Brændeovne forurener med tre gange så mange tjærestoffer som bilkøer

Der er tre gange så mange af de kræftfremkaldende tjærestoffer PAH'er (polyaromatiske kulbrinter) i luften over villakvartererne i byen Jyllinge ved Roskilde, som der er på en af Danmarks mest trafikerede veje, H.C. Andersens Boulevard i det indre København.

Det viser en ny rapport fra den del af Aarhus Universitet, der tidligere var kendt som DMU.

Den tre gange så høje koncentration som i det indre København gælder på årsbasis. Men luften indeholder stort set ingen tjærestoffer i Jyllinge om sommeren.

pyren i Jyllinge og på H.C. Andersens Boulevard (HCAB), målt i nanogram pr. kubikmeter. Benzo[a]pyren er den ene PAH, som bliver målt og taget som et udtryk for det generelle niveau af forureningen med den type tjærestoffer. (Illustration: Aarhus Universitet)]

Til gengæld er der cirka fem gange så mange af dem om vinteren som på H.C. Andersens Boulevard, hvor koncentrationen også stiger.

Grænseværdien ikke overtrådt

EU's såkaldte måleværdi bliver ikke overskredet, heller ikke Jyllinge. Den gælder nemlig årsmiddelværdien og er fastsat til 1 nanogram pr. kubikmeter luft. Gennemsnittet i Jyllinge er 0,61 ng/m3.

Men om vinteren, når ilden fra brændeovnene varmer stuerne i Jyllinge op, kan den nå helt op på 12,5 ng/m3. Højest er den, når husejerne har fri fra arbejde, og det er koldt. Juleugen sidste år toppede med et gennemsnit på 5 ng/m3.

Tjærestoffer sætter sig på partikler

Brændeovne står ifølge Aarhus Universitet for 80 procent af det danske udslip af PAH. Til gengæld har de ingen indflydelse på koncentrationen de store partikler i luften, PM10.

De transporteres ofte over store afstande, men koncentrationen er også højere på H.C. Andersens Boulevard end i Jyllinge. Det skyldes blandt andet støv fra bremser og bildæk.

Det Økologiske Råds ekspert i luftforurening, ph.d. Kåre Press, konstaterer, at partikler generelt betragtes som mere sundhedsskadelige end tjærestoffer. Han understreger, at 90 procent af partiklerne fra brændeovne er fine, det vil sige PM2.5, og de drukner i en måling af PM10.

»PAH kan binde sig på overfloden af partiklerne og på den måde få en transportvej ned i lungerne. På den måde er der tale om en cocktaileffekt,« siger han.

Det Økologiske Råd har foreslået, at ejere af brændeovne skal betale en afgift, hvis de bor i byzone, hvor der langt de fleste steder i landet er andre og mindre luftforurenende opvarmningsformer tilgængelige.

»Folk bosætter sig i villakvartererne for at få ren luft. Så det er fuldstændig grotesk, at de indånder tre gange så mange tjærestoffer, som hvis de boede ud til landets mest forurenede gade,« siger han.

Slut med brændeovnshyggen?

Astma-Allergi Danmark kræver lovgivning, der begrænser brugen af brændeovne, f.eks. under bestemte vejrforhold.

»Det kan godt være, det er hyggeligt. Men det var også hyggeligt for 20 siden, når cigaretfadet gik flittigt rundt om bordet til enhver konfirmation. Det har ændret sig i takt med bedre viden, og det bør vores brug af brændeovne også gøre,« siger patientforeningens biolog, Janne Sommer, til Ritzaus Bureau.

Luftforurening var i 2007 skyld i 3.400 for tidligere dødsfald i Danmark, har DMU tidligere konkluderet. 16 procent af omkostningerne ved luftforurening kan henføres til boligopvarmning, hvor brændeovne igen er langt den største bidragsyder. Selv en ny, miljømærket brændeovn forurener ifølge Astma-Allergi Danmark 100 gange mere end olie- og gasfyr.

Dokumentation

Rapporten fra Aarhus Universitet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der en venlig sjæl der kan forklare mig om benzo[a]-pyren er repræsentativ både for benzin/dieselbilers forurening med PAH ligesom den er for brændeovne?

Jeg mener, de to forbrændingsprocesser er meget forskellige så intuitivt behøver de ikke være ens repræsenteret med benzo[a]-pyren...

 • 0
 • 0

Hej Uffe Merrild. I bogen "Tjærestoffer" red. af Ulrich Karlson (Hovedland 2006) med bidrag fra adskillige forskere er der side 57 en sammenligning af tjærestof- koncentrationerne af forskellige tjærestoffer i henholdsvis et rækkehuskvarter og på en trafikeret gade i København. Bogen kan findes på nettet.

Hilsen Solveig C. -Dupont www.braenderoeg.dk

 • 0
 • 0

Ifølge rapporten så laver forbrændingsmotorer ikke dette benzo[a]-pyren i nævneværdigt målbare mængder, så tre gange mere end meget lidt, er stadig meget lidt. Rapportens formål var først og fremmest at vurdere hvor mange målestationer der skulle være. Derefter er der selvfølgelig de sædvanlige opremsninger af skadeligheden af stofferne, men nærmest helt afkoblet fra mængderne.

Generelt kan man sige at livet er blevet farligere i takt med at analysemetoderne er blevet forbedrede.

Det bliver spændende at se hvordan debatten udvikler sig.

 • 0
 • 0

Jeg tror snart ikke at jeg kan følge med. I artiklen nævnes et fortidligt dødstal på 3.400, men i den seneste kampange fra MST nævnes et tal på 200? Se dette link: http://www.mst.dk/Borger/Kampagner/rygesto...

Tror at vi lige skal stoppe op og få klarhed over sagen - ellers fortsætter hysteriet jo bare.

Så kære journalist - lidt mere undersøgelse får artiklen skrives - og så behøver vi ikke altid at bede de samme kilder til at kommenterer. Vi kender jo allerede deres holdning.

Venligst

Michael

 • 0
 • 0

Nogle der ved hvordan tallet for PAH forholder sig når der er tale om en træpilleovn?

Man kan slet ikke fornemme/se/dufte/lugte at en korrekt kalibreret træpilleovn er tændt, hverken ude eller inde?

 • 0
 • 0

Nye huse I Danmark, har vel ofte ikke brændeovn eller pejs - bl.a. fordi de er lavenergihuse, hvor gulvvarme er mere end rigeligt til at opvarme huset. I Norge er der krav om sekundær varmekilde (dog ikke krav, hvor der er fjernvarme) - og dette betyder at mange huse / boliger skal projekteres med en irriterende skorsten. :-)

 • 0
 • 0

Tror at vi lige skal stoppe op og få klarhed over sagen - ellers fortsætter hysteriet jo bare.

Så kære journalist - lidt mere undersøgelse får artiklen skrives - og så behøver vi ikke altid at bede de samme kilder til at kommenterer. Vi kender jo allerede deres holdning.

Helt og aldeles enig !!! Det ville være rart at man kunne se forskel på Politikken, EkstraBladet og så Ingeniøren !

PAHer (incl. benzo(a)pyren) stammer fra dårlig afbrændt organisk materiale. Da der ikke er mange brændeovne i H.C.Andersens Boulevard, og ikke mange biler kører på biobrændstof, så er resultatet jo ganske forudsigeligt. Vil man finde PAHer i indre by, bør man nok opsøge en grillbar (250 μg/kg stegt kød !!!) (Husk lige at der går 1000 nanogram til 1 microgram).

Området i Jyllinge er ifgl. rapporten bevidst udvalgt fordi det er hårdt belastet - altså lige så lidt repræsentativ som HCAB hvad brændeovne angår.

Det fremgår også af rapporten, at man IKKE fandt nogen forskel i mængden af PM10. Heller ikke i.f.t. andre målestationer, så der er altså tale om baggrundsniveuet !!! PAH knytter sig mestendels til PM10 !

Så hvordan i alverden man er nået frem til den konklussion vi læser i alle overskrifterne disse dage, og også hører Ida Auken fremsige i aftenshowet. Det skal der altså klogere hoveder end jeg til at forklare !

 • 0
 • 0

Vil man finde PAHer i indre by, bør man nok opsøge en grillbar (250 μg/kg stegt kød !!!) (Husk lige at der går 1000 nanogram til 1 microgram).

Det her gik der vist kludder i. Jeg burde nok bare have skrevet 250000 nanogram/kg stegt kød. En cigaret indeholder til sammenligning ca. 200 nanogram.

 • 0
 • 0

Ikke fordi at jeg skal være nærtagende, men skriv venligst noget seriøst når I anvender min del af tråden!

Til Martin G.: Mere end en 1/3 af det træ der anvendes i danske brændeovne komme fra private haver - skal vi have diesellastbiler kørende rundt i de danske parcelhus kvarterer for at sanke dette?

Prøv nu lige at være bare en lille smule praktisk - alt kan lade sig gøre ved et skrive bord - selv fjernvarme til alle husstande..

 • 0
 • 0

Hej bloggere

En del af en løsning kunne være at dele fjernvarmen gratis ud, det vil kunne konkurrere med det afgiftsfrie træbrændsel.

Fjernvarme er som bekendt et affaldsprodukt fra kraftproduktion, og et værk som Avedøreværket kan kun sælge hele fjernvarmeproduktionen de tre til ti koldeste dage om året. Resten af året er der spildproduktion til glæde for fiskene i Øresund. Denne spildproduktion kunne lige så godt komme boligmassen til gode.

F.eks.kan fugtige kældre opvarmes således at kældrene er tørre når de koldeste dage indtræffer. Sekundærgevinster i for af mindre skimmel og sundere klima i boligmassen kan dermed høstes.

Jeg vil gøre opmærksom på at denne debat har miljøministerens bevågenhed se f.eks. flg. link :

http://www.b.dk/politiko/s-svineri-fra-bra...

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Der er utroligt, at der lige pludseligt skal fokuseres på brændeovne og deres produktion af kræftfremkaldende stoffer.

Mon ikke det i stedet for skulle have med følgende at gøre !!

"3. november 2010 Energistyrelsen har fået Force Technology til – i samarbejde med Teknologisk Institut - at foretage en ny undersøgelse af brændeforbruget i Danmark baseret på over 2000 interviews, hvilket er dobbelt så mange som i de foregående undersøgelser. Den nye undersøgelse er dermed betydelig mere sikker end de foregående.

Den nye undersøgelse af brændeforbruget bekræfter niveauet fra de seneste år. Det samlede forbrug i 2009 er opgjort til 25,1 PJ."

Hvis denne energi omsættes direkte svarer det til ca. 7.000.000.000 kWh. Det er noget de fleste kan forholde sig til. Tænk hvis man kunne putte afgifter / skatter på dette fantastiske forbrug.

Bare 1,5 kr. pr. kWh så kan man indkassere 10,5 mia. fra brændeovns forbrugere. Lige noget for de røde lejesvende !

 • 0
 • 0

Jeg bor i en boligforening med rækkehuse som er opvarmet med et centralt gasfyr der forsyner alle rækkehusene med varmt radiatorvand. Boligforeningen er "omringet" af alm parcelhuse. Det er en rigtig dårlig ide at lufte ud om aftenen hvis det er vindstille pga det lugter så slemt af røg fra brændeovene fra parcelhusene at ens invetar og tøj vil lugte af bål hvis man gør det. Man kan også direkte se røgen fra brændeovene hvis man køre på den nærliggende Ring4. Man kan simpelhen se røgen hænge i luften som tåge over vejen, det er kun lugten der afsløre at der er tale om røg.

Syntes det ville være en god ide at fremsætte krav om luftkvalitet i de områder hvor husene kan opvarmes på andre måder.

 • 0
 • 0

Fjernvarme er som bekendt et affaldsprodukt fra kraftproduktion, og et værk som Avedøreværket kan kun sælge hele fjernvarmeproduktionen de tre til ti koldeste dage om året.

Nej, fjernvarme er kun delvist et affaldsprodukt, da elvirkningsgraden typisk falder 6-10%, når der skal produceres fjernvarme.

Uden fjernvarmeproduktion (kondenserende drift) er elproduktionen på Avedøre 2, 575 MW, og elvirkningsgraden ca. 49%. Med fjernvarme produceres 495 MW el og 575 MJ/s varme. I den situation er totalvirkningsgraden ca. 93% og elvirkningsgraden derfor kun ca. 43%.

 • 0
 • 0

Elias - der er næppe nogen der er i tvivl om, at det kan være rigtig træls at bo i et område med dårlige fyrbødere. Det har vi dog diskuteret til hudløshed rigtig mange gange her på ing.dk

Personligt synes jeg derfor det ville blive mere spændende, hvis vi i denne tråd kunne debattere rimeligheden i den måde rapporten bliver misbrugt af medierne til grove over-, og fejlfortolkning.

I nogle medier er det blevet til, at brændeovne udleder langt flere partikler end trafikken. Læs selv rapporten (link ved siden af artiklen). Læs afsnittet om partikler ! Undersøgelsen fandt 50% færre partikler i Jyllinge, end på HCAB !!!

 • 0
 • 0

Hej Henrik Mohr. I 2010 udgav Miljøstyrelsen en rapport om nyvurderede emissionsfaktorer fra træfyring. Rapporten har nr. 1324 og kan findes på nettet. - På side 46 er der en oversigt over emissionsfaktorer for forskellige stoffer bla. benzo(a)pyren fra forskellige anlæg. Emissionsfaktorerne for benzo(a)pyren måles i mg/GJ. Emissionsfaktoren for benzo(a)pyren er i rapporten sat til 12 mg/GJ for en træpillekeddel 50 mg/GJ for en typegodkendt brændekedel 50 mg/GJ for en svanemærket brændeovn 250 mg/GJ for en gammel ovn fra før 1990. Den absolutte mængde af benzo(a)pyren fra anlægget afhænger naturligvis af den indfyrede træmængde! Venlig hilsen Solveig C. -Dupont www.braenderoeg.dk

 • 0
 • 0

hvor mange partikler frigives der så ved at vi bare lader brændet ligge ude i skoven og rådne op til ingen nytte (andet end for dyrelivet) ?

 • 0
 • 0

Et førerbevis til hvordan man fyrer korrekt i en brændeovn. Ville være en god ide. Det kunne spare mange husejere for lugtgener... .. .

 • 0
 • 0

I Tyskland produceres brændeovne der udleder så få partikler, at det ikke kræver en skorstensfejer., og er godkendt i Tyskland, så røgudledningen ikke skal fejes. I Svejts tillader man langt mindre partikelforurening fra brændeovne end i danmark, der er indsat en katalysator der forbrænder partiklerne. Det økologiske råds forslag om afgift for brændeovne i byerne, er uden reel virkning. Lav loven om i DK så den ligner den de har i Svejts, så udgør brændeovne ikke noget sundhedsproblem. Jeg vender senere tilbage om de Tyske brændeovne. Jeg har tidligere informeret forbrugerrådet om disse brændeovne, uden at få en tilbagemeldning.

 • 0
 • 0

Skrappere regler i Danmark end i resten af EU gavner intet. Enhver fra et andet EU-land kan lovligt opsætte en ovn som overholder EU kravene. (Tekniske handelshindringer). I værste fald får vi "bare" outsourcet brændeovnsfabrikationen også.

 • 0
 • 0

At vi har et forureningsproblem fra brændeovne når miljøstyrelsen selv, i sine instruktionsfilm stadig har vanskeligt med, at tænde korrekt op i en brændeovn. Det ser ud til de nu har lært, at man skal tænde op oven på brændet, men de anbringer stadig brændet på kryds og tværs og med afstand mellem brændet så gnister let kan falde ned til bunden af brændestakken. Brændet skal lægges så tæt som muligt parallelt på tværs af ovnåbningen gerne i to forskudte lag oven på hinanden, for så længe som muligt, at ungå gnister kan falde ned og tænde op under hele brændestablen før denne er gasset af.

 • 0
 • 0

Desværre må man åbenbart ikke bare sådan uden videre opsætte ovne som overholder EU-kravene. Ikke engang miljømærkede af slagsen (!), da Danmark stiller meget mærkelige krav til Prøvningsattesterne. Det har taget mig flere år at få blåstemplet en ovntype med en virkningsgrad på over 90% og en partikeludledning på ca. 40 mg/Nm3ved 13% O2. Har også lige optaget, at "Positivlisterne" på Mst´s hjemmeside ikke blev opdateret siden efterår 2009.... Processen med "min" prøvningsattest begyndte i 2007, hvor jeg blandt andet skulle bevise om TU Wien er akkrediteret til denne slags afprøvninger...

 • 0
 • 0

Hvis du ikke boede i Danmark, så måtte du godt Richard. Enig det giver ikke logik, men hvor mange EU regler gør det ?

 • 0
 • 0

Kan man så ikke lave de Danske regler om, så i det mindste miljømærkede sager nemmere får adgang til DK. (og så også må sælges og forarbejdes af en Europæer der bor i DK?

Eksempel kørekort: Det tager kun få dage at få et Dansk kørekort, man afleverer sit Østrigske hos politiet og 2 til 3 dage efter får man det Danske. (Imellemtiden får man et stykke papir, hvor der står at dette stykke papir er kørekortet indtil man får det hele på Dansk plastik)

Hvis man nu sagde: alle dem der hedder DIN+, §15AB osv, altså alle de miljømærkninger, hvor man ved, at de er strængere eller = med/end eksempelvis Svanemærket, per automatik også får det Danske kørekort?

 • 0
 • 0

Du er da velkommen til at at betale dyrt pr.år ved at melde dig til DSs udvalg og prøve at gøre din indflydelse gældende den vej. Selv havde jeg ikke stort held med det.

 • 0
 • 0

Elias - der er næppe nogen der er i tvivl om, at det kan være rigtig træls at bo i et område med dårlige fyrbødere. Det har vi dog diskuteret til hudløshed rigtig mange gange her på ing.dk

Personligt synes jeg derfor det ville blive mere spændende, hvis vi i denne tråd kunne debattere rimeligheden i den måde rapporten bliver misbrugt af medierne til grove over-, og fejlfortolkning.

I nogle medier er det blevet til, at brændeovne udleder langt flere partikler end trafikken. Læs selv rapporten (link ved siden af artiklen). Læs afsnittet om partikler ! Undersøgelsen fandt 50% færre partikler i Jyllinge, end på HCAB !!!

Om det er dårlige "fyrbødere" eller dårlige brændeovne kommer jo ikke sagen ved. Brændeovnsrøg er stadig et kæmpe problem i mit område samt i mange andre tætbefolket områder. En form for kørekort i at bruge en brændeovn i tætbefolkede områder ville være en god ide. Så kan man både få mindre røggener og en bedre udnyttelse af brændslet. Man kunne også godt kigge på at få lavet forbud mod brugen af gamle brændeovne og pejse til opvarming af boligen samt at få indført nogle regler for udledning som nye brændeovne skal overholde.

Når det er sagt så skal jeg også lige sige at jeg faktisk er vokset op med en brændeovn i hjemmet. Røgen udegør ikke noget problem i det område pga området et mere tyndtbefoket så brændeovnsrøgen ikke bliver så koncentreret som den er der hvor jeg bor nu.

 • 0
 • 0

Uanset om DS, §15AB, Önorm, Din+ Svane her og gråspurv der. I bund og grund er de allesammen ret grådige, og nægter et reelt samarbejde som faktisk ville gavne miljøet. I hvert fald hvis man går op i partikelhysteriet.

Hvis man bare forestiller sig de størrelser man snakker om: En helt almindelig lillebitte bakterie er 10 til 50 gange større - et sandt monstrum sammenlignet med sådan en partikelfætter. Eller: En af de små sager er så stor som en sukkerknald i bassinnet af en svømmehal...

Nogle af partiklerne er så små, at de åbenbart kan gør skade, hvis de bliver i lungerne og sætter sig et uheldeligt sted.

De allerfleste forlader kroppen dog igen - og that´s it. Man ved alt for lidt om partiklerne. Man ved lige pludslig, at de er der, fordi man har grejet til at kunne se dem. - Ikke andet -

Det ene sted betyder det 200 døde, det andre over 3000. osv.

Jeg har lige tilmeldt mig debatmødet på Christiansborg den 15. 11. Det eneste jeg er blevet spurgt om er en fakturaadresse (!) Det er fuldstændig uinterressant om jeg kan/vil (ikke) bidrage med noget der. Jeg betaler så de 300 dask, om jeg så får nogle ud af det, aner jeg ikke. Jeg håber i det mindste på reelle tal og ikke statistikker, som er betalt og manipuleret af dem der har råd til det. ...men jeg er nok optimist ;-)

 • 0
 • 0

Hvordan kan det være, at forureningslagkagen for mellemeuropa ellers er opdelt som følger:

20% biler 32% industri 4% håndtering af gods 8% andre anthropogene processer 12% små fyringsanlæg 11% El produktion og fjernvarme 13% Landbrug, skovbrug og byggebranchen

Der er åbenbart noget helt galt her i DK, hvis brænderøgen udgør den allerstørste forureningskilde... Jeg har egentlig aldrig set, hvor meget Mærsk´s og andre rederiers skibe sviner. Nej det passer ikke, jeg ser det tit når jeg kigger ud over Øresunden - men jeg har egentlig aldrig set en statistik, hvor meget skibene egentlig sviner. (Nå, de fleste Danske rederier har jo registreret grejet i udlandet, så det har jo intet med Danmark at gøre...)

 • 0
 • 0

Det syntes mærkeligt med de store tal for brændeovne. Når jeg er i Danmark, bor jeg i Farum. I juleperioden er der mange brændeovne i gang, men luftforurning er der ikke meget af. Af og til kan man lugte en behagelig duft af brænderøg.

Jeg tror, at der skal måles i flere steder i forskellige byer og bebyggelse før der kan udledes noget som helst.

Varme er jo også en nødvendighed i Danmark.

 • 0
 • 0

Personligt synes jeg derfor det ville blive mere spændende, hvis vi i denne tråd kunne debattere rimeligheden i den måde rapporten bliver misbrugt af medierne til grove over-, og fejlfortolkning.

I nogle medier er det blevet til, at brændeovne udleder langt flere partikler end trafikken. Læs selv rapporten (link ved siden af artiklen). Læs afsnittet om partikler ! Undersøgelsen fandt 50% færre partikler i Jyllinge, end på HCAB !!!

Sidste år blev der gennemført en undersøgelse af Slagslundes brændeforbrug og deraf følgende partikeludledning. I forhold til baggrundsniveauet forøgede brugen af brændeovne partikelforureningen med 20%.

På årsbasis svarer det ca. til partikeludledningen fra trafikkens kørsel på asfalt. Udstødningen fra trafikken svarer til 2-3 gange så stort partikeludslip.

http://www2.dmu.dk/pub/FR779.pdf (se side 15, jeg sammenligner gadeplan, da det er mest repræsentativt, det er jo her vi befinder os, ikke på taget af H.C. Ørsteds instituttet)

 • 0
 • 0

En ting er hvor meget en brændeovn forurener ved en laboratorietest, en anden ting er hvor meget den reelt forurender når den bliver brugt i praktisk! Det er min erfaring af de fleste lukker "ned" for luften, for at ikke at få 45 grader i en kort periode, fremfor for 25 over en længere periode. Men det betyder desværre også man får en MEGET dårligere forbrænding qua den lavere temperatur i brandkammeret!

En svanemærket ovn, forurener lige så meget som den ringeste brændeovn, når den ikke bliver brugt rigtigt.....og det bliver den ikke!

Ergo.....9 ud af 10 brændeoven skulle lukkes ned! (ja, det er et postulat, men mon ikke det holder!).

 • 0
 • 0

Ergo.....9 ud af 10 brændeoven skulle lukkes ned! (ja, det er et postulat, men mon ikke det holder!).

Ja det er et postulat. Efter min erfaring, og skorstensfejernes, kan du bytte om på forholdstallene. Det er de få der ødelægger det for de mange. I øvrigt er det jo netop virkeligheden man har forsøgt at måle på i de omtalte rapporter. At det er svært fremgår kun alt for tydeligt af de divergerende resultater. Når resultaterne så bliver plukket fra hinanden og sat sammen igen efter for godt befindende, for at skabe "fede" overskrifter, så er det ikke nemt for menigmand at finde hoved og hale på problemet.

 • 0
 • 0

Hej alle

Den dyre løsning?

På sammemåde som man tilbyder boligejerne vand, strøm, kloak, og nu også kulde kan man tilbyde boligejerne et centralt sug til at opsamle røggasser fra brændeovne. Dette sug kan så ledes til et kraftværk m.h.p. yderligere forbrænding / rensning af røggassen. Sekundært kan emhætter og støvsugere tilsluttes dette sug. Det kan også anvendes til luftskifte i boligerne.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Med hensyn til størrelsen betyder det faktisk meget at partiklerne er små. De store partikler bliver frasorteret af vores krop inden de når at lave skade. De mindre gør desværre ikke. Derudover er radikaledannelse fra de små partikler større, hvilket igen giver større risiko for kræft.

 • 0
 • 0

Ebbe læs her: http://ing.dk/artikel/117653-historien-om-...

Sagen har netop været i landsretten. Jeg følger op på den når afgørelsen er faldet, hvis ing.dk tillader.

Nu var det hverken 12 eller 16 meter jeg tænkte på, den skaldede bungalow ved siden af mit hus har en skorsten der ender 3½ meter over jorden, dvs.lavere end mit soveværelsesvindue på 1. sal. Det er et under at røgen overhovedet kommer op ad den. I visse vejrtyper er jeg dog så heldig at røgen slet ikke når op til min 1. sal, men bliver nede ved jorden.

 • 0
 • 0

Hej Henrik Mohr.

I 2010 udgav Miljøstyrelsen en rapport om nyvurderede emissionsfaktorer fra træfyring. Rapporten har nr. 1324 og kan findes på nettet. - På side 46 er der en oversigt over emissionsfaktorer for forskellige stoffer bla. benzo(a)pyren fra forskellige anlæg. Emissionsfaktorerne for benzo(a)pyren måles i mg/GJ.

Emissionsfaktoren for benzo(a)pyren er i rapporten sat til

12 mg/GJ for en træpillekeddel

50 mg/GJ for en typegodkendt brændekedel

50 mg/GJ for en svanemærket brændeovn

250 mg/GJ for en gammel ovn fra før 1990.

Den absolutte mængde af benzo(a)pyren fra anlægget afhænger naturligvis af den indfyrede træmængde!

Venlig hilsen

Solveig C. -Dupont

www.braenderoeg.dk

Før man drager vidtrækkende konklusioner bør man være opmærksom på usikkerheden på de anvendte emissionsfaktorer !

DMU skriver om PAH i rapport 779:

En typisk værdi for emissionsfaktoren for total PAH i undersøgelsen var 2 g/GJ, men målingerne havde en spændvidde på 0,25 – 27 g/GJ..

og om benz(a)pyren:

Rapporten af Nielsen et al. (2009) angiver en usikkerhed for emissionsfaktoren på 1000 %.

Rapport 1324 skriver om DMU's egne målinger:

Som det ses af resultaterne fra Glasius et al. (2005, DMU), ligger målingerne af PAH ca. 50-75 % (gennemsnitligt 67 %) under niveauet, der er anvendt i de nationale emissionsopgørelser.

(Så hvorfor spilder man tid på at foretage målinger, hvis man ignorerer resultaterne ?)

Så med det datagrundlag kan man vist konkludere hvad som helst.

 • 0
 • 0

Nu var det hverken 12 eller 16 meter jeg tænkte på, den skaldede bungalow ved siden af mit hus har en skorsten der ender 3½ meter over jorden, dvs.lavere end mit soveværelsesvindue på 1. sal

Ebbe, en skorsten på 3,5m. ville jeg kalde et udstødningsrør ! Om det er en regel eller en anbefaling fra SBI, at en skorsten mindst bør være 5,5 meter husker jeg ikke lige, "men i øvrigt bør leverandørens anbefalinger følges", mener jeg det følges op med. Det er min professionelle erfaring, at en skorsten på kun 3,5m (over jorden skriver du, hvilket i praksis vil sige at den sikkert kun har en praktisk højde på 2,5m. over tilslutningen) - en sådan kan næppe levere det træk som er nødvendigt for at skaffe luft nok til forbrændingen.

Så ikke nok med at røgen ledes ud i meget lav højde. Der er næsten også garanti for, at ovnen vil brænde dårligt :-(

Jeg vil gøre mit til, at ovennævnte bliver en regel, hvis det ikke allerede er det, og at skorstensfejerne følger op på det.

 • 0
 • 0

Så med det datagrundlag kan man vist konkludere hvad som helst.

Ja, eller slet ingenting ! Alle rapporter jeg har læst slutter også med "der er behov for yderligere målinger" ;-)

 • 0
 • 0

Interessant læsning. Dybest set er den eneste form for opvarmning som gavner nærmiljøet elopvarmning! Oliefyr foruerener. Brændeoven gør det også. Gasfyr måske mindre og fjernvarme kun i det omfang at røgen fra varmeværket ikke renses. Varme som stammer fra el-produktion kan enten være fra vedvarende energi eller fra et kraftværk som bruger fossile brændsler. I sidstnævnte situation kan røgen relativt let renses. Beklageligvis har elvarme i DK været politisk et fyord. I vores nabolande har man ikke de samme bekymringer. Men vi kunne have sparet rigtig mange penge på ikke at lave et stort gasnet og begrænse fjernvarme til tætbebyggede områder hvor "overskudsvarme" fra kraftværker kunne have været anvendt. Men efter dansk tænkemåde er det jo ren utopi!

 • 0
 • 0

På opfordret forespørgsel. Masseovne er uden tvivl den bedste supplerende varmekilde, med mindst partikelforurening i praktis, også fordi brændet afbrændes ved høj temperatur kortvarig. Alle med håndværkehænder kan bygge en. F. Haber og C. Bosch hos BASF i tyskland fik efter meget stor indsats udviklet en fyret ovn med katalysator rør. Har forgæves søgt oplysninger om produktet og leder stadig. For dem der ikke har tid eller håndelag er der forbrugerrådets resultater om afprøvning af brændeovne eller skriv kominki el. piece, så kommer der et stort udvalg af brændeovne for enhver smag. Firmaet LINCAR har det største udvalg til fornuftige polske priser, ofte halvdelen af de danske priser.

 • 0
 • 0

På opfordret forespørgsel. Masseovne er uden tvivl den bedste supplerende varmekilde, med mindst partikelforurening i praktis, også fordi brændet afbrændes ved høj temperatur kortvarig.

Sludder. Masseovne er oftest hovedvarmekilden.

Alle med håndværkehænder kan bygge en.

Ja, hvis de tager den fornødne uddannelse - lige som med alt muligt andet. Jeg har desværre set for mange mislykkede selvbyggerprojekter stå og ose.

M.v.h. En ovnsætter

 • 0
 • 0

L.Helbro. Jeg sammenligner masseovne med brændeovne, og de fleste der bruger brændeovne bruger det supplerende, også således de ikke kommer hjem til et kold hus, når de er væk nogle dage eller uger. Masseovne kan også købes som samlesæt, og det kræver ifølge information ingen uddannelse at samle.

 • 0
 • 0

Ove, et samleset kan måske godt bygges sammen af en, der har skruet hænderne på, på den rigtige måde. Man kan også selv pille ved eltavlen og bremserne i bilen... Meen - er det smart? Der er jo folk, som har forstand på deres håndværk, så hvorfor råde sig ud i alt muligt mærkeligt? Man kan faktisk godt futte et hus af, hvis man samler en ovn forkert - uanset om det er et samleset eller en håndbygget. Jeg kender et eksempel af en ovn med inkluderet vandopvarmning, hvor det gik grusomt galt. (det var et samleset)

http://www.ff-stein.at/news-archiv/single-...

2 døde og halvdelen af huset sprænget væk, fordi manden skruede et ventil på det forkerte sted.

Ildsteder (og her mener jeg ALLE slags ildsteder) er IKKE gør det selv vare!!!

Mvh. en ovnsætter ;-)

 • 1
 • 0

;-) jeg bor i et hus fra 1700 tallet, huset er fredet (i dette hus har jeg en taglejlighed på 110 m2), jeg har utætte vinduer og isoleringen er meget tilfældig, ovnen spiser 10 kg træ per dag, 5 kg per optænding, forbrændingen tager mellem 45 og 60 minutter, vi løber rundt i T - shirt hele vinteren. Jeg har ingen anden varmekilde - alle elpaneler har jeg afmonteret og smidt til genbrug... Den gamle ejer (og det var for 8 år siden) havde en elregning på 35.000.- pr. år. + udgifter til brændekøb til deres "selvsamlet ovn fra byggemarkedet" Jeg har en elregning på 7.000.- her og nu pr. år. (Vi er 4 i husstanden)

Ak ja... ;-)

 • 1
 • 0

En masseovn kan bygges i forskellige størrelser til ethvert formål. Jeg har selv bygget en af polske kakler, som har fungeret tilfredsstillende i omkring 18 år. Jeg er blevet misforstået i mine bestræbelser, på at foretrække en masseovn i forhold til en brændeovn. Nu hvor min gas bliver mere kostbar, vil jeg bygge en større masseovn med katalysator, i forbindelse med en tilbygning til huset. Jeg leder efter oplysninger, hvor jeg kan købe en katalysator der ikke er for kostbar i anskaffelse og drift, da jeg er af den opfattelse, at vi der anvender træ, for at formindske co 2 udledningen, også bør udsende en ren røg. Eller måske I ovnsætter kunne udvikle en "folke katalysator" der var mere simpel og kunne nedbringe partikel udledningen ?

 • 0
 • 0

Nu hvor vi har udsigten til et evigt liv i teorien, også så vi kan kikke på pigerne med nye øjne, skal vores lunger jo ikke ødelægges af NOx.

 • 0
 • 0

@Ove Det er muligt du føler dig misforstået, men det skyldes nok, at det er nogen lidt forvirrende signaler du sender ud.

På den ene side siger du, at man sagtens kan bygge den selv, og på den anden side efterlyser du en katalysator. Jeg får derfor den tanke, at din hjemmebyggede Polske ovn nok ikke brænder særlig rent, siden du mener at have behov for en katalysator.

En høj temperatur er ikke i sig selv nok til at sikre en ren forbrænding. Man skal også sikre en god opblanding af hede gasser og forbrændingsluften og dernæst sikre, at denne blanding har tid og plads nok til at brænde færdig inden man begynder at afkøle.

Afkølingen skal også være korrekt, så man når den rette temperatur i skorstenen, som igen skal have den rette lysning og højde for at det hele kan fungere.

I masseovne skal man derudover også sørge for, at akkumuleringsevne, varmetransmission og overfladestørrelse passer til det aktuelle hus varmebehov.

Der skal altså meget mere til, end bare at kunne stable mursten, for at have en god chance for at bygge sin ovn, uden efterfølgende at føle behov for en katalysator. Et samlesæt er bestemt ingen garanti, men det kan du læse meget mere om på min hjemmeside, som Bjarke venligst linkede til.

At montere katalysatorer på den teknologi der bevisligt fungerer bedst, er ligesom at starte i den forkerte ende.

Der er ifgl. MST ca. 10.000 skorstene i Danmark, som p.g.a. for lav højde ikke kan fungere tilfredsstillende. Det er simpel fysik, at en skorsten der ikke har tilstrækkelig højde, ikke kan levere det fornødne træk til at ovnen/kedlen kan brænde rent (manglende ilt og manglende turbulens). Dette uanset Svanemærke, perfekt masseovn, eller hvad der ellers er tilsluttet i den anden ende.

Det er efterhånden anerkendt, selv af DØR som ellers er indædt modstander af brændeovne, at det er de få, som ødelægger det for de mange. Hvorfor i alverden man så ikke går efter at få rettet direkte ulovligheder, såsom 10.000 ikke fungerende skorstene, er mig en gåde !

Afgifter, brændeovnsbekendtgørelser, optændingskampagner, Svanemærker, masseovne eller katalysatorer - intet af dette kan afhjælpe det kedelige resultat af en for kort skorsten. Det kan kun, at gøre den længere !

Efter min mening burde skorstensfejeren have hjemmel til at nægte godkendelse af en installation som er afhængig af skorstenens træk, hvis denne er under 5,5 meter, eller ikke har den rette lysning.

Som professionel nægter jeg at bygge en ovn til en for kort skorsten, for jeg ved af erfaring, at kunden efterfølgende ofte vil klandre ovnen når det ikke virker. Jeg kan ikke nægte samme kunde at gå i byggemarkedet og købe en billig brændeovn på tilbud sammen med 3 meter stålskorsten.

Lovgivningen er der. Tilsynet er der. Sanktionsmuligheden mangler.

 • 0
 • 0

Du blander mange ting sammen Ove ! Nox optræder mest når luftens indhold af kvælstof bliver udsat for temperaturer over 1000°C. Det sker let i en dieselmotor, men er næsten umuligt i en masseovn, hvor temperaturen bør ligge imellem 900-1000°C. I en brændeovn vil jeg anse det for helt umuligt.

 • 0
 • 0

men ;-) du kan altså sagtens få en skorsten på 3,5 - 4 meter til at levere tilstrækkelig pascal for at aftransportere røgen, men det er meget afhængig af, hvor meget varmetab der er på 1 løbemeter skorsten, hvor stor lysningen er og hvor glatte den er. Sidst, men ikke mindst er det så afhængig af, hvor stor indfyringsmængden er. Men jeg kan godt forstå, at du ikke er glad for at opsætte et contraflow system op ad et "udstødningsrør" contraflow kræver lidt mere power - sådan er det. Resten af de sidste 2 indlæg kan jeg ikke være mere enig i.

 • 0
 • 0

du kan altså sagtens få en skorsten på 3,5 - 4 meter til at levere tilstrækkelig pascal for at aftransportere røgen,

Enig Richard men, nyere brændeovne kræver flere Pascal end de ældre, og efterhånden bliver det nok sådan, at det er dem der er flest af. At en contraflow kræver mere end en Østrigs kakkelovn vil jeg gerne tro. Min model "Gymse" kræver slet ingenting, men skubber derimod og hjælper derved skorstenen i dens arbejde. Vi laver begge sofistikeret teknik, men det er desværre ikke det de fleste har i stuen.

Jeg udtalte mig generelt, og da problemet ofte er dobbelt, at der er for lidt træk til en moderne ovn og, at den røg det giver anledning til samtidig udledes i lav højde og 10.000 steder i Danmarks villakvarterer, så er der overordentlig stor sandsynlighed for, at hele denne opblæste problematik omkring 750.000 osende brændeovne kunne manes i jorden.

Problemer løses bedst ved at angribe årsagen. Skorstensfejerne kender problemet og vil meget gerne medvirke til at løse det, f.eks. med påbud eller manglende godkendelse, men de savner den rette "kasket".

Situationen minder mig historien om ham der leder efter sine briller under gadelampen. Det var ikke dér han tabte dem, men der var bedre lys til at lede.

Nu har der været "lys" på brændeovne i medierne i 3 år, mens en af de helt store årsager til balladen højst sandsynligt skal findes ved at kigge på skorstenene. Skulle en af mine "Gymser" blive belemret med en højere skorsten end nødvendigt, vil jeg anse det for langt mere retfærdigt, end at samtlige brændeovnsbrugere skal lægges for had.

 • 0
 • 0

Rigtigt Lars. Et optimal træk giver altid en renere forbrænding, og kan bedre reguleres og samtidig sikre forbrændings temp. er tilstrækkelig høj. Min ovn brænder sig selv ren i kanalerne, men der er ikke træk nok, når jeg regulere lufttilførslen. Så måske jeg skulle bygge et par elementer mere på min udvendige skorsten,hvoraf den indv. har en kerne af vulkansten. Skorstenen er 4,9o m. hvoraf de 2,5 er fri højde, lige så den er nogle cm. ovenover tagryggen. Jeg syntes at det bør laves flere forsøg med, hvor mange små partikler masseovne og brændeovne udsender, da jeg også er enige i, at de nuværende regler er utilstrækkelige. Vi må have en dialog med den nye regering, der sandsynligvis er mere lydhør over for problemet, end den foregående. N.B. Hvis du holder foredrag om masseovne/brændeovne, kunne det måske etableres en aften her på biblioteket i Vejle, gerne sammen med politikerne her?

 • 0
 • 0

Lars, jeg mener bestemt du har en pointe i at det er de få dårligt fugerende brændeovne der står for en relativ stor del af forureningen. Flg. grove estimat viser det:

antagelse: 10.000 brændeovne der fungere dårligt forurener pr. anlæg 100 gange så meget som 740.000 brændeovne der fungere godt.

10.000*100/750.000 = 1,3

740.000*1/750.000 = 0,99

Estimatet viser at forureningen kan mere end halveres hvis de 10.000 dårligt fugerende brændeovne forbedres mht. bedre ovne, fyringsteknik, ordentlige skorstene mm.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Ove - Hvis der er for lidt træk i din ovn når du regulere på lufttilførslen, så lad dog være !!! En god ovn er ikke en ovn som kræver en udvidet lokomotivførereksamen for at give det optimale udbytte, men en ovn som Maren i kæret også kan bruge uden at komme galt afsted.

Hvilken gavn skulle vulkansten dog gøre i din skorsten ??? Det lyder som et smart salgstrick :-(

Du bør helt sikkert forhøje din skorsten så den er mindst 80cm over rygningen. Den er stadigvæk lav, men dog forhåbentlig fri af den turbulens taget i sig selv giver.

Partikler er i mine øjne blevet et mantra uden meget indhold. Vi har mulighed for at bestemme antal, størrelse og vægt med det måleudstyr der er til rådighed og det er endda ikke så nemt som det lyder. Hvilken indvirkning de reelt har på vores helbred er der til gengæld meget lidt viden om. Det står ret sikkert, at det ikke er lige meget hvor de stammer fra (diesel, brænderøg, kulfyring, bremseskiver, m.v.) Det ved vi reelt meget lidt om i.f.t. hvad nogen meget gerne vil kloge sig på.

At lave regler omkring noget vi reelt ved meget lidt om, kan koste rigtig mange penge og kan, endnu værre, fjerne fokus fra de reelle problemer.

Hvad er en partikel egentlig ??? Her den korteste forklaring jeg fandt på Wiki: http://no.wikipedia.org/wiki/Partikkel

En liten del ! Af hvad ? Hvor stor ? Hvor havner den i min krop ? Bliver den til en liten del af en bussemand, eller gør den skade i mine lunger ? Eller er den så lille så den tager turen igennem mit blod og bliver udskilt af min lever ? Gør den reelt skade undervejs, eller er jeg indrettet igennem mange generationer til at håndtere denne størrelse så det kun er diverse nyere stoffer som tungmetaller eller lignende der gør en forskel ?

Spørgsmålene er mange, svarene langt færre. Så inden vi når til flere regler vil jeg gerne have rettet lidt op på det forhold.

P.s. Ang. foredrag kan du skrive til lars@stenovne.dk

 • 0
 • 0

@Peter Vind Efter min erfaring holder din antagelse ikke. En dårligt fungerende ovn sender mindst 10 gange så mange PAHer ud som en godt fungerende. Kunne vi få de 10.000 ned på samme niveau som de gode, kunne vi altså dividere den samlede udledningen med 7,5 bare på den konto. Har MST ret i, at vi kan fjerne 80% yderligere med korrekt optænding, hvad er der så tilbage ?

5,3 for tidligt døde pr. år ifgl. særdeles løse rygter ?!? Selvfølgelig minus dem der uheldigvis blev kørt over forinden ;-)

Det er nemt at jonglere med tal når vidensgrundlaget er småt, og det benytter DØR sig af.

Den samlede udledning af de stoffer der kommer fra brændeovne har nok ikke den store betydning. Det der betyder noget er den lokale forurening, og netop dér er der også mulighed for at gøre noget, men det kræver at den tilsynsførende myndighed får værktøjet og muligheden.

 • 0
 • 0

Jeg tror vi er mange her, som er enig i, at der skal konkrete fakta på bordet. Hele den tal-leg med hvor mange der døer af hvad, når man ikke engang er sikker på, om det nu virkelig ER det de døede eller kommer til at dø af...

Er der nogen, der kan vise mig gravstenene af de stakkels mennesker, der afgik ved døden på grund af partiklerne fra brændeovne i 2011? Som ovnsætter må jeg jo være medskyldig i deres død og så må jeg jo i det mindste lægge et par blomster der. Når jeg nu ikke engang skal i spjældet.

Hvad med de Islandske vulkaner, som spytter partikler, stor og småt, skal de fremover køre med kat, bliver de lukket eller afgiftsbelagt? Skovbrande i Australien? Bomber og bombefly, der drøner rundt i ørkenen og virvler meget mere end sand og støv op? Delvis sker disse ting sågar med mine skattepenge, selvom jeg ikke har lyst til at købe bomber, som faktisk er bygget til at smadre så meget som muligt. Også mennesker. Ja - jeg er langt ud nu, men hergud, vi snakker i bund og grund om størrelser her, som er fuldstændig ude i hampen, hvis man bare kigger en lille smule hen over næsespidsen.

Det gode af hele forureningshistorien af brændeovne, er dog, at folk begynder at tænke sig om, hvad de putter i deres ovne og hvordan det bliver futtet af. Og ja, det kan hjælpe en del mht. den lokale forurening.

Skorstensfejerne, kan jo med det samme se, hvordan og hvad der bliver fyrret med. Så det "rette værktøj" til dem er sikkert en god ting. Spørgsmålet er så, hvordan dette værktøj skal se ud.

 • 0
 • 0

@ove: "Eller måske I ovnsætter kunne udvikle en "folke katalysator" der var mere simpel og kunne nedbringe partikel udledningen"

Elektronisk forbrændingsluftstyring er måske bedrer end en kat løsning. 2 thermoføler, 1 lamdasonde, 1 motorstyret luftspjæld, 1 display kabler og en lille dags kalibrering.

Den ældste af slagsen har jeg bygget ind i en kakkelovn for ca. 20 år siden. Styringen og ovnen fungerer fint og der er aldrig gået noget i stykker. Denne slags kan også anvendes til masseovne. Resultatet er en bedrer forbrænding, højere virkningsgrad og betjeningskomfort. Fås dog ikke under ca. 1000 Euro i materialer.

Kat bliver der også eksperimenteret med, men funker indtil videre kun fornuftig i kombination med exhausto og elektronisk forbrændingsstyring...

Folkekatalysatoren er gratis ;-) Ordentlig brænde, gode ovne og folk, der fyrer rigtig.

 • 0
 • 0

hvordan?

Er opfyringsproceduren når brændeovne skal godkendes kan vi få den oplyst?

Ganske enkelt efter producentens anvisninger.

 • 0
 • 0

Svanemærkets krav til partikelforurening og DS-plus krav til samme bygger på den norske standart NS 3058. I NS 3058 er der ikke nogle krav til selve optændingen, man måler på en varm ovn. Der ses altså bort fra partikelforureningen i optændingsfasen.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Svanemærkets krav til partikelforurening og DS-plus krav til samme bygger på den norske standart NS 3058. I NS 3058 er der ikke nogle krav til selve optændingen, man måler på en varm ovn. Der ses altså bort fra partikelforureningen i optændingsfasen.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

Korrekt Peter. DS/EN/Svanemærket og hvad der ellers findes af klistermærker bestemmes af fabrikanterne selv, da det hovedsageligt er dem der sidder i udvalgene både nationalt og internationalt. Jeg har selv deltaget et enkelt år (imod heftigt vederlag) og mit væsentligste udbytte var netop denne indsigt i hvem der egentlig bestemmer.

Standarden for masseovne (Slow heat release appliances fired with solid fuel DS/EN 15250 så vidt jeg husker), foreskriver at målingen afsluttes når fyringen er overstået, trods det, at ovnens effektivitet jo er dybt afhængig af varmetabet de følgende mange timer (tæt spjæld eller ej). Fub og fidus.

Også derfor er det dybt useriøst at regne sig frem til emission og for tidlige dødsfald på denne baggrund.

Skorstensfejerne har fingeren på pulsen af hvad der sker i den virkelige verden, så giv dem værktøjet og den nødvendige myndighed, så kommer vi langt hurtigere videre. Som det er i dag kan de kun forholde sig til risiko for brand. Derefter er det overladt til kommunens miljømedarbejders næse og syn at vurdere emissionen. Det er ganske enkelt for dårligt, og grobund for hysteriske møder det DØR netop gennemfører i dag på Christiansborg.

 • 0
 • 0

@Lars Helbro

jeg fatter ikke, at folk som Kåre Press får lov til at holde foredrag på sådan en adresse. Jeg har oplevet Kåre Press for første gang idag - manden skal holde sig langt væk fra problemet, da han er inkompetent.

 • 0
 • 0

@ Uffe Merrild

Jeg har forsøgt at gennemlæse rapporten fra DMU, den er jo ganske rallevant da vi bor i Slagslunde.

Kan jeg lokke dig til at skære dit svar ud i pap for mig?

Vil det sige at trafikken stå for en patikkelforurening på 40-60% i forhold til de 20% her i Slagslunde?

Uanset hvad har vi enorme gener af røgen fra brændeovne her, vores by har en fuldstændigt vanvittigt dyr fjernvarme, hvilket resulterer i massiv brug af brændeovne.

Tak for den gode debat.

Sidste år blev der gennemført en undersøgelse af Slagslundes brændeforbrug og deraf følgende partikeludledning. I forhold til baggrundsniveauet forøgede brugen af brændeovne partikelforureningen med 20%.

På årsbasis svarer det ca. til partikeludledningen fra trafikkens kørsel på asfalt. Udstødningen fra trafikken svarer til 2-3 gange så stort partikeludslip.

http://www2.dmu.dk/pub/FR779.p....pdf (se side 15, jeg sammenligner gadeplan, da det er mest repræsentativt, det er jo her vi befinder os, ikke på taget af H.C. Ørsteds instituttet)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten