Brian Mikkelsen i modvind: Politisk flertal kræver åbenhed om halkollaps

Det skal være slut med, at det ikke bliver undersøgt ordentligt, hvad årsagen er, når varehuse, sportshaller og kantiner kollapser. Et folketingsflertal uden om økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kræver, at han iværksætter en offentlig, teknisk undersøgelse hver eneste gang, en hal med borgeradgang falder sammen, f.eks. i forbindelse med kraftigt snefald.

Kravet kommer efter kollapset på Club Danmark Hallen i Valby. Den kollapsede som den 15. hal på 8 år.

De Radikale mener, at Brian Mikkelsen er alt for passiv i sagerne.

»Det er helt uhyggeligt, at der ikke automatisk sker en undersøgelse af disse kollapser. Vi må have en form for havarikommission, der sikrer, at fejl i konstruktionerne ikke gentages eller hemmeligholdes,« siger boligordfører Jørgen Poulsen.

Han støtter dermed et forslag fra Statens Byggeforskningsinstitut, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Konstruktørforeningen. De vil have en byggeriets havarikommission, der f.eks. undersøger mængden af sne på taget.

I dag foretages tekniske undersøgelser af byggesagens parter. Men rapporterne ender som bilag i lukkede forlig om erstatning og ansvar. Erfaringerne bredes ikke ud. Derfor er der ingen sikkerhed for, at byggeriet ikke gentager fejl, der kan koste menneskeliv.

Kun én gang har ministeren krævet åbenhed i parternes udredninger. Det var på Siemens Arena i Ballerup, hvor det efter kollapset blev skrevet ind i Byggeloven, at ministeren kan kræve offentlighed i tekniske data fra udredningen. Men han har aldrig benyttet Byggelovens mulighed for at iværksætte en offentlig undersøgelse.

Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti mener, at ministeren svigter.

»Det er ikke rimeligt, at ministeren ikke gør brug af sine muligheder, så vi kan forbygge fejl i fremtidigt byggeri,« siger partiets boligordfører Anita Knakkergaard.

Socialdemokraterne er enige:

»Jeg synes, at det er et svigt fra ministeren. Det er decideret dårligt,« siger boligordfører Bjarne Laustsen.

Enhedslistens Frank Aaen og SF's Nanna Westherby kræver også faste undersøgelser af halkollapser.

Brian Mikkelsen afviser at etablere en havarikommission. Han mener ikke, det vil give bedre mulighed for at indsamle informationer. Han afviser også at bruge Byggeloven:

»Alle 14 kollapser er blevet undersøgt, og rapporterne er offentligt tilgængelige. Hidtil har der ikke været behov for at bringe § 18 B i Byggeloven i anvendelse, da bygningsejerne selv har udleveret oplysninger og givet adgang til bygningerne.«

Forkert, anfører Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri:

»Vi mangler at få væsentlige data frem, f.eks. om snedybderne. Sidste år blev der lavet et analysearbejde, men det giver ikke megen mening at sende folk ud at undersøge årsager til kollapser to måneder efter, at skaden er sket.«