Branchefolk: Kuldebroer i vinduer bør være fortid

Drop nu de indbyggede kuldebroer i vinduerne - de medfører et varmetab og giver anledning til kondens. Og i dag findes teknologien til at undgå de problemer.

Sådan lyder opsangen fra flere stemmer i vinduesbranchen, der kritiserer de populære træ-/aluvinduer, hvor karmen er fremstillet i træ, og selve vinduesrammen er fremstillet af den glimrende varmeleder aluminium.

For selv om vinduesfabrikanter som Velfac har foretaget små forbedringer af konstruktionen virker aluminiumsrammen stadig som en kuldebro.

At det kan lade sig gøre at producere vinduer med aluminiumsrammer uden kulde- og kondensproblemer er Hansen Profile et eksempel på.

»Problemet er, at aluminiumsrammen går ind under ruden og ud i den kolde luft, og det 'punkterer' vinduet for at sige det lige ud,« fortæller teknisk rådgiver Søren H. Sørensen fra systemleverandøren Hansen Profile, der blandt andet fremstiller lavenergivinduer.

Hansen Profile laver en effektiv afbrydelse af kuldebroen ved at valse isoleringen mellem den udvendige og indvendige del.

Træ-/aluvinduer er efterspurgt på grund af den slanke konstruktion, og fordi den kræver minimal vedligeholdelse.

»Det er et populært vindue, som de fleste producenter i træ-/alubranchen fremstiller. Men de har svært ved at lave så slanke konstruktioner i træ og aluminium med en ordentlig afbrydelse af kuldebroen i alurammen,« siger Søren H. Sørensen.

Varm kant i kold ramme

Også hos glasproducenten Pilking­ton, der fremstiller ruder til vinduesindustrien, har man i længere tid set skævt til måden at konstruere vinduer på.

»Når der nu udtrykkeligt står i Bygningsreglementet, at man skal forhindre kuldebroer i byggeriet, er det ufatteligt for mig, at træ-/alubranchen stadig fremstiller vinduerne på den måde,« siger teknisk kundechef i Pilkington, Carl Axel Lorentzen.

Ifølge kundechefen har ruderne i vinduerne gennemgået en række energimæssige forbedringer i årenes løb - blandt andet er man gået over til 'varm kant', hvor der i stedet for aluminium bruges afstandsstykker af for eksempel rustfrit stål i termoruden.

»Det er jo netop i erkendelse af, at aluminium er en god varmeleder, at man er gået væk fra at bruge det som afstandsprofil i ruderne,« siger han.

Men tiden er ifølge Carl Axel Lorentzen nærmest stået stille for vinduesfabrikanternes ramme-/karmkonstruktioner.

»Vi har jo altid vidst, at der dannes kondens på indersiden af ruden, hvis ikke der er en effektiv kuldebroafbrydelse, og det her handler også om at råbe arkitekterne op og gøre dem opmærksomme på, at der findes andre vinduestyper, for eksempel i Tyskland, der løser kuldebroproblemet,« siger Carl Axel Lorentzen.

Velfac: Problemet er løst

Hos Danmarks største producent af facadevinduer, Velfac, mener man ikke, at der er noget at komme efter, når det gælder konstruktionen af deres træ-/aluvinduer.

På virksomhedens hjemmeside kan man læse, at Velfac siden årsskiftet har tilbudt en række forbedringer af vinduerne - blandt andet termisk brudt rammeprofil og varm kant i ruden - og ifølge teknisk rådgiver Jørgen Munk er det lykkedes at bryde aluminiumsrammens ledende egenskaber ved at tilføre kompositmateriale i ramme-/karmkonstruktionen. Derfor holder producenten fast ved aluminium.

»Vi har ønsket at bevare aluminium som rammemateriale, blandt andet på grund af dets vedligeholdelsesfrie og styrkemæssige egenskaber,« siger Jørgen Munk.

Han tilføjer, at producenten tidligere har opgivet en værdi for varmetabet gennem karm og ramme, men siden er gået væk fra det, da andre producenter ikke leverede samme information.

Spørger man vinduesproducenten Protec, der producerer vinduer med rammer i kompositmateriale af glasfiberameret polyester, er Velfacs forbedringer af vinduet for små til at have nogen reel betydning.

»Det bliver aldrig rigtig godt. Vi har selv produceret træ-/aluvinduer siden 1993, og problemet er, at aluminium leder kulden - det har de fleste producenter efterhånden erkendt,« fortæller forretningsudviklingschef i Protec, Nikolaj Haulrik.

»Derfor indså vi allerede tilbage i 2002, at vi blev nødt til at lede efter andre rammematerialer, hvis vi skulle eliminere kuldebroen og komme videre med udviklingen af fremtidens vindue,« forklarer Nikolaj Haulrik.

DTU: komposit viser vejen

Ifølge professor Svend Svendsen, DTU Byg, er netop kompositmaterialet en god mulighed for at komme kuldebroerne til livs og samtidig opnå et slankt vinduesdesign, der ikke giver sure miner hos arkitekterne.

»Det gør, at man både kan opnå mindre varmetab og smallere karme, og det løser også problemet med kondens, der kan opstå i træ-/aluvinduer i de situationer, hvor bunden af ruden er kold på grund af kuldebroen,« forklarer Svend Svendsen.

»Der er store muligheder for at gøre vinduerne bedre. Vinduesproducenterne herhjemme har ikke været så langt fremme, som man for eksempel er i Tyskland, hvor man også bruger træ og aluminium i vinduerne, men samtidig sørger for, at der ikke er et gennemgående, varmeledende materiale i rammen,« siger Svend Svendsen.