Brændeovne forurener fire gange mere, end de er godkendt til

Illustration: Wikimedia

Da testpersoner i 2016 betjente 13 forskellige nyere brændeovne i eget hjem, var partikelmassen i deres skorstene i gennemsnit næsten fire gange større, end de selvsamme modeller havde udledt ved testen til typegodkendelse.

Det viser en undersøgelse udført som led i det fælleseuropæiske projekt BeReal med deltagelse af blandt andre Teknologisk Institut. Formålet var at udvikle en mere realistisk typetest, og resultaterne beretter netop om behovet for en sådan, mener Hans Hartmann, der er ekspert i den statslige tyske forskningsorganisation TFZ og som var koordinator for projektet:

»Fabrikanter behøver i dag kun at gå efter et godt resultat i løbet af et meget smalt og optimalt vindue af brændeovnsbetjeningen. En mere realistisk test vil derimod i sandhed kunne adskille de gode brændeovne fra de dårlige og ændre fokus i udviklingen af ovne, så man også går efter at sænke udledningen under de dårligere faser af forbrændingen,« siger han.

Gennemsnitlig partikelmasse (PM) udledt fra 13 nyere brændeovne i officiel typetest. Illustration: MI Grafik
De samme ovne udledte næsten fire gange højere partikelmasse end i den officielle typetest, da de blev testet under virkelige forhold. Illustration: MI Grafik

De 13 brændeovne blev typetestet med en metode kaldet EN 13240 DIN+, der er tysk og bruges i de fleste europæiske lande. Også i Danmark giver den typegodkendelse til CE-mærke og adgang til markedet, og alle de testede brændeovne ville kunne sælges i herhjemme alene på baggrund af denne test.

Når dansk-producerede ovne skal typegodkendes, anvendes den tyske metode dog typisk sammen med en mere krævende norsk procedure for partikelmåling på grund af den danske branches store eksportfokus.

Fokus på dårlig forbrænding

Brændeovne er den største danske kilde til sundhedsskadelige partikler, og ifølge beregninger fra Nationalt Center for Miljø og Energi dør hele 550 danskere årligt for tidligt på grund af emissionerne fra de populære varmespredere.

Udledningen er generelt nedadgående, ikke mindst på grund af skrappere krav og bedre brændeovne, men flere eksperter – både i og uden for BeReal-­projektet – mener, at der er behov for mere fokus på den mindre optimale forbrænding i de tests, der går forud for godkendelse til salg.

»De typeprøver, vi har i dag, går omkring 17 år tilbage. Det var dengang, partikler bare var brænderøg og lugtede godt. I dag er der et helt andet mindset, hvor man har fokus på luftkvalitet og mulige sundhedseffekter, så vi ville bestemt se det som et fremskridt med en ajourført testmetode,« siger Jes Sig Andersen, der er seniorspecialist ved Teknologisk Institut og tager del i EU’s arbejde med udviklingen af typetests.

Spjældinstillinger, optænding, slutfase og brændemængde er altsammen afgørende for forbrændingens kvalitet og brændeovnens udledning, men intet af det skeles der til i den tyske test, hvor brændeovnens præstation får mulighed for at nærme sig et optimalt niveau.

En stille dræber

Ude i folks hjem betjenes brændeovne i de fleste tilfælde langt mindre optimalt, og den store menneskelige faktor, som undersøgelsen – og blandt andet tidligere danske målinger fra Gundsømagle – vidner om, er dermed afgørende for antallet af leveår, der går tabt på grund af luftforureningen.

»Når man taler om tidlige dødsfald på grund af partikelforurening, så er der i gennemsnit tale om ti tabte leveår. Så det er altså virkelig betydeligt,« siger Steffen Loft, der leder Institut for Folkesundheds­videnskab på KU.

Partiklerne er sundhedsskadelige, fordi de afsættes i lungerne, hvorfra de forvolder eller forværrer alt fra KOL, kræft, astma til hjerte-­kar-sygdomme. Og ud over at partikel­massen stiger under dårlig forbrænding, så er der også meget, som tyder på, at sundhedseffekten i sig selv stiger.

»Ved dårlig forbrænding vil der være rigtig mange kulstofkerner og mange tjærestoffer på kulstofkernerne. Begge dele er sundhedsskadelige. Derudover er afsætningen i lungerne også højere ved den dårlige forbrænding,« siger Steffen Loft.

Svært at genskabe de officielle tal

At almindelige brugere har svært ved at ramme, hvad der bliver præsteret på typetest-laboratorierne, er ikke underligt. Selv ved at bruge de officielle testkrav – der blandt andet lader producenten vælge belastningsgraden – havde fagfolkene fra BeReal-forsøget svært ved genskabe de officielle tal.

Det kan der være flere forskellige grunde til. Koordinatoren for BeReal-projektet, Hans Hartmann, mistænker, at producenternes egne eksperter under typetesten rådgiver om bl.a. valg af træ, træstykkernes størrelse og antal, hvordan de skal stables, og hvor længe døren til ovnen skal stå åben.

»Derudover har de mulighed for at køre så mange forsøg, som der er behov for, før de når det ønskede resultat. Udledningen varierer en del, også under perfekte forhold, så når producenten kan bestille måske 30 forsøg og vælge det bedste, så har de en klar fordel. Og det er alt sammen helt lovligt,« siger Hans Hartmann.

Danske fabrikanter anvender norsk test

I Danmark sættes der kryds ved mere end én testprocedure på en stor andel af prøveattesterne, når brændeovnsfabrikanterne vil på markedet med en ny model. Testmetoden NS-3058 fra Norge udløser nemlig også godkendelse i Danmark og giver ikke blot mulighed for Svanemærke, men også adgang til et større eksportmarked.

Den norske version er mere realistisk end den europæiske, mener Jes Sig Andersen. Det skyldes hovedsageligt, at producenten får mindre frihed. Proceduren er mere fastlagt, og producenten får for eksempel ikke lov til at vælge belastningsgraden. Dermed er det begrænset, hvad BeReal-undersøgelsen siger om den danske udvikling af brændeovne.

Gro Iversen, funktionsleder ved Miljøstyrelsen, oplyser, at Miljøstyrelsen har igangsat en undersøgelse af de faktiske udledninger af nyere brændeovne i danske huse sidste år og nu afventer rapporten.

»Vi står ikke foran at skulle gøre noget nu, men vi kigger på det, når vi har resultaterne af rapporten her i løbet af foråret,« siger Gro Iversen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kunne være interessant at se en statistik over, hvor mange danskere, der er ramt af KOL og/eller lungekræft og som IKKE på noget tidspunkt har været rygere eller arbejdet i særligt belastede miljøer (altså selvfølgelig miljøer med høj luftforurening). Sådanne tal burde Nationalt center for Miljø og Energi jo fremlægge, når de hele fører kampagne imod brændeovne baseret på rent teoretiske beregninger af luftforureningens virkning.

 • 26
 • 8

....den enorme mængde af træpiller og flis kraftværkerne fyrer af for at spare på afgifterne på gas,er brændeovne at sammenligne med lysskæret fra Mars om dagen.

Det ville være opportunt at se nogle artikler om emner vi ikke har gennemtæsket de sidste 15 år.

 • 24
 • 19

Heldigvis er fejlmargenen væsentligt mindre end ved mange andre forureningskilder, f.eks. dieselgate med op til 40 gange afvigelse...

 • 11
 • 1

Jeg kunne godt ønske mig en præcisering af udsagnet:

»Når man taler om tidlige dødsfald på grund af partikelforurening, så er der i gennemsnit tale om ti tabte leveår. Så det er altså virkelig betydeligt,« siger Steffen Loft, der leder Institut for Folkesundheds­videnskab på KU.

Som et løsrevet citat virker det som sort snak.

 • 14
 • 5

Straks jeg så nyheden vidste jeg at her ville være Kloge Åge kommentarer at finde. Det er noget af en kæphest for mange kommentatorer herinde. Det lugter næsten som da rygning blev forbudt mange steder. Bål og brand. Og ja, det lugter altså en hel del at bo i et område hvor andre har brændeovne. Mange der har allergi må stå op ved 4-5 tiden for at åbne vinduer da de ikke kan tåle røgen de får ind resten af døgnet.

 • 17
 • 18

.....brændeovn, må man antage at den overholder de krav man stiller til sådanne apparater, hvis de betjenes forskriftsmæssigt. Dertil skal de "lave" skorstene godkendes og efterses af faglærte skorstensfejere.....hvor den største kræftrisiko for disse er tekstikkelkræft....som nogen påstår at de glemmer at vaske hænder inden toiletbesøg.

Jeg har ikke brændeovn, men alle mine naboer har. Jeg kan ikke mindes at de har generet mig med røg eller min kones vasketøj på vores udvendige tørrestativ.

Men jeg er opdraget et sted hvor vi havde brændekomfur og kakkelovne. Hjemme og i skolen.

 • 19
 • 11

Var der ikke noget med vi havde en brændeovns debat der også? Hvor der var en der fandt en måler i Kbh der viste flere partikler på en sommer dag end om vinteren?

 • 16
 • 5

Jeg måtte lige kontrollere en ekstra gang at jeg ikke var havnet på EB, da jeg så overskriften "En stille dræber". Pop-journalistik af værste skuffe. Suk.

 • 17
 • 14

Lige under overskriften er der et foto af en brændeovn, der ikke ligner en moderne brændeovn, som artiklen omhandler.

Fotoet kan findes på en russisk hjemmeside om gamle dampbade - er det meningen med fotoet at illustrere hvor dårlige moderne brændeovne er?

 • 13
 • 2

Ja, vi er så nogle af dem der bor i et stort villakvarter i Århus! Og vi har altså problemet tæt inde på livet! Da vi flyttede hertil, havde vi ikke drømt om at problemerne med brændovnsfyring kunne være så stort. Det er rigtig tit ulideligt med al den røg. Alene her i år har der været mange stille dage, og der er det ikke engang muligt at få ren luft ind ved 04 - 05 tiden om morgenen. Røgen bliver simpelthen liggende! Og dét er altså i et område med billig fjernvarme - ikke i små samfund ude på landet! Så det må være ren "hygge"! Vi har af flere omgange prøvet at få kommunen i tale, men det fører bare ikke til noget. Nej, hvor vi savner nogle politikere, både i kommunen og på Tinget, som er klar til at gøre noget effektivt ved problemet. Det her er simpelthen noget forbandet svineri. Så er det sagt! Det er en katastrofe, at de follevalgte bliver ved med at stikke hovedet i busken. Tænk hvis vi snart kunne tage afasked med stenalderen!

 • 20
 • 20

Flot resultat

At der er ca. en faktor 4 større på feltresultatet (76 mg/Nm³) end på testresultatet (21 mg/Nm³) siger mig at nye svanemærkede ovne brænder rigtigt godt og feltresultatet ligger en ca. en faktor 10 under emissionsgrænsen på 4 g partikler/ kg tør træ for svanemærkede brændeovne. Undersøgelsen kan tages til indtægt for at der fyres korrekt i felten også med ændrede driftsbetingelser under forsøgene.

Lokale forhold som vejr, skorsten, brændekvalitet, fugtighed, mv. og ikke mindst et stokastisk element når man taler og partikel dannelse og partikel mængder må forklare afvigelserne på feltresultatet og testresultatet og kan selvfølgeligt gøres til genstand for yderligere undersøgelser.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

PS overskriften er forkert, testresultatet er typisk en faktor 25- 40 under emissionsgrænsen.

 • 16
 • 4

Da der måske kan hypes et problem i storbyerne, så hold det landsdækkende regelværk ude af betragtning. Har man en ejendom langt fra naboer, giver det ingen mening at måtte fryse. Måske burde Danmark hellere se på de Norske regler, test og normer end de Tyske. Så er der i det mindste en chance for at forstå emnet uden de store sprogbarriere. Der laves alt for mange "one size fits all" love og regler. Men problemerne er meget lokal, så hverken EU eller stat burde indblandes. Kommunerne kan blot tinglyse servitut eller skrive det i lokalplaner, de begrænsninger eller krav der gælder. Andre steder kan det være helt ligegyldigt hvilken ovn der benyttes. Det næste er vel regler for hvilke lejrbål der kan godkendes?

 • 18
 • 3

Det næste er vel regler for hvilke lejrbål der kan godkendes?

Der er vi da forlængst nået til, mange kommuner har nu forbud mod afbrænding af haveaffald, og det er ikke alt der ender på genbrugspladsen, efterhånden kan man finde det de mærkeligste steder hvor det ligger og flyder. Jeg har selv et par gange samlet det værste sammen på den gamle bålplads tæt ved hvor jeg bor og så stukket ild til det Sankt Hans Aften, det er jeg indtil nu sluppet godt fra. Så her kunne jeg godt ønske mig en lidt mere pragmatisk indstilling hos myndighederne, ligesom med regler for brændeovne, det der er fint for miljøet i teorien er det måske ikke i praksis, det synes nogen at have svært ved at forstå!

 • 11
 • 2

Der er forsket og forsket og udredt og udredt i brændeovnes forurening igennem en årrække - vist primært betalt af skatteyderne.

Resultatet kogt ind: fra færre, højtforurenende ovne, aktive nogle få timer er der kommet mange flere, lidt mindre forurenende ovne, der kører 24/7 overalt. Næse og lunger siger, at vi er gået fra kvalitetsmæssigt ringe luft til ringere luft i boligkvartererne, uagtet at massen af forureningen på forskernes vægte måtte være faldet, gennemsnitligt set. De heldige døgn har man 1-2 timer fra kl. 5 tiden om morgenen, hvor man kan lufte ud med faktuelt ren luft.

Resultatet er også ca. 800.000 brændeovnsejere, der måske hver især sparer 20-50%, jf. en reklame fra brændeovnsindustrien selv. Ialt 2 - 5 mia/år ned i foret (overslag ud fra: 800.000 ovne, forbrug i 1 parcelhus 18,1 MWh á 700 kr, fjernvarme).

Jeg har ikke noget mod forskning, tværtom, men som skatteyder og vejrtrækkende borger forventer jeg miljøfagligt effektive resultater, som jeg nu forgæves har ventet på i knapt 20 år.

Vi har brug for en Miljøstyrelse og et Miljøministerium, der tør være miljømyndighed. Og et Finansministerium, der vil tillade det. Miljøstyrelsens vigtigste opgave er at sætte præcise, skrappe kvalitetskrav til slutmodtageren: luften i boligkvartererne. Derefter er det op til virksomhederne og de relevante forbrugere at levere varen. Kan de: fint! Hvis ej: find et andet arbejde hhv. betal for fjernvarme eller anden ikke svinende varme ligesom vi andre.

I stedet har vi en industri-socialpædagogisk styrelse/ministerium, der henter og bringer, pusler, plejer og curler brændeovnsindustrien - og op på skulderen og bøvse (incl. teknologisk institut, der ikke er neutral part i denne sag). En linje, der er lagt under i vid udstrækning borgerlige, liberale regeringer...forunderligt.

Er der en rummelig ble tilstede?

 • 8
 • 32

Det er nu ikke ovnene der forurener mere , men folks måde at bruge dem på ! Der er en del mennesker der fyrer med brænde , briketter , træpiller osv Hvis forbrændingen styres optimalt fås den bedste økonomi , men problemet er at det ofte kræver et varmelager. Derfor regulerer folk forbrændingen med luften og så får vi meget mere forurening Brændeovne hører ikke til i byerne ! Vi har jo vældig mange forureningskilder , var det ikke bedst at starte med at forbyde motorplæneklipperne i villakvartererne. Samtidig bliver det jo langt mere stille

 • 7
 • 7

Når man sammenligner, med hvad naturlige brande slipper ud af forurening, der er desuden vore nabo lande Rusland, Polen, Sverige, Norge , Ukraine, Finland hvor en meget stor del af opvarmning og madlavning foregår ved afbrænding af træ. De Danske brænde ovne's udledning har ingen global indflydelse på noget some helst , det er ren hysteria, globalt set. At regulere Danmark alene et totalt galskab , og mangel på udsyn

 • 15
 • 10

Svanemærkede brændeovne er klart en salgssucces for brændeovns industrien. Og mange dårlige ældre brændeovne er blevet udskiftet. Men også mange udmærkede ældre brændeovne er blevet kasseret. Fordi der har været tvivl om hvor meget ovnene har forurenet. I Norge er man begyndt at teste på ældre ovne og nogle klarer sig fint i test, se f.eks. flg. link:

https://www.sintef.no/siste-nytt/antikvari...

At give DØR hele æren for udviklingen på brændeovns området er at tage munden for fuld men ”døde kampagnens” budskab bliver i vores samfundstype altså omsat eller transformeret til dokumentationskrav og industriel økonomisk succes. Tilsvarende eksempel f.eks. bilindustrien.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 14
 • 2

Når alt kommer til alt, at vores civiliseret niveau nogle gange skræmmende lavt! Når der f.eks. publiceres artikler i Ingeniøren omhandlende brændeovne og deres skadelige virkning på miljøet, som er unægteligt, er det skræmmende at læse de efterfølgende kommentarer fra formodentlig højt intellektuelle, som tydeligvis lider af selvbedrag i form af bortforklaringer og fremhævelse af andre forureningskilde, som "forsvar". Den eneste årsag må være de selv er ovnejer og ubevidst bliver skræmt af, at de måske i en nærmere fremtid ikke får mulighed for at spare lidt små-penge på varmeregningen, vel at mærke på bekostning af alle andre, som må lide under sundhedsskadelige påvirkninger og lugtgener. Med nutidens varmepumper er der ingen undskyldning for ikke at forbyde disse varmekilde, som hører en fjern fortid til. Er der nogen som er I tvivl om, om disse brændeovne vil blive forbudt på et tidspunkt? En passende analogi kunne være rygning. Engang var det tilladt at ryge i bussen, på restauranter og andre offentlige steder. Ja selv I fly måtte man tænde en smøg! I dag er det jo helt forrykt at tænke tilbage på. Snart vil man ligeledes ryste på hovedet over, at det i dag er tilladt at bruge brændeovne. Så lad os nu forbyde disse fortidslevn, jo før jo bedre!

 • 8
 • 22

desværre er det en statistisk brøler fra årene 2005 og 2007, at man dengang satte brændeforbruget helt i vejret, idet telefoninterviews med ca. 500 deltagere var vægtet forkert, hvad angår hhv. brændeovne og -kedler. Der var alt for mange kedler med i sampelet. Derfor røg det samlede tal for brændeforbruget i vejret (per kedel bruges der mange gange mere brænde). Alle danske tidsserier over emission af partikler, PAH dioxin m.m. der relaterer sig til disse år med kunstigt høje tal er kendetegnet af samme fejl. Faldet siden da er enten meget mindre eller ikke eksisterende.

I øvrigt: hvorfor råder ingen at fyre med afbarket træ? Det ville hjælpe på dioxin-emissionerne, som er brændeovnenes akilleshæl. Thi de stiger med mere perfekt ovndrift (ligesom NOx gør det).

 • 2
 • 1

Hej Jonas

Sundhedsforræderiet på rygerne har større konsekvenser end de fleste forestiller sig fordi sundhedsforræderiet medførte drabet på solidariteten som altså nu er død. Det har ført til en splitning i samfundet ”den sunde elite” og ”ryge rosset”.

I øvrigt betyder ”selvfornægtelse” at man kan kontrollere og styre sine behov. Og forbud af af brændeovne kræver at man kan tælle til 90 mandater i folketinget.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 3
 • 4

Sæt elektronik i. Brug en sensor til at måle temperatur og styr luften ind i ovnen med en lille blæser. Så får man meget bedre styret forbrændingen og man kan lukke helt med en klap når det er bedst. I princippet er dette det samme som at kræve katalysator på biler i tæt bebygget område. Derfor, lav en lov om krav til elektronisk styring i tæt bebyggede områder. På landet kan det være valgfri. Det bliver så skorstensfejere der skal sikre at loven overholdes. Hvis brændeovne ikke bliver bedre så risikerer branchen jo at der kommer et totalt forbud, hvilket de nok ikke ønsker.

 • 5
 • 2

"Nogen" (Miljøstyrelsen/Industrien/Rådgiverne/Forskerne? ..) har anbragt brændeovnene inden for "renluftsektoren" pga. store (påståede) eksportmuligheder:

Miljøprojekt 1914. "Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren". Miljøstyrelsen 2017.

Heri opdeles renluftsektoren nærmere i blå, gul og grøn type, hvor det kun er den grønne, der i rapporten anses for, ja, rigtig grøn. Brændeovnene er benævnt blå, dvs. de er ligesom ikke rigtigt grønne, eller rettere: Svanemærkede ovne og kedler er vistnok, næsten, grønne, måske.

(Selv om selv Svanemærkede ovne forurener langt mere end andre typer opvarmningsformer.... Dvs. borgerne risikerer faktuelt, at de statsstøttede og stats-brandede "renluft"-teknologier øger luftforureningen i boligområderne).

Mht. brændeovnene er rapportens konklusion, at man bør få mere styr på eksporten via produktkoder. Sagen er, at hverken Svaneovne eller andre brændeovne har selvstændige produktkoder, så man har ikke hidtil haft objektive tal for eksporten, men alene industriens egne oplysninger (som man vist ikke rigtigt stoler på, i betragtning af, hvor meget rapporten gør ud af produktkoderne).

Staten brander tilsyneladende noget i en sæk, påtrykt "eksport", som den ikke rigtigt selv ved, hvad er - men ren luft giver det altså ikke i byerne herhjemme.

 • 5
 • 9

Og straks bliver alle kanoner kørt i stilling mod de forfærdelige brændeovne. Jeg ved godt at overdrivelse fremmer forståelsen hvor forfærdeligt det er at en tosse ikke kan overholde god skik......til at forbyde at alle der har glæde af en ting skal fratages den glæde.

 • 8
 • 9

at de statsstøttede DAMN........ jeg må have misset noget

Ok, ja, indrømmet, så skidt da - de "statsunderstøttede" vil være mere korrekt.

Men Miljøministeriet ved Miljøstyrelsen har igennem mange år gjort rigtigt meget ud af at pleje brændeovnsindustrien, igennem udviklingsprojekter, forskningsprojekter, udlodning af brændeovne i konkurrencer, særhjemmesider om fyringsmetoder mm. (vel i vid udstrækning betalt af skatteyderne?). Uden på noget tidspunkt at sætte præcise krav til kvaliteten af røgen fra skorstenen i skel ind til naboen (ca. 10 meters afstand).

Samme styrelse kræver sådanne værdier ("bidrags-værdier") overholdt ved udledning fra større industrier (via B-værdivejledningen og Luftvejledningen mm). En forudsigelig konsekvens er, som jeg selv har oplevet, en bedre luft for foden af kraft-varmeværker med 5-7 skorstene end i et villakvarter med brændeovne og svag vind/vindstille.

En mulig forklaring på, at man ikke stiller sådanne krav til brændeovne, kunne være, at beregninger måske viser, at det per definition ikke er muligt for en brændeovn, uanset mærke, at overholde sundhedsmæssigt fastsatte kvalitetskriterier i skel. Ville pege på et forbud.

Så det lader man være med at kræve, man lader være med at gøre opmærksom på uoverensstemmelsen, man lader være med at debattere det. Brændeovnene er per definition "renluft-teknologi" og skal, skal, skal udbredes og eksporteres, whatsoever. Så skidt med de 10-30%, der måtte være generet af røgen og de mange, der påvirkes af røgen.

Underlig rolle for en miljømyndighed.

 • 3
 • 10

Nuvel, jeg glæder mig meget til at se en rapport som dokumenterer overdødeligheden i Gundsømagle. Den må være meget nem at se, hvis de i gennemsnit i byområdet som er lille og koncentreret dør 10 år tidligere end deres naboer i landområderne (eller i andre sammenlignelige byer med mindre partikelforurening. Det har formodentlig stået på i mindst 50 år, så data burde have ligget klar for længe siden.

Omkring afbarket træ... tja jeg fyrer stor set ikke med andet. Jeg venter på min belønning.

Omkring undersøgelser... hmm... jeg lavede et fuldstændig tilfældigt opslag på en af de sider som argumenterer for at man kun ser stigninger i partikeltætheden om vinteren at et klart maksimum var omkring 1. august 2015 (http://lob-data.dk/calendar.html?device=ch... ) Jeg ved at dette er 99% uvidenskabeligt, men kik på spidserne for man skal vist lave en hel del modelarbejde før man kan fremtvinge en forskel som peger signifikant på at det er slemt om vinteren. Der er besynderligt nok også målte negative værdier; jeg ser frem til at se små partikler som mangler i en måling, men mon ikke der noget galt med kalibreringen.

Og jeg bor i en by. Jeg må tilstå at hvis jeg skal kigge på at forbyde noget angående luftforurening, så er det bilkørsel i byen. Her er klart meget dejligere de dage hvor en masse folk ikke skal shoppe eller køre deres børn til og fra skole.

Og, Jonas, hvis du går tilbage i arkiverne fra sidste år, så vil du se at kineserne som om nogen har gjort det godt i partikelforurening og har fundet ud af hvilke partikler der er skadelige (altså et dybere kendskab en blot størrelsen), hvor de kommer fra (og det er ikke brændeovne; for dem har de stort set ikke), og seneste hvordan man støvsuger luften for dem. Det sidste mener jeg ikke jeg medtog sidste år, men de er ved at være klar til at køre storskala forsøg med det. De har længe renset luften et par gange over Beijing i forbindelse med partikonventer og de kan, men det medfører regulering af biltrafikken.

Jeg håber bare at vi næste år kan blive fri for brændeovnshetz eller hetz i det hele taget.

 • 11
 • 5

....den enorme mængde af træpiller og flis kraftværkerne fyrer af for at spare på afgifterne på gas,er brændeovne at sammenligne med lysskæret fra Mars om dagen.

En stor forskel er, at pillefyrene kører automatisk og næsten uafbrudt. Der er ikke de problemer med opstart og afslutning som nævnes i artiklen.

Så det må være ren "hygge"!

Hvilket så ikke gør det bedre, fordi hyggen gør at der måske kun tændes op og fyres i et par timer. Og skulle man ønske sig hygge, så kan man jo bruge bioetanol.

Jeg har selv brændeovn, men det er langt fra hver dag jeg fyrer op. Mest på dage hvor det giver mening, med lidt ekstra varme i huset for at aflaste jordvarmen.

Jeg bor så ude på en åben mark, så jeg generer ikke andre. Derfor sætter jeg også en tændstik til haveaffald en gang i mellem. Det kunne jeg ikke drømme om at gøre da jeg boede i et villakvarter.

 • 9
 • 0

En naturlig skovbrand, udleder flere partikler en hele Danmark i hundrede år.

Vi kan starte med at forbyde naturlige skovbrande

Det nytter ikke at Danmark alene laver regler , hvis ikke samtlige nabolande følger trop, fordi så er det lige som spildt, for partikler kender ingen grænser

 • 5
 • 9

En naturlig skovbrand, udleder flere partikler en hele Danmark i hundrede år.

Vi kan starte med at forbyde naturlige skovbrande

Det nytter ikke at Danmark alene laver regler , hvis ikke samtlige nabolande følger trop, fordi så er det lige som spildt, for partikler kender ingen grænser

 • 5
 • 6

Tak til Steen Ehlers! Heller ikke jeg forstår, hvordan man finder ud af, om et dødsfald skyldes røg fra brændeovne - eller tyve andre årsager - herunder alderdom, manglende motion, rygning, dårligt arbejdsmiljø, m.v. Også lidt sjovt, at dem, der kæmper imod dieselbiler, mener at det er dem, der medføre flest dødsfald! Jeg har debatteret brændeovne med den private forening: Det Økologiske Råd, som lever af at bekæmpe brændeovne. Så jeg har øvet mig i at opremse brændeovnes mange fordele, her kun kort: De reducerer Danmarks CO2-udslip ca. 6 % Det er billigt Varmen produceres præcis, hvor der er brug for den Privat træfældning og bearbejdning giver god motion til 300.000 mennesker Varmen (strålevarmen) er behagelig og hyggelig Sankning af brænde er gratis oprydning i en del af skovene - Alle disse fordele - og måske flere - skal opvejes med de ulemper, som brændeovne (det indrømmer jeg) medfører - især i tæt bebyggelse.

 • 13
 • 3

HM!

""""Alle disse fordele - og måske flere - skal opvejes med de ulemper, som brændeovne (det indrømmer jeg) medfører - især i tæt bebyggelse."""

Du mener Holger "kan" medføre......for her i "Blomsterkvarteret" i Allerød har 90% af alle husene brændeovne. Jeg har ikke og hovedenergiforsyningen er naturgas...Jeg har den opfattelse at brændeovnene bruges som en hygge installation der kun bruges sporadisk for lugten af brænderøg er en sjælden oplevelse.

Jeg har den samme oplevelse af DØR og deres virksomhed(bondefangeri) som du og Steen . Mangel på facts der er erstattet af påstande.

Det er hvad det er, men at Ingeniøren vedblivende kolporterer den slags "nyheder" er virkeligt underligt.

 • 14
 • 4

Privat træfældning og bearbejdning giver god motion til 300.000 mennesker

"Moderat fysisk aktivitet i fritiden ser ud til at forlænge levetiden med ca. 1½-3½ år" Kilde: Det Nationale Forskningscenter.

Da jeg tænker jeg har lov at ekstrapolere og bruge tal efter samme kreative selvopdigtede metoder som DØR bliver min konklusion derfor:

At hvis vi ikke havde brændeovne ville 300.000x1,5=450.000 rammes af "for tidlig død" hvert år.

 • 13
 • 4

Brænderøgsdebatterne omhandler meget død, og flere debattører ironiserer herover. Evt. ud fra devisen, at et eller andet skal vi dø af, og så mange andre ting er farligere.

Men hvis nu naboernes oplevede problemer mere er lugtgener, høfeber, astma og vejrtrækningsprobler? Så har Miljøstyrelsen ved flere lejligheder præciseret, at særligt følsomme mennesker må myndighederne (kommunerne) ikke tage hensyn til i behandling af klager over naborøg. Dermed springer Miljøstyrelsen op og falder ned på de i denne sammehæng svageste 10-20-30% af befolkningen . (Og placerer sig samtidigt diskret til højre for Djenkis Khan).

I stedet er der kræft, hjertekar-sygdomme og død tilbage, som praktisk talt hele befolkningen, tinget med og sågar også Miljøstyrelsen er enige om at tage nogenlunde alvorligt. Det kan være en årsag til, at dødskortet trækkes af så mange.

Desuden kan død vel anses for en indikaor, toppen af isbjerget. Som i trafikken; hver gang 1 dør, er der så og så mange 100-1000, der kvæstet (brækkede ribben, hjernerystelse, whiplash..). Død er nok nemmere og mere entydig at måle på.

 • 4
 • 8

Brændeovne medfører med sikkerhed gener mange steder, men det ville hjælpe en del, hvis folk lærte at fyre korrekt. Jeg ville blot nævne, at det skal afvejes i forhold til fordelene! Og i tæt bebyggelse kunne man jo begrænse/forbude dem. Det er en politisk afvejning.

 • 8
 • 0

Jep!

Jeg ville blot nævne, at det skal afvejes i forhold til fordelene!

Fordele for brændeovns-brugerne, -industrien, skorstensfejere, affaldstræproducenter - ja, men derudover? CO2-profilen fx er vist ikke, hvad den har været.

Det er en politisk afvejning.

Sådan set ja, men fra og med Svend Auken og frem har danske miljøministre været ude og reklamere for brændeovne (især svanen). Den ene efter den anden. Fra højre til venstre, på tværs af alle politiske skel. Mit gæt: det har de ikke selv fundet på. (Samtidigt har de omhyggeligt undgået at stikke næsen ned i hvepsereden 'røggener').

Den politiske virkelighed er nok, at embedsmænd og erhvervs-lobbyister fortæller pilitikerne, hvad de skal mene og gøre. Ikke mindst inden for det tekniske område. Manglen på teknsk/naturfaglig baggrund og interesse er vist ikke mindre blandt politikere end i befolkningen som helhed. Det er muligvis ikke kun erhvervslivet, der mangler disse. Det kan være hele raden rundt: politikere, det offentlige, medier, foreninger, NGO'er osv.

 • 3
 • 8

Hele miseren skyldes at vi ikke i tide fik Akraft, så den generation, min og Holgers kun havde et valg for, at undgå at blive flået af afgifter og manglende forsyninger af olie, kul samt forbud mod at bruge simple elovne.

El ovne blev umuliggjort af afgifter og derfor var det nødvendigt for min generation at have en kakkelovn eller en pejs i reserve. Til nød en katalysatorovn til flaskegas.For min generation er fyring med træ, brunkul og tørv en del af vor barndom, som er en teknik vi kan håndtere når politikerne prøver at lege fysikere og ingeniører.....og flyttemænd (jeg forstår ikke hvorfor Lolland ikke skal have nogle styrelser :) )

 • 9
 • 5

Besynderligt at et seriøst medie som INGENIØREN vil være bekendt at viderebringe det useriøse skrækscenarie fra Nationalt Center for Miljø og Energi. De har "regnet" sig frem til, at "hele 550" danskere årligt dør" på grund af emissionerne fra brændeovne.

Dette til trods for at der ikke findes én eneste dødsattest der viser død af partikler fra brændeovn, og til trods for, at gennemsnitlig levealderen stiger i takt med brændeovnens udbredelse.

Hvis interesser tjener dette Center egentligt?

 • 18
 • 4

Sæt elektronik i. Brug en sensor til at måle temperatur og styr luften ind i ovnen med en lille blæser. Så får man meget bedre styret forbrændingen og man kan lukke helt med en klap når det er bedst. I princippet er dette det samme som at kræve katalysator på biler i tæt bebygget område. Derfor, lav en lov om krav til elektronisk styring i tæt bebyggede områder. På landet kan det være valgfri. Det bliver så skorstensfejere der skal sikre at loven overholdes. Hvis brændeovne ikke bliver bedre så risikerer branchen jo at der kommer et totalt forbud, hvilket de nok ikke ønsker.

Tak Allan Slot! Helt enig! En elektronisk fyrmester med næse for brænderøg er den eneste rigtige løsning til den måde vi bor og bruger brændeovne på. Der er allerede mindst en af den omtalte type på det danske marked, men den ser umiddelbart ud til at lide alvorligt under manglende konkurrence, eller undertegnede lider af manglende opdatering:-)

I alle fald, hvis følgende regnestykke er nogenlunde rigtigt er der noget galt: For 1000 kr. svagstrømselektronik og en 10 - 15.000 kr. ovn burde, på et marked med fri konkurrence, kunne sælges for under 30 - 35.000 kr. også selv om både Teknologisk Institut og Aalborg Universitet har været involveret.

 • 2
 • 0

Tak til Bjarke og Bertel - for at tilsætte lidt sund logik til debatten! Til Lone, der skriver: "Fordele for brændeovns-brugerne, -industrien, skorstensfejere, affaldstræproducenter - ja, men derudover? CO2-profilen fx er vist ikke, hvad den har været. 1. Jeg kender flere, der bruger brændeovne som primær varmekilde i enfamiliehuse. Og ikke en eneste af dem har været påvirket af de grimme ting, du opremser! - Men jeg indrømmer, at skorstensfejeren ser glad ud, når han to gange om året renser vores skorsten. 2. Hvis du læser Energistyrelsens energi-data, ser du , at brænde, flis og træaffald leverer 44.115 TJ (terajoule) energi til danskerne. - Det er 2015-tal, da 2016 vist endnu ikke er klar. Det udgør 6,5 % af den samlede energiproduktion i Danmark. Men da det hele ikke er fossil energi, plejer jeg at skrive, at det reducerer vores CO2-udslip, som - uden brændeovne - ville være mindst 6 % højere. Måske 7 % ? Procent-tallet er voksende, fordi brænde udgør en voksende andel af den fossile forbrænding.

 • 4
 • 2

jeg på i en lille by med lige knapt 1000 indbyggere, og mange dage er det groteskt så meget det lugter hvis jeg åbner mine vinduer, eller går ud på vejen.

det bør forbydes på nogen måde at brænde så det stinker så det kan lugtes udenfor matriklen

 • 7
 • 8

Hele miseren skyldes at vi ikke i tide fik Akraft,

Forsyningssikkerhed: man lægger alle æggene i én kurv. Ekstrem centralisering. Stor afhængighed af få ekperter. Og så er der miljøet og affaldet:

For mange år siden ville en højtprofileret virksomhed placere atomaffald i danske salthorste. Et par snoldede studenter oplyste, at salthorste altså bedst kan sammenlignes med stribet tandpasta mht. bevægelighed, og så døde den ide.

Resten kan Ingeniøren selv bidrage med: "... Sandstrand 100 km fra Fukushima er mere radioaktiv end ved kraftværket..". "..Myndighederne regner med, at dekommissioneringen af Fukushima-daiichi samt oprydning og kompensering til ramte familier vil løbe op i 1.200 mia. kroner. Dertil kommer alle de milliarder, som Tepco må bruge på at importere fossilt brændsel, der kan generere strøm i stedet for det nedlagte kraftværk..."

...ikke lige i dag.

 • 7
 • 11

Lone: Du kan åbenbart hele "Atomkraft-debatten" udenad, og hver gang, emnet nævnes, begynder hele debatten forfra. Her handler det om brændeovne, så jeg henviser Lone og ATOMkraften til akraft.dk og REO.dk - og forøvrigt også Jydskatomkraft, som er sjov og gør lidt grin med de frelste. Og Bjarke: Tak! - du og jeg kan huske, hvordan verden så ud, før den gik af lave!

 • 11
 • 1

Hvad med at sætte en gas hjælpebrænder i. Den vi hurtigt kunne få temperaturen i oven op til optimal forbrænding, og ligeledes kunne forbrænde de sidste rester når "festen" er slut. Principielt burde en temperaturstyring af gasflammen kunne klare den regulering. Blot en ide, som givet har tekniske udfordringer.

 • 1
 • 0

Sæt elektronik i. Brug en sensor til at måle temperatur og styr luften ind i ovnen med en lille blæser. Så får man meget bedre styret forbrændingen og man kan lukke helt med en klap når det er bedst.

Jeg er meget i tvivl om funktionen af disse ovne. En god forbrænding kræver en god og høj temperatur i brændkammeret. Med en given isolering fra brændkammeret og til omgivelserne kan du ikke både styre temperaturen i huset og forbrændingen. Når temperaturen i stuen/huset bliver for høj, skal du så lukke spjældet og få dårlig forbrænding, eller skal du sikre god forbrænding og åbne et vindue. Gasfyr har det samme problem. Du ønsker at det kan levere varmt vand når der er brug for det, og det kræver 10 til 15kW, men til normal opvarmning kræves kun 1 til 4 kW, og så langt ned kan de færreste fyr regulere. Til gengæld kan de stoppe og starte uden problemer, men det kan en brændeovn ikke. Jeg savner dokumentation for at disse elektronisk regulerede ovne kan køre stabilt og rent ved en middeleffekt på f.eks. 1 til 3kW og med vidt forskellige typer træ og størrelser.

 • 3
 • 1

Cit. Holger:

"..Lone: Du kan åbenbart hele "Atomkraft-debatten" udenad, og hver gang, emnet nævnes, begynder hele debatten forfra. Her handler det om brændeovne, så jeg henviser Lone og ATOMkraften til akraft.dk og REO.dk .."

Godmorgen Holger - lige en ting:

Jeg taler om, hvad der passer mig, hvornår det passer mig og hvordan det passer mig. Det gør jeg med tryghed efter at have fulgt "Det Brune Værtshus" (brændeovnsdebatten på ing.dk) på sidelinjen over en årrække. Og set bjerge af omveje, smalltalk, trolling og personsøgende fnidder. Uden at deltagerne eller for den sags skyld Ingeniøren har grebet ind.

Personlig kritik på denne kanal synes mest vendt mod vedholdende kritikere af brændeovnene. Havde jeg rost brændeovnene til skyerne i én linje og derefter rullet en kolonne bageopskrifter ud, havde man nok overbærende klappet mig på hovedet.

 • 7
 • 16

Et af de største problemer ved at undgå at fyre ved mindre kapacitet, end ovnen er opgivet til (og dermed større risiko ved udledning af partikler) er vel at ovnene er solgt "for store", dvs. at ovnen ikke altid kører på max. kapacitet. og høj forbrændingstemperatur. Så det kræver vel også noget uddannelse af sælgere af brændeovne, som i dag kan købes i næsten enhvert supermarked uden rådgivning. Det er vel logisk antaget, at hvis der bliver for varmt, skruer brugeren ned for luften, for at sænke temperaturen. Vi bruger ovnen til at være med til at varme vores ældre hus op (elvarme er IKKE en option her - vi er ikke millionærer), og dermed har vi altid høj varme på den (det kan iøvrigt ikke styres 100% manuelt på vores HVAM), og dermed en god forbrænding, selvom det er en temmeligt stor ovn i forhold til hustørrelse.

Man er meget tilbøjelig til kun at se på brændeovnene i sig selv, og brugerne deraf - men der er aldrig nogen som ser statistisk på om ovnene bruges rigtigt, og dermed også om det er den rigtige type, som er monteret?

 • 4
 • 0

Gad vide om ikke problemet med brændeovne er blevet kraftigt forværret efter der kommer flere og flere huse til, bygget efter BR2008 og nyere - med tvungen ventilation? Vi kan ihvertfald næsten dagligt i vinterperioden, konstatere at der lugter af bål inde i vores børns soveværelser - hvorpå vi så kan slukke ventilationen og udluftning er desværre umuligt, fordi det jo også stinker udenfor. I vores gamle hus (på samme lokation) havde vi ikke det problem, fordi vi ikke havde ventilation..

Efter min mening har nogen glemt at tænke brændeovne ind i kravet til ventilationsanlæg :(

 • 3
 • 0

Men Danmarks bidrag kommer i overvejende grad fra de område, hvor vi bor og færdes mest, så det nytter bestemt at begrænse udledningen.

Men hvor eksponeret er vi i virkeligheden? Vi bor mest indendøres om vinteren og opholder os mest udendøres om sommeren.

At der er flere partikler om vinteren tror jeg gerne. Jeg ser rigtigt mange mennsker starte deres fossilbrændere om morgenen og lade dem stå og varme op, længe, i tomgang mens de drikker sig en ekstra kop kaffe indenfor i varmen.

Hvor farligt er brændeovns røg kontra andre partikler, f.eks pollen og trafikos, skibstrafik osv.?

En relevant måling kunne være antallet, af specifikke partikler både indendørs såvel som udendørs i et repræsentativt antal huse, både med og uden brændeovn. Udført over flere år.

 • 4
 • 0

"Hvor farligt er brændeovns røg kontra andre partikler, f.eks. pollen og trafikos, skibstrafik osv."?

Der er adskillige gange i brændeovnsdebatten henvist til bla. BørneAstmaKlinikken, Dødsårsagsregistret foruden OUH ekspertise på allergiområdet. Lunds Universitet har lavet celleundersøgelser i forbindelse med partikler, og ingen af resultaterne kan påvise de sammenhænge som de frelste postulerer.

Viser resultaterne ikke det de frelste ønsker, afvises fagkundskabens ekspertise som inkompetente skvadderhoveder eller ligefrem korrupte som fru. Bechs reaktioner tydeligt afslører. En trøst er dog, at det samtidig afsløres hvem der er de virkelige skvadderhoveder.

"En relevant måling kunne være antallet, af specifikke partikler både indendørs såvel som udendørs i et repræsentativt antal huse, både med og uden brændeovn. Udført over flere år".

Det kræver en sikker metode der kan adskille hvor partiklerne stammer fra. En håndholdt partikelmåler som Kåre Press-Kristensen anvendte, kan ikke skelne mellem pollen, sod eller almindelig husstøv for bare at nævne nogle få.

Helt galt bliver det når de frelste drager medicinske konklusioner ud fra holdningsmæssige kriterier. Flere læger her i debatten har påpeget usikkerheden ved den fremgangsmåde, men de frelste der har lavet et hurtigt opslag på Google, er overbeviste om at de er mere kompetente end medicinere med årelang viden og erfaring.

 • 11
 • 3

her fra Det Brune Værtshus's baglokale:

Flere sætter store spørgsmål ved brændeovnskritiekernes synspunkter vedr. røglugten, sundhed mv.

Jeg har dyrket dette en del på fritidsbasis. Vil gerne skrive herom, herunder kunne lægge figurer op. Det er lidt svært i en alm. debattråd. Desuden er denne tråd ved at blive lidt lang.

Bla. har Miljøstyrelsens referencelaboratorium været så venlige at lade mig deltage i et lugtpanel en enkelt gang. Det kunne jeg indledningvist fortælle lidt om. Og derefter gå over til lugt og brænderøg. Det Brune Værtshus skal nok følge med over i en ny debattråd og holde øje med at alt går rigtigt til...

 • 3
 • 9

Alle og enhver kan i dag på nettet købe sig en partikelmåler og en elektrostrålingsmåler og give sig til at måle hid og did, og derefter påstå, at nogle partikler og stråler er farlige for folkesundheden ved at slå op i diverse uvidenskabelige værker fra såkaldte folkesundhedsundersøgelser.

Det er en trend der er farligere for velfærdsstaten, end frit salg af skydevåben.

Den såkaldte folkesundhedsvidenskab udmærker sig bl.a. ved at udlægge screeningsresultater for minimale populationer af dyr der så ganges op vægtmæssigt til hele Københavns befolkning, hvilket jo er det rene sludder, da Københavnere ikke er rotter og ikke lever i laboratoriebure, men i fri luft.

Det er stadig et uløst mysterium, hvordan disse folkesundhedsundersøgelsers påstande om dødeligheden af snart det ene og snart det andet harmonerer med den faktiske konstaterbare omstændighed, at også befolkningen i Danmark og også i København, bliver stadig ældre og ældre og er raske og rørige i stadig højere aldre.

 • 10
 • 4

og der så fru. Bechs faglige baggrund for at udtale sig om komplicerede fysiologiske og medicinske faktorer.

Du peger på et af vor tids helt fundamentale problemer: Vi lever i det postfaktuelle samfund! Alt hvad jeg læser på facebook eller ser på youtube være rigtigt - specielt hvis underbygger min personlige holdning.

Den videnskabelige metode har (tilsyneladende) ikke megen værdi mere - de efterhånden utallige debattråde om brændeovne fortræffeligheder og ikke mindst det modsatte, er et tydeligt eksempel herpå - ikke mindst personificeret ved Kåre Press og Det Økologiske "Råd".

Vi må ikke glemme at omtalte "råd" er den helt store katalysator for hele denne ørkenvandring - og ikke mindst at samme "råd" primært er financieret af fossilindustrien - det hele lugter rigtigt grimt, og mangler i den grad fakta, der kan holde til et peer review.

Debatten tiltrækker så også åbenlyst uvidende lægpersoner, der ovenikøbet er så uvidende om den videnskabelige metode, at de ikke selv er i stand til at se, at de er uvidende (Dunning / Kruger ??)

Hvad man kan gøre for at stoppe denne fordumning af debatten , har jeg desværre ikke nogen patentløsning på - men man kan vel ikke gøre andet end at prøve at promovere viden, hver gang man mødes med tro/pseudoviden.

mvh Flemming

 • 8
 • 1

...bl.a. derfor anmoder jeg om en blog.

Hvis du har noget substantielt sagligt at tilføje debatten om brændeovne, hvorfor så ikke gøre det her Lone?

Ingen af de rigtigt mange indlæg, du har postet i rigtigt mange tråde om emnet har indeholdt nogetsomhelst af substans. Det har udelukkende handlet om din personlige oplevelse af brændeovne - ikke antydningen af data, der kan bakke op op dine påstande.

En blog vil næppe på dette?

mvh Flemming

 • 7
 • 1

Citat fra andre på debattråden:

"Hvis du har noget substantielt sagligt at tilføje debatten om brændeovne, hvorfor så ikke gøre det her Lone?...Ingen af de rigtigt mange indlæg, du har postet i rigtigt mange tråde om emnet har indeholdt nogetsomhelst af substans. Det har udelukkende handlet om din personlige oplevelse af brændeovne"

SVAR:

under: Det Økologiske Råd: Det skal koste 40 kr. i timen at fyre i en gammel brændeovn har jeg oplyst om kobling af lugtgrænser og partikler for brænderøg - med referencer.

under: Spørg Scientariet: Er dårlig forbrænding skyld i de farlige partikler fra brændeovne? har jeg gjort opmærksom på, at der ikke findes immisionsgrænser for brændeovne, herunder nævnt eksempler fra Miljøstyrelsens rådgiver Forceinstituttets egne beregninger over lugtspredning.

I samme tråd jeg skrevet om, at pyrolyse ovne fra den 3. verden måske kan konkurrere med brændeovne mht. præstationer - med referencer.

Under: Kortvarig luftforurening dræber, selvom grænseværdier overholdes har jeg skrevet lidt om sammenhængen imellem ozon og fine partikler og at kort tids luftforurening skader drenges intelligens - med referencer.

Under: Spørg Scientariet: Kan parfume skade centralnervesystemet? har jeg skrevet om sammenhæng imellem luftforurening (VOC, smog og/eller forbrændingspartikler) og en række neurologiske og psykiske sygdomme, herunder Alzheimer’s (AD), Parkinson’s disease (PD), depressioner, selvmord, skizofreni og sandsynligvis også autisme.

Jeg vil også meget gerne uddybe dette - med referencer.

Evt. blog a:

Det jeg nu gerne vil skrive om, er i første omgang meget faktuelt og ret teknisk om lugt og lugtmålinger generelt, og især om lugtgrænser for brænderøg. Som sagt med figurer.

Området er rigtigt interessant, og massivt underbelyst. Og ja, det er på amatør- og fritidsbasis. Hvis de professionelle fyldte medierne med disse oplysninger, ville jeg selvsagt ikke bruge tid derpå. Problemet er, at der er ingen, der sætter dem til det arbejde, tilsyneladende (de skal jo have løn mm.). Måske kan en blog med tråd have en enzym-effekt?

Men at give emnet sammenhæng OG koncentrere sig om at være stilfærdigt sober og faktuel ude i en debattråd OG samtidigt zikzakke sig igennem "Det Brune Værtshus" OG forsvare sig mod brændeovnstrådenes trollerier og lejlighedsvist perfide angreb er meget op ad bakke - eller skal vi sige umuligt?

Hvis Ingeniøren giver mig en blog, kan både værthuset og evt. dannede folk inden for lugt- og luftområdet have mulighed for i medfølgende tråd at bidrage, sige til og fra. Og jeg mulighed for at skrive lidt i sammenhæng uden samtidigt at skulle gribe til verbal jiu-jitsu.

Om muligt vil jeg gerne dertil gerne skrive et mere holdningsbaseret blog b-indlæg om samme emne.

Iøvrigt havde en ovnsætter vist en blog her på Ingeniøren for år siden(?)

Alternativet er selv at lave en hjemmeside eller gå andre veje - uden værtshusets bidrag. Men trådene illustrerer jo konfliktstoffet ret effektivt.

Hvad siger Ingeniøren? I kan jo altid standse bloggen igen.

 • 3
 • 7

Hvad skal man nu tro? Jeg har sakset lidt i en omtale af et studie udført i London. Bragt i Ugeskrift for læger. Det "interessante" er nok mest at London som andre steder omtales som et sted med problemer med brændeovnsfyring - ja her er tilsyneladende det største problem trafikken. Blot en reminder om at tingene ikke altid er ligetil og sort/hvide: Men læs selv: Ellers er der et link her: http://ugeskriftet.dk/videnskab/effekt-af-...

"Epidemiologiske studier forbinder luftforurening med øget dødelighed af hjerte-kar-sygdomme og lungesygdomme. Der ses også flere hospitalsindlæggelser i perioder med øget luftforurening. De fleste studier af akutte effekter af eksposition for luftforurening i forbindelse med fysisk aktivitet er dog gennemført med raske personer. Et nyt studie undersøger kardiopulmonal respons på fysisk aktivitet hos 40 ældre raske, 19 patienter med moderat KOL og 35 patienter med iskæmisk hjertesygdom. Deltagerne gennemførte en totimers gåtur enten på den stærkt luftforurenede Oxford Street i London eller i den langt mindre forurenede Hyde Park i nærheden. Studiet konkluderer, at mange af de gode effekter af gåturen på lungefunktion og kredsløbet, som blev observeret efter turen i parken, ikke var til stede efter gåturen på den forurenede Oxford Street. Professor Peter Møller, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet kommenterer: ”De fleste kender sikkert til luftforureningstågerne i London, der dræbte tusindvis af mennesker for mange år siden. Det er derfor nærliggende at vurdere, om undersøgelsen fra London kan sammenlignes med luftforureningen i Danmark. Trafikken er den vigtigste kilde til luftforureningen, og i undersøgelsen fra London måltes både partikler og NO2. Niveauet af partikler var ikke forskelligt fra København."

 • 2
 • 0

At der er ca. en faktor 4 større på feltresultatet (76 mg/Nm³) end på testresultatet (21 mg/Nm³) siger mig at nye svanemærkede ovne brænder rigtigt godt og feltresultatet ligger en ca. en faktor 10 under emissionsgrænsen på 4 g partikler/ kg tør træ for svanemærkede brændeovne. Undersøgelsen kan tages til indtægt for at der fyres korrekt i felten også med ændrede driftsbetingelser under forsøgene.

Det er åbenbart kun Peter Vind Hansen der fangede overskriften, som ren alarmisme. Fire gange mere end et lille tal, som ligger langt under kravene. Det er vel formuleringen "godkendt til" der skaber tvivl. Hvis de havde skrevet "målt til" var det bedre, men grænsen skulle stadig nævnes, så man kunne få lidt relationer på tallene. Tænk på følgende formulering: Ved almindelig brug af ovnene udleder de stadig meget færre partikler end grænseværdien, selvom udledningen stiger lidt i forhold til typemålingen.

 • 8
 • 2

Det her er ligesom stænklap sagen om igen, de den gang glødende fortalere tabte.

Man skal ikke give folk med en agenda avancerede måleinstrumenter, fordi man kan måle sig til det resultat man ønsker , det er ligesom med budgetter. Det der er galt er den totale focus på detaljer, og overhovedet ingen focus på det store billed, man forblænder sig selv, og sine foregangne konklusioner

 • 1
 • 2

Hvad blev der af de brændeovne med indbygget fixersalt, hvor man får en hurtig og optimal forbrænding og langsom varmeafgivelse.

 • 0
 • 0

Hej Lone! Du misforstod mig for 5 dage siden! Jeg vil MEGET gerne diskutere atomkraft, som jeg mest korrekt kalder kernekraft. Og jeg bliver tit skældt ud, når jeg bringer emnet ind i en debat om de store energikilder. Så når midler til at reducere de globale klimaproblemer bliver diskuteret, vil jeg naturligvis nævne kernekraften, som med sikkerhed kan bidrage mere end brændeovnene! Men hver ting til sin tid!

 • 7
 • 0

Du skriver under svar: "SVAR:

under: Det Økologiske Råd: Det skal koste 40 kr. i timen at fyre i en gammel brændeovn har jeg oplyst om kobling af lugtgrænser og partikler for brænderøg - med referencer."

Om det "Økologiske Råd" som er en privat organisation på linie med Jehovas vidner der håber at de forveksles med det "Økonomiske Råd" i vederhæftighed.

Bare det at du refererer til DØR gør at du flyttes tilbage til Start i det politiske Ludo spil.

 • 9
 • 1

.......svage ud i ånden til, at tro at DØR er en statsinstitution lige som DØR:)

Det økologiske råd er ikke en statsistitution, men et privat foretagende, der antageligt har skævet til Det økonomiske råds initialer, som også er DØR.

Som der står i lægens venteværelse...Den næste Dør :)

 • 6
 • 1

Benny og Michael: Forklar, hvad gavn fixersalt (natriumthiosulfat) gør, og hvordan det udnyttes!!! Stens funktion i f.eks. stenovne er jeg med på, men fixersalt???

 • 1
 • 0

........natriumsulfat, Na2(SO4)∙10H2O....kan opbevare varme og det er det salt der forveksles med fixersalt Na2S2O3 · 5H2O. De ligner jo hinanden :)

 • 0
 • 0

Det ville hjælpe på debatniveauet, hvis alle smeltevarmefortalerne kom med nogle tal i form af kWh/m3 der kunne gemmes og ved hvilken temperatur. Vand og is drejer sig om ca. 80kWh/m3, men desværre kun omkring 0C. Vand alene pr m3 uden krystaller giver 1 kWh/K, men kan smeltevarmen afgives ved en mere brugbar temperatur er det bedre. Men hvor meget bedre?

Jeg har læst om kommercielle foretagender der har fragtet det rundt i tankvogne, men uden stor udbredelse.

 • 1
 • 0

Benny og Michael: Forklar, hvad gavn fixersalt (natriumthiosulfat) gør, og hvordan det udnyttes!!! Stens funktion i f.eks. stenovne er jeg med på, men fixersalt???

@Holger Ved varmelagring i salte og andre såkaldte PCM'er udnytter man det høje energibehov der er for at få et stof til at skiftet fase fra fast til flydende og tilbage.

Vand, som Svend nævner er også et PCM (Phase Change Material) vand/is overgangen er et glimrende energilager, salte kan have fast/flydende overgang ved mere varmemæssigt anvendelige temperaturer f.eks 58 grader.

Så når brændeovnen varmer op smelter saltet og når den så køler af igen, vil temperaturen være ret konstant omkring saltets krystalliseringspunkt indtil det er helt krystalliseret.

For brændeovne er sten bedre end PCM, da de bare kan varmes højt op i temperatur hvor PCM salte nemt kan "koge af" og miste deres egenskab.

For solvarme er stor beholdervolumen og rockwool stadigt billigere end PCM'er

Håber ovenstående meget korte skriv giver forklaring nok til at stille nysgerrigheden, ellers er der lidt links og læsning her.

For brændeovns forsøg er lavet denne rapport: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/20...

Der er sågar også nogle der vil lege med salte og solvarme: https://ing.dk/artikel/dtu-forskere-vil-ge... (jeg synes jeg så et spin-off firma navn på et tidspunkt, men kan ikke huske nok til at kunne genfinde deres hjemmeside)

 • 3
 • 0

Tak for svaret, Bjarke, Svend og Michael! I behøvede kun at skrive, at det ikke var fixersalt, men Na2(SO4)∙10H2O, der mentes, - og at det er smeltevarmen, der udnyttes. Så er fysikken på plads! Desværre siger min tabel, at smeltetemperaturen er 32,4 grader!!! - Så der vil være brug for en ekstra varmepumpe! Og så er det fint at vide, hvad volumenet og prisen er for lagring af f.eks. 1 kWh ???

 • 1
 • 0

Og så er det fint at vide, hvad volumenet og prisen er for lagring af f.eks. 1 kWh ???

Råvaren er relativt billig, (husker det som 1000 kroner/tons) Hvilket giver ca 70Kwh smeltevarme + materialets varmekapacitet.

Beholderen er den store udfordring. Den skal ikke alene kunne tåle saltet, men også den mekaniske stress der opstår som følge af krystaliseringen, den stress er abnorm og skal håndteres. Mener at huske de der legede med solvarme brugte olie i varmelaget sammen med saltet, og en ekspansionsbeholder til olien.

Smart er det, men alt for komplekst til at give mening i mindre skala. I stor skala så har fjernvarmen bevist hvor billigt det er at lave simple, store sæson lagre baseret på vand.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten