Brandinstitut kritiserer test af facade-systemer

De nuværende klassifikationsmetoder giver ikke et retvisende billede af forskellige facadematerialers brandsikkerhed. Sådan lyder advarslen fra civilingeniør Anders Dragsted fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI).

»Man evaluerer risikoen for, at en lille brand i et rum udvikler sig til en overtændt brand. Men udenfor er temperaturudviklingen og lufttilgangen helt anderledes, og i en ventileret facade kan der f.eks. opstå en skorstenseffekt, som påvirker brandudviklingen.«

Læs også: 224 højhuse dumper i britisk brandtest

Grundlaget for den nuværende testmetode blev lagt i 1990’erne. Oprindeligt lavede man en såkaldt Room Corner-test, hvor man beklædte loft og vægge i et lille rum med det materiale, man ønskede at teste. Derefter blev der tændt for en gasbrænder, og man målte bl.a. temperaturudviklingen og registrerede visuelt, hvornår der opstod overtænding.

Det var dog en relativt dyr metode, og derfor begyndte man at udvikle en billigere metode kaldet ‘Single Burning Item’-test (SBI). Her monteres materialet i en hjørneopstilling, hvorefter en 30 kW gasbrænder tændes. Den skal simulere en brand i en papirkurv.

Ét materiale – to resultater

Problemet er bare, at de to testmetoder giver forskellige resultater for de samme materialer.

»Man fandt ud af, at der for nogle materialer ikke var overensstemmelse mellem testresultaterne i Room Corner-­testen og SBI-testen. Det betyder, at der er nogle materialer, som vil se ud til at være mere brandsikre i en SBI-test, end de er efter en Room Corner-test. Det gælder f.eks. metalkompositpaneler,« fortæller Anders Dragsted.

Selv om metoden er udviklet til at simulere indendørs brande, bruges den i dag også til at klassificere materialer, der skal anvendes uden på bygningen.

Europæisk udbud i gang

Men det er der ved at blive lavet om på. Allerede før den katastrofale brand i London havde Europa-Kommissionen lavet et udbud for udviklingen af en ny fælleseuropæisk facadetest.

»Der findes i dag en underskov af nationale teststandarder, der er tilpasset mulighederne i de enkelte landes prøvningsinstitutter eller til de enkelte landes industrier og byggetraditioner,« fortæller Anders Dragsted.

Opdraget fra kommissionen er, at der inden udgangen af 2017 skal ligge et oplæg til en fælles teststandard, som inkorporerer den tyske teststandard, den engelske for fuldskalatest og de dele af den svenske standard, der forholder sig til faldende materialer. Desuden skal udbudsvinderen udarbejde et nyt klassifikationssystem.