Bredt forlig om genmodificerede afgrøder

Sammen med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har regeringen i dag indgået et bredt forlig om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder.

Dermed bliver Danmark det første europæiske land, som får en lov for »sameksistensen mellem genetisk modificerede (GM), konventionelle og økologiske afgrøder«.

Landmandens ansvar

Loven fastslår, at det er GM-landmanden, der har ansvaret for at undgå spredning. Og hvad angår kompensation bliver der, efter pres fra forligspartierne uden for regeringen, ingen nedre grænse for, hvornår der kan udbetales kompensation.
Ifølge Fødevareministeriet vil loven vil derudover blandt andet indeholde krav om
+ Regler om dyrkningsafstande mellem GM og økologiske eller konventionelle marker. Afgrøder, som det i dag ikke er sikkert at dyrke, bliver ikke tilladt i Danmark.
+ Landmænd samt ansatte på GM-bedrifter skal have et såkaldt GM-kørekort. Der stilles også uddannelseskrav til andre, der skal arbejde med GMO

  • Økologiske og konventionelle landmænd, der ikke dyrker GM-afgrøder, vil kunne søge Plantedirektoratet om kompensation, hvis værdien af deres afgrøde bliver forringet på grund af spredning fra nærtliggende GM-marker. Udgifterne til kompensation dækkes bl.a. af dyrkningsbidrag som GM-landmændene skal betale. Dyrkningsbidraget hæves fra 60 til 100 kroner pr. ha. Hensigten er, at der på længere sigt skal oprettes en forsikringsordning.
  • Naboer skal informeres om GM-dyrkning og på internettet vil der være offentlig adgang til oplysninger om, hvor GM-afgrøder dyrkes.
  • Fysisk kontrol af GM-bedrifter.
  • Informations- og forskningsindsatsen styrkes.

Tilfredse politikere

Fødevareminister Mariann Fischer Boel understreger i en kommentar ved, at der står et bredt flertal bag loven, og at loven slår fast, at det er GM-landmanden, som har ansvaret for at undgå spredning.
Socialdemokraternes fødevareordførere Ritt Bjerregaard og Nicolai Wammen siger, det har været afgørende for Socialdemokraterne at sikre fuld kompensation for de økologiske landmænd, som eventuelt måtte få tab på grund af spredning fra nærtliggende genmarker .

Bagatelgrænsen er fjernet, og der gives kompensation også for utilsigtet virkning gennem såsæd. »Vi har fastholdt princippet om, at forureneren betaler,« siger de.
To år efter ikrafttræden af loven skal der desuden ske en evaluering af den danske model for sameksistens.
SF´s miljøordfører, Jørn Jespersen fremhæver også den vidtdækkende kompensationsordning samt de oplysningsaktiviteter, som parterne har aftalt i tillæg til selve loven.
»Forbrugerinformationen omkring GMO-produkter vil blive styrket. Forbrugerne skal være klar over, at der ikke anvendes genetisk modificerede organismer i økologisk produktion.«
Lovforslaget vedrører alene afgrøder, som er godkendt til markedsføring og dyrkning i EU.