Britisk biomasse-rapport skaber oprør i forskerkredse

Illustration: Sanne Wittrup

Mere end 125 internationale forskere tager nu offentligt afstand fra en rapport fra en britisk tænketank ved navn Chatham House.

Rapporten konkluderer, at afbrænding af biomasse udleder CO2, og at det derfor ikke er klimamæssigt bæredygtigt at anvende det i store mængder.

Læs også: Vismænd: Sænk elafgiften, og læg afgift på biomasse

Samtidig mener forskerne bag rapporten, at EU's bæredygtighedskriterier for biomasse derfor bør laves om.

Det er de mere end 125 forskere stærkt uenige i og påpeger - i et brev udsendt fra bioenergigruppen under det internationale energiagentur IEA - at rapporten ikke giver et ’objektivt overblik over den aktuelle viden om klimaeffekterne af at anvende bioenergi’.

Simpelthen noget møg

Én af forskerne er den danske professor Claus Felby, som udtrykker sig mindre diplomatisk:

»Den rapport er simpelthen noget møg, og jeg forstår ikke, hvorfor de laver sådan noget møg,« siger han.

Kritikerne af den britiske rapport mener, at forskerne ikke forstår skovenes kulstofcyklus. Illustration: wikimedia commons

Ifølge Claus Felby bruger rapportens forfattere alternative data på en række områder.

Læs også: Cowi-rapport: Nye amerikanske skove opvejer voksende brug af træpiller

For eksempel stemmer rapportens data for fordelingen af skov- og landbrugsarealer i USA ikke overens med de officielle tal, ligesom rapporten angiver helt forkerte tal for, hvor meget energi det kræver, at fragte biomassen rundt i verden med skib.

»Samtidig har de fuldstændig galt fat i skovenes kulstofcyklus og bliver overraskede over, at træ rent faktisk udleder CO2, når det brænder, selvom træ jo består af kulstofatomer. Ligesom de antager at skovene bliver ved med at akkumulere den samme mængde kulstof i al evighed, selvom det ikke er tilfældet,« påpeger han.

Ellers et troværdigt image

At en gruppe forskere reagerer så skarpt på andre forskeres rapporter er ikke hverdagskost, men nødvendigt i dette tilfælde, mener Claus Felby:

»Chatham House slår sig jo netop op på at være grundige og anvende troværdige fakta, så derfor mener vi, at det er vigtigt at reagere, når det så slet ikke er tilfældet,« siger han.

Også brancheforeningen Dansk Energi er stærkt kritiske over for Chatham-forskernes metode og konklusioner omkring CO2-effekten af at anvende biomasse i energisektoren.

Læs også: Dong Energy dropper kul i kraftværkerne fra 2023

Ifølge chefkonsulent Kristine van het Erve Grunnet ikke mindst, fordi tænketanken Chatham – som hun sammenligner med danske Concito – ellers har et godt og seriøs image:

»Men rapporten har for eksempel slet ikke blik for, at biomasse til energiformål ikke består af hele træstammer, men at træpiller og træflis er det sidste restprodukt fra træerne, når man har taget tømmer fra til huse og træ til møbler med videre,« siger hun.

Biomasse mest backup

Hun henviser endvidere til endnu en manglende pointe, som også Dansk Skovforening har peget på:

Nemlig at forskerne ikke tager højde for, at et marked for træ vil generere en efterspørgsel, der vil få skovejerne til at plante endnu flere træer, hvilket vil påvirke økosystemet positivt.

»Forskerne tager heller ikke højde for biomassens rolle i energisystemet, hvor biomasseværker de fleste steder vil få en rolle som backup for vindkraft og solstrøm,« siger Kristine van het Erve Grunnet.

