Brintpille-teknologi fra DTU kan rense biludstødning

Den meget omtalte brintpilleteknologi kan også anvendes til effektiv rensning af dieselbilers udstødning for NOx. Det har specialestuderende Tobias Dokkedal Elmøe fra Kemiteknik på DTU været med til at demonstrere.

Det er kendt teknologi at anvende ammoniak til NOx-rensning af dieseludstødning, hvor den meget aggressive ammoniak lagres indirekte som en opløsning af urinstof. Ammoniakken kan frigøres igen, når opløsningen forstøves ind i den varme udstødning, og de fine dråber varmes op og dekomponerer.

Men ifølge Tobias D. Elmøe er denne proces svær at styre, ligesom der er problemer med, at opløsningen fryser ved temperaturer under 11 graders frost. Derfor har han lavet forsøg med at frigive ammoniak fra en saltblanding som ved brintpillen - hvor ammoniakken er lagringsmedium for brint.

Forsøgene viste, at magnesiumchlorid kan gemme ammoniakken i forholdet seks ammoniak-molekyler pr. magnesiumchlorid-molekyle med en volumentæthed på 90 pct. af flydende ammoniak. Det vil sige meget lidt spild af plads i forhold til urinstof-opløsningen, hvor ammoniakindholdet pr. volumen er cirka tre gange mindre.

»Vi frigiver ammoniakken igen ved en kontolleret opvarmning af stoffet. Det er relativt simpelt, og frigivelsen kan følge et kørselsmønster med den tilsvarende varierende udledning af NOx,« forklarer Tobias Dokkeldal Elmøe.

Omkring den praktiske anvendelse forestiller han sig, at man i stedet for piller skal tænke i større elementer af materialet, som kan skiftes ud som moduler ved et almindeligt serviceeftersyn. Herefter kan materialet genopfyldes.

»Vi har regnet ud, at en almindelig personbil vil kunne køre 20.000 kilometer NOx-frit med en beholder på seks til otte liter. Det er nok til at klare serviceintervallerne, og føreren af bilen vil dermed undgå at skulle påfylde urinstofopløsning på eksempelvis tankstationer,« siger han.

Chef for udvikling af SCR katalysatorer hos Haldor Topsøe A/S, Pär Gabrielsen, kalder lagrings-princippet for interessant, fordi man kan opnå en meget stor ammoniak-tæthed og dermed mindske pladsbehovet:

»Det er især interessant for personbiler, hvor man i dag ser på katalysatorer som en mulighed i forbindelse med kommende emissionskrav. Rent teknisk er det også en fordel at dosere ammoniak direkte i stedet for urinstof, hvorfra ammoniakken jo skal frigøres igen i udstødningen,« siger han.

Pär Gabrielsen påpeger dog, at tunge lastbiler i dag bru-ger urinstof, og at hele infrastrukturen udvikles i forhold til dette, hvilket kan gøre det svært for ny teknik at etablere sig.

»Men hvis fordelen er stor nok, så har ny teknologi også en chanche her,« vurderer han. SCR står for Selective Catalytic Reduction og betragtes som den mest effek­tive metode til at fjerne NOX fra udstødningsgassen.