte undre mig er hvor mange mennesker der mener at hvis man kan så tvivl om noget, så behøver man ikke bekymre sig om det - fx CB som mener at man ikke kender størrelsen af verdens oliereserver og derfor bare skræmmer folk, men hvis der er usikkerhed om mængden af olie, så går usikkerheden BEGGE veje - så hvis eksperterne siger at olieproduktionen topper inden for 10-20 år, så betyder usikkerheden at det lige så vel kan være før som senere. Så usikkerheden kan lige så vel betyde at der om muligt er endnu mere grund til bekymring.

I øvrigt kan jeg varmet anbefale et kig på http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY - hvor en professor holder en forelæsning hvori han giver en fremragende beskrivelse af problematikken ved eksponentielt stigende forbrug af begrænsede ressourcer. De 8x10 minutter det tager at se den er givet rigtigt godt ud.

 • 0
 • 0

Under de (olje)kriser jeg husker 1956, 1974 og nu har eksperter ofte fundet frem til, at der lige var olje nok til deres pensionering.

Desværre finder jeg ingen henvisning til tal i tråden, men med en anden tråd beregnede jeg godt 500 km^3 olje. I 1974 beregnede vi 125 km^3.

500 km^3 svarer til 1 mm på jordens overflade, og man kan vel tro, at nogle mm fejl opad er rimelig?

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Man behøver ikke kende størrelsen af oliereserverne. Man ved to ting, som fortæller en hvad man behøver vide: 1. hvordan udviklingen i mængden af indvundet / forbrugt olie har været siden man startede med at indvinde olie (stigende). 2. hvordan udviklingen i mængden af nyopdagede oliefelter har været siden man startede med at indvinde olie (faldende i de sidste mange år).

Det er ikke vanskeligt at plotte en kurve med de respektive mængder, og så ekstrapolere lidt ud i fremtiden under forskellige forudsætninger. Svaret er de fleste der ved noget om den slags efterhånden ikke i tvivl om: inden for en relativ kort årrække vil produktionen ikke længere kunne dække efterspørgslen.

Se, det er tanker som dine der giver grobund for en masse ubrugelige rapporter omkring olien. Du starter ud med at sige at det er nemt, og derefter siger du at man bare skal ekstrapolere ud fra nogle forudsætninger.

Det lyder jo vældig troværdigt, når du skriver med nogle fine ord.

Det er desværre et faktum at der ikke er nogen der ved hvor meget olie der er i undergrunden, og det er også et faktum at de steder hvor der er mest olie er de steder hvor der bruges færrest penge på at lede efter mere olie. I USA er der boret 1,5mio. huller for at finde olie imod 1500 i Saudi-Arabien. De statsejede firmaer benytter sig derudover også af teknologi som kom til i 1930'erne da Englands BP skulle håndtere olieproduktionen i Iran. Det er meget svært for mig at se hvordan nogen skulle kunne forudse hvornår peak oil indtræffer.

Du har desuden også politiske beslutninger i de statsejede oliefirmaer der guider hvor mange penge de kan bruge på ny olieteknologi, og især hvor mange tønder de må producere per dag - et kartel som OPECs vigtigste opgave er at tjene flere penge til de fattige stater som tilfældigvis har råderum over enorme oliereserver, og en måde at presse prisen på er at stoppe udviklingen af flere felter.

 • 0
 • 0

Du skriver at vi ikke kender de resterende oliereserver - og heller ikke kan kende dem. Mit spørgsmål er så: hvor vil du hen med det argument? Vi ved at vi bruger bruger stigende mængder af en ressource, og vi ved at denne ressource er begrænset - det betyder at vi indiskutabelt VIL løbe tør for olie på et tidspunkt - spørgsmålet er blot hvornår. Hvis man tror på eksperterne så topper olieproduktionen sandsynligvis inden for de næste 10-20 år - hvis vi ikke tror på dem, så har vi ingen anelse om hvornår det sker - men så kan det lige så vel være i morgen som om 100 år. Er dit forslag at vi ignorerer eksperterne og så - uden i øvrigt at have noget at have det i - bare håber på at 100 år er svaret? Hvis verdens olieproduktion topper inden for en overskuelig fremtid, så er det definitivt ved at være sidste udkald for at komme i gang med at finde alternativer - at omlægge vores energiforbrug fra olie / fossile brændsler til andre energikilder er ikke noget som gøres på et par år. Det er en både langvarig, dyr og teknisk udfordrende opgave, så det er bare med at komme i gang - jo hurtigere jo bedre.

 • 0
 • 0

Ebbe, nej til alt du foreslår.

Jeg synes vi skal sprede utryghed og frygt i stedet for, og støtte sådanne rapporter der diskuterer stjernernes position og derfra fremskriver oliepeaken. Det er jo til det fælles bedste, ikke sandt?

Sarkasme til side, så synes jeg vi skal være bevidste om vores valg af energikilder fremover og minimere vores energiforbrug i alle tilfælde. Om vi skal over på en anden energikilde kan der ikke være nogen tvivl om, tvivlen opstår når vi diskuterer "hvornår".

 • 0
 • 0

http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_... .

Besættelsen af nye fund er forståelig, den skaber de bedste overskrifter og er nemmest at forstå.

Den teknologiske udvikling indenfor olieindustrien der muliggør at en større andel af olien kan hentes op er langt mere interessant, da eksisterende reserver har enormt potentiale hvis det udnyttes via forbedrede teknologier. Det er dermed muligt at på trods af årelang produktion fra et oliefelt at opskrive mængden af olie man kan hente ud fra feltet.

Et godt eksempel er et af nordsøfelterne i Norges kontrol. Da det blev opdaget var det kun naturgas man kunne hente op, men som teknologien blev udviklet og tiden skred frem blev den til et af de store oliefelter i nordsøen. Og på trods af udvindingen blev feltet revurderet til at kunne yde mere og mere olie fordi det blev teknisk/økonomisk muligt at pumpe mere olie op, mere end der tidligere var taget ud af feltet. Derfor "voksede" feltets oliereserve med tiden.

Det samme kan ske for en række gigantiske felter i Mellemøsten hvis teknologien vi bruger i nordsøen bliver omsat til Mellemøsten, og det kan muliggøre en rate of recovery op til 80-90%, imod godt 30% nu.

 • 0
 • 0

Det samme kan ske for en række gigantiske felter i Mellemøsten hvis teknologien vi bruger i nordsøen bliver omsat til Mellemøsten, og det kan muliggøre en rate of recovery op til 80-90%, imod godt 30% nu.

Øh... Betyder det, at når bare vi kan "håbe" på stadig mere afhængighed af racisterne i Saudi-Arabien (og tilsvarende steder) på energiområdet og fortsat høje udledninger af drivhusgasser, så "skål i skiv'et" - det skal nok gå altsammen!?

 • 0
 • 0

Jeg vil våge og påstå at så længe at ilt eksisterer i fri gas form i vores atmosfære, så vil der stadigvæk være olie og kul på vores jord.

Men smart at afbrænde det er det ikke, da vi som de fleste ved eller burde vide, ikke tåler CO2 særligt godt.

 • 0
 • 0

Jeg vil våge og påstå at så længe at ilt eksisterer i fri gas form i vores atmosfære, så vil der stadigvæk være olie og kul på vores jord.

Men smart at afbrænde det er det ikke, da vi som de fleste ved eller burde vide, ikke tåler CO2 særligt godt.

What!!!

Er det en joke eller hvad? - Tåler vi ikke CO2 særlig godt? - Vi udånder det, og det er ABSOLUT uskadeligt for mennesker og dyr. Og helt uundværligt for planter.

Venligst CB

 • 0
 • 0

Ja vi tåler CO2 det kommer så bare lige an på koncentrationen i den luft vi indånder. Det vi gør når vi afbrænder olie og kul er at hæve koncentrationen i atmosfæren, det kan vi jo så blive ved med til vi ikke kan trække vejret mere og alt det kulstof vi har hevet op af jorden er bundet til ilt atomerne.

 • 0
 • 0

Ja vi tåler CO2 det kommer så bare lige an på koncentrationen i den luft vi indånder. Det vi gør når vi afbrænder olie og kul er at hæve koncentrationen i atmosfæren, det kan vi jo så blive ved med til vi ikke kan trække vejret mere og alt det kulstof vi har hevet op af jorden er bundet til ilt atomerne.

Men måske skal man betænke, at indholdet af CO2 i atmosfæren er under 400ppm - eller under 0,04%! Om niveauet så blev 5-doblet, ville det stadig være ganske harmløst.

Venligst CB

 • 0
 • 0

det kan vi jo så blive ved med til vi ikke kan trække vejret mere og alt det kulstof vi har hevet op af jorden er bundet til ilt atomerne

Der er ganske store spørgsmåls tegn ved hvor meget af det CO2 som menneske producere bliver i luften, og hvor meget bliver optaget af planter og havet.

Umiddelbart er grænsen for mennesker omkring 50.000 - 80.000 ppm, eller 125 til 200 gange mere end der er idag. Når menneske udånder indeholder det luft vi udånder 4% CO2 (eller 40.000 ppm).

