Briter får gratis filtre mod 4G-støj - danskerne må selv betale

Mens det i Danmark bliver folks eget ansvar at sikre sig mod forstyrrelser i deres tv-modtagelse, når der tændes for mobilt bredbånd i 800 MHz-båndet, går man en helt anden vej i Storbritannien.

Briterne vil nemlig lade vinderen eller vinderne af den 4G-auktion, der finder sted senere i år, dække omkostningerne i forbindelse med, at man indfører 4G-bredbånd - det vil sige udgifter til filtre, skift til andre modtageformer, support og kompensation.

Ligesom i Danmark forventer man i Storbritannien, at det mobile bredbånd i 800 MHz-båndet vil forstyrre det jordbaserede tv-signal i et eller andet omfang - altså det signal, som husstande typisk modtager via egen antenne.

Læs også: Samlet tv-branche bekymret over støj fra mobilt bredbånd

Den britiske myndighed med ansvar for kultur, medier og sport oplyser til BBC, at ca. 900.000 hjem kommer til at skulle installere et særligt filter for at undgå forstyrrelser af tv-signalet fra det mobile bredbånd.

Derudover forventes det, at omkring 10.000 hjem ikke kan nøjes med et filter for at undgå forstyrrelser. De må finde en anden platform at se tv via, eksempelvis kabel eller satellit.

Omkring 500 hjem, der ikke vil have mulighed for at skifte platform, vil blive tilbudt en kompensation på op til 10.000 britiske pund hver (omkring 88.000 kroner). Beløbet kan eksempelvis bruges til at indlægge en kablet forbindelse, skriver BBC.

Hjem, der ligger inden for en hvis afstand af 4G-sendere, vil automatisk blive udstyret med filtre, som fjerner interferensen fra 4G-masterne. Det er som udgangspunkt muligt selv at installere filtrene, dog vil personer over 75 samt handicappede blive tilbudt assistance, hvis de har behov for det.

Der vil desuden blive opsat en support-telefon, som skal tage sig af de interferenstilfælde, der ligger uden for de områder, hvor man forudser, at der vil opstå problemer med modtagelsen.

10.000 danske husstande kan få problemer

Også i Danmark er der fokus på den interferens, der opstår fra det mobile bredbånd i 800 MHz, som i princippet kan tages i anvendelse fra 1. januar 2013. Ifølge en rapport, som den danske telemyndighed har fået udarbejdet, vil op mod 10.000 husstande få problemer med modtagelsen, hvis der ikke bliver gjort noget, såsom at installere filtre.

Det tal anfægtes dog af bl.a. Danmarks Radio, der tidligere her på ing.dk har givet udtryk for, at langt flere husstande vil blive berørt. Den danske auktion er foreløbigt sat til at finde sted til maj.

Læs også: DR og Boxer: Tynd og sjusket støjrapport om tv-signaler

Dokumentation

BBC: 4G TV interference: Up to a million homes 'need filters'

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi har i mange år haft en hævdvunden ret til at kunne modtage radio/TV signaler uden støj, hvilket vil sige at man kunne anmelde sin nabo hvis hans barbermaskine flimrede på skærmen.......kunne støjkilden ikke umiddelbart findes sendte ansvarshavende myndighed en tekniker ud. Det medførte også for ca. 40 år siden pr lov at alt elektrisk materiel skulle være støjdæmpet.

Nu har ny mobilteknologi åbenbart fået lov til at tromle det hele ned.

 • 0
 • 0

...eller også er det fordi folk har købt "Prosonic" i Bilka, fordi de troede det var "Panasonic"

Med andre ord: Køber folk skrammel, som ikke er i stand til at bortfiltrere uønskede støjkilders frekvenser, så har man selv bedt om sine problemer!

Mvh Rune

 • 0
 • 0

Nogen gange tror jeg man spiller med fordækte kort. Så lige hvad problemet er i England? Måske der er et problem hvis noget Tv mæssigt og Mobilmæssigt blandes, spørgsmålet bliver da hvorledes samme blanding overhovedet er opstået. Denne hypotetiske problemstilling skal også frem i hvilket lys!

 • 0
 • 0

@ Rune Kristensen

Bortfiltrere uønskede støjkilders frekvenser

Dette besvarer tilfulde mine paranoiske følelser mht. troværdigheden hos de der har forstand på ting af radiomæssig karakter.

Problemerne der måske kunne sameksistere i en analog verden, dette kollapser altså i en digital verden, uanset kvaliteten af Tuner-udstyret. Hvad er det nu man kalder det med modtagere (hedder noget Diversity-modtagning?) hvor der anvendes 2 modtagere.

Og Yes korrekt, jeg har om nogen problemer med ord om bortfiltrere noget, filtre i almenheden og mange andre ting.

 • 0
 • 0

Filtre til de danske husstande ________ Igen igen, hvem har pålagt sig så megen selvcensur?

Filtre i Radio og Tv mæssige forhold, disse er faktisk ment til kortslutte tingene, kortslutte samme ting, således at 4G signalerne effektivt bliver virkningsløse i al modtagesammenhæng.

Hvad det så er man gør? Man anvender Superheterodyn prinsippet, og herefter da er det man anvender, hvad filtre da SPÆRRER FOR, men dette er en hel anden historie.

 • 0
 • 0

@ Rune Kristensen

citeret  Som fjerener interferens fra 4G Masterne, jeg vil aldrig nogensinde forstå problematiken!

Filtre i forbindelse med TV og FM antenner, ja dette er rigtigt.

Men samme filtre har en ganske anden funktion end 4G problematikken.

Hør her, jeg gentager, filtre kortslutter tingene, medmindre man bygger systemet op til filtrene spærrer og det er denne "Spærrefunktion" man da anvender. Når jeg skriver om spærre og kortslutte tænker jeg på frekvenserne fra 50 kHz, ja rigtigt 50 kiloHerz og opefter.

Mellemfrekvenser på 450kHz, 10,7MHz, 30-35MHz og opefter.

Hvad man anvender af filtre i Højttaler teknik nægter jeg komme ind på.

 • 0
 • 0

...eller også er det fordi folk har købt "Prosonic" i Bilka, fordi de troede det var "Panasonic"

Mvh Rune

Jeg er bevæbnet med et spritnyt Philips.

 • 0
 • 0

Nu har du vidst fyret besynderlige indlæg nok af i træk - men du bør vide, at regionerne har psykiatri-hjælp klar - bare ring!

 • 0
 • 0

Så vil jeg kun lige nævne mine problemer med hvad YouSee har godkendt af Kabel net udstyr, og hvis Stofa er stillet op også. Prosonic eller Panasonic er vel ikke herrer over kabelsamlingerne.

Nu er tingene altså også koblede på "galvaniskt", hvilket ikke gør problemerene mindre med 4G :-)

OK Rune, der hvor nogen Ingen problemer har, kan man ikke herfra overføre erfaringer eller "Installationshemmeligheder" over til eller hos de parter hvor forstyrrelserne "Ikke kan fjernes med almindelige midler".

 • 0
 • 0

@ Rune Kristensen

Oplevede noget her i Århus, på vores Kabel Tv hvor TV2 zulu normalt lå. Her syntes vores Antenneforening det intet betød at Hedensted senderen på kanal 30 forstyrrede, det var nu også i den gamle analoge tidsalder.

Så jeg skal altså bare acceptere at Digitale udsendelser skal kunne modtages "forstyrelsesfrit", og hvis der er problemer er det bare op til mig have udstyr der er up-to-date.

 • 0
 • 0

Selv de mest skramlede eller hvad man vil sige af nedsættende ord om TV tunere, da er de vel alle tilstrækkeligt mekanisk indkapslede til, at er der problemer, da må samme vel eksistere FØR antenneindgangende i omtalte Tv.

OK da vil jeg angribe fra en anden vinkel, anskaf en Digital Optager, her kan signalet komme ind, behandles og så og fremdeles lang tid forinden det kommer via HDMI, Scart og andet til ens Monitor.

 • 0
 • 0

Ifølge dansk medlemskab af CCPT og ERO skal eksisterende tjenester beskyttes, det vil sige at, hvis en ny tjeneste f.eks. mobil bredbånd tillades adgang til et frekvensområde, og dermed forstyrrer eksisterende tjenester, skal den nye tjeneste betale for afhjælpning af forstyrrelserne, så jeg må sige at England gør det på den korrekte måde, Danmark ikke !!

 • 0
 • 0
 1. maj 2011, Oplever du problemer med dit tv? Vi forsøger at afdække hvor i landet problemerne opstår. Tast din by og postnummer og skriv, hvilke problemer du oplever. http://ing.dk/artikel/119430

Forstyrrelsestyper og afhjælpning: http://ing.dk/artikel/119430#p344631 Citat: "... Hvis 790-862 MHz (kanal 60-69) bliver anvendt til mobil-formål vil det muligvis forstyrre DVB-T signaler - især hvis nutidens antenneforstærkere anvendes, da antenneforstærkere og DVB-T modtagere ikke filtrerer kanal 60-69 fra - tværtimod - forstyrrelsessignalerne går udæmpet ind.

Resultat: Momentan/vedvarende overstyring af modtager og antenneforstærker - mere pixelering og sort skærm: ..."

F:eks.:

800 MHz-frekvensbåndet - Links til materiale fra udlandet: http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/ak...

Analys av överstyrning av DVB-T mottagare med anledning av tilldelning av frekvenser i 800 MHz-bandet: http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/rapp... CItat: "... I samband med att PTS ska licensiera frekvenserna 790-862 MHz, som tidigare använts för TV-sändningar, finns det en risk att TV-mottagare drabbas av överstyrning och inte kan avkoda TV-signalerna. ... Filtrering av oönskade frekvenser vid mottagaren är en åtgärd som har fördelen att den kan göras lokalt, d.v.s. inga generella restriktioner för tillståndshavarna behövs. Problemet med åtgärden är att det idag inte finns några passiva filter för dessa frekvenser och att passiva filter med tillräcklig branthet [=filterselektivitet, filterstejlhed] att hantera frekvensseparation på endast 1 MHz förefaller [b]bli väldigt dyra.[/b] [og vil sikkert flagre med filter(udendørs)temperaturen] ... Passiva filter med denna branthet finns idag för andra frekvenser varför det också bör vara möjligt att få fram filter till rimlig kostnad (ca. 250 kr per filter) för andra frekvenser. En lösning med filter kan hanteras antingen genom att [] [ Egen modtager: ] slutanvändaren själv köper nödvändiga filter [] [ ved fællesanlæg: ] eller genom att en central distributionslösning sätts upp som hanterar de problemfall som uppstår. ... I övriga områden är användandet av filter den lösning som förefaller vara bäst ur ett kostnads- och effektivitetsperspektiv. åtgärden ger vissa problem för slutanvändaren då den är reaktiv men då kostnaden för åtgärden är så pass låg får den ändå ses som bra. ..."

[b]Resultat: Mange skal (igen) købe nye modtagere, TV/fladskærme, antenneforstærkere, harddisk-optagere.[/b]

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten