Brændselsceller kører godt

Verdens største brændselscellekraftværk, Westervoot, i Holland har nu kørt mere end et år uden problemer. Værket er et samarbejdsprojekt mellem det hollandske EDB og det danske Elsam. Anlægget har en virkningsgrad på 46 procent, og leverer i gennemsnit 110 kilowatt til elnettet samt 64 kilowatt fjernvarme.

Der er tale om et fuldautomatisk værk, som normalt kun inspiceres en gang om ugen. Teknologien, det såkaldte SOFC-system - Solid Oxide Fuel Cell, er udviklet hos Siemens Westinghouse i USA. Her venter man kommercielle anlæg i størrelsen 250-1000 kilowatt fra 2004. I kombination med gasturbiner kan der opnås virkningsgrader på op til 70 procent.