Brande kan sprede sig lynhurtigt på gamle skoler

Flere af landet skoler lever ikke op til nutidens krav om brandsikkerhed, fordi de er blevet godkendt efter gamle bygningsreglementer.

Det gælder blandt andet den nu nedbrændte Dybbøl Skole i Sønderborg Kommune, der brændte ned for tre dage siden. Branden, der formentlig startede i nogle elektriske installationer, spredte sig hurtigt i skolens tagkonstruktion trods en brandmur på loftet, der skulle forhindre ilden i at sprede sig fra bygning til bygning.

I stedet for at bryde gennem brandmuren sprang ilden mellem to vinduer, der begge lå tæt ved den 90-graders vinkel, hvor de to bygninger støder op til hinanden.

I dag er det forbudt at placere vinduer så tæt på knækket mellem de to bygninger, men skolen blev bygget i 1972. Den er derfor godkendt efter bygningsreglementet for 1966 og ikke 1982, hvor kravene til den udvendige konstruktion blev indført, fortæller Svend Voss, brandteknisk rådgiver og ingeniør på Brandteknisk Institut (DBI).

»Dengang tænkte man ikke på vinkelsmitte, som fænomenet hedder, og fordi skolen er fra 1972, så er vinkelsmitte ikke en del af bygningsreglementet. Det er jo et åbenlyst problem,« siger Svend Voss.

Brandsikkerheden er mangelfuld
Branden på Dybbøl Skole fik på få timer 3.000 kvadratmeter til at gå op i røg, herunder 12 klasseværelser. Efterfølgende har skoleinspektøren for Skolen, Jens Birk Thomsen, udtrykt bekymring for, om ild kan sprede sig med samme fart i andre skolebyggerier. Det er der absolut en risiko for, mener Svend Voss.

»Selv om nogle ældre skoler har den fordel, at de er bygget i mindre brandfarlige materialer som teglsten og puds, så er mange gamle skoler mangelfulde, når det gælder brandsikkerheden,« siger han.

Svend Voss er dog enig med akademiingeniør i Beredskabsstyrelsen Peter Hofmann Bang i, at statistikken taler for, at danske skoler generelt er et sikkert sted at opholde sig.

»Generelt er brandsikkerheden på skolerne dog god, når det drejer sig om risikoen for at folk kommer til skade - også selvom der er mangler i brandsikkerheden,« siger Peter Hofman Bang.