Brintsamfund skal afprøves på Lolland

Hvis alt går som planlagt, bliver et mini-brintsamfund en realitet i landsbyen Vestenskov syd for Nakskov i begyndelsen af 2008. Mini-brintsamfundet er fase to af et ambitiøst projekt, som skal gøre Lolland til intet mindre end et europæisk center for test af brændselscelle- og brint-teknologier.

Et storstilet demonstrationsprojekt omkring brint og brændselsceller er så småt ved at tage form på Lolland, drevet frem af områdets bevidste satsning på miljø- og energiområdet som Lollands vej til velstand. Det forklarer erhvervschef Leo Kristensen fra Nakskov Kommune, som er primus motor i den nye strategi.

»Vi er allerede en slags testcenter for halm- og flis-teknologi, og det vil vi gerne udvide til brintteknologier. Og Lolland er velegnet, blandt andet fordi vi har masser af vindkraft, som kan laves om til brint,« siger han.

Men inden brintsamfundet blæses i gang i Vestenskov, skal brintsystemerne testes og optimeres i første fase af projektet. Den starter officielt 17. november i år, hvor en container opstilles i Nakskov med to brændselscelle-systemer: et 2 kW-system, som producerer 220 volts to-faset strøm, og ét 7,5 kW, som fremstiller 380 volts trefaset strøm. Begge anlæg kører på brint, som fremstilles af vand via elektrolyse på et anlæg, som det canadiske firma Hydrogenics leverer.

Brændselscelle-stakkene, som er lavtemperatur PEM-celler, fremstilles af virksomheden IRD Fuel Cells i Svendborg, og i projektet indgår også optimering af lagringsteknologien for brint og ilt. Netop konvertering og lagring af brint sluger meget energi, hvorfor det er yderst vigtigt at optimere teknologien.

Brint for borgerne

Hvis alt går som planlagt, bliver et mini-brintsamfund en realitet i landsbyen Vestenskov syd for Nakskov i begyndelsen af 2008. Mini-brintsamfundet er fase to af et ambitiøst projekt, som skal gøre Lolland til intet mindre end et europæisk center for test af brændselscelle- og brint-teknologier.

Ud over den tekniske test er ideen med første fase af projektet også at gøre teknologien velkendt og tryg for borgerne og prøve at anvende den i kommunens institutioner – for eksempel som nødstrømsanlæg til elektronikken på rensningsanlægget.

For IRD Fuel Cells er det af rigtig stor betydning at få et demonstratorium og en mulighed for at vise anlæg frem i drift, forklarer adm. direktør Morten Riis:

»Lollandsprojektet er unikt – også set i global sammenhæng. Så det vil helt klart være med til at vise, at Danmark er i front med brintteknologier, samtidig med at det giver den danske befolkning en fornemmelse af, hvad brintteknologien går ud på,« siger han.

Plejehjem skal køre på brint

Hvis alt går som planlagt, bliver et mini-brintsamfund en realitet i landsbyen Vestenskov syd for Nakskov i begyndelsen af 2008. Mini-brintsamfundet er fase to af et ambitiøst projekt, som skal gøre Lolland til intet mindre end et europæisk center for test af brændselscelle- og brint-teknologier.

I næste fase, som begynder i efteråret 2007, skal der opbygges et decideret brint-net i landsbyen, hvor skole og plejehjem samt senere boligerne gradvis skal have installeret mikro-kraftvarmeanlæg, baseret på brint-drevne brændselsceller.

Brint skal produceres af områdets vindmøller, og her er forsyningsselskabet Seas/NVE inde som partner, der skal stå for opbygning og drift af brintlager og elektrolyseanlæg.

Fase to skal i øvrigt foregå i meget tæt samarbejde med de otte parter bag et lignende projekt med Danfoss som projektleder.

Her vil man på basis af naturgas i et eksisterende distributions-net installere brændselscelle-baserede mikrokraftvarme-værker i 100 husstande i det sønderjyske.

Fase et af Lollands-projektet kommer til at koste 11,5 mio. kr. og er finansieret af bl.a. Energinet.dk, Storstrøms Amt, Nakskov kommune samt IRD Fuel Cells. Ligesom et specielt selskab, kaldet Loke, har spyttet 2,3 mio. kroner i kassen. Loke er ejet af Nakskov Kommune, som har puttet en gevinst på 85 mio. kroner fra salget af E2-aktier ind i dette selskab. Finansieringen af projektets anden fase er endnu ikke på plads.