Brænderøgens fjende nr. 1: »Ingen behøver brændeovne i dagens Danmark«

3. marts 2012 kl. 14:00170
Interview: Ildsjælen Ryan Lund har i en ny rapport undersøgt, hvor farlig forureningen fra brændeovne er for menneskers sundhed. Rapporten har været en tur rundt i diverse medier og har siden givet anledning til en del debat. Ingeniøren har mødt ham til en snak om baggrunden for, at han råber vagt i gevær og vil have brugen af brændeovne i Danmark reguleret.
Artiklen er ældre end 30 dage

Forurening fra brændeovne koster hvert år 200-1.000 danskere livet. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport om de sundhedsskadelige effekter af forureningen fra brændeovne.
Forfatteren hedder Ryan Lund, og han er i øjeblikket ved at færdiggøre sin uddannelse som miljøplanlægger ved Roskilde Universitet. I kølvandet på rapporten efterlyser han et snarligt indgreb fra politikerne for at komme de sundhedsskadelige effekter til livs.

Hvad har fået dig til at råbe vagt i gevær i forhold til brænderøgsforurening?

»Når man holder de sundhedsmæssige konsekvenser op mod andre former for forurening, er luftforurening uden sammenligning det, der slår flest mennesker ihjel og gør flest mennesker syge i det her land. Man ved, at dieselpartikler er meget sundhedsskadelige, og at brændeovnspartikler og dieselpartikler højst sandsynligt er lige sundhedsskadelige. Og jeg mener, at der ikke er nok fokus på brændeovne, som ligger på niveau med trafikken, når det kommer til sygelighed og dødelighed. Men det er meget sprængfarligt, fordi der er enormt meget kultur og historie bundet til det, og folk tænker, at det er en naturlig ting. Jeg mener, det er et evolutionært tilbageskridt, at vi er gået så meget over til at bruge brændeovne - det er fuldstændig uden for enhver rationel og fornuftpræget tankegang i forhold til folkesundhed og samfundsøkonomi.«

Nemt og oplagt
**
**Du kalder brugen af brændeovne unødvendig, men i et samfund som vores gør vi også andre ting, der forurener, og som ikke som sådan er nødvendige. Hvorfor er det så lige brugen af brændeovne, du tager fat på?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Blandt andet fordi det er nemmere og mere oplagt end for eksempel at tage fat på biler, for dem er der rigtig mange danskere, der har behov for og er afhængige af for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. I forhold til brændeovne er det enormt enkelt, for stort set ingenbehøver brændeovne i dagens Danmark, fordi man har nogle gode alternative og oplagte løsninger, som varmepumper på landet og fjernvarme i byerne.«

Du skriver i rapporten, at brugen af brændeovne har været stærkt stigende gennem de seneste år, og at det potentielt kan blive et endnu større problem grundet nye afgifter og brændeovnes afgiftsfrtitagelse. Men samtidig sker der en udskiftning af de gamle og mere svinende brændeovne, og kampagner får angiveligt folk til at fyre mere korrekt. Gør det ikke forureningsproblemet meget mindre?

»Det er vigtigt at få forklaret, at den individuelle brug af brænde er fordoblet op gennem 00'erne, men stigningen i udledning af fine partikler og tjærestoffer er ikke helt fulgt med, fordi der er kommet de svanemærkede ovne i kombination med fyringskampagner. Så det er fuldstændig rigtigt for så vidt, at der har været en stigning på 43 procent i udledningen fra brændeovne, mens der er sket en fordobling i brugen af brænde - så der er sket forbedringer.«

Usikkerheder om effekten

InDu har mange usikkerheder og forbehold i forhold til de sundhedsmæssige effekter af brænderøgsforurening med i din rapport, og en af de forskere, du har talt med i forbindelse med rapporten, siger, at estimatet på 200-1.000 dødsfald befinder sig 'et stykke fra sikker videnskabelig viden' - men du kalder alligevel effekterne solidt videnskabeligt dokumenterede. Hvordan kan du det, når det er behæftet med så mange usikkerheder?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er meget ned i kernen af problemstillingen. Ved hvert eneste led i forureningskæden er der usikkerheder. Der er en usikkerhed på plus/minus 30 procent på, hvor meget der bliver udledt på landsplan, blandt andet fordi der er en faktor 100-250 i forskel på, hvor meget en brændeovn forurener, afhængigt af hvordan den betjenes. Så er der usikkerheder omkring koncentrationsniveauet i indåndingshøjde, og hvor meget der kommer ind i folks boliger. Endelig er der også usikkerheder omkring dosis-respons-sammenhængen: Hvor syge bliver mennesker af at indånde brænderøgsforurenet luft?«

»Men man kan godt kalde det videnskabeligt dokumenteret. Jeg anerkender blankt, at der ikke er sikker viden om problemets omfang, men der er ekstremt entydig videnskabelig dokumentation for, at brænderøgsforurening har sundhedsskadelige effekter som lungekræft og hjertekar-sygdomme. Om det lige præcis er 200 eller 1.000, der dør af det, er for mig mindre væsentligt - det er en unødig belastning af folkesundheden og nok til, at vi bør handle på det.«

Brug forsigtighedsprincippet
**
**Du mener, at man skal gribe ind og regulere brugen af brændeovne, men hvordan kan man retfærdiggøre at foretage reguleringer ud fra noget, der er så behæftet med usikkerheder?

»Man bør gøre brug af forsigtighedsprincippet, når der er så tung videnskabelig evidens for, at det er sundhedsskadeligt. Det er miljøvidenskabens natur eller forbandelse, at man ikke kan skrive på gravstenen, at Hans Jørgen døde af lige præcis brænderøgsforurening - for immunforsvaret bliver udsat for mange stressfaktorer, der gør, at man til sidst bliver syg og dør. Og selvom brænderøgsforurening måske er hovedårsagen, er det svært at fastslå med sikkerhed.«

De forskere, du har talt med i forbindelse med rapporten, deler sig i to lejre - en, der mener, at der er tilstrækkeligt videnskabeligt bevis for de sundhedsskadelige effekter til at kunne foretage reguleringer, og en, som mener, man må afvente flere undersøgelser for at kunne gribe ind politisk. Du vælger at læne dig op ad den første - er det et udtryk for, at brænderøgsforurening er en 'personlig mærkesag' for dig og for din tilknytning til Det Økologiske Råd, der også har det som mærkesag?

»Jeg har selvfølgelig den baggrund, som jeg har, men jeg har været utrolig bevidst om den, og gjort min grundantagelse transparent i rapporten, men det gør mig på ingen måde til et partsindlæg. Der er meget solid toksikologisk forskning, der viser, at det er sundhedsskadeligt. Spørgsmålet er bare, hvor stort problemet er. Og der mangler flere studier, men der må man være kritisk og holde fast i, at sundhedsskadelige effekter af luftforurening er et af de mest undersøgte områder, og der bør forsigtighedsprincippet sejre. Men jeg vil gerne væk fra 'enten eller'. Jeg synes, det er vigtigt både at forske videre i det og at regulere det.«

Ryan Lunds kamp mod brændeovne

Ryan Lund er uddannet miljøtekniker og laborant og er ved at færdiggøre en uddannelse som miljøplanlægger (cand.techn.soc.) ved Roskilde Universitet.
Han har de seneste fem år beskæftiget sig indgående med problemstillinger omkring brænderøgsforurening i Danmark, blandt andet som miljøfaglig medarbejder i Det Økologiske Råd og miljøpolitisk rådgiver på Christiansborg for Steen Gade (SF).
Han har netop færdiggjort et større projekt på miljøplanlæggeruddannelsen (TekSam) omkring de sundhedsskadelige effekter af brænderøgsforurening i Danmark - et litteraturstudie af den eksisterende forskning på området.
Rapporten, der blev vurderet til 12, har siden været taget op i diverse danske medier med overskrifter som 'Røg fra brændeovne er farligere end antaget', og i kølvandet på det er opstået en del debat omkring projektet.

170 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
170
6. april 2012 kl. 21:23

Min hmmmm... bedre halvdel ;-) mener jeg bør påpege, at vi, denne vinter, alene har fyret med træbriketter. Dem man altså køber i plasticposer, og som er knastørre.

  • Måske det er derfor, vi har så lidt sod?

Selv om rigtig veltørret bøgebrænde nu heller ikke giver anledning til nævneværdig sod.....

  • Fugtig brænde ér et problem, altså!
169
21. marts 2012 kl. 21:07

Vi "konen og jeg" bruger væsentlig mindre ressourcer end de fleste!

Vores bil kører under 5000 om året. Jeg cykler 5000+!

Jeg har aldrig være ude at flyve! Vi camperer i DK

Vi har fjernvarme.

Men pludselig er jeg et miljøsvin fordi jeg har en brændeovn og brænder op mod 3 rummeter træ af om året. Co2 neutral og så videre.

Jeg betaler mere end rigeligt for næsten ikke at bruge bilen.

Jeg betaler mere end rigeligt i licens for at se 1time tv om ugen "Radio hører jeg på Shoutcast" pga. nærnest et forbud på metal i DR.

Og nu kommer jeg vel også til at betale helt vildt for brændeovnen for at nogle ved DONG osv. kan få gyldent håndtryk pension mm.

Jeg ved ikke om jeg skal droppe fjernvarmen så! vi har jo ikke gas i det uendelige..... priser/leverance

Eller måske bare afmontere røret ind i skorstenen. Så kunne man lige kaste det i.........hvis!

Jeg føler jeg måske kommer til at betale for at andre bare kan svine.

167
21. marts 2012 kl. 08:09

Kære Ryan Lund.

Har du bare et svagt øjeblik reflekteret over hvorfor langt hovedparten af debattører, politikere og fagfolk ryster på hovedet af din argumentation som kun du forsvarer, og har du bare et svagt øjeblik overvejet om det er dig og ikke resten af verden der er på vildspor?

Det er meget svær at få øje på den konstruktive dialog når du affejer faktuelle fejl i din argumentation med floskler.

Var dit ønske om dialog oprigtigt, ville det klæde dig at indrømme udgangspunktet hvilede på forkerte data i stedet for at klynge dig til titler, floskler og teoretiske spekulationer som et desperat forsvar for en håbløs sag.

Du kunne passende starte med at indrømme at dit kendskab til træ, og træs egenskaber og skovdrift ikke er din spidskompetance. Så var der måske en mulighed for at det konstruktive samarbejde kunne komme op af skyttegraven.

166
21. marts 2012 kl. 08:07

Hvad med at svare på de kritiske spørgsmål?

Vi venter stadig på at du fremlægger noget andet end de på forhånd forberedte svar på dine selvvalgte spørgsmål fra dine egne procelytter...

I min videnskabelige gennemgang af debatten, har jeg på videnskabeligt grundlag og på redelig videnskabelig vis, valgt at ekstrapolere udsagn der på videnskabelig måde danner evidens for de videnskabelige holdninger jeg på videnskabelig vis mener må ligge til videnskabeligt grundlag for den videnskabelige konklusion, at et litteraturstude forfattet af en studerende, som på trods af enorm lang line, ikke formår at overholde de spilleregler bl.a. ing.dk har sat for ham, burde holdes op på hvad vi blev lovet; nemlig at der skulle svares på de spørgsmål som reelt drager de konklusioner som fremføres af ham i alvorlig tvivl!

165
21. marts 2012 kl. 00:26

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg sådan set hele tiden har været interesseret i en konstruktiv dialog med alle aktører, og under de rette konditioner muligvis også i et konstruktivt samarbejde, hvilket jeg også synes er en gennemgående linje og tilgang i det, jeg har skrevet og sagt.

164
20. marts 2012 kl. 23:31

...der er akut behov for, at det Økologiske Rod (ja jeg staver rod med -o-) begynder at optræde som et Økologisk Råd (altså med -å-) Da dette dog med stort sansynlighed ikke er muligt, (trille-)bør det nuværende Økologiske Råd udfase sig selv, eller i det mindste pålægges en afgift for væsentlig forurening af konstruktive processer der gavner miljøet og livet på jorden.

Jeg er en af de 750.000 som ov(n)en i købet er ejer af flere lukkede ildsteder. Jeg prutter gerne, da jeg også er storforbruger af hvidløg, hvilket jo heller ikke er så klimavenlig. Jeg ryger en masse smøger for at producere PAH´er på gadeniveau.

Desværre har jeg ikke råd til en nyer, og mindrer forurenende bil end en gammel V...O 850 fra 95, da bilerne her tillands er pålagt så høje afgifter... Udover det elsker jeg grillmad og en saftig steak lavet på åben ild. Til gengæld bruger jeg så ikke "tændvæske" når jeg tænder op i grillen - heller ikke grillbriketter. - jeg nøjes med et par pinde, (der for øvrigt kommer fra forårsbeskæringen i haven) nyder bålet, venter på gløder og griller efterfølgende. Denne del (trille-)bør så også pålægges en afgift, eller hvad ? Man kunne selfølgelig også helt forbyde den saftige steak (afgift er der jo på den i forvejen) Jeg har bygget, bygger og skal bygge så mange ildsteder jorden rundt, at jeg har opgivet at tælle dem.

Det jeg og mine kunder futter af, i mine ovne ville ellers bare rådne op i skoven og udlede lige så meget skidt, som om jeg futter det af i mine ovne.

PS. Jeg har plantet flere træer i mit liv, end jeg nogensinde kommer til at futte af... ;-)

Nyd dog livet istedenfor! ...og lad fagfolk tage sig af de få der oser for meget.

163
20. marts 2012 kl. 11:42

Der er akut behov for en afgift på brændefyring, som motiverer til renere opvarmning. Det mener Det Økologiske Råd Derfor foreslår Det Økologiske Råd en miljøafgift på 8000 kroner i byzone om året for gamle forurenende brændeovne, pejse m.v. For miljømærkede brændeovne eller tilsvarende foreslås en afgift på 4000 kroner, ligesom man også i landzonen skal slippe med en miljøafgift på 4000 kroner. Også for de gamle brændeovne. Ja ja, det bliver jo også til penge. Men hvorfor ikke et forbud (mere). Det spændende at se hvordan et evt. politisk flertal sammensættes. Der er jo trods alt 750.000 brændeovne.

162
19. marts 2012 kl. 22:24

</p>
<p>Kommunikationen imellem brændeovnsfabrikanter, ovnsættere, skorstensfejere, forskere på området og Miljøstyrelsen har vist aldrig på et højere niveau end netop nu, og det tror jeg vi til dels kan takke dig for !
At de fleste af os er drønende uenige med dig er så noget andet, men der skal jo somme tider en katalysator til for at sætte et godt samarbejde i gang, og det er tydeligvis lykkedes. Vi var nu sådan set godt på vej helt uden din hjælp.

Dette kan jeg efter dagens møde i MST ikke være mere enig i! Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Ryan Lund har lært nu og om han også er villig til en konstruktiv dialog fremover, eller om han vælger at stå på sidelinien.

Lernjahre sind keine Herrenjahre ;-)

161
19. marts 2012 kl. 22:02

Intentionen med min ovenstående kommentar har alene været fremadrettet at nuancere debatgrundlaget i den landspolitiske offentlighed.

@Ryan Lund Fint - det er lykkedes for dig. Kommunikationen imellem brændeovnsfabrikanter, ovnsættere, skorstensfejere, forskere på området og Miljøstyrelsen har vist aldrig på et højere niveau end netop nu, og det tror jeg vi til dels kan takke dig for ! At de fleste af os er drønende uenige med dig er så noget andet, men der skal jo somme tider en katalysator til for at sætte et godt samarbejde i gang, og det er tydeligvis lykkedes. Vi var nu sådan set godt på vej helt uden din hjælp. Ingen er interesseret i svineri fra oserne, uanset hvor få de måtte være.

Det er fint, og det lever nok ikke op til dine forventninger - måske tværtimod, men du har sat skub i noget, og det skal vi ikke underkende.

P.s. Dette er ikke en opfordring til mere spam med repetition fra din "grundige videnskabelige rapport" fra Jens Petersen, Peter Jensen, Jens Hansen, Søren Hansen m.fl. I alt videnskabeligt arbejde er ærlighed en særdeles vigtig mærkevare !

M.v.h. Lars

160
19. marts 2012 kl. 21:19

Tak for dit indlæg, jeg er glad for, at der er mennesker der ude, som faktisk ser lidt kritisk på de tal og "fakta", som pressen og en lærlling indenfor emnet blæser op til noget, som er fuldstændig ude i hampen. Jeg efterlyser flere kommentarer og reelle facts fra den virkelige verden ;-)

Forvridede statistikker, tal der er plukket ud af en sammenhæng og lodrette løgnhistorier er jeg i hvert fald også godt træt af. Det gavner hverken miljøet eller debatterne.

159
19. marts 2012 kl. 11:52

Vi har, som nævnt, en Lotusovn med gris. Den er suppleret med oliefyr.

Siden vi, for tre år siden, fik den installeret, har vi sparet i omegnen af 70-80 % på fyringsolien. (Mere denne vinter, hvor der har været en hjemme, til at fyre hele dagen. Det meste olie bruges faktisk i sommerhalvåret, til at lave varmt brugsvand) Hvis man er bekymret over fossil CO2-udslip til atmosfæren, er dét vel også et vigtigt lod på vægtskålen i brændeovnens favør.

Det skal også lige nævnes, at vi bor på landet uden mulighed for fjernvarme, naturgas eller lignende.

Desuden har solvarme været overvejet, men det kan simpelt hen aldrig nogensinde betale sig, for at spare de 100-150 liter olie som bruges til varmt brugsvand på en sommer.

158
19. marts 2012 kl. 10:00

Jeg tror simpelthen ikke på, at en brændeovn skulle forurene ca. 100 gange mere, med partikler, end en lastbil.

  • det må nærmere være omvendt.

Hvis jeg er hurtig, og går udenfor lige efter optænding i kold ovn, kan jeg se lidt røg komme fra skorstenen. Ellers kun lidt varmeflimmer, på en stille, kold dag. Hvorimod en forbikørende lastbil kan lægge en fed og ubehagelig os ind over haven, som på stille dage bliver hængende længe. :-(

Vores skorstensfejer siger vores brændeovn (Lotus med gris) altid er meget, meget ren, og nærmest kun behøver at blive "støvet af" indvendig, da alt der er i røgkanalen er ophvirvlet, blød aske. Ingen glanssod eller lignende, overhovedet! End ikke på grisen kondenseres der sod.

Ligeledes står jeg uforstående over for påstanden om, at brændeovne skulle forurene indendøre.https://ing.dk/artikel/127344-dmu-braendeovnen-oser-mere-i-stuen-end-i-havenVi oplever aldrig røglugt eller andre gener fra brændeovnen. Skulle der være røg eller partikler i huset, er jeg overbevist om, at de kommer fra frikadellerne på stegepanden. ;-)

Jeg ser også vores altid rene brændeovnsglas som en indikator på at vi fyrer korrekt. Med ugers mellemrum bliver det vasket af, da der kan komme et svagt mælkehvidt lag på indersiden, aldrig sod.

Hetzen mod brændeovne virker vildt overdrevet, og aldeles rettet mod det forkerte.

Ukorrekt optænding samt afbrænding af uegnet brændsel er problemet, IKKE brændeovne.

157
15. marts 2012 kl. 20:01

Kære alle

Jeg har lige haft en god og konstruktiv samtale med både chefredaktør Henning Mølsted og journalist Malene Breusch Hansen.

Intentionen med min ovenstående kommentar har alene været fremadrettet at nuancere debatgrundlaget i den landspolitiske offentlighed.

Derfor skal jeg være den første til at beklage, hvis min ovenstående kommentar er blevet opfattet som et angreb.

Med venlig hilsen Ryan Lund

156
Redaktionschef -
15. marts 2012 kl. 13:00
Redaktionschef

Kære Ryan Lund!

Ingeniøren er et medie, som prioriterer præcision, dokumentation og substans højt i vores artikler, og vi ønsker også disse værdier afspejlet i vores debat. Jeg bakker 100 procent op om, at Christian i sin citathistorie fra Berlingske og Malene i sit interview med dig lever op til den ramme og de øvrige redaktionelle normer, vi har besluttet.

Hvad angår den centrale diskussion om mortalitetsintervaller, er ordlyden i din egen rapport, at intervallerne ”på nuværende tidspunkt (må) betragtes som antagelser eller kvalificerede skøn”. Det kan ikke læses anderledes, end at der er usikkerhed om selve intervallet, altså hvor mange der dør af brænderøg. Nu mener du alligevel, at selve intervallet kan anses som videnskabelig viden. Det er betænkeligt, at der ikke er mere præcision omkring, hvad konklusionerne er.

Dit angreb på Christian Østergaards og Malene B. Hansens artikler går i øvrigt i forhold til din sprogtone langt ud over, hvilken debatform vi vil acceptere. I dit forløb med Malene har vi både stillet et meget langt møde med Malene til rådighed, ligesom der har været udpræget god adgang til efterfølgende at rette faktuelle fejl og misforståelser, men alligevel finder du det opportunt at angribe Malene i vores offentlige debat. Det er meget uværdigt og dybt usympatisk.

Min konklusion er, at din tilgang til Ingeniørens journalister og din debatform på ing.dk desværre gør mig stærkt tvivlende over for, om vi vil anvende dig som kilde i fremtiden og ønsker at byde dig velkommen på vores debat. Du kan betragte min konklusion som det sidste ’gule kort’. Det er ærgerligt, for din forskning og dine faglige vurderinger er interessante.

Med venlig hilsen

Henning Mølsted redaktionschef Ingeniøren

155
15. marts 2012 kl. 08:35

Tillykke til Ryan for at kunne skabe så meget postyr med en skoleopgave. Det borger godt for hans kommende karriere.

Ja, han har en fornem karriere i vente som politiker - sikke en laaang sang han skriver. Umådelig kedeligt og uden videnskabelige fakta....

154
15. marts 2012 kl. 08:32

Men hele den måde Ryan fremstiller det (og sig selv) på, giver mig mindelser om Bjørn Lomborg, den gang han "brød igennem". Og det er ikke nogen ros.

Journalister er gode til at skabe tidsspille.

153
15. marts 2012 kl. 08:27

Iøvrigt er der vel ikke nogen der er uenige i at brændeovne kan være en pestilens for naboer. Og det er værd at undersøge hvilke sundshedmæssige konsekvenser det har.

Jeg har selv en nabo der bruger HVER søndag i hele sommerhalvåret på at ordne brænde 15-20 meter fra min terrasse. Motorsav og hydraulisk kløvemaskine. Som regel omkring det tidspunkt hvor vi sætter os til rette for at nyde solen eller frokost. Han fyrer så med det fine, tørre bøgetræ i sit brændefyr. Og formodentligt alt muligt andet, for det stinker af og til. I vinters havde han skorstensbrand, og siden har der ikke været problemer med lugten. Enten har han lært at fyre eller fyret er blevet udskiftet ved den lejlighed.

Men hele den måde Ryan fremstiller det (og sig selv) på, giver mig mindelser om Bjørn Lomborg, den gang han "brød igennem". Og det er ikke nogen ros.

152
15. marts 2012 kl. 08:15

Tillykke til Ryan for at kunne skabe så meget postyr med en skoleopgave. Det borger godt for hans kommende karriere.

151
15. marts 2012 kl. 07:15

Så summa summarum er det indtryk, som mange læsere står tilbage med, efter at have læst Malene Breusch Hansens artikel, at undertegnede er en relativ fanatisk, sort/hvid tænkende person, som ikke i tilstrækkeligt omfang har styr på sin dokumentation, og hvis argumentation er logisk inkonsistent (selvmodsigende).

Og på hvilken måde bekræftede Ryan Lund så ikke det indtryk i hans udvælgelse af spørgsmål til besvarelse i Q&A sessionen? Her var tværtimod en gylden lejlighed for Ryan Lund til at ændre offentlighedens indtryk af ham ...

Ryan Lunds store behov for at italesætte hans rapport som "videnskabelig" er desuden meget tankevækkende.

Bjørn

150
15. marts 2012 kl. 00:20

Undskyld - er hele denne Ryanske videnskablige rapport ikke bare en Aprilsnar? ...Måske kom den jo bare 2 uger for tidligt?

;-)

Det er i hvert fald længe siden, jeg grinede så meget!

149
14. marts 2012 kl. 23:33

-Men der er måske alligevel revner i Ryans panser af tro på egen ufejlbarlighed; når han nu mener at alle kritikere er organiserede og trommes sammen af brændeovnsproducenter mv, det må være Lars Helbo der står bag... :-)

148
14. marts 2012 kl. 23:20

Så lykkedes det faktisk at få mig til at grine, mens jeg i total vantro tænkte; "skrev han virkelig det?!", og jeg var ikke engang 1/10-del igennem i indlægget, og det blev kun bedre! Ikke nok med at Ryan lige vælger at nedgøre og belære samtlige jounalister på ing.dk som har beskæftiget sig med emnet, og dermed nok afskåret både DØR ham selv fra det ellers imødekommende talerør for begge ing.dk har været, så vælger han også lige at skyde rigtige forskere cigarkassejagt og politiske motiver i skoene, en særdeles modig arrogance fra en studerende! Derudover påstår han at der ikke er påpeget fejl ved hans rapport, men dels mener jeg nu nok at det er gjort, dels er det jo også nemt når man ikke vil svare på kritiske spørgsmål! Alt i alt, Ryan, du er simpelthen imponerende!

Tak for et virkelig humoristisk indslag!

(Men hvor er svarene på de kritiske spørgsmål?)

147
14. marts 2012 kl. 22:45

Kære alle

Nu hvor alle har haft mulighed for at kommentere og diskutere Q&A’en - samt artiklerne relateret til min rapport om brænderøgsforurening & folkesundhed på ing.dk og i den trykte udgave (der har i alt været ca. 350 af disse blog-indlæg) - vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for jeres deltagelse og engagement, samt komme med følgende afsluttende kommentar:

FØRST OG FREMMEST TAK TIL INGENIØREN !

Først vil jeg gerne takke Ingeniøren mange gange for at sætte fokus på brænderøgsforureningen i primært byzone – et at Danmarks mest sundhedsskadelige forureningsproblemer, opgjort i sygelighed og dødelighed, samt for at have videreformidlet væsentlige samfundsrelevante problemstillinger i min rapport, og via Q&A’en givet mig mulighed for – med egne ord – at redegøre for min viden om problemer og løsninger ifm. brænderøgsforureningen.

Herved har jeg fået god mulighed for at videreformidle den viden, som jeg har tilegnet mig gennem den sidste håndfuld år ved bl.a. at læse flere hundrede videnskabelige artikler, rapporter og reviews mv. om brænderøgsforurening og ved på kandidatdelen af TekSam på Roskilde Universitet at have udarbejdet tre halvårsrapporter om individuel træfyring i relation til bl.a. folkesundhed og klima.

I et mere overordnet miljøperspektiv har jeg gennem årene med stor interesse læst mange af Ingeniørens miljørelaterede artikler og deltaget i mange glimrende seminarer og konferencer arrangeret af IDA-Miljø. Ikke mindst under den miljøpolitisk mørke tidsalder under VK-regeringen, har Ingeniørens kritiske miljøfokus og konstruktive klimaplan mv. på mange måder udgjort et både konkret, løsningsorienteret, forfriskende og indsigtsfuldt bidrag i den landspolitiske offentlighed.

Alt det skal I have mange tak for !

Dernæst vil jeg gerne komme med en venlig og konstruktiv opfordring til Ingeniøren (som jeg allerede har anbefalet jeres journalist Jens Ramskov i Q&A’en):

Hvis Ingeniøren mener, at der hersker videnskabelig uklarhed, i relation til usikkerhedsintervallet på de 200-1.000 årlige danske dødsfald pga. udledningen af alene fine partikler (OM2,5) fra landets individuelle træfyringsenheder (hvilket der ikke burde, hvis I læser min rapport), hvorfor så ikke interviewe kilden til dette usikkerhedsinterval, som er Ph.D., seniorforsker, sektionsleder og atmosfærefysiker Jørgen Brandt, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet…?

NÅR DET ER SAGT

Så har jeg nogle kritiske bemærkninger i relation til de to journalister fra Ingeniøren, Christian Østergaards og Malene Breusch Hansen, idet der i relation til deres interviewmetoder må siges at være rum for forbedringer. Jeg håner, at de to journalister vil opfatte min kritik som både venlig og konstruktiv, idet det alene er i denne ånd, at forbedringsforslagene er afsendt.

For det første er der Christian Østergaards artikel (https://ing.dk/artikel/127284-forsker-braendeovnsrapport-er-for-tynd), der kun er baseret på én enkelt kilde, som er dr.scient., Ph.D. og sektionsleder Ole Hertel, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet og adjungeret professor ved ENSPAC, Roskilde Universitet.

Pudsigt nok er det lige netop denne forsker - af de fire jeg dybdegående har interviewet - der er mest kritisk over for, at brænderøgsforureningens helbredseffekter er tilstrækkeligt veldokumenteret til, at effektiv politisk regulering kan anbefales.

Dette hænger bl.a. sammen med, at Institut for Miljøvidenskab ingen faste forskningsmidler modtager (bortset fra penge til NOVANA-måleprogrammet), og derfor er en af Ole Hertels vigtigste og helt naturlige opgaver som sektionsleder for en større afdeling – via den landspolitiske offentlighed – at fiske i rørte vande efter flere politiske cigarkasser med forskningsmidler til miljørelateret forskning. Ellers vil han sandsynligvis blive kritiseret af sine kolleger.

Journalist Christian Østergaard burde derfor have forholdt sig kritisk til Hertels åbenlyse egeninteresse i at fremhæve usikkerhederne ifm. netop usikkerhedsintervallet på de 200-1.000 årlige danske dødsfald pga. brænderøgsudledningen fra dansk jord.

Desuden er Ole Hertels hjertebarn den trafikale forurening, som han derfor mener, er et langt større sundhedsproblem end brænderøgsforureningen.

Havde Christian Østergaard i stedet valgt eksempelvis at interviewe professor, Ph.D. og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, så havde han fået det modsatte svar, nemlig at der forefindes tilstrækkelig stor videnskabelig evidens til, at politikerne bør forbyde individuel fastbrændselsfyring i byzone i Danmark.

For det andet må det betragtes som interviewmetodisk kritisabelt, at Christian Østergaard helt vælger at ignorere Ole Hertels eksplicitte ønske om, at Hertel gerne ville læse artikeludkastet igennem for eventuelle faktuelle fejl e.l. inden offentliggørelsen, hvilket Hertel ikke fik mulighed for.

En sådan forholdsvis sjusket og kvalitetsforringende interviewmetode vil uundgåeligt medføre en række fejl i Ingeniørens artikler, hvorfor jeg vil anbefale, at redaktionen derfor tager en metodisk diskussion herom.

Under alle omstændigheder førte den sjuskede interviewmetode til, at Hertel på ingen måde er enig i noget så elementært som artiklens overskrift: ”Forsker: Brændeovnsrapport er for tynd”, hvilket desuden er en kraftig tilspidsning af overskriften hos Berlingske Tidende, som lyder: ”Usikkerhed om brændeovnsdød ulmer”. Denne artikel i Berlingske Tidende fik Hertel til gengæld lov til at kommentere på, inden den endelige version blev udarbejdet af journalist Sine Bach Jakobsen.

For det tredje er der Malene Breusch Hansens artikel: ”Brænderøgens fjende nr. 1: »Ingen behøver brændeovne i dagens Danmark«” (https://ing.dk/artikel/127214-braenderoegens-fjende-nr-1-ingen-behoever-braendeovne-i-dagens-danmark).

Først vil jeg gerne understrege, at Malene Breusch Hansen interviewede mig i 3 timer, og at hun var meget sympatisk og i det hele taget gjorde et rigtig godt indtryk som interviewer.

Desuden har hun skrevet en helt igennem glimrende artikel om den betydelige partikulære indeklimabelastning i hjem, hvor der benyttes individuel træfyring. Det må formodes, at inspirationen til denne artikel delvist er fremkommet ifm. hendes interview af mig, hvor vi bl.a. drøftede indeklimaproblematikken.

Alligevel føler jeg mig nødsaget til at påpege nogle interviewmetodiske fejl, som Malene Breusch Hansen desværre har begået ifm. udarbejdelsen af artiklen: ”Brænderøgens fjende nr. 1: »Ingen behøver brændeovne i dagens Danmark«”, som dog på mange måder er en udmærket artikel.

Hvis det journalistiske og redaktionelle formål er at komme så tæt på ”sandheden” som muligt, så er det min klare opfattelse, at en af de mest optimale interviewmetoder er den, som jeg har beskrevet på s. 23-26 i min rapport (https://rudar.ruc.dk/handle/1800/7404), hvorfor jeg som inspiration vil anbefale bl.a. denne metode til Malene Breusch Hansen og Christian Østergaard m.fl. (jeg er naturligvis med på, at der i sagens natur forefindes en lang række lige så udmærkede interviewmetoder).

Et godt journalistisk eksempel vil efterfølgelse, hvad angår bl.a. solid og overbevisende journalistisk interview-metode, er Ditte Svane-Knudsens to glimrende og velgennemarbejdede artikler på videnskab.dk om min videnskabelige projektrapport:

https://videnskab.dk/krop-sundhed/rog-fra-braendeovne-er-farligere-end-antaget

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/ministerium-kigger-pa-strammere-regler-braenderog

I ovennævnte afsnit om interviewmetode i min rapport anbefaler jeg bl.a., at intervieweren efterfølgende oversætter det båndede interview - eller udvalgte citater herfra - fra talesprog og skriftsprog. Dette gør Malene Breusch Hansen ikke konsekvent i artiklen, men citerer mig i stedet for udtryk som ’enormt meget’, ’enormt enkelt’ og ‘meget ned i kernen af problemstillingen’, hvilket er lidt uheldigt. Man kan umiddelbart mene, at dette virker lidt petitesseagtigt at nævne, men talesprogs-udtrykkene bidrager ikke desto mindre til det samlede indtryk, som står tilbage efter, at man har læst Malene Breusch Hansens artikel, og det er (sat lidt på spidsen), at den interviewede er en forsimplende novice, som ikke engang har styr på sit (akademiske) sprogbrug.

Den helt igennem væsentligste interviewmetodiske fejl, som Malene Breusch Hansen begår, er imidlertid, at hun simpelthen nægter at ændre meget centrale og indholdsmæssigt faktuelle formuleringer, som jeg har sendt til hende pr. e-mail – alene med det argument, at sådan formulerede jeg det under interviewet.

En sådan interviewmetodisk praksis mener jeg er særdeles kritisabel, idet det skrevne ord altid vil være mere præcist og stå stærkere, sammenholdt med hvorledes en given respondent lige har formuleret sig i et kort øjeblik under et hele 3 timers langt, uformelt og afslappet interview.

Jeg mener naturligvis, at en journalist hellere end gerne må være endog særdeles kritisk og selvstændig i sin stil og indhold, men så skal journalisten til gengæld også tage sig, eller have tildelt, tilstrækkelig tid til at foretage den nødvendige research og sætte sig grundigt ind i de centrale problemstillinger, ellers bliver den kritiske vinkel relativ overfladisk.

Når jeg betragter det færdige resultat af Malene Breusch Hansens artikel, så er det ikke min opfattelse, at hun har taget sig eller fået tildelt den nødvendige tid til på én gang at skrive en kritisk artikel og samtidig en faglig lødig og redelig artikel.

I stedet vælger Malene Breusch Hansen (af en eller anden grund) sådan lidt ud i den blå luft at vinkle mig som en (små)fanatisk sort/hvid tænkende brændeovnshader, der ikke har styr på dokumentationen, og er direkte selvmodsigende i sin argumentation:

  1. eksempel herpå er naturligvis overskriften:

”Brænderøgens fjende nr. 1: »Ingen behøver brændeovne i dagens Danmark«” (læserens umiddelbare indtryk: En fanatisk og unuanceret ”forsker”)

  1. eksempel (citat):

”Du har mange usikkerheder og forbehold i forhold til de sundhedsmæssige effekter af brænderøgsforurening med i din rapport, og en af de forskere, du har talt med i forbindelse med rapporten, siger, at estimatet på 200-1.000 dødsfald befinder sig 'et stykke fra sikker videnskabelig viden' - men du kalder alligevel EFFEKTERNE SOLIDT VIDENSKABELIGT DOKUMENTEREDE.”

Her tydeliggjorde jeg gentagne gange over for Breusch Hansen, at dette var en misforståelse under interviewet, idet jeg i stedet mener: ”… at ’USIKKERHEDSINTERVALLET KAN BETRAGTES SOM VIDENSKABELIG VIDEN.”

Denne indholdsmæssige og faktuelle meget betydelige forskel, nægtede Malene Breusch Hansen simpelthen at ændre, hvilket vel må siges at tale for sig selv.

  1. eksempel (citat):

“Ved hvert eneste led i forureningskæden er der usikkerheder. Der er en usikkerhed på plus/minus 30 procent på, hvor meget der bliver udledt på landsplan, blandt andet fordi der er en faktor 100-250 i forskel på, hvor meget en brændeovn forurener, afhængigt af hvordan den betjenes. Så er der usikkerheder omkring koncentrationsniveauet i indåndingshøjde, og hvor meget der kommer ind i folks boliger. Endelig er der også usikkerheder omkring dosis-respons-sammenhængen: Hvor syge bliver mennesker af at indånde brænderøgsforurenet luft?«

»Men man kan godt kalde det videnskabeligt dokumenteret. Jeg anerkender blankt, at der ikke er sikker viden om problemets omfang, men der er ekstremt entydig videnskabelig dokumentation for, at brænderøgsforurening har sundhedsskadelige effekter som lungekræft og hjertekar-sygdomme.”

Mellem disse to afsnit skrev jeg til Malene Breusch Hansen, og fortalte hende desuden i telefonen, at jeg særdeles gerne ville have lidt flere nuancer med i artiklen på lige præcis dette punkt, idet passagen ellers fremstår umiddelbart selvmodsigende og dermed alt for let at misforstå:

”»Modsat hovedparten af fysikkens love, så er usikkerhed et grundvilkår for ’den analytiske epidemiologi’ (dvs. forskningen i eksempelvis luftforurenings indvirkning på fordelingen af sygdomsforekomst i befolkningsgrupper). Der vil derfor altid være usikkerhed forbundet med et dødelighedsestimater grundet luftforurening.”

Dette meget væsentlige indholdsmæssige ændringsforslag nægtede Malene Breusch Hansen ligeledes at medtage, eller alternativt omskrive i en lettere tilgængelig og forkortet version.

Igen; isoleret betragtet er dette valg helt naturligt Malene Breusch Hansens eget suveræne og selvstændige journalistiske valg og vinkling, som, isoleret betragtet, ikke bør gøre den store forskel.

Det tilstræbt objektive journalistiske problem er imidlertid, når disse ”småfejl” stort set alle peger i samme fordrejende retning.

Herved opstår der en uretmæssig og gennemgående skævvridning af interviewpersonen og vedkommendes rapport, hvilket i det konkrete tilfælde giver de fleste læsere et overordnet indtryk af, at selv min rapport må være både udokumenteret og selvmodsigende, hvilket ingen hidtil specifikt har kunnet dokumentere i nævneværdigt omfang.

Så summa summarum er det indtryk, som mange læsere står tilbage med, efter at have læst Malene Breusch Hansens artikel, at undertegnede er en relativ fanatisk, sort/hvid tænkende person, som ikke i tilstrækkeligt omfang har styr på sin dokumentation, og hvis argumentation er logisk inkonsistent (selvmodsigende).

Offentliggørelsen af en sådan artikel svarer lidt til ”at kaste den interviewede for løverne”, set i relation til det fremherskende blogger-segment på ing.dk, som ytrer sig ifm. artikler om brænderøgsforurening.

Hvis dette stærkt forudsigelige scenarie har været intentionen hos Ingeniøren (hvilket jeg naturligvis ikke kan forestille mig), så må man sige, at projektet er lykkedes ganske godt.

De rettelsesforslag, som jeg e-mailede Malene Breusch Hansen, var imidlertid følgende (https://ing.dk/artikel/127214-braenderoegens-fjende-nr-1-ingen-behoever-braendeovne-i-dagens-danmark#p420550). Herved har man, som læser, med egne øjne at se den betydelige forskel på Malene Breusch Hansens endelige artikel, og den version som jeg ideelt set havde foretrukket blev offentliggjort i det trykte blad og i den elektroniske udgave (hvis der bl.a. var spalteplads nok til dette, hvilket desværre er urealistisk :-) ).

Ovenstående forklaring skriver jeg på ingen måde, fordi jeg klynker eller er en sart mimose, da man i sagens natur må finde sig i kritik, når man stikker næsen frem i medierne, samt desuden naturligvis må acceptere, at kritiske og uafhængige journalister nu engang vælger og holder fast ved den vinkling mv., som de foretrækker.

Nej, årsagen til, at jeg skriver ovenstående, er langt overvejende af hensyn til min faglige stolthed og troværdighed, samt ikke mindst som en metodisk servicemeddelelse til især de politikere, redaktører/journalister og organisationsfolk mv., som måtte falde over denne blog-tråd.

VEDR. DE CA. 350 BLOG-INDLÆG I RELATION TIL MIN RAPPORT

Nu har jeg læst mig igennem samtlige ca. 350 blog-indlæg pt. på ing.dk, som – mere eller mindre direkte - relaterer sig til min videnskabelige rapport.

I denne forbindelse vil jeg først og fremmest gerne takke alle for jeres interesserede medvirken og engagement vedr. et at Danmarks mest sundhedsskadelige forureningsproblemer, opgjort i sygdom og død.

Dernæst vil jeg gerne beklage, at jeg ikke har haft tid til at besvare alle 33 spørgsmål i Q&A’en. Dog har jeg svaret grundigt på langt hovedparten af disse spørgsmål, og har pga. travlhed desværre ikke tid til at besvare flere spørgsmål e.l.

Linkene til samtlige artikler og debattråde, i relation til min videnskabelige rapport, har jeg for overblikkets skyld samlet her:

https://ing.dk/artikel/127311-laes-alle-ryan-lunds-svar-om-braenderoegsforurening

https://ing.dk/artikel/127214-braenderoegens-fjende-nr-1-ingen-behoever-braendeovne-i-dagens-danmark

https://ing.dk/artikel/127344-dmu-braendeovnen-oser-mere-i-stuen-end-i-haven

https://ing.dk/debat/141706

https://ing.dk/artikel/127284-forsker-braendeovnsrapport-er-for-tynd

https://ing.dk/artikel/127416-leder-naar-alle-er-eksperter-for-vorherre

https://ing.dk/debat/142240

Ud fra den dominerende tone i blog-indlæggene, er der behov for at fremføre følgende perspektiverende citater om debatten:

”It seems to be a recurrent historical pattern that intellectual innovations are first described as misguided by those whose ideas are dominant, then ignored and, finally, taken over by original adversaries as their own invention.” (Gibbons et al. 1994)

Reference:

Gibbons, M. et.al. (1994): The new production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies, Sage Publications, pp. 1-16 (Introduction).

”Ifølge den videnskabelige artikel ”Woodsmoke Health Effects: A Review”, så eksisterer der en global og generel menneskelig tendens til at anskue brænderøgsforurening, som værende ”naturligt”, modsat luftforurening fra mere ”moderne” kilder, som f.eks. afbrænding af fossile brændstoffer. Derfor har der generelt internationalt hidtil hersket betydelig modvilje mod at regulere brænderøgsforureningen på lige fod med luftforurening fra f.eks. industri, kraftværker og trafik. Dette - kombineret med globalt stigende priser på fossile brændstoffer, samt tiltagende internationalt fokus på omstilling til vedvarende energi – gør, at brænderøgsforureningen sandsynligvis vil blive et endnu større overvejende sundhedsproblem og sekundært klimaproblem i de kommende årtier (Naeher 2007).”

Reference:

Naeher, Luke P. et al. 2007: Woodsmoke Health Effects: A Review, Inhalation Toxicology, Vol. 19, No. 1, Pages 67-106: https://informahealthcare.com/doi/pdfplus/10.1080/08958370600985875

Et af de kløgtigste og mest forudsigende blog-indlæg har uden tvivl været dette: https://ing.dk/artikel/127214-braenderoegens-fjende-nr-1-ingen-behoever-braendeovne-i-dagens-danmark#p420255

Især men langt fra ”kun” med henblik på de politikere, redaktører/journalister, organisationsfolk, som eventuelt måtte læse dette blog-indlæg, så er det afgørende for mig at understrege følgende:

De antalsmæssigt dominerende holdninger i samtlige blog-indlæg relateret til min rapport, må formodes at befinde sig milevidt fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Dette skyldes højst sandsynligt, at personer fra ’den producerende og servicerende branche relateret til individuel træfyring’ slår på ’jungletrommerne’ hver gang, at der er en artikel om brænderøgsforurening på ing.dk, hvilket heldigvis forekommer relativt tit (ros til Ingeniørens redaktion for dette :-) ).

Målet med denne ekstremt forudsigelige orkestrering er vel, helt banalt, at sikre den størst mulige fortjeneste på den danske hjemmemarked.

Ser man på hovedparten af andre blog-sites om brænderøgsforurening, så er indlæggene langt mere afbalancerede.

Trods de mange kritiske blogindlæg på ing.dk, så er jeg eksempelvis ikke stødt på én eneste bemærkning, som retmæssigt påpegede en specifik fejl ifm. min videnskabelige dokumentation.

VEDR. KONSPIRATIONSTEORIER OM DET ØKOLOGISKE RÅD

Hvad angår den absurde og lettere desperate konspirationsteori om, at den uafhængige og meget demokratiske miljø-NGO, Det Økologiske Råd, skulle være – om ikke bestukket, så i hvert fald - købt og betalt og dermed bundet på hænder og fødder af Dansk Energi, er helt åbenlyst tragikomisk og helt ude i skoven.

Det Økologiske Råd har en helt uafhængig og demokratisk flad ledelsesstruktur med en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.

Desuden får Det Økologiske Råd størstedelen af sin økonomi dækket via forskellige puljer og fonde, som er indbyrdes uafhængige, og flere af dem har et almennyttigt formål.

Dette giver Det Økologiske Råd en ret unik mulighed til at ytre sig efter sin faglige og etiske overbevisning, frem for at være nødsaget til at fremføre lettere medlems- og vælgermaksimerende miljøpopulistiske og –opportunistiske standpunkter.

Denne unikke mulighed benytter Det Økologiske Råd til at tage sager op om bl.a. samspillet mellem miljø & folkesundhed (som f.eks. brænderøgsforureningen, den trafikale forurening og pesticidforureningen af drikkevandet). Sager der, optimalt set, kræver et relativt højt miljøfagligt dannelsesniveau blandt ikke mindst modtagerne. En opgave som folkeskolens ældste klasser og det gymnasiale niveau desværre endnu ikke formår at løfte i nær tilstrækkeligt omfang.

Endelig vil jeg anbefale Ingeniøren – ligesom videnskab.dk praktiserer - at føre lidt større justits med, at ytringerne i blog-indlæggene på ing.dk ikke kammer over i tragikomiske, uværdige og direkte pinlige personangreb, alene funderet i den blå luft.

Dette går jo desværre også ud over ing.dk’s faglige profil og troværdighed, hvilket ingen jo kan være tjent med.

NÅR OVENNÆVNTE ER SAGT, SÅ VIL JEG GERNE ENDNU ENGANG TAKKE REDAKTØRER OG JOURNALISTER PÅ INGENIØREN FOR AT HAVE SAT FOKUS PÅ ET ENDNU FORHOLDSVIST KONTROVERSIELT EMNE SOM BRÆNDERØGSFORURENINGEN. ET EMNE SOM OPTAGER OG KONKRET PÅVIRKER MANGE DANSKERE I DERES HVERDAG, OG UDGØR ET AF DANMARKS MEST SUNDHEDSSKADELIGE MILJØPROBLEMER. OG IGEN: TAK TIL DE MANGE LÆSERE, SOM HAR DELTAGET I OG BIDRAGET TIL BLOG-DEBATTEN – IKKE MINDST TIL DEM, DER ER KOMMET MED KONSTRUKTIVE INDLÆG, SOM HAR BIDRAGET TIL AT LØFTE DEBATNIVEAUET !

Afslutningsvist vil jeg blot henvise til mit ’svar på tiltale’ vedr. Arne R. Steinmarks leder med titlen: ”Når alle er eksperter for Vorherre”:https://ing.dk/artikel/127416-leder-naar-alle-er-eksperter-for-vorherre#p424002

Med venlig hilsen

Ryan Lund

145
9. marts 2012 kl. 09:18

Samme her, Men er det alligevel ikke som forventet?

144
9. marts 2012 kl. 09:12

Se Ryan svare på spørgsmål på ing.dk. Det komiske ved dette er, at der er frasorteret ALLE kritiske spørgsmål. Jeg var garanteret en af de første til at spørge lige da muligheden blev åbnet, han har overhovedet ikke svaret..

Tjek alle spørgsmålene - det er udelukkende noget han selv har lyst til at svare på.

Vældig seriøst...

143
9. marts 2012 kl. 04:58

Investeringerne i at forsyne 3-400.000 ekstra husstande med el til varmepumper vil være kolossale, da mange af dem ligger i den såkaldte "rådne banan".
Mange af dem har ikke mulighed, enten fysisk eller økonomisk, til at etablere jordvarme.

Heri er jeg enig. Det er beklageligt at Malene Breusch Hansen og/eller Ryan Lund vælger en bombastisk overskrift som "Ingen behøver brændeovne i dagens Danmark" fordi det er åbenlyst forkert at ikke alle i DK har kr.100.000 til et jordvarmeanlæg. Det forsimpler, fordrejer og afspore debatten til et spørgsmål om dem i mod os. Det tjener intet formål i forhold til energi & miljø debatten.

Målet må være en nedsat brug (ikke installation) af brændeovne, og ikke et forbud og det skal ske ved at alternativet er så billigt at det sker "af sig selv".

[quote]
... tyder det på at kombinationen af nye effektive kraftvarmeværker og nye varmepumper giver en samlet effektivitet på ca. 170% (retter jeg det til) + en effektiv professionel rensning af røgen.</p>
<p>Det er altså knapt dobbelte så effektivt som de nyeste masseovne.</p>
<p>Det lyder godt hvis det er rigtigt.

Ja, det lyder godt hvis det er rigtigt, men det er behæftet med næsten lige så store usikkerheder som Ryans rapport.

Virkningsgraden på jordvarme er afhængig af jordbundsforhold, installation m.v. Det har vi desværre set mange uheldige eksempler på, hvor nogle har været på ren elvarme når behovet var størst (Samtidighedseffekten som ikke bør undervurderes). 170% er desværre nok kun skrivebordsønsketænkning, som måske kan genfindes under de mest optimale omstændigheder. [/quote]

Jeg brugte 3 - en hurtig søgning viser denne pumpe:https://www.vvs-eksperten.dk/index/copmax-varmepumpe-v-v-10-kw-p44335?gclid=CPPE74ro2K4CFckvmAodQT8Fwgsom angiver 3.5.

Når man skal sammenligne to løsninger til fx rumopvarmning så skal begge løsninger være installeret og anvendt korrekt, lovligt og efter producentens anvisning og så hensigtsmæssigt som det normalt er muligt - og begge løsninger skal helst være nyeste model.

Det samme gælder jordbundsforhold ifm. varmepumper.

Virker varmepumpen ikke grundet forkert installation eller uhensigtsmæssig jordbundsforhold må installatøren grave det op igen og finde en løsning på problemet. Han får bl.a. sin betaling for sin ekspertise.

Men hvorfor er virkningsgraden interessant at diskutere? Fordi den største post på driftsbudgettet for et varmesystem er brændslet/el. Dette gælder dog ikke hvis man har gratis adgang til brænde. Kraftvarmeværker der fyre med affald får brændslet leveret gratis og der skal endda betales for at komme af med affaldet p.g.a. ekstra udgifter til slaggedeponering. For Thorion reaktore ser det også ud til at være nærmest gratis.

Men normalt betyder en høj virkningsgrad at selv store investeringer kan tjenes hjem relativt hurtigt.

Det er et ret indviklet regnestykke, så man skal virkelig tænke sig gevaldigt godt om.
Styrken af et system, om det er et computersystem, økosystem, eller et energisystem, øges med diversiteten (forskeligheden).
Trangen til "et system der klarer det hele" er derfor en gal vej at gå.

Enig.

142
8. marts 2012 kl. 18:41

Som jeg var inde på helt oppe i begyndelsen i denne omfangsrige debattråd (Rumopvarmning) tyder det på at kombinationen af nye effektive kraftvarmeværker og nye varmepumper giver en samlet effektivitet på ca. 170% (retter jeg det til) + en effektiv professionel rensning af røgen.</p>
<p>Det er altså knapt dobbelte så effektivt som de nyeste masseovne.</p>
<p>Det lyder godt hvis det er rigtigt.

Ja, det lyder godt hvis det er rigtigt, men det er behæftet med næsten lige så store usikkerheder som Ryans rapport.

Virkningsgraden på jordvarme er afhængig af jordbundsforhold, installation m.v. Det har vi desværre set mange uheldige eksempler på, hvor nogle har været på ren elvarme når behovet var størst (Samtidighedseffekten som ikke bør undervurderes). 170% er desværre nok kun skrivebordsønsketænkning, som måske kan genfindes under de mest optimale omstændigheder. Virkningsgraden på mine ovne som DTI dokumenterede i 1996 blev målt under almindeligt daglig brug. I dag hvor DS/EN 15250 er gældende, måler man under ekstremt gunstige omstændigheder. DS/EN standarder er ikke skabt for at tilgodese borgernes behov for at kunne gennemskue hvad de egentlig får for pengene.

Energipotentialet for brænde er ifgl. e.styrelsens statistik ca. 24,6pj svarende til langt over 300.000 husstandes forbrug á 20.000kwt. (De fleste behov er mindre). Både tallet for potentialet er usikkert og også behovet, men pointen er, at det er store tal vi snakker om. Langt større end Ryans rapport indikerer, da han ønsker at minimere betydningen af energipotentialet og maksimere problemet.

Investeringerne i at forsyne 3-400.000 ekstra husstande med el til varmepumper vil være kolossale, da mange af dem ligger i den såkaldte "rådne banan". Mange af dem har ikke mulighed, enten fysisk eller økonomisk, til at etablere jordvarme. Det træ de så ikke må bruge mere skal så transporteres derfra hvor de bor til centrale enheder. Det koster også.

Driftsudgifterne vil selvsagt blive større og en af årsagerne til at nogle af os vælger at bo "langt ude og klare os selv" forsvinder, så "den rådne banan" bliver endnu mere rådden = spildte investeringer !

Det er et ret indviklet regnestykke, så man skal virkelig tænke sig gevaldigt godt om. Styrken af et system, om det er et computersystem, økosystem, eller et energisystem, øges med diversiteten (forskeligheden). Trangen til "et system der klarer det hele" er derfor en gal vej at gå.

141
8. marts 2012 kl. 07:09

Hul i effektivitet, hvad er driftsudgifterne??

140
8. marts 2012 kl. 03:12

[quote]Jeg vil selv bruge en brændeoser hvis jeg havde mulighed for det og der ikke var noget andet billigt afgiftfrit alternativ.</p>
<p>Det er derfor at debatten bliver følelsesladet og for skinger.

Ja, misundelse kan jo få nogen til at hidse sig op ;-) [/quote]

Ja - energi og miljø i kombination kan få folket op af sofaerne.

Nu er alternativet her hvor jeg bor så billigt (fjernvarme) at jeg intet har at have misundelse over. Og jeg slipper for at være fyrmester og for ekstra støv indendørs (nye ovne støver dog nok ikke så meget). Mit indtryk er at det er brændeosseejerne der er mest følelsesladet i argumentationen - hvilket jeg godt kan forstå. Det er dem der er under anklage i rapporten - men det kan være at jeg tager fejl på dette punkt. Måske er begge lejre lige hissige. Som sagt. Jeg ville også bruge brændeosser hvis situationen var anderledes.

Så til det seriøse:

Fjernvarme har i Danmark gnmsn. et egetforbrug af energi til produktionen (procesenergiforbruget) på 15% og et distributionstab på 20-30%.</p>
<p>For ikke-kondenserende anlæg giver det en gennemsnitseffektivitet på 60%
En ny brændeovn ville ikke kunne blive godkendt med så lav en virkningsgrad !!!</p>
<p>For kraftvarmeværker m. kondenserende drift er tallene pænere:
Her kommer vi sammenlagt op på 87% forudsat at procesenergiforbruget ikke er højere (fremgår ikke). Det er helt på linje med en standard masseovn (enkelte nyere modeller ligger på 90%.

Ja - de nyeste kraftvarmeværker skal sammenlignes med de nyeste masseovne.

Som jeg var inde på helt oppe i begyndelsen i denne omfangsrige debattråd (Rumopvarmning) tyder det på at kombinationen af nye effektive kraftvarmeværker og nye varmepumper giver en samlet effektivitet på ca. 170% (retter jeg det til) + en effektiv professionel rensning af røgen.

Det er altså knapt dobbelte så effektivt som de nyeste masseovne.

Det lyder godt hvis det er rigtigt.

Her kan jeg også have taget fejl - det vil glæde mig for så lykkes det alligevel at blive lidt klogere - det er nemlig derfor jeg læser ing.dk ;-)

139
7. marts 2012 kl. 21:28

Hej Lars</p>
<p>Rettelse: Der skulle, for at det giver mening, have stået fylogenetisk.</p>
<p>Venlig hilsen Peter Vind Hansen

Tja, det er vel et fedt. Jeg synes det gav mening alligevel ;-) Som art har vi udviklet os til at skulle have det hele serveret på et sølvfad og underholdes fordi det dybest set er ret kedeligt. Det er det der skaber grobund for Ryan og Co. til at angribe dem der stadig udvikler sig ontogenetisk (= tænker selv), for det er underholdende at moppe de underlige. Det vil "folk" gerne have, så det giver medierne dem.

Arternes udvikling - fylogenese - kan jo gå begge veje. Det er set før.

138
7. marts 2012 kl. 21:21

Hej Lars

Rettelse: Der skulle, for at det giver mening, have stået fylogenetisk.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

137
7. marts 2012 kl. 21:17

I min optik ar hele denne diskusion om brændeovne i år 2012 udtryk for noget der er langt mere alvorligt, nemlig at vi sådan rent ontogenetisk er ved at/har mistet evnen til at træffe korrekte valg?

Ontogenese = det enkelte individs evne til at udvikle sig ? Ja Peter - "Det er samfundets skyld" - "jeg har krav på" - o.s.v.

136
7. marts 2012 kl. 21:04

Kære Johan

Tag lommeuret frem puds det og træk det op og se hvad klokken har slået.

I min optik ar hele denne diskusion om brændeovne i år 2012 udtryk for noget der er langt mere alvorligt, nemlig at vi sådan rent ontogenetisk er ved at/har mistet evnen til at træffe korrekte valg?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

135
7. marts 2012 kl. 20:57

Jeg vil selv bruge en brændeoser hvis jeg havde mulighed for det og der ikke var noget andet billigt afgiftfrit alternativ.</p>
<p>Det er derfor at debatten bliver følelsesladet og for skinger.

Ja, misundelse kan jo få nogen til at hidse sig op ;-)

Arbejdspladser er vel ikke noget mål i sig selv, hvis der ikke kommer noget fornuftigt ud af det ?

Men der er noget at være misundelig over: Jeg har kigget lidt på E.styrelsens statistik for 2010 i dag. Deraf fremgår det bl.a. at: Fjernvarme har i Danmark gnmsn. et egetforbrug af energi til produktionen (procesenergiforbruget) på 15% og et distributionstab på 20-30%. For ikke-kondenserende anlæg giver det en gennemsnitseffektivitet på 60% En ny brændeovn ville ikke kunne blive godkendt med så lav en virkningsgrad !!!

For kraftvarmeværker m. kondenserende drift er tallene pænere: Her kommer vi sammenlagt op på 87% forudsat at procesenergiforbruget ikke er højere (fremgår ikke). Det er helt på linje med en standard masseovn (enkelte nyere modeller ligger på 90%.

Kollektiv varmeforsyning er dyrere end ovnvarme. Klart. Det arbejde ovnejeren selv udfører, må den der vælger at få det bragt til døren (godt og vel) selvfølgelig betale ekstra for, ligesom forsyningssikkerheden, som ovnejeren jo også selv står for. Etableringsudgifterne og vedligehold skal også betales og de er naturligvis væsentlig højere ved kollektiv forsyning end ved individuel. Samtidighedseffekten (når alle inden for kort tid skal have rigtig meget på en gang) og forsyningspligten, er pist væk ved den individuelle løsning, hvorfor voldsom overdimensionering kan undgås.

Ren el-produktion + jordvarme er i dag det eneste der effektivitetsmæssigt kan konkurrere med gode ovne, men kun indtil ovnene kan køre med kondenserende drift, hvilket vi arbejder ihærdigt på. Investeringsmæssigt er der dog mange jetjavere til forskel på disse 2 teknologier. En stenovn med 90% virkningsgrad koster rundt regnet det halve af bare jordvarmeanlægget, og kraftværket skal også betales.

Socialt set er selvforsynere gladere og mindre nervøse, end dem der er afhængig af andre. Med god grund ! Samfundet bliver mindre sårbart overfor katastrofer, krig og forsyningssvigt på el-nettet.

Så alt i alt er der rigtig god grund til at tænke sig om for Ida Auken, hvilket det også ser ud til at hun gør. At pålægge folk afgifter der dybest set opfører sig fornuftigt ville være ret tåbeligt.

Alt dette sagt må jeg hellere gentage mig selv: "Oserne" skal til livs, no doubt, og det er der ingen som er uenig i ! De ødelægger så meget for andre. Ikke kun for deres egne naboer, men også fordi de skaber grobund for hysteriske antibevægelser som går ind for kollektiv afstraffelse.

134
7. marts 2012 kl. 20:46

Hej Bo.

Grunden til at debatten bliver skinger og følelsesladet, skyldes dem der ikke selv har brændeovn og er grønne af misundelse på dem der er herre over egen varmeregning.

Det grønne look forsøger de at bortforklarer som miljøbevidsthed. ;-)

133
7. marts 2012 kl. 20:33

Hej Peter

Det giver jeg dig ret i - gamle gummistøvler og bildæk vil nok ryge samme vej hvis der kom afgift på brænde. Så det der er brug fra er et billigt afgiftfrit alternativ til rumopvarmning, fx el.

Man kan også sige det på den måde at grunden til at brændeosere er blevet så populære er at bl.a. afgifter på alternativer er øget.

132
7. marts 2012 kl. 20:23

Hej Bo

DØRs forslag om afgift på brænde ovne evt. brænde her i min optik ingen gang på jord.

Afgift på selve brændslet bliver meget svær at håndtere, men brændsel der er i en systematisk handel kan selvfølgelig afgiftsbelægges. Men det åbner alternative foretningsgange og det åbner op for at der fyres med træ affald.

Afgift på selve ovnen kan pålægges nye ovne men det vil jo betyde at gamle forurenende ovne ikke vil blive udskiftet med nye mindre fourende.

DØRs forslag om en årligt afgift ved at have en brændeovn stående rammer skævt. Spørgsmålet er om den er lovlig at indføre og hvilken politiker vil indføre skat med tilbagevirkende kraft.

Der er ingen progression i afgifter som der f.eks. er i indkomst skat og de rige har råd til at betale afgifter det er spørgsmålet om de fattige har?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

131
7. marts 2012 kl. 19:47

Hvis vi antager at det er godt at der bruges 5.000 smede, skorstensfejere m.v. på brændeosere - så er det vel endnu bedre med de mange arbejdspladser der vil gå til udbygning af infrastruktur såsom kræftvarmeværker og dem der skal foretage genberegning?

Det vil måske skabe endnu flere arbejdspladser da der åbenbart er nogle som også vil have en brændeoser som backup hvis alt svigter.

Det som er problemet med brændeosere er at de er fritaget for de normale afgifter som alle andre alternative rumopvarmningsmetoder er omfattet af - derfor føler brændeoseejere sig truet på et gode som jeg godt kan forstå at de er glade for.

Jeg vil selv bruge en brændeoser hvis jeg havde mulighed for det og der ikke var noget andet billigt afgiftfrit alternativ.

Det er derfor at debatten bliver følelsesladet og for skinger.

130
7. marts 2012 kl. 11:17

Hej Ryan Lund

Du har nu fået godkendt din rapport med topkarakter, som du er naturligvis er stolt over.

Jeg for min del undrer mig over, hvordan Roskilde Universitet kan tillade, og i særdelshed hvordan den danske presse overhovet kan finde på at bringe en så forsimplet, underlødig undersøgelse op i den offentlige debat, og oven købet kalde det et videnskabeligt arbejde?

Med baggrund i dine præmisser og din afgrænsning har du fremstiller en rapport, som du nu delagtiggør Danmarks befolkning i og formodelig både håbe og forventer, at nationen retter ind efter og omgående vedtager et forbud. Jeg gyser ved tanken.

I din forsimplet overfladiske rapport er din fokusering helt klart på ulemperne ved brændeovne og ser helt bort fra det faktum, at der er store samfundsøkonomisk fordele ved at befolkningen benytter brændeovne. Din rapport belyser kun de sundhedsmæssige ulemperne ved røg fra brændeovne, og kan jeg forstå på tidligere indlæg, ikke engang på en fair og ordentlig måde.

Jeg kunne også spørge på en anden måde: Hvor er f.eks. din annalyse af hvor mange arbejdspladser, der går tabt ved et forbud? Det er jo uomtvistelig, at der er beskæftiget rigtig mange smede og maskinfabrikker med udvikling og produktion af brændeovne, og som konsekvens heraf må lukkes. Men det er jo ikke kun fremstillingserhvervene der rammes hårdt, hvad med den betydelige transport af brænde, forretninger der sælger ovne, skorstensfejere, montører, tømrer og murere der sætter op vedligeholder og laver skorstene? Vi taler om et helt erhverv med langt over 5.000 danske arbejdspladser, som går tabt. Arbejdspladser, der har stor indirekte betydning for den lokale detailhandel.
SP 1.) Hvor er analysen af den samfundsøkonomiske betydning?

Du vil med et fingerknips fjerne grundlaget for rigtig mange danske familier, der som konsekvens får øget depressioner, dårlig helbred, alkohol problemer, og øget selvmordsrate. SP 2.) Hvor er analysen af de sundhedsmæssige konsekvenser her?

Brændeovne i villakvarterene installeres i dag hovedsalig som en sekundær opvarmningsmetode, som benyttes til både hygge og ikke mindst som en 100% sikker opvarmningskilde når alt andet svigter. Man kan imidlertid ikke se bort fra, at de også er medvirkende til at lægge en dæmper på forbruget af de primære opvarmningskilder (El, naturgas og fjernvarme), når det er rigtig koldt. Betydningen heraf er ikke uvæsentlig, da det naturligvis også lægger en ikke uvæsentlig dæmper på dimensioneringen af infrastrukturen (rørledninger, gaslager, transformatorstationer etc.). Et forbud mod brændeovne vil derfor resultere i et behov for omfattende genberegning af den nuværende infrastruktur hvor man tager højde for større leveringssikkerhed ved spidsbelastninger til nuværende kunder, og ikke mindst tilslutte ny længere forsyningslinjer til kunder, der i dag ligger uden for forsyningsområderne. Mor Danmark skal have fat i skovlen. Sp 3.) Hvor er analysen af den omfattende milliard investering i ny infrastruktur?

Sp. 4) Mener du helt seriøst, at det er det Danmark lige har brug for pt.?

129
6. marts 2012 kl. 13:48

Og Anders, hvorfor er det lige du har valgt at leve?

128
5. marts 2012 kl. 23:11

I stedet for de evindelige forbud og overdrivelser, ville det klæde de forskellige "forskere" at holde sig nede på jorden. Der er brug for brændeovne i dagens Danmark, tro det eller ej. Ikke alle bor i nærheden af en storby. Istedet for at forbyde, er der noget, der hedder UNDERVISNING. Brændeovne har en meget større indflydelse på det enkelte menneske end man tror og det overgår evt farlighed,f.eks afslapning, hygge, ro mv., som i sidste ende er vigtigere end alverden undersøgelser. Hvad med at respektere, at vi er alle forskellige og vi har ikke alle den samme mening. Undersøgelser er en ting, men erfaring er noget andet.

127
5. marts 2012 kl. 21:48

Nåhhhh :) Nej det jeg mente er, at en partikel dannet i en motor muligvis er noget helt andet end en partikel der er dannet i en brændeovn. Derfor er det at tælle partikler i bedste fald en del af et større billede og i værste fald fuldkommen irrelevant.

126
5. marts 2012 kl. 21:39

Hej Kristian

Det er rigtigt at en passende katalysator oxidere CO til CO2 samtidig med at den reducere NOx til frit kvælstof.

Jeg troede du mente at NOx var årsag til partikeldannelsen.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

125
5. marts 2012 kl. 21:33

»Blandt andet fordi det er nemmere og mere oplagt end for eksempel at tage fat på biler, for dem er der rigtig mange danskere, der har behov for og er afhængige af for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. I forhold til brændeovne er det enormt enkelt, for stort set ingenbehøver brændeovne i dagens Danmark, fordi man har nogle gode alternative og oplagte løsninger, som varmepumper på landet og fjernvarme i byerne.«

Det er også mere nødvendig at tage bilen til staden for at køre på kondicykel. De fleste jeg kender kører simpelthen urimelig meget (for at kunne få hverdagen til at hænge sammen!)

Vi har ikke uanede resurser, at lukke for 750000 brændeovnene vil forbruge noget andet. (Meget andet)

Jeg må ikke gå med kniv.

Jeg må ikke få en ny muskelhund.

Kan man ikke finde ud af at styre det så forbyd det.....

Jeg er glad for min brænde ovn den giver mig 100% driftsikkerhed. Og jeg er mere generet af naborenes gril/bålpladser/terrassevarmer og motoriserede haveredskaber end de er af den.

124
5. marts 2012 kl. 21:27

Jeg har aldrig hørt at det skulle være nitrogenoxider? Måske er jeg dårligt informeret? Har du nogen henvisning?

Der er 21% ilt i luften, resten er kvælstof.

En meget hurtig googling af nitrøs & udstødning giver f.eks : https://ibog.isisc.systime.dk/index.php?id=293

Jo højere kompressionsforhold, jo højere forbrændingstemperatur, jo højere udslip af nitrøse gasser.

Det er kun et problem for naboerne hvis man har en benzinmotor, da katalysatoren tager sig af disse forbindelser så snart den er varm. Det er langt værre for dieselbiler da de ikke er monteret med katalysator.

123
5. marts 2012 kl. 20:55

Hej Kristian

Prøv at konsultere "Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer". Her er der krav til svovlindholdet men ikke til kvælstofindholdet, måske fordi der ikke er kvælstof i drivmidlerne og det ikke har den store betydning?

Svovl danner svovldioxid ved forbrænding og svovldioxid er en "fedet" gas der er kim for partikeldannelsen.

Jeg har aldrig hørt at det skulle være nitrogenoxider? Måske er jeg dårligt informeret? Har du nogen henvisning?

Link til "Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer":

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136785

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

122
5. marts 2012 kl. 20:52

@Ejvind Andersen Christensen: Jeps, det er også ca der, jeg er. Tobaksrygning har taget mange i min nærmeste familie, så farligheden af det er ikke til diskussion.

Når skorstensfejerne ikke kan se nogen ekstra dødelighed, så tyder det ikke på at brænderøgen er specielt usund (jeg medgiver gerne at brænderøg kan genere og er usundt i større mængder/længere tid. Jeg vil bare gerne have tal på hvor stort/lille problemet er).

Cancerregisteret er et godt værktøj til at finde risikofaktorer som fx asbest og mados, for asbestarbejdere og kokke lever statistisk set kortere end gennemsnittet. Er der nogen, der har gode ideer til hvor man evt skal kigge efter en overdødelighed forårsaget af brænderøg? Hvor stor forskel er der overhovedet på partikelforureningen fra landsdel til landsdel?

Og for nu at tone rent flag: jeg fyrer af og til i min brændeovn og det er typisk med rent tørt brænde skovet i min egen have. Ikke noget med mælkekartoner, palletræ og hvad jeg nu ellers kan huske at mine bedsteforældre puttede i fastbrændselsfyret for 40 år siden :-)

Mit bedste gæt er at mados og stearinlys er mere skadeligt for mit helbred end naboens og min egen brændeovn er. Hmm, ved nærmere eftertanke skal jeg nok også tælle nabomarkernes gylledunst med i regnestykket. Det er ganske sikkert en effekt fra alle dele, men jeg tror at den er så lille at det er svært at få pålidelige tal for det.

121
5. marts 2012 kl. 20:18

Dette er virkelig en underlig og 1 dimensionel debat. Partikler er en ting, farlige partikler noget helt andet. I mit køkken står der f.eks. en pose mel der ikke er andet end partikler! Hvad jeg savner i debatten er det samme som Ole Stein, nemlig en lidt mere moden tilgang til tallene. Hvor store er partiklerne? Er de kræftfremkaldende? Klumper de sammen? Hvor sætter de sig i luftvejene? F.eks. dannes partikler i en dieselmotor under forhold hvor nitrøse forbidelser dannes i hobetal. Man kunne godt forestille sig at denne type partikler er mere farlige end partikler der er dannet ved forbrænding.

Det er fint nok at købe sig en partikeltæller og rende rundt og måle antal pr. m3 luft, men det er kun en lille del af historien.

Når vi nu er i denne partikeldebat, så har jeg lige læst på dr.dk at 80% af partiklerne dannes ved optænding (med mindre man tænder op fra oven - hvilket så må være en "nedtænding"). Denne oplysning må da være helt skæv. Optænding sker jo med meget små mængder træ.

Indtil der er ordentlige facts på bordet vil jeg tage naboernes brændeovne med ro, men undgå udstødningen fra deres dieselhakkere

120
5. marts 2012 kl. 17:47

Desværre er det ikke til at få oplysninger om baggrundsmaterialet for brændeovnene, men der er 2 vigtige parametre som skal medtages når man taler om partikler - er de hydrofile og er de cancerogene.

Er de hydrofile, så vil et lille farligt partikel kunne vokse til et ikke farligt partikel der stoppes inden det når til lungerne.

Og en partikel fra træ er af et australsk forsker team for nogle år siden bevist ikke at være canceogen - altså cancer skabende - modsat en partikel fra fossilt brændsel.

Så det kan meget vel være at der er mange partikler på villavejen, men hvis de ikke er farlige, så skal det jo lige modregnes i regnestykket...

Dertil skal dog siges, at alt for mange fyrer med bl.a. gamle reklamer o.l., hvilket meget sansynligt ikke er sundt. Så en regulering vil være fordelagtigt - men hvordan håndholder man lige den uden en politimand på hvert hjørne? Selv ikke engang når røgen er sort og optaget på film, vil kommune eller politi gøre noget ved det - har prøvet.

119
5. marts 2012 kl. 17:00

Johan Thomasson:

Det er altid en god ide at læse det som andre skriver før man hovedkulds og med en svulstig nedladen retorik irettesætter andre.

Hvor skriver jeg at brændefyring i Afrika er den største trussel mod skovene?

Hvor skriver jeg at gennemsnitlevealderen ikke steg i jernalderen? Jeg skrive at den var mindre end i dag.

Så du kan selv være fejlbehæftet!!

118
5. marts 2012 kl. 16:48

Bo Ørsted Meyer Zachariasen:

Det er altid en god ide at tjekke baggrunden før man hovedkulds takker nogle for svulstig retorik og slesk tale der er politisk korrekt. Brændefyring i Afrika er ikke den største trussel mod skovene. Det er geder.

Geders tandsæt gør dem i stand til at afgræsse et område mere effektivt end andre husdyr. Desværre er bivirkningen at vækstpunkterne beskadiges så nyvækst hæmmes og i værste tilfælde dør de. Geder er som bekendt ingen kostforagter, så ingen af de afrikanske vækster går fri. Resultatet er velkendt - ørkenspredning.

Sammenslutningen af de europæiske jagtforeninger, FACE har været involveret i forskellige skovrejsningsprojekter i Afrika, men de er nu alle opgivet efter velmenende hjælpeorganisationer har lanceret en massiv kampagne hvor man skulle donere en ged til afrikanske familier.

Hjælpeorganisationerne har nu ren samvittighed ved at anskaffe sådan en afladsneger, men til næste år er problemerne de samme for de grundlæggende hindringer er stadig lige nærværende.

Dine betragtninger angående Vikinger er lige så fejlbehæftede. Gennemsnitlevealderen steg i jernalderen da agerbruget fik sit gennembrud samtidig med en periode med fred. Disse faktorer bevirkede at en kultur som vikingetiden kunne blomstre, men det har intet sammenhæng med brænderøg, for samtidig udviklede vikingebønderne produkter som trætjære der krævede store mængder brænde.

Trætjære er som bekendt en vigtig bestanddel af vikingernes legendariske skibe.

117
5. marts 2012 kl. 16:17

Flere af mine familiemedlemmer er døde af netop det, men ikke een er død af brænderøg. Forskellen er at cigaretrøg opsøger man og brænderøg fjerner man sig fra.

116
5. marts 2012 kl. 16:10

Det tror pokker at den offentlige administration vokser med stadigt flere mennesker som skal kontrollere alverdens ting, og på et eller andet tidspunkt skal de vel kontrollere hinanden, og nogle skal kontrollere dem der kontrollerer osv Jeg har selv været statsansat for at udføre kontrol med de kommunale skatteforvaltninger, som så igen kontrollerede skatteyderne, og der var da også nogen som kontrollerede mig (min chef) og igen nogen der kontrollerede ham. Der var faktisk et par led bagud i Statsskattedirektoratet), og så havde vi ydermere flere klageinstanser som folk kunne klage til, med særskilte sekretariater så det er ikke helt "løwn" Nu ved du så hvorfor alle jeres gode hensigter vil give skattestigninger.

114
5. marts 2012 kl. 13:49

Tallene i billedet er besynderlige, 3g/GJ for varmepumper og 1,5g/GJ for fjernvarme. Fra miljødeklarationen for fjernvarmen i hovedstaden:https://www.ctr.dk/Images/Milj%C3%B8netv%C3%A6rk%20-%20Milj%C3%B8deklaration%20for%202010%20-%202011%2003%2029.pdf

Ses på side 4 en tabel, og opgjort med 200% brændselseffektivitet for fjernvarmen. Den siger 2g/GJ partikler plus 34gNOx/GJ og eldelen ligger på ca det dobbelte undtagen for NOx, hvor eldelen boner ind med 4 gange mere end fjernvarmen. NOx siges ifølge samme forskere at blive omdannet til partikler, så hvor er det blevet af. De 200% er noget tvivlsomme, så fjernvarmen skulle måske give 3 til 4g/GJ.

113
5. marts 2012 kl. 13:22

Brønderøg i Afrika er et kæmpe problem og årsag til titusindvis af især kvinders død hvert år. Overalt arbejder regeringer og NGO'er på løse problemet - også mange danske.

Så lad være med at ryge "brønde". :-D, spøg til side det er jo nok mangel på emhætte eller lign. Mad-os er heller ikke uskadeligt, så kombinationen er helt klart et problem. Men ikke uløselig.

112
5. marts 2012 kl. 12:55

Tag ned til Afrika og lær dem ikke at bruge brænde :-)
sig de skal blot leve af kold og ukogt mad :-)

Kære Erik

Brønderøg i Afrika er et kæmpe problem og årsag til titusindvis af især kvinders død hvert år. Overalt arbejder regeringer og NGO'er på løse problemet - også mange danske.

Samtidig er overdreven træfældning en miljømæssig katastrofe mange steder. Jeg har selv set området omkring Maputo i Mozambique, hvor al skov er ryddet 40-50 km væk.

Og vikingerne havde en gennemsnits levealder på næppe over 30-35 år. Sikkert ikke på grund af røg alene, men dine argumenter er altså rigtig langt ud i... nåja, i skoven.