Britisk epidemiologs formel vækker stor opsigt

Illustration: Morten Voigt

Mellem jul og nytår udsendte den britiske epidemiolog Adam Kucharski fra London School of Hygiene and Tropical Medicine en serie af tweets, der skulle illustrere, hvorfor kontakttallet er en mere vigtig parameter end dødeligheden, når det gælder covid-19- varianter - herunder de nye varianter fundet i Storbritannien og Sydafrika.

Hans beregninger viste, at hvis man går ud fra en population med 10.000 smittede, et kontakttal på 1,1 og en generationstid (den tid, der går fra en person er smitter, til vedkommende smitter videre) på 6 dage og en dødelighed på 0,8 pct., så vil der være 129 døde efter en måned.

Øges dødeligheden med 50 pct. med alt andet lige, vil antallet af døde stige til 193. Hvis kontakttallet derimod øges med 50 pct. - og igen alt andet lige - øges antallet af døde til 978.

De simple regnestykker har fået stor opmærksom i medier både i Danmark og resten af verden.

Det er måske ikke overraskende for Ingeniørens matematisk orienterede læsere, at kontakttallet, som giver eksponentiel vækst, har større betydning end dødeligheden, som giver lineær vækst, for antallet af døde, men jeg har formuleret Kurcharkis ligning for antallet af døde D efter d dage som funktion af generationstiden g, kontakttallet R og dødeligheden F her:

[latex] D(d,g,R,F) = N R^{(d/g)}F [/latex]

N er antallet af smittede ved d=0.

Så kan man selv lave alle mulige beregninger og se, hvor galt det kan gå, hvis der ikke kommer styr på smittespredningen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er den korrekte ligning under forudsætning af at den usmittede population er meget større end den smittede samt at dødeligheden er konstant.

Når den smittede andel af populationen bliver signifikant daler kontakttallet. Smitter 10 syge 12 raske personer er kontakttallet 1.2. Hvis nu 3 af de 12 allerede er smittet (eller immune efter smitte), så er det resulterende kontakttal kun 0.9 - og sygdommen vil langsomt dø ud.

Dødeligheden er derimod afhængig af adgang til behandling. Løber smitten løbsk risikerer man at mangle behandlingskapacitet - og så stiger dødeligheden.

 • 35
 • 0

Men hvis nu dødeligheden kan reduceres til tæt på nul bliver smittetallet uvæsentligt og vi har dernæst en ufarlig/alm. virus i omløb. Altså - flest muligt skal hurtigst muligt vaccineres. Måske ikke ny viden, men vigtig. Ærgerligt når man “lige glemmer” at indkalde til vaccination...!?

 • 4
 • 4

Årsagen til at der primært focuseres på dødeligheden, er formodentlig st Hr og Fru danmark ser på dødeligheden, Dødeligheden er 10% så hvis jeg får det er der 10% risiko for at jeg dør uha. At det er ganske usagligt og direkte tåbelig at drage den konklution er sagen uvedkommende.

 • 0
 • 0

Problemet med den pointe er at selv hvis vi vaccinerer alle de "gamle og udsatte", så står vi stadig med en masse som når de bliver smittet stadig kræver behandling. Med behandling dør de ikke, så dødeligheden er meget tæt på nul. Uden behandling...

Der er i DK registreret ca. 170.000 smittede og 8400 har været/er indlagt. Med mørketal er det nok rimeligt at antage at ca. 4% af dem som har været smittet er blevet indlagt. Af dem som indtil nu har været indlagt med Covid19, er lidt under halvdelen i aldergruppen 0 til 59 år og en stor del af dem har ikke underliggende sygdomme.

Vi skal have vaccineret rigtig rigtig mange mennesker ud over de udsatte, før indlæggelser ikke blive et meget stort problem de næste par måneder (og mere til hvis mutationer kommer til)

Anekdotisk evidens baseret på 10+ observationer: Min husstand og en stor del af vores venner er i aldersgruppen 45-55 og er glade skiløbere med godt helbred. Vi var alle på ski i Østrig og blev alle syge med Covid19. Et par slap med smags/lugte forstyrrelser, men de fleste lå 2-3.5 uger med feber efterfulgt af 1-2 ugers total mathed. Den mest veltrænede og raske af os havde den længste feberperiode - og kan til den dag i dag ikke huske hele forløbet. Ud over lugt/smags gener er vi nu alle ok :)

At sammenligne Corona med en "ufarlig/alm. virus" giver altså ikke mening. Bliver du først syg (med feber) af Corona, så bliver de fleste langt hårdere ramt end ved f.eks. influenza.

FYI advarsel: Hvis du bliver smittet og får feber, så forvent at 2. uge bliver værre. De fleste har en oplevelse af at feberen aftager efter en uges tid.... for så at komme igen endnu kraftigere. De fleste indlæggelser sker på 7-8 dagen (jf. sygeplejersken på Hvidovre som tog imod min hustru). Fordelingen over hvornår folk dør af Covid19 ligner en normalfordeling med en top 7.5 dage efter udbrud (kan desværre ikke længere finde ref). Får du vejrtrækningsproblemer så søg læge med det samme. En af mine bekendte på min egen alder som døde af det her - derhjemme.

 • 11
 • 0

Ja, det er selvfølgelig pinligt, at ingen møder op til vaccinering, fordi de ikke fik en indkaldelse I DERES E-BOKS! Gad vide hvor mange, der ville være dukket op hvis? Hvis de ikke-indkaldte tilhører den gamle og svagelige, og måske endda hjemmeisolerede gruppe, så var de næppe dukket op alligevel. Dels ser de ikke deres e.boks, dels vil de ikke ane hvordan de skal komme derhen. Det her duer ikke! Den befolkningsguppe skal opsøges individuelt, ellers bliver den vaccine ikke brugt hensigstmæssigt.

 • 4
 • 6

Well, I Aalborg Kommune er det omkring 97% af dem, du omtaler, der lader sig vaccinere! (De tilbydes naturligvis at blive hentet og bragt - eller at blive vaccineret ved hjemmebesøg.) 😊

 • 9
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten