Brintpillens fader - en superstar i dansk forskning

De tre store, danske universiteter, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, løb med de fem Eliteforsk-priser på hver en million kroner, da der torsdag på Eliteforsk-konferencen på Glyptoteket i København blev uddelt i alt 77 større og mindre priser til eliteforskere.

DTU hjemtog en af de helt store priser, da brintpillens »fader«, professor Claus Hviid Christensen fra Kemisk Institut på DTU, blev hædret som eliteforsker. Og den nyudnævnte eliteforsker er ikke i tvivl om, hvad de mange penge skal bruges til.

»En stor del af pengene skal gå til at ansætte en kemiker, der skal forske inden for området bæredygtig kemi og beskæftige sig med de industrielle processer, der kan føre vores forskning ud i virkeligheden,« siger Claus Hviid Christensen.

»Den sidste del af pengene skal bruges til en række særlige forskningsprogrammer for unge DTU-studerende, der i højere grad skal inviteres inden for på instituttet for at få muligheden for at lave deres egen forskning,« tilføjer han.

Ud over Claus Hviid Christensen blev yderligere fire andre professorer hædret som eliteforskere:

• Professor, centerleder Dan Zahavi, Afdelingen for Filosofi, Københavns Universitet.

• Professor, centerleder Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

• Professor, centerleder Rasmus Nielsen, Biologisk Institut, Københavns Universitet.

• Professor, centerleder Søren Nielsen, Anatomisk Institut, Aarhus Universitet.

»De dygtigste forskere og studerende er drivkræfter i at skabe og fastholde internationalt konkurrencedygtige forskningsmiljøer. Samtidig er de væsentlige rollemodeller for unge, der skal vælge karrierevej,« siger videnskabsminister Helge Sander (V).

»Vi skal belønne talenterne, og vi skal åbne døren til verdens videncentre, for danske forskningsmiljøer bliver og forbliver kun blandt de bedste i tæt samspil med tilsvarende elite-forskningsmiljøer i udlandet,« mener han.