Bornholmsk hotel går i gang med evig renovering

Et rensningsanlæg vil fremover byde gæsterne på Hotel Ryttergården i Rønne på Bornholm velkommen. Realdania har nemlig givet 20 millioner kroner til hotellets nye konferencecenter, og det skal både tage imod gæster og spildevand.

I den orangeri-inspirerede foyer vil forskellige planteanlæg således rense det ‘grå spildevand’ (afløb fra f.eks. hånd- og køkkenvaske) fra bygningens konferencegæster og hotelgæsterne – og rensningsanlægget er bare én af mange grønne teknologier, der skal vises frem i hotel- og konferencecentret, når det genåbner under navnet Green Solution House i 2014.

Meningen er, at huset skal vise, hvor langt man kan komme med at integrere nye teknologier til renovering, nybyggeri og drift, som både har et lavt CO2-aftryk, giver et godt indeklima og er nemme at udskifte, fortæller arkitekt Kasper Guldager Jørgensen, der er direktør for arkitektfirmaet 3XN’s udviklingsafdeling, GXN:

Et levende byggeri

»Green Solution House skal ikke bare demonstrere state-of-the-art i 2014, men være et levende byggeri, hvor man kan se de nyeste løsninger i brug – også i 2018.«

For at lette udskiftningen er søm og klæbemidler forbudt i byggeriet, og selv facaden og taget er designet til let at kunne pilles ned.

Hele om- og udbygningen har et budget på 65 millioner kroner og vil indebære, at to eksisterende fløje energirenoveres og samtidig bygges sammen med et nyt konferencecenter. De 20 millioner kroner fra Realdania finansierer, at de projekterende rådgivere og en række leverandører kan udvikle tre nye løsninger:

  1. Et modulært tag- og facadesystem, der integrerer solceller, solfangere og vandrette dagslyskanaler, der leder dagslys helt ind i midten af de åbne kontorlandskaber.

  2. Et system, der kan måle, automatisk styre og visualisere en række parametre for bygningens indeklima, energiproduktion og energiforbrug.

  3. Indendørs planteanlæg, der, som for eksempel i foyeren, skal rense bygningens grå spildevand og andre steder være levende solafskærmning, der naturligt lader mere sol ind om vinteren og mindre om sommeren, når der kommer flere blade på planterne.

Brugerne i fokus

På trods af fokusset på nye teknologiske muligheder er det vigtigste parameter imidlertid, hvordan huset påvirker brugerne, understreger Kasper Guldager Jørgensen.

»Branchen er blevet rigtig god til at arbejde med energioptimering. Fremover vil man se et meget større fokus på folks sundhed og velvære. Derfor har vi eksempelvis været meget opmærksomme på afgasningen fra materialerne, og vi vil lave kemiske test på materialer, som vi ikke kan få nok oplysninger om,« siger han.

Når Green Solution House er klar, vil projektdeltagerne begynde at lægge alle metoder, beregninger og målinger åbent frem.

Green Solution House er et nonprofit-foretagende, så alt overskud fra driften af hotel- og konferencecentret bliver reinvesteret i fornyelse af bygningerne, efterhånden som der kommer nye teknologier og materialer til rådighed.