Læs også: Energiprofessor til politikere: Vi har ikke brug for flere biomasse-værker

Der er endnu ikke kommet noget officielt svar fra Chatham House på den omfattende kritik.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Danmarks Statistik har netop udgivet et grønt nationalregnskab for 2013/14, hvor man kan slå op under 'biomasse' og finde både tabel og figur og tekst med alternative beregningsmetoder: sminket uden CO2 fra biomasse-afbrænding og reelt med. Kun fundamentalister kan se bort fra den årlige statistik - vi er nødt til at knække den reelle kurve på en reel måde - ikke så hyklerisk, som Dansk Energi m.fl. vil have det til at se ud. I øvrigt findes der netop ikke nogen bæredygtigheds-kriterier for fast biomasse fra EUs side.

 • 3
 • 10

"biomasse til energiformål ikke består af hele træstammer, men at træpiller og træflis er det sidste restprodukt fra træerne, når man har taget tømmer fra til huse og træ til møbler med videre,« siger hun."

Dette er lodret forkert, og det grundlæggende problem ved træflis/piller. Det kan nemlig bedre betale sig at bruge hele træet til "bio"brændsel grundet det vanvittige europæiske forbrug. Og at modsige at der er et kæmpe CO2 udslip ved at bruge biomasse er også det rene sludder, og jeg står totalt uforstående overfor at vidende mennesker postulerer at forbrænding af forarbejdet træ der er transporteres 1/3 rundt om jorden er CO2 neutralt!

 • 5
 • 16

Det er simpelthen forkert André Ved ikke hvor du får den ide fra at der skulle være bedre priser på træflis/træpiller end konstruktionstræ, men du har tydeligvis aldrig arbejdet med træ/tømmer.

 • 14
 • 4

Hmm, nu kan træ både blive set som CO2 neutralt, samt udlede CO2 på et og samme tidspunkt, det kommer jo an på ens synspunkt og hvor stor en del af cyklusen man kigger på. Måske man skulle indføre en slags pant ordning til systemet således at dem der brænder træet betaler en CO2 afgift og så kan dem der planter træerne få denne pant. Og panten følger så det fældede træ når det bliver solgt. Så kan man derved give et godt incitament til at holde træafbrændingen CO2 neutral...

 • 0
 • 4

Hvordan har man tænkt sig at vedligeholde de dyrkede områder når man i al fremtid vil fjerne organisk materiale? Er der ingen beslutningstagere der kan se at dette er totalt forrykt, lad os dog satse på atomkraft medens tid er.

 • 2
 • 14

De 125 forskere bør først og fremmest tage deres opponenter alvorligt og svare fyldestgørende på den kritik der rejses? Der er tale om en helt utroligt elite arrogance, ikke mindst fra forskerne fra KU? Hvilken berigtigelse har forskning der enten ikke svare fyldestgørende på opponenternes kritik eller helt afskærer kritikere fra dialog?

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 4
 • 5

Det er simpelthen forkert André Ved ikke hvor du får den ide fra at der skulle være bedre priser på træflis/træpiller end konstruktionstræ, men du har tydeligvis aldrig arbejdet med træ/tømmer.

http://www.envivabiomass.com/ træpillefabriker i Virginia, North Carolina, Mississippi og Florida. som bla. leverer til danske kraftværker, omsætter i dag 3 mio ton piller årligt til det Europæiske marked. Til sammenligning er den årlig tilvækst i de amerikanske skove noget med 60 mio ton træ årligt.

Det er overvejende hele stammer som omsættes til træpiller her ved Enviva's fabrik i North Carolina se http://www.newsobserver.com/news/business/... og http://www.dogwoodalliance.org/wp-content/...

Og det er træstammer som er skæve og ikke egnede til gavntømmer, og det er bla. afdriftsområder som her se http://energycatalyzer3.com/files/2015/06/... hvor hele skovområder som ikke på nogen måde har været drevet som skov men er egentlig 'urskov'. Disse skove lægges ned og omsættes til piller.

I forlængelse af de certificater som f.eks. DONG kræver overholdt, så plantes der nye træer. Men på de udpinte og ofte meget lidt frodige arealer gror træet meget langsom og det tager mange år inden de nyplantede træer når den samme massevolumen som de træer som blev fældet, havde. Altså den fældede træmasses kulstof flyttes op i atmosfæren som co2, og det tager mange år inden de nye træer har optaget co2'en.

Claus Felby og andres påstande om at træpilleproduktionen er bæredygtig, holder jo ikke når man som i North Carolina øger og øger kapaciteten på træpillefabrikkerne og bygger nye og reelt mindsker vedmassen i områderne omkring fabrikkerne. Jamen jamen!! Den samlede tilvæskst i de Amerikanske skove altså svarer til de 60 Mio ton træ årligt, er jo langt større end de ca. 20 mio ton piller som produceres i USA i dag. Problemstillingen er jo når man så hæmningsløst går ind og fælder træ koncenteret i de områder som lægger ved disse fabrikker så reduceres vedmassen i disse områder og ergo flyttes der for disse områder co2 op i atmosfæren. Herunder andre skove som opbygger vedmasse, når de når punkt så begynder reelt at udledes co2 som følge af forrådnelse.

Hvis træpilleproduktionen skal være bæredygtig så skal skovene drives så de til stadighed er i balance som vil sige skovene skal tyndes ud i takt med at skove vokser. Når skoven er fuldvoksen skal skoven afdriftes og der plantes nye træer, eller i praksis som en dansk produktionsskov drives. Træpilleproduktion foregår på ingen måde på denne måde.

 • 5
 • 4

Hej Peter (igen),

En udfordring og et problem med Chatham House rapporten er, at den er så fuld af faktuelle fejl og misforståelser eller manglende indsigt, at den er et meget dårligt grundlag for en god debat. Når de f.eks skriver at skovareal og carbon stock i skovene i f.eks USA falder, og det modsatte i virkeligheden er tilfældet, eller ikke kender forskel på løv- og nåletræ, så er der et stykke vej førend man kan begynde at debattere betydningen af vores brug af træ til energi.

Problemerne med Chatham House rapporten er ikke "rocket science", men mangelen på helt almindelig og fyldestgørende dataindsamling, og forståelse af skovens økosystem.

 • 6
 • 0

Hej Niels,

Hej Niels,

Prøv f.eks at kigge i FAO’s gloabal forest ressource assesment. http://www.fao.org/documents/card/en/c/4a4... Her viser tallene at både skovareal og carbonstock i USA er stigende.

Pas på med at bedømme en hel skov ud fra hvad der sker med den enkelte bevoksning/træ. Skove er store vekselvirkende økosystemer, som konstant ”dør” og vokser op igen. Det sker både i urørte og dyrkede skove.

Når man driver en skov fjerner man hele træer. Dette sker ved løbende udtynding af de mindste/skæve træer for tilsidst at stå tilbage med træer af tømmerkvalitet og højest værdi. Udtyndingstræerne bruges f.eks til papir og træplader eller energi. Når man i fagtermer omtaler ”roundwood” er betydningen træ af en tilstrækkelig stor dimension til at det kan bruges til tømmer eller finer. Dette forveksles ofte med hele stammer generelt, som i de eksempler de omtaler, og derfor blander mand tyndingstræ (small diameter logs) og tømmer (roundwood) sammen. Når man bruger træerne til papir og plader skal barken fjernes først, hvorfor man altid høster dem som hele stammer. Til energiformål fliser man ofte træerne direkte, men man kan også køre dem ud som hele stammer og oparbejde dem centralt.

 • 5
 • 0

Hej Claus,

Den årlige tilvækst i de danske skove er 4,5 mio m3 og der udtages i dag noget med 2,5 mio årligt, så stiger vedmassen i skovene med 2 mio m3 årligt.

Nu planter vi en træpillefabrik i silkeborg-området som bruger 2 Mio m3 træ årligt og reelt er 1/3 landets skovarealer nu leverandør til denne fabrik.

Om 5 år er der udtaget 10 mio m3 omkring fabrikken og den 1/3 af skovene har reelt kun produceret 6,6 Mio m3 vedtilvækst så skovene som er leverandør til træpillefabrikken er i underskud med 3,3 mio m3.

Den anden 2/3 af de danske skove som nu er uberørt de er nu 'overtilvokset' og mere og mere tilvækst kan reelt lede til forrådnelse og dermed co2 udledning som reelt er tilfældet med fredskoven.

Samlet set flytter den 1/3 skov som er leverandør til pillefabrikken co2 op i atmosfæren og den resterende del af landets skove kan reelt også netto udlede co2 til atmosfæren.

Og det er lige præcis det scenarie som udspiller sig i North Carolina hvor Enviva Ahoskie-fabrikken alene producere 850.000 ton/år og udvider kapaciteten, yderligere bygger Enviva en ny fabrik 50 km fra den gamle som reelt skal forsyne Drax kraftværket i England.

De områder som leverer de enorme mængder træ til disse fabrikker de er netop leverandør af co2 til atmosfæren fordi vedmassen i området falder.

 • 0
 • 2

Hej Niels,

Nej din analyse er forkert. Du betragter økosystem/klima udfra en meget kort tidshorisont. Det træ som bruges til energi samles op igen af økosystemet. I f.eks det sydøstlige USA vokser skovene hurtigt, og på mindre end 30 år er det hele tilbage igen. Husk også at lader du skoven stå, så vil træerne alligevel dø og blive omsat. Vedmassen for skovene falder derfor ikke, du erstatter en "naturlig" død og omsætning ved insektangreb, storm og brand med en hugst og anvendelse af træerne.

 • 6
 • 1

Nej din analyse er forkert. Du betragter økosystem/klima udfra en meget kort tidshorisont. Det træ som bruges til energi samles op igen af økosystemet. I f.eks det sydøstlige USA vokser skovene hurtigt, og på mindre end 30 år er det hele tilbage igen. Husk også at lader du skoven stå, så vil træerne alligevel dø og blive omsat. Vedmassen for skovene falder derfor ikke, du erstatter en "naturlig" død og omsætning ved insektangreb, storm og brand med en hugst og anvendelse af træerne.

Hvis tilvæksten i skovene i North Carolina er 10 Mio m3/år og der udtages 15 mio årligt til piller, så flyttes der netto co2'en bundet i 5 mio m3 træ op i atmosfæren, og lige så længe man udtager mere i skovene i North Carolina end den årlig tilvækst så er der en netto tilvæskt af co2 til atmosfæren.

At tilvæksten så i uberørte egne af f.eks. Alaska er stor kan jo ikke godtgøre overforbruget i North Carolina. For tilvæksten i Alaska kan meget vel ende som forrådnelse og dermed co2-udledning.

 • 0
 • 5

@Claus,

Kortet her over træpillefabrikker i USA viser meget godt problemstillingen se http://biomassmagazine.com/plants/map/pellet alle/mange af fabrikkerne ligger på Østkysten netop fordi pillerne skal sejles til Europa.

Den samlede tilvækst i de amerikanske skove er omkring 150 mio m3 årligt. Den nuværende produktion af 20 mio ton lægger vel beslag på 50 mio m3 når der medgår træ til at tørre pilletræet.

Enhver kan da sige sig selv at de østlige skove 'overhøstes' og vedmassen reduceres ret betydelig mens skovene i det øvrige USA ophober vedmasse i skovene og begge dele er i co2-mæssig forstand problematisk og det endda meget set i det sammenhæng at produktionen af træpiller fra de østlige amerikanske skove vil stige markant de kommende år.

 • 0
 • 3

Hvis der er for meget CO2 i omløb skal høstet biomasse trækulles og kules ned. Sidste chance. At tro den hellige grav er vel forvaret hvis vort energiforbrugs-aftryk er neutralt ,er lidt legen Vorherre.

 • 1
 • 6

Det er sjældent at se forskere åbenlyst være uenige om andre forskeres meninger om CO2 og lignende. Nu er det selvfølgelig ikke direkte CO2's virkning på klimaet, men om hvor meget CO2 forskellige brændsler udleder, alligevel virker virker det underligt. Åbenbart må man ikke tvivle på at afbrænding af træ er CO2 neutralt. Hvor længe er det lige man regner med at CO2 bliver i luften, og hvor hurtigt vokser træ?

 • 2
 • 3

Hele den her debat om biomasses CO2 - aftryk er skabt af et politisk mål om en stabilisering af CO2-udslippet - på den korte bane.

Yderligere afbrænding af fossil energi vil tilføre yderligere mængde kulstof til et kredsløb, der allerede er overforsynet med kulstof.

Går vi lidt ned I detaljen, så er et sikkert korrekt at på den korte bane, vil fossil energiafbrænding tilføre atmosfæren mindre mængde CO2 end biomasse.

Problemet med den tilgang er at problemet på langt sigt bliver en hel del større, nemligt at binde en større mængde kulstof I naturen og I diverse konstruktioner mv.

Vi bør gribe muligheden for en hurtig omstiling til biomasse, som en midlertidig løsning, indtil vi på længere sigt udbygger med sol, vind etc. Dertil en større indsat for at binde kulstof.

 • 5
 • 0

Forklar lige det problematiske i at skovene i USA netto opsamler CO2 ?

Fra 2012 til 15 har pilleindustrien i USA fordoblet produktionen så de i dag bruger 1/3 af den årlige tilvækst.

Med flere og flere navnlig danske værker som omlægger til piller holder udviklingen i USA givet takten og om 4-6 år omsætter pilleindustrien hele den årlige tilvækst i de amerikanske skove.

Men det altoverskyggende problem i forhold til co2 er at koncentrationen af pillefabrikker er koncentreret i ganske få skovområder i de østlige stater hvor disse skove virkelig må holde for og vedmassen i disse skove vil blive reduceret markant i forhold til de øvrige amerikanske skove.

 • 0
 • 4

Vi bør gribe muligheden for en hurtig omstiling til biomasse, som en midlertidig løsning, indtil vi på længere sigt udbygger med sol, vind etc.

Amerikas samlede tilvækst i skovene er 150 mio m3 årligt. Denne træmængde kan omlægge 28 % af Englands el-forbrug til biomasse.

Men hvordan skal resten af Englands el-produktion så omlægges 'midlertidig' indtil de rette teknologier er på plads.

Eller når hele Englands el-produktion er omlagt til træpiller så er hele Amerikas, Europa og Asiens overskud af træ omsat i England. Hvad så med Skandinavien, Tyskland, Italien osv hvordan skal deres el-produktion så omlægges midlertidig?

 • 1
 • 3

Forklar lige det problematiske i at skovene i USA netto opsamler CO2 ?

Fra 2012 til 15 har pilleindustrien i USA fordoblet produktionen så de i dag bruger 1/3 af den årlige tilvækst.

Med flere og flere navnlig danske værker som omlægger til piller holder udviklingen i USA givet takten og om 4-6 år omsætter pilleindustrien hele den årlige tilvækst i de amerikanske skove.

Men det altoverskyggende problem i forhold til co2 er at koncentrationen af pillefabrikker er koncentreret i ganske få skovområder i de østlige stater hvor disse skove virkelig må holde for og vedmassen i disse skove vil blive reduceret markant i forhold til de øvrige amerikanske skove.

@Niels Du har stadig ikke forklaret/svaret på spørgsmålet ? Men vi har så til gengæld fået en masse spekulationer og gæt på fremtiden fra din side.

 • 2
 • 0

Eller når hele Englands el-produktion er omlagt til træpiller

Men, hvorfor overhovedet overveje at omlægge hele el produktionen til træpiller og biomasse?

Sol og vind kan snildt klare at levere 50% ved direkte produktion og med massiv overkapacitet på disse er tallet noget højere, med udveksling til andre lande bliver dækningen endnu højere.

Altså vi skal absolut maksimalt bruge 50% fra andre kilder.

Den største problemstilling er regulerbarheden af backup, og der nok mest: Hvor hurtigt kan reguleres?

 • 4
 • 0

Hvorfor skal Danske kraftværker virke til at store skovområder i NOrth Carolina lægges ned og træets kulstof flyttes op i atmosfæren om co2. Naboskovområder 'overvokser' og udleder co2.

@Niels Du har stadig ikke forklaret/svaret på spørgsmålet ? Nu får vi bare nye spørgsmål fra din side. Vi er ved at være tilbage ved den opførsel fra din side, som en anden debattør kaldte "som en flue i en flaske"

 • 3
 • 0

Jakob,

Kunne du ikke forholde dig til at der er en tilvækst i de amerikanske skove på 150 mio m3/år, og at der udtages i dag omkring 50 mio m3 til til træpiller årligt, for at producere 20 mio ton.

80 % af de Amerikanske skove er i at finde i det vestlige eller navnlig nordvestlige USA se https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com...

Hele træpilleproduktionen sker i det østlige USA med sigte på at eksportere til Europa hvor skovearealerne er minimale.

Tilvæksten i de Østlige skove står ikke mål med det 'udtag' der er at træ til pilleproduktion. Og så hjælper det ikke noget at værditilvæksten er stor i skove i det Vestlige USA.

Netto udledes der co2 fra USA's østlige skove som producerer piller til det Europæiske marked, og det netop fordi vedmassen reduceres.

 • 0
 • 3

Kunne du ikke forholde dig til at der er en tilvækst i de amerikanske skove på 150 mio m3/år, og at der udtages i dag omkring 50 mio m3 til til træpiller årligt, for at producere 20 mio ton.

@Niels Gerne, eftersom du tilsyneladende nægter at forholde dig til at USA's skove netto optager CO2. Men hvem siger vi kun skal se mod USA ? Rusland har ca 20 % af verdens skovareal http://www.trae.dk/leksikon/rusland-skove-... Den tilladte hugst er over 1/2 milliard m3 pr år hvoraf kun ca 1/3 udnyttes.

 • 3
 • 0

Den tilladte hugst er over 1/2 milliard m3 pr år hvoraf kun ca 1/3 udnyttes.

Hvordan skulle de 500 mio m3 så udtages af de russiske skove på anden måde end at lave en del meget stor pillefabrikker som ligger store dele af skoven ned og kun i oplandet til fabrikken og på ingen måde udtager væksten jævnt fordelt fra de store skovarealer.

Det som i praksis vil ske er store dele af den Europæiske del af de Russiske skove lægges ned og det vil være problematisk, når de øvrige skovarealer ikke berøres.

 • 0
 • 2

Det som i praksis vil ske er store dele af den Europæiske del af de Russiske skove lægges ned og det vil være problematisk, når de øvrige skovarealer ikke berøres.

Iøvrigt er den russiske skov aldeles glimrende til træpiller. Efter Sovjetunionens kollaps er landets skove i vid udstrækning forfaldet og vedmassen i skovene er af en meget ringe kvalitet til gavntømmer.

Det rigtige var at nedlægge de dårlige træer og lave dem i træpiller og sende dem til Europa, og herefter rejse nye skove og drive disse skove ordentlig med tømmerproduktion for øje.

Men sådan virker bundkorrupte systemer som de russiske bare ikke. Når træet er solgt til Europa som piller så flyder resten og der rejses ikke nye skove eller hvis der plantes nye træer så passes de ikke som de skal og tiltaget er spildt.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten