Breve afslører strid om DNA-opdagelse mellem nobelprismodtagere

På Cambridge University kom Francis Crick og James Watson frem til molekylets struktur som en dobbeltspiral af to kæder ved hjælp af teoretisk viden. Men nu afslører 34 håndskrevne breve, at forskerne kom frem til den banebrydende 3D-struktur med lidt 'hjælp' fra kolleger på King's College London, skriver The Guardian.

Kollegerne, Maurice Wilkins og Rosalind Franklin, havde studeret DNA ved hjælp af røntgenstråler siden 1950, og i 1951 besøgte James Watson London-holdet for at høre om deres resultater.

Da Watson vendte tilbage til Cambridge byggede han og Crick straks en model, der byggede på London-holdets data. Crick og Watson inviterede derpå deres kolleger til Cambridge for at se den smarte model, de to havde bygget - en spiral med tre kæder.

Franklin kunne straks se, at der var noget galt, men på grund af Cambridge-holdets 'tyveri', blev samarbejdet noget køligere, da de to forskere fra London frygtede at blive slået på målstregen.

En måned efter besøget skrev Maurice Wilkins et officielt brev til Crick, hvor han bad Cambridge-forskerne om at droppe deres arbejde med DNA.

Men samme dag skrev han et andet - mere privat - brev til sin ven og rival Francis Crick, hvor han skriver, hvor ærgerlig han er over situationen, og at han er bange for, at balladen vil ødelægge dem alle.

Crick svarer noget køligt tilbage, at Wilkins er tæt på at løse »et af de centrale problemstillinger i biomolekylær struktur« og slutter brevet af med: »... så op med humøret og tænk på, at selvom vi vinder over jer, er det sket mellem venner. Vi håber, at vores tyveri i det mindste vil skabe en samlet front i jeres gruppe,« skriver han med hentydning til, at Wilkins og Francis ikke er de bedste venner.

Cambridge-forskerne fortsætter deres forskning, og i 1953 ender begge forskergrupper med at publicere deres resultater omkring DNA-strukturen i Nature. Cambridge-forskerne ender med at komme frem til dobbeltspiral-strukturen, men de deler i 1962 Nobelprisen med Crick for det arbejde, de alle har gjort inden for feltet. Franklin var i mellemtiden død.

Brevudvekslingen er doneret af videnskabsmanden Sydney Brenner, der har delt kontor med Crick i 20 år, til biblioteket på Cold Spring Harbour Laboratory i New York. Her vil korrespondancen senere være tilgængelig.