CO2 er ikke mere forurening end H2O (verdens værste drivhusgas).

 • 0
 • 0

Øh... Betyder det, at når bare vi kan "håbe" på stadig mere afhængighed af racisterne i Saudi-Arabien (og tilsvarende steder) på energiområdet og fortsat høje udledninger af drivhusgasser, så "skål i skiv'et" - det skal nok gå altsammen!?

Nej - det betyder bare at man ikke behøver løbe rund som høns uden hoved. Det betyder at der er tid (forhåbentlig) til at inddrage de alternative energiformer.

 • 0
 • 0

Carsten og Gary, ingen af jer modargumentere noget af det jeg skriver! Vi kan blive ved med at brænde olie og kul af indtil vi bliver kvalt, men er det særligt langsigtet eller for den sags skyld synderligt smart!?

 • 0
 • 0

men er det særligt langsigtet

I de sidste 100 år, hvis man forudsætter at alle det ekstra CO2 kommer fra afbrænding af olie og gas (og ikke fra naturlig ændringer), har menneske tilføjet 100 ppm, eller 1 ppm/år.

Hvis vi skal kvales går der dermed 50.000 - 400 år før den første grænse (man føler sig lidt svimmel) er nået, så ja det er ganske langsigtet, dog absurd, fordi CO2 er ikke forurening !

 • 0
 • 0

Gary, den CO2 vi udleder til atmosfæren via olie og kul afbrænding er forurening, den ville ikke blive udledt naturligt! Den er blevet taget ud af atmosfæren naturligt, og det skal vi være glade for fordi ellers ville vi ikke eksistere.

 • 0
 • 0

Hej Gary Det är 5% av atmosfärens CO2 som kommer från vår fossilepok.

Skulle inte naturen ta upp våra utsläpp i allt högre takt ju större obalansen blir, skulle vi ha 512ppm i dag.

Vi kommer inte ens lyckas med450ppm. Tror jag.

Står ni ut med 2Dkr/l plus vad danska politiker lägger på har ni drivmedel i evigheter: http://nextbigfuture.com/2009/10/huge-supp...

Danmark kämpar hårt för rätten att utvinna upp till nordpolen, snart kommer säkert Antarktis med...

Det ända som kan tidigarelägga peak fossilenergi är billigare system.

Go neuclear.

 • 0
 • 0

Den er blevet taget ud af atmosfæren naturligt, og det skal vi være glade for fordi ellers ville vi ikke eksistere.

Total vrøvl Rolf.

Du er lavet at kulstof forbindelser, som stammer fra planternes optag af CO2. Planter elsker CO2. De vokser hurtigere når der er meget af det. Den største reservoir af CO2 er kridt. Alt det CO2 har engang været i atmosfæren eller havet. Det er ikke forurening fordi der har været meget mere i atmosfæren før menneske kom.

CO2 historiske: http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536...

Endnu en god graf om CO2: http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536...

 • 0
 • 0

Total vrøvl Rolf.

Du er lavet at kulstof forbindelser, som stammer fra planternes optag af CO2. Planter elsker CO2. De vokser hurtigere når der er meget af det. Den største reservoir af CO2 er kridt. Alt det CO2 har engang været i atmosfæren eller havet. Det er ikke forurening fordi der har været meget mere i atmosfæren før menneske kom.

Gary, jordens atmosfære har ikke altid indeholdt ilt, for mere end 3mia år siden opstod (ifg. hvad videnskaben ved nu) cyanobakterier som sansynligvis var de første organismer til at benytte fotosyntesen. For ca. 1mia år siden nåede jordens ilt niveau ca. 1% af hvad den er nu, hvilket gjorde det muligt for organismer at ånde med ilt. Først for 430mio år siden opstod de første planter.

Det som er det sjove er at det olie vi afbrænder idag er de cyanobakterier som for mia af år siden gjorde det liv vi kender idag muligt.

 • 0
 • 0

Beklager Rolf, lidt vrøvl med tastaturen. Ifølge Richard Dawkins skilte en-cellet dyr fra planter for cirka 1000 million år siden. Planterne har udførte foto-syntese i cirka 1,5 milliard år.

Hvis du kigget på grafen jeg linket til ville du opdage at den paleozoic periode varede fra 600 - 250 million år siden, og hvis du kigger på navnene ville du måske kende forskellige kridt typer - kridt er lavet af bl. a. snegle, så med undtagelse at du påstår at dyr opstod FØR planter ....... !

 • 0
 • 0

Altså det du kalder vrøvl, kommer fra de gængse lærebøger. Muligt de er out off date og the great oxidation event er kommet tidligere, men det ændrer nu ikke på min påstand om at, det vi henter op af jorden og brænder af er de cyano bakterier som i første omgang gjorde kompleks liv på jorden muligt, hvilket enhver logik burde sige er temmeligt dumt, fordi vi vender processen som gjorde vores liv muligt.

 • 0
 • 0

det ændrer nu ikke på min påstand om at, det vi henter op af jorden og brænder af er de cyano bakterier

Det er din påstand, som intet har med CO2 at gøre og som jeg ingen viden har om. Så vidt jeg ved, afbrænder vi gamle skove - ikke cyrano de bergerac, når vi bruger kul og olie og intet som du påstår ville ændre min mening om det.

 • 0
 • 0

Jeg tror dem der ved mest om den kommende olie produktion og forbrug er olieselskaberne. Desværre kan man konstatere at flere selskaber bygger olieproduktions enheder og borerigge på samlebånd i Asien. Dette ville de nok ikke gøre hvis olie snart bliver udfaset eller jorden er udtømt. De ved nok noget som vi andre ikke ved...

 • 0
 • 0

Øh... Betyder det, at når bare vi kan "håbe" på stadig mere afhængighed af racisterne i Saudi-Arabien (og tilsvarende steder) på energiområdet og fortsat høje udledninger af drivhusgasser, så "skål i skiv'et" - det skal nok gå altsammen!?

Ja, hvis det er nødvendigt.

Du kan jo vælge selv at være uafhængig af olie, det er bare et spørgsmål om vilje. Cykle på arbejde og installer solvarme og masseovn med forbrugsvandsvarmer, så forbruger du kun meget lidt olie/gas/kul.

Derimod vil vi andre nok være glade for at vores horisont til uafhængighed af fossile kilder ikke er så nærtstående som dommedagsprofeterne erklærer at det er.

 • 0
 • 0

Jeg tror dem der ved mest om den kommende olie produktion og forbrug er olieselskaberne. Desværre kan man konstatere at flere selskaber bygger olieproduktions enheder og borerigge på samlebånd i Asien. Dette ville de nok ikke gøre hvis olie snart bliver udfaset eller jorden er udtømt. De ved nok noget som vi andre ikke ved...

Selvfølgelig ved de noget, men de kan ikke spå om fremtiden. De forsøger blot på at holde aktionærerne og investorerne glade ved at forsøge at opretholde deres reserver.

Desuden er der olie der er uopdaget, og mange felter kan opgraderes til at yde en større procentdel olie. Der investeres ikke i olie hvis prisen på olien er for lav, og det har den været fra '85 til start '01. De sidste par år har dog hjulpet gevaldigt på investeringslysten da priserne skød i vejret, så vi som forbrugere kan kun håbe at de ekstra penge vi har betalt for brændstof går til udvikling af teknologier og udvidelse af produktionen så vi kan få den traditionelle boom-bust cyklus tilbage :-)

 • 0
 • 0

Hej Martin

Jag tror du har rätt.

Utanför Brasilien 7000m ner ska det pumpas upp 55Gfat.

40mil söder om Huston är ett annat djupfält.

På 9-12km djup i NorthDakota lär det finnas olja för några hundra år av USA´s konsumtion.

Tidigare har allt detta varit olönsamt, men med teknikutveckling och stadigt oljepriser mot 70$/fat ändras det.

Vi ser ju hur oljeutvinningen i Albertas tjärsand utvecklats till miljövänlig och utvinningskostnader ner mot 20$/fat (de pumpar ner het luft så processas oljan under mark).

Nu har man startat med att förgasa kol under mark fossilenergi kan finnas i hundratals år till.

Oljan kommer aldrig långsiktigt kosta mer än idag.

USA ökar stadigt sin oljeproduktion och Irak ska bli störst i världen till 2016.

Danmark Gazprom och många andra står girigt och blickar mot Arktis.

Gasprom har beställt ett antal flytande kärnkraftverk för att hålla oljeutvinningen i norr med energi, det första bogseras ut från St:Petersburg snart, då kan ni se det passera Danmark... ett räcker till 200.000innevånares behov.

Det enda som påskyndar peak fossilenergi är billigare energisystem och då finns bara fission och fusion.

Tänk om alla politiker lärde sig det, samt att våra CO2-utsläpp inte kommer leda till globala klimatkatastrofer.

 • 0
 • 0

Martin Bay:

Desværre kan man konstatere at flere selskaber bygger olieproduktions enheder og borerigge på samlebånd i Asien.

 • Bliver disse nye produktionsenheder bygget over nye kilder, eller bare for at tømme kendte kilder hurtigere, Martin?
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten