Brændeovne banker dansk partikelforurening i vejret

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) kunne næsten tegne et glansbillede af et Danmark med faldende luftforurening over hele linje, hvis det ikke var for de omkring 600.000 rødglødende brændeovne.

»Udledningen af PAH'er og partikler er steget - i modsætning til stort set alle andre luftforureninger, som opgøres. Stigningen hænger sammen med en øget brug af brændefyring,« skriver DMU i en pressemeddelelse på baggrund af en ny opgørelse.

I perioden fra 2000 til 2006 er partikelforureningen steget med otte procent, og ifølge seniorforsker Morten Winther, der er medforfatter til artiklen, så er emissionerne fra trafikken faldet markant, mens emissionerne fra landbruget er faldet en anelse.

»Brændeovnene vender simpelthen billedet af et fald i luftforureningen,« siger Morten Winther.

PAH'er (polycycliske aromatiske hydrocarboner) er kræftfremkaldende, kan skade arveanlæggene og påvirke immunforsvaret, mens forskere mistænker fine partikler (PM2,5) for at påvirke hjerneaktiviteten og give oxidativt stress.

Netop blandt de fine partikler finder forskerne finder den største stigning, nemlig på 14 procent i 2006.

De største kilder til denne type luftforurening er husholdninger med 64 procent, vejtrafik med 15 procent og andre mobile kilder 9 procent.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Når man har prøvet at styre selv en moderne og ny brændeovn forstår man at det ikke er nemt at gøre, så forbrænding er iorden og forureningen minimal. Men hvad med moderne pillefyr? En del af problemet med brændeovne er vel, at holdningen er, at alt der kan brænde kan puttes i brændeovnen. Træpiller derimod må formodes at være af rent træ, og den elektroniske regulering af fyret burde vel hjælpe til at sikre en ordentlig forbrænding? Men det kan vel stadig skabe partikler? Jeg overvejer seriøst at skifte mit gamle oliefyr ud med et pillefyr - for at spare penge og for at gøre mit til det grønne (???), men det er måske heller ikke løsningen?

  • 0
  • 0

halmfyr har i hvert fald en overgang været populære i udflytterboliger (=nedlagte landbrugs stuehuse). Jeg er selv velsignet med en nabo af slagsen. han bor i den fremherskende vindretning i forhold til mig og at dømme efter lugten er der ingen grænser for, hvad han mener, der er brændværdi i.

Når eksperterne ved Roskilde citeres for, at det er specifikt brændeovne, der sviner med partikler, ved nogen så, hvordan det er underbygget?

  • 0
  • 0

I min ungdom havde jeg en britisk veninde, fra Sydafrika, og hun dømte dengang Danmark som idiotisk, fordi hun erfarede at vi tillod brændeovne - som betød at jeg ikke fik hende som kæreste, desværre. Jeg forstod ikke problemet dengang, kun at brændeovne åbenbart var forbudt i Johannesburg. Det er velsagtens tredve år siden nu.

Nu er jeg ikke i tvivl, at der stinker forfærdeligt i villakvarterer, når vinden er stille, som der ofte er om aftenen. Det er for dumt, men sådan er Danmark, bagud i forhold til moderne områder i verden.

  • 1
  • 0

Den seriøse afdeling: Da du kommenterede stanken i villakvartererne, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at DMU måske også burde bedømme partikel emissionen fra frankfurterne på webergrillerne.

  • 1
  • 0

Vi danskere begyndte for alvor at bruge brændeovne da Nyrup i midt halvfemserne drastisk øgede beskatningen på boligopvarmning med fyringsolie, naturgas og decentrale kraftvarmeværker. Havde han forventet at vi blot satte pasivt ned for at fryse?

  • 0
  • 0

...at vi vedblivende skal diskutere dette politisk religiøse miljøemne, som røgen fra brændeovne, her i dette forum. Der må da være en ansvarlig redaktør, der fjerner journalister, der hele tiden bringer dette uinteressante emne på bane.

Jeg har hverken brændeovn eller pejs, men alle mine omgivende naboer har.

Men for 50 år siden var der kakkelovne i mit barndomshjem og skole,og iøvrigt overalt. Jeg oplever en gang imellem, sådan cirka en gang om måneden, at kunne ane at der en der fyrer i sin ovn. Og hvad så!

Udslippet fra brændeovne af idag, kan bestemt ikke nå det niveau ,som den aktivitet havde tidligere, hvor man også lavede mad på brænde komfur.

  • 0
  • 1

Heldigvis er der jo også noget der hedder forskningsfronten - og her var / er (?) DK bestemt ikke bagud f.eks. hvad angår dioxinmåling på normaldriften af brændeovne. Her var Dk sammen med Belgien 'lead country', se Nyt fra Miljøstyrelsen april 2002. Lidt gammelt? Ja, men de målte da dioxinemissioner i samme intensitet som hvad der er grænseværdi på industriskorstene i 100 m højde! Hvor DK er bagud, det er i at tage måleresultaterne alvorligt angående hele mix'et af PAH, fineste partikler od dioxin. Sidstnævnte forstærker som bekendt virkningen af kræftfremkaldende stoffer (som PAH) i organismerne. Som der ses på grafen s.255 i det opgivne link (DMUs Tekniske Rapport 675), er dioxin fra brændeovne til forskel fra andre dalende kilder steget 50% siden 2000. Men selv i Miljøstyrelsens nye sundhedsvurdering for udsættelse for partikler fra brændeovne (Miljøprojekt 1235) ties emnet nærmest ihjel. Selvom dioxinen her ligesom på affaldsforbrændignsanlæg nydannes hver gang røgen afkøles. Mon ikke der hersker larmende tavshed her? Jeg har prøvet at bryde den, se

  • 1
  • 0

Jammen så byg da for hulen da det A-kraftværk. Det er vel det der er den drivende kraft bag denne serie af kritiske artikler om brændeovne... Nu har mennesket brugt ild (og bræde) i 1 mio år - brænderøg må være den mest naturlige forurening vi har skabt, og skal mener jeg ses i samme perspektiv som metanpruttende køer. Tænk engang, der findes veluddannede danske videnskabsfolk, der i ramme alvor mener, at een af de største trussler imod klimaet er pruttende køer. På samme måde er det helt ude ad tangenten, at pege på brænderøg som een af hovedårsagerne til alskens forureningsrelaterede dårligdomme. Kik dog på det moderne samfund.....der kan peges på mange mere alvorlige forhold end brænderøg og køer. Amen.

  • 0
  • 2

Kære Carsten Hansen, det forholder sig med a-kraft således, at netop et land som Frankrig med megen a-kraft (altså separat elproduktion uden kraftvarme-kobling) har endda skattemæssigt subventioneret køb af brændeovne. Det er sket siden 1999, hvor også den danske ekspansion af brændeovne kommer - begge dele jo nok p.g.a. olieprisernes stigning. Henvisningen til gamle dage bør suppleres med en tanke på, hvor lægne folk levede dengang. Desuden behøver vi vel ikke at bruge brændeovne i områder, hvor kraftvarmen ligger foran døren - men dette sker i disse år. Og Du kan som røgplaget nabo (i tæt bebyggelse) ikke gøre noget effektivt imod det.

  • 0
  • 0

Mon ikke der hersker larmende tavshed her?

Hvis man sammenligner Danmark med andre lande, korrekt, at DK ser godt ud i statistikker. Men, vi bør slet ikke sammenligne Danmark med andre (hele) lande, derimod små delmængder af andre lande. Vi bør sammenligne os med visse steder i Tyskland, visse steder i Italien, visse steder i Spanien, visse steder i California (slet ikke med hele USA, fx), og så videre. Og så, lige pludselig, med sådanne briller, har vi ikke ret meget at prale af, i DK.

  • 2
  • 0

Jeg går da ind for både brændeovne og Akraft. Vindmøller har jeg heller ikke noget imod. Stifteren af prøvestationen for mindre vindmøller bor i mit barndomshjem.

Og de ingeniører der byggede Tvind og Nibemøllerne er mine gode venner.

Fru Calmet fra Arles blev 122 år, lur mig om der var filtre på hendes ovne og komfurer.

Det med at mennesker skulle kunne blive meget gamle.....hvis og hvis....er en skrøne.....kun hvis man bevidst luger de svage fra kan dette måske lykkes om mange generationers udvælgelse.

Men disse metoder anvender man kun på grise!

Med mennesker forholder det sig omvendt, der fravælger man, muligheden for sortering, belært af "forsøgene" i 1900 tallet.

Men kræft vil sammen med sukkersyge, med tiden blive de almindeligste dødsårsager, efterhånden som alle de andre dødelige sygdomme, er på retur, i et samfund som vort. Ja i dag overlever de sukkersyge så længe, at de også kræftrammes. For det er således at bliver gammel nok (gammelnok :-) ) er det kræft der tager livet af en.

Når man så også som vi gør det, holder liv i de svageste individer, vil de arvelige anlæg for kræft, blive mere synlige med tiden og man vil rette bager for smed, ved at give minimale miljøpåvirkninger skylden for kræft forekomster. Selv om det er ret indlysende at vi ikke er herrer over naturen.

Det er her jagten på rygere, brændeovne ,de fede og alskens ting finder sted. Vi er blevet istand til at måle og sammenligne bedre med de måleinstrumenter der fremkommet i forbindelse med IT alderen. Det gør at vi idag kan ane sammenhænge, der gør at nogen tror, at de kan styre alting, ved at forbyde det de tror er årsagerne til en given ting.

Og trylleformularerne mangler heller ikke PAH, Dioxin, rottehaler, micropatikler, oxidativt stress

og tudsespyt.

Den midste luftforurening følges altid af en kræfttrussel. Med hensyn til brænderøgen er det nærmest en homøpatisk betragtning, da der idag ikke er nogen røg af betydning, hvor det førhen var en heldagsforteelse ........og så på en Sankt Hans aften.

  • 0
  • 1

Kære Bjarke Mønnike Jeg synes du skulle gå ind på danmarks statistik og kikke lidt på de områder du omtaler af forskellige sygedomme. Her vil du kunne se at udvikling ikke helt er som du her beskriver. Der er fald i de fleste kræft former. Dog ikke lungekræft og hudkræft. Men det er jo ingen hemmelighed hvorfor de stiger. Ud over det når argumentet om at man ikke blev syg af røg i starten af 1900 talet glemmer skribenter ofte at Danmark ikke så ud som i dag. Blandt andet var befolkning fordellingen ud over landet mere jævn samt antallet af indbygger var under det halve af idag. Det vil jo betyde at koncentrationen er betydelig laver. Levealderen var også laver dengang. I 1900 var den ca. 55 år for mænd og kvinder. Man kan læse mere her: http://www.si-folkesundhed.dk/Forskning/Ny...

Med andre ord vi har udviklet os meget igennem de sidste 100 år. Derfor er sammenligningen heller ikke mulig. Se blot på udviklingen af København over de sidste 40 år. Med andre ord de problemer vi har i dag skal ses med øjne ano. 2008. Med venlig hilsen Henning Svane

  • 1
  • 0

Hvis brændeovne er farlige, hvad så med Skt. Hansbål. Er der nogen der har prøvet at måle partikkelforureningen, dagen efter, på en Skt. Hans dag? -Det skulle da prøves! Den må jo være ganske enorm hvis brænderøg er så farlig. Og spejderbål? Hvornår gribes der ind her?

Nok er der også forskel på brændeovne og hvordan man fyrer i dem men forbyd dem alle, for en sikkerheds skyld.

Er der ikke tale om propertionsforvirring eller hvad?

Forleden dag vist friske forskningsresultater at skosåler var en uhyggelig forureningskilde, -en trudsel mod folkesundheden. Dagen før var det genbrug af engangs-vandflasker.

Den slags er ikke blot dårlig underholdning det er vildledende og fordummende. Øv øv!

  • 0
  • 1

Gad vide hvorfor der aldrig er negative artikler om plæneklippere, buskryddere, motorsave, knallerter og lignende, som også forurener betragteligt. Det minder desværre om en misundelses hetz mod de folk som kan varme deres hus op billigt med brændeovn. Dermed ikke sagt, at brændeovne ikke udgør et problem, men så længe at det er tilladt at fyre med kul, petrokoks og lignende, så bliver problemerne ikke løst. Desværre bliver disse energiformer nok ikke ulovlige foreløbigt, da de er afgiftbelagte og derfor ikke er interessante at afskaffe for politikkerne. Enden på det hele bliver nok desværre, at der bliver pålagt afgift på alm. brænde, sådan bare lige for at sikre, at en del af befolkningen ikke kan varme deres huse billigere op end andre.

  • 1
  • 0

De konkrete udtalelser fra forskerne har selvfølgeligt opbakning i omfattende og veldokumenteret forskning. Der ligger adskillige raporter (fra populær til fagligt tung) på DMU's webside: http://www.dmu.dk/foralle/Luft/Braendefyring/

Der findes desuden en samlet oversigt over DMU's faglige raporter på http://www.dmu.dk/Udgivelser/Faglige+rappo...

Venlig Hilsen Martin Hvidberg

(Jeg arbejder for DMU, men er ikke tilknyttet nogle af brændeovns projekterne)

  • 1
  • 0

Kære Henrik Der laves faktisk mange undersøgelser også hvor man kikker på hvad enkelte producere af forurening. Tungmetaller udleder vi meget lidt af i dag. Hovedparten kommer i da 31/12 da farver i krudet er for det meste tungmetaller. knallerter både 30 og 45 km/t versioner forureniner voldsomt. Dette er fordi at de er to-takt motorer. Der benytter olie i benzinen. Problemet er blot at sydeuropa vil have dem. Det mest oplagte man skulle gøre her var at forbyde to-taksmotoreren lige som man gjorde med Trabant. Men det tager lidt tid før EU er med på den ide. Haveværktøj overgår mere og mere til EL. Med andre ord der er fokus på dette. Det er indiskutabelt at træafbrænding i brændeovne afgiver flere partikler end ander former for opvarmning eller energi omdannelse. Der har her på siderne været en hæftig debat om man kunne sidestille farligheden af partiklerne. Indtil nu har vi desværre ikke se person forsøg på lige fod med diesel og cigaretter. Det ville ellers en gang for alle kunne afslutte denne diskusion. Men som du skriver til sidst handler denne diskusion nok mere om økonomi end miljø. Og i så tilfældet vil der nok blive brugt store kræfter på ikke at afdække sandheden om farligheden af PAH partikler fra brændeovne. Med venlig hilsen Henning Svane

  • 1
  • 0

Hej Martin. Tak for reaktionen. Jeg har skimmet rapporten, der er linket til men har umiddelbart ikke kunnet finde dokumentationen for specifikt brændeovnenes emission. Min frustration er nok ikke rettet imod DMU, som sikkert har lavet et videnskabeligt set dadelfrit arbejde, men min tid er knap, så når ingeniørens journalist tager fat på et emne som dette, ville det være lettere tilgængelig, om førnævnte journalist trængte ned i materien og extraherede årsagssammenhængene i den udstrækning, det er muligt.

Min oplevelse, som absolut er subjektiv og som hviler på et begrænset statistisk grundlag, er, at brændeovne 1) måske kun er een af en række syndere, hvoriblandt også kunne tænkes afbrænding af haveaffald, afbrænding af 'markaffald', kornfyr, pillefyr, halmfyr - anvendt til andet end halm, kombikedler, brændefyr o.m.a. og 2) at 'fyrbødernes' færdigheder og brændslets beskaffenhed har en stor effekt på partikelemissionen.

Se det kunne have været rart at få belyst i samme moment.

  • 1
  • 0

Hvad bliver det næste ?? angriber i min weber ??? Lad os da forbyde ild når vi nu er i gang ...

  • 0
  • 1

Nu har vi snart læst en del artikler fra en åbenbart biobrændselshader af en jouarnalist og det er temmelig trættende. Vi er en del Danskere der gerne vil gøre noget for vores klima og derfor har investeret i et co2 neutralt biobrændselsanlæg med betydelig højere virkningsgrad end noget staten kan præstere. Nu kunne jeg godt tænke mig af se nogle målinger udført af et ikke statsejet firma eller organisation på statens skralde-kul -spildolie og andre kedelige brændsler. BARE FORDI DERES SKORSTENE ER HØJERE END MIN BETYDER DET JO IKKE AT DER IKKE KOMMER PARTIKLER UD AF DEM. Alt hvad der ryger op i luften kommer ned igen så måske det er derfra partiklerne kommer fra. Jeg er ved af være rimelig flov over at være Dansker . Vi vil ikke have kernekraft fordi det er nok farligt. Vi vil ikke have møller fordi de larmer og er grimme de skal ud på havet hvor det er så dyrt at bygge og drive dem at det ikke er rentabelt når staten skal score 75 % af fortjenesten. Idet hele taget gider man kun af brænde kul og affald af og drive hetz mod de Danskere der vil tage ansvar og gide gøre det arbejde der er ved at skulle fyre og veligeholde sit eget anlæg. Nej jeg synes vi skal forbyde at fyre med olie fordi der tit sker uheld med tankskibene og fordi vi skal bruge den til vores biler. Det samme med naturgas. Ja og elvarme skal også forbydes så længe strømmen kommer fra statens afbrænding af div kedelige brændsler. Med meget lidt venlig hilsen Robert

  • 0
  • 1

... Nej jeg synes vi skal forbyde at fyre med olie fordi der tit sker uheld med tankskibene og fordi vi skal bruge den til vores biler. Det samme med naturgas. Ja og elvarme skal også forbydes så længe strømmen kommer fra statens afbrænding af div kedelige brændsler. Med meget lidt venlig hilsen Robert

Et godt modangreb, og jeg er med dig langt det meste af vejen :)

  • 0
  • 1

Robert, jeg mener det er vigtigt at få de tal frem. De skal selvfølgelig være korrekte. Når du har set folk dø med lungeproblemer er du ikke upåvirket af diskussionen. Jeg mener der ligger en rapport, specielt over halmfyr, hvor konklusionen er at de mennesker der har halmfyr nedbryder deres eget helbred. Altså lad os få de værste skodfyr, (og motorer, industrier osv osv) op på bordet og bragt i orden eller forbudt.

  • 1
  • 0

Druknede jeg i sarkasmen eller var mit spørgsmål fejlplaceret eller fejlformuleret? Er der problemer ved pillefyr som jo også benytter træ som brændstof, men hvor forbærnding er rimeligt velkontrolleret.

  • 0
  • 0

Hej John Jeg ved godt at nogle brændeovne og halmfyr ryger en del. Men det er ikke brændslet der er noget galt med det er gamle umoderne kedler som er portionsfyrede som burde skiftes, men folk har ikke råd. Ligesom dem der råber højest for at få stoppet dem ikke skifter deres gamle oliesvin af en kedel men raskvæk brænder 2-3 tusind liter fosil olie af om året med meget dårligere virkningsgrad. De samme vil forbyde lastbiler at køre i byerne selvom det de selv smider op af deres skorsten svarer til 20000 km med en lastbil, hvor der er monteret katalysator på i modsætning til deres gamle oliesvin. Men det man ikke ser har man ikke ondt af. Vi er enige om at vi skal gøre alt hvad det er muligt for at begrænse alle former for forurening om de så kommer fra olie gas kul skrald eller brænde,og vi betaler rigeligt i div miljøafgifter til at nogle af pengene kunne gå tilbage til forbrugerne i form af tilskud til udskiftning af div gamle olie-gas-brændekedler sparemotorer pumper isolering og energibistand. Men det er vores regering ikke interesseret i da de så vil gå glip af løbende afgifter. Mvh Robert

  • 0
  • 0

Hej Michael Pillefyr er meget bedre/billigere end olie. For det første er det ikke fosil brændstof du brænder af. For det andet er det halv pris af olie. For det tredie har man ikke problemer med røg da det kun er en lille mængde der bliver brændt af af gangen ved meget højere temperaturer end en portionsfyret kedel. Du bør dog overveje at købe noget ordentligt og ikke en lille pillebrænder da der er mange problemer med dem hvis der bare er en lille smule smuld i pillerne. Det er som med alt andet, du får hvad du betaler for. Du må heller ikke montere det på dit gamle fyr da virkningsgraden sikkert er helt af helvede til. Så køb et nyt fyr med en virkningsgrad på min 90 % helst bedre og en løs stoker med kraftige sneglevindinger og VIGTIGT kig på strømforbruget på blæseren og gearet da det ofte er noget billigt lort . Så vil jeg byde dig velkommen i co2 neutralklubben og du kan holde varmen med god samvittighed. Mvh Robert

  • 0
  • 0

Masseovne er en løsning på problemerne med brændeovne. Mange fyrer i brændeovnen med for lidt luft for at strække brændet så længe som muligt. En moderne brændeovn kan ved fuld forbrændingseffekt levere 12 KW, men folk vil ikke have en glohed ovn stående og skruer ned for luften til forbrændingen.

“Hvis brændeovnen reguleres ned til halvdelen af den effekt, den er beregnet til, bliver forureningen tredoblet og helt galt går det, hvis ydelsen reguleres yderligere ned” http://www.biopress.dk/PDF/Masseovne.pdf

I en masseovn er det stenmassen på 1,5 til 3 tons der opvarmes i ca. 3 timer. Man kan derfor fyre alt det luft ind den kan trække og nøjes med at fyre op om aftenen eller morgenen og hygge sig med ilden bag glasset. Resten af tiden afgiver ovnen den akkummulerede varme til omgivelserne med strålevarme, luftkonvektion og vandgennemstrømning.

Der er ovnbyggere som eksempelvis Heikki Hyytiäinen som har gjort et stor stykke arbejde for at skabe en effektiv og forureningsfri masseovn der gør alle påstande om at brændefyring forurener til skamme.

"I Finland har især Heikki Hyytiäinen igennem 80erne videreudviklet kraftigt på de store finske og russiske masseovne. Hans udvikling har primært gået på forbrændingsteknikken og holdbarheden, og hans resultater, som man kan stifte nærmere bekendtskab med i bogen "Finnish Fireplaces" er bemærkelsesværdige." http://www.stenovne.dk/dtirapportlh.html

Masseovne kan som nævnt udføres med konvektion der kan cirkulere luften ud i alle boligens kroge. Hermed forkortes også den tid der går før ovnen afgiver varme fra 6 - 8 timer til 1 time. Hvis der monteres en indsugning i eller over ovnen kan den også suplere varmen til varmegenvindingen i ventilationen.

Der kan i masseovnen indbygges en vandgris og en spiral til opvarmning af vand til centralvarmen eller til sommerhusets varmtvandsbeholdning.

Masseovnen opfylder tre vigtige krav til god brændefyring: Effektiv forbrænding, behagelig varme og minimal pasning. Derudover kan ovnen bruges til opvarmning af vand og endelig er der mulighed for delikat madlavning i det øverste brandkammer."

http://www.stenovne.dk/F%C3%A6rdi%20Raport...

Masseovnen er et godt supplement til solfangere og kan i forårs og efterårsmånederne kombineres så der ikke behøver at tændes for hovedvarmekilden til boligen før vinteren sætter ind.

Mange masseovne der vises på nettet er "alternative" at se på, fordi den gruppe mennesker der først har taget teknologien til sig er eksperimenterende hjemmebyggere m.v. Man kan udføre masseovnen i det design man ønsker så det passer ind i et moderne boligdesign eller bondehygge. Bare der er sten udenpå.

Det er jo ikke godt at kvinder fra Johanneburg eller London synes vi er tilbagestående fordi vi tillader afbrænding af træ i brændeovne, men deres erfaringer med smogg stammer fra en tid hvor vi ikke havde muligheden for at opgradere måden vi afbrænder det på. Vi kan sagtens ændre dette så ovnene er tidssvarende, hvis vi lytter til dem der ved hvordan man gør.

Måske et lovkrav om tilladte grænseværdier for partikeludledning fra brændeovne, kunne gøre fabrikanter af brændeovne og entreprenører der bygger pejse med indsatser opmærksom på de alternativer der er.

Eigil Temte Struve

Struve Development / Struve Entreprenør Firma

  • 0
  • 0

Jeg har forstået at 80% af al partikelforurening kommer flyvende over grænserne fra udlandet. 64% kommer fra indenlandske brændeovne. Lastvogne, busser og biler forurener også. Det bliver langt over 100% - hvordan forklares den beregning ?

  • 0
  • 0

Men jeg må alligevel gøre opmærksom på at savsmuldsbriketter kan købes væsentligt billigere ved Fleggaard, og transporten kan arrangeres med en Fleggaard uafhængig vognmand, men som er kendt af Fleggaard. Der skal bare købes tilstrækkeligt mange så fragten pr. pakke minimeres.

  • 0
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten