Branchefolk: Skøn for solcelleudbygning i lovforslag er vildledende
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Branchefolk: Skøn for solcelleudbygning i lovforslag er vildledende

Under ’væsentlig usikkerhed’ skønner Energistyrelsen, at mængden af solceller vil stige med 500 MW frem mod 2020 – fra 855 MW i dag til 1.350 MW i 2020. Dét er baggrunden for energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholts (V) lovforslag om atter at forringe de økonomiske vilkår for etablering af solceller.

Læs også: 7.000 solcelleanlæg rammes af nyt hovsa-indgreb

Men ifølge flere branchefolk er der ikke tale om et skøn, men tværtimod om en vildledning, anfører de i høringssvarene. En vildledning, som ifølge dem bør føre til, at forslaget trækkes tilbage.

Direktør i Solaropti Finn Skjoldan henviser til, at intet i statistikkerne viser, at udbygningen står foran endnu et boom. Tværtimod:

Læs også: Dansk solcellemarked er dybfrosset

»I 2016 er der udbygget med 71 MW solceller; i de første fire måneder i år er der blot etableret 7,3 MW. Hvis man dertil lægger, at effekten af de seneste stramninger over for solcellerne ikke slået igennem endnu, og at der ikke er flere puljeordninger tilbage – så har jeg meget svært ved at se, hvordan ministeren når frem til, at der vil komme 500 MW ekstra solcelleeffekt fra nu og frem til 2020,« siger han.

Prisfald gælder kun paneler

Han tilføjer, at for eksempel udfasning af PSO-betalingen på elregningen vil gøre, at indtægten fra et husstandsanlæg reduceres med knap 10 pct.

Direktør Martin Dietz fra konsulentfirmaet Solarlightning Consultants kalder ligeledes ministeriets skøn for ’usagligt’:

Læs også: Solcelleforslag møder hård kritik: Indgreb efter indgreb forvirrer

»Det er intet steds i lov-materialet dokumenteret, hvad dette skøn ’med meget stor usikkerhed’ baserer sig på. Vi kan bare se, at markedet er blevet minimeret de seneste år, og at denne tendens vil fortsætte,« siger han.

Martin Dietz påpeger, at selvom solcellerne bliver billigere i stor hast, så glemmer man ofte, at selve solcellepanel-systemerne kun udgør 25-35 pct. af anlægsprisen, og at invertere, montagesystemer, stilladser, transport, rådgivning og arbejdsløn ikke falder tilsvarende i pris.

Læs også: Solcelle-lovforslag slukker for solceller på lejeboliger

Lovforslag bør basere sig på fakta

Men hvad med solceller på boligforeninger, som stod til at få bedre vilkår. Kunne det ikke være den ’dark horse’ i den fremtidige udbygning, som kunne gøre ministeriets tal rigtige?

»Det kan jeg jo strengt taget ikke vide. Min logik er, at et lovforslag skal bygge på, hvad man ved; ikke hvad man tror. For eksempel kan det jo være, at man har et stort antal ansøgninger liggende hos Energinet.dk – men det har vi jo slet ikke hørt noget om«, siger Martin Dietz.

Læs også: 'Solcellebaronerne' har søgt om støtte til over 100 MW

Finn Skjoldan indrømmer, at han selvfølgelig er part i sagen med en klar interesse i at forslaget tages af bordet, men han forsikrer samtidig, at han ikke har nogen interesse i, at pengene fosser ud af statskassen:

»Hvis det var problemet, så kunne man jo bare udbyde nogle puljer med en vis mængde timeafregnede MW. Så har man styr på de fremtidige udgifter, samtidig med at det vil være mindre indgribende og give ro i branchen,« siger han.

Energinet: 952 MW i 2020

I pressemeddelelsen om lovforslaget skriver ministeriet, at det med ’de seneste prognoser fra Energistyrelsen og Energinet.dk er forventningen, at udbygningen stiger til 1.350 MW i 2020, hvilket risikerer at skabe et stort afgiftstab i statskassen på 4,9 mia. kr.’

Men ifølge Energinet.dk’s nyeste, foreløbige analyseforudsætninger regner selskabet bare med en udbygning i 2020 på 952 MW. Det er en nedskrivning i forhold til året før, hvor man regnede med 1.083 i 2020.

Læs også: 935 MW - og så stopper den danske solcellefest

Ingeniøren fik på forespørgsel tilsendt et dokument fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvoraf det nævnte skøn fremgår.

Skønnet - som er behæftet med væsentlig usikkerhed’ - er fordelt på forskellige støtteordninger, hvoraf 5 ud af 6 allerede er lukket eller afgrænset.

Kun puljen uden nogen form for støtte, men med nettoafregning på timebasis er stadig en mulighed, og det er her, Energistyrelsen forventer en udbygning på 375 MW i 2020 og 2.235 MW i 2030.

Ingen baggrund for skønnet

Papiret giver ikke nogen baggrund for skønnet på de 375 MW, hvor der også er inkluderet anlæg, som frivilligt indgår aftale om øjebliksafregning og som derfor slet ikke bliver berørt af lovforslaget.

Brancheforeningen, Dansk Solcelleforening, har i øvrigt også svært ved at se den ’brændende platform’, der kan begrunde en hastelov. De skriver i deres høringssvar:

Læs også: Igen-igen: Nyt hovsa-indgreb mod solceller stemt igennem

'Der blev i første kvartal i år installeret 52 anlæg på i alt 3 MW i Danmark, som er større end 6 kW. De kommer til at give et mindre-provenu på 2.1 millioner om året – men kun så længe vi har den nuværende høje elafgift. Falder afgiften på el ifm. en fremtidig afgiftsomlægning vil dette beregnede provenutab automatisk forsvinde og ”problemet” bliver således alligevel løst helt automatisk.'

Mens 1. behandlingen blev klaret mandag, er 2. og 3. behandling af lovforslaget udsat til den 7. september, hvilket giver ekstra tid til behandlingen.

Er dette lovforslag spild af Folketingets tid eller et led i en samlet strategi for at stoppe decentral forbrugerejet el-produktion og reservere fremtidens produktion til store selskaber og kapitalfonde, som med stor sandsynlighed ikke betaler skat i Danmark ?
Når embedsværket benytter formuleringer som "Solcelleudbygningen forventes med betydelig usikkerhed at stige til i størrelsesordenen ........" , så ligner det et forsøg på at fraskive sig ansvaret for et stykke politisk bestillingsarbejde. Det følges så op af spin fra politikere om "et hul i statskassen".
Det er selvfølgelig ikke spild af tid, at politikerne diskuterer fremtidige ordninger for solcellers integration i Danmarks el-produktion. Solceller integreret i el-systemet kan give betydelige reduktioner af forureningen fra den brændselsbaserede el-produktion og gøre Danmark mindre afhængige af import af brændsel.
Det er en politisk beslutning om udbygning med solcelleanlæg skal ske MED forbrugernes og mindre danske virksomheders medvirken eller MOD forbrugernes interesser og til gavn for store selskaber og kapitalinteresser. Eller om solceller skal holdes ude af det fremtidige danske energi-mix.

  • 10
  • 1

Henning Bo Madsens indlæg "Spild af tid ? " rammer "lige i plet".

Det er ikke noget nyt, at der er interesser i det politiske system, der manipulerer med tal og argumenter for at fremme "skjulte dagsordener".. DET ser vi igen og igen.

Det interessante er faktisk, at velmenende og begavede mennesker til stadighed forundres over dette forhold og udtrykker sig om det. Tendensen bliver kun mere og mere det forventelige, og at vi spilder tid på at forundres og igen og igen lægger til grund, at der er en højere sandhed, der skal forfølges med "sandhed og retfærdighed", det har jeg erkendt som en "overlevelsesstrategi" som vi alle sammen mere eller mindre tvinger os selv til at TRO PÅ.

Det er nok sådan, at den menneskelige natur ikke kan tolerere at indse det bedrag, vi til stadighed udsættes for..? Vi VIL TRO på, at der er en overordnet sandhed...for det modsatte er slet ikke til at bære. ?

Jeg efterspørger bemærkninger til min analyse....

Den stadige manipulation med befolkningen giver på et tidspunkt den virkning, at vi "giver op" og lader stå til. For dette er den eneste tilbageværende mulighed over for de manipulerende argumenter og gennemførelsen af diverse skjulte dagsordener.

Hvis nu Danfos var verdenskendte producenter af solpaneler og totalleverandør af komplette sol - el - anlæg...og DONG ejede Danfos....hvad ville der mon så blive sagt og gjort ?

Nå men fred med det... sandheden er ikke i kurs... men en dag vil der andre steder i verden blive eksempler på hvilke lyksaligheder, der kan fås ved at anskaffe solcelle - anlæg. Til den tid...når / hvis nogle interesser i Danmark ser fordele heri...SÅ skal vi høre Lilholt argumentere helt modsat af hvad der siges i dag. Det vil givet fremme processen at en person som Lilholt får en prestigefyldt plads i en eller anden sammenhæng med solceller...SÅ sker der noget. Men DET skal vi heller ikke tro på.

God Pinse. Pinsesolen danser uafhængigt af de utroværdige politikkere og deres utroværdige embedsmænd og kvinder.

Otto Dittmann

  • 4
  • 1