Bornholm vil være verdens første industrialiserede samfund uden affald

Forbrændingsanlæg på Bornholm skal nedlægges i 2032, hvorefter alt affald skal sorteres og genanvendes. Illustration: Brian Kjær Johansen

I 2032 skal der ikke mere være noget affald tilbage på Bornholm.

Forstået på den måde, at alt affald - fra plast over metal til brugte bleer - til den tid skal genbruges eller genanvendes - enten lokalt på øen eller sejles væk til genanvendelse.

Læs også: Farvel til engangsbestik, vatpinde og sugerør af plast: EU nærmer sig forbud

Det er målet i en ambitiøs vision »Bornholm viser vej«, som det bornholmske affaldsselskab, Bofa, har udarbejdet og som for nylig er blevet godkendt af den samlede bornholmske kommunalbestyrelse med borgmester Winni Grossbøl i spidsen.

Læs også: Nyt bornholmer-eksperiment: Køb din strøm i en pakkeløsning

Ifølge oplægget vil det bornholmske affaldsselskab, Bofa, sammen med brugere og affaldsbranchen efterhånden udvikle metoder, der kan optimere håndteringen og øge sorteringen af mange nye affaldstyper:

I denne rækkefølge vil bornholmerne arbejde med de forskellige affaldsfraktioner frem mod målet i 2032 om at blive helt fri for affald. De to gule nuancer viser det samme. Illustration: Bofa

Udvikler løsninger hen ad vejen

»Grundlæggende handler det her jo om, at vi fraskriver os retten til at forbrænde eller deponere affald fra 2032,« forklarer adm. direktør for Bofa, Jens Hjul-Nielsen.

Han tilføjer, at man nu stille og roligt begynder at udtage og genanvende affaldsfraktioner én efter én efter en plan frem mod 2032:

Læs også: Forbrænding af affald bremser fossilfri varme i Aalborg

»Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget fornuftigt om enkelte fraktioner; det er jo netop de metoder, vi skal udvikle henad vejen,« påpeger han.

Det fremgår også af visions-oplægget, at man gerne vil etablere en affalds- og ressourceklynge af nye såvel som etablerede virksomheder på Bornholm.

Testrum for nye affaldsløsninger

Ressourceklyngen skal både tjene som videnscenter og som internationalt showroom for danske affaldsløsninger, teknologier og knowhow.

»Vi håber at kunne tiltrække virksomheder, der vil afprøve nye teknologier til affaldsfrit samfund uden forbrændingsanlæg. Vi slukker som de første vores ovn i 2032, men jeg tror da på, at mange andre forbrændingsanlæg og kommuner følger med,« siger Jens Hjul-Nielsen.

Læs også: Import af affald er kun en god idé de næste ti år

Der findes et biogasanlæg på Bornholm, der vil kunne behandle det organiske affald.

I visionen indgår også, at bornholmerne begynder at dele, reparere og genanvende.

Turister og borgere ses som aktive deltagere i skabelsen af verdens første, affaldsfri samfund - ligesom man forestiller sig, at Bornholm i 2032 i samarbejde med et universitet har etableret sit første uddannelses- og forskningscenter for grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Læs også: DTU Miljø: God og dårlig plast bør skilles ad i hjemmet

Ifølge Bofa er Bornholm et oplagt sted at udvikle kompetencer inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi, fordi øen har en fuldt udbygget infrastruktur og en befolkning, der svarer omtrent til én procent af den danske befolkning.

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...at lige præcis brugte bleer er brugt som eksempel for det er netop den slags materialer som er sværest at genanvende... ren plast kan genbruges ren metal kan genbruges ren papir/pap kan genbruges og div madaffald kan komposteres

men lige så snart man begynder atblande tingene (som f.eks. i bleer) så begynder det at bive besværligt!

...og Bornholm skulle nødigt ende i en situation hvor det viser sig at de rent faktisk forurener mere ved at EKSPORTERE affaldet til forbrænding i andet land!

 • 9
 • 0

Håber det er første skridt Til en dag, hvor avancerede robotter, kan dele alt affald op, så det kan genbruges som nye materialer. Genbrugs stationen bliver bare et stort transportbånd man læsser sit affald af på 😊 måske en lidt naiv, men dejlig tanke.

 • 2
 • 0

Det er fint at minimere mængden af restaffald, der kun kan bortskaffes forsvarligt ved hjælp af termiske processer (forbrænding/forgasning/pyrolyse), men at sætte som mål, at sådanne processer helt skal undgås kan ikke forklares rationelt og let ende som en molbohistorie.

Ikke alle organiske restprodukter kan effektivt forgasses biologisk og nogle af dem, der kan, resulterer i en meget større mængde slurry, der skal separeres/renses (f.eks. termisk), inden den miljømæssigt forsvarligt kan spredes på dyrkede arealer.

Fremfor at dømme f.eks. forbrændingsprocesser ude, er det smartere at gå efter nær 100% (og herunder også askebaseret) recirkulation af værdifulde indholdsstoffer (som f.eks. livsvigtig fosfor) og da meget gerne med noget værdifuld (gerne behovstilpasset/back-up -ydende) produktion af primært el og sekundært varme som sidegevinst.

Problematiske indholdsstoffer, der ikke kan genbruges (som f.eks. cadmium) bør ikke spredes optyndet, men hellere opkoncentreres og deponeres miljømæssigt forsvarligt. Og hvis noget andet værdifuldt ikke umiddelbart kan separeres ud, må man håbe, at det kan gøres senere hen.

At sætte sig for helt at undvige termiske processer svarer til smeden pålægger sig selv ikke at opvarme stålet eller aldrig at bruge en hammer.

For mange "klinger" biologisk bedre end termisk/kemisk, men hvad var biologi uden kemi?

 • 10
 • 0

Er det her første skridt til at amputere fjernvarmen på Bornholm ?

Er det smart grid, solceller og møller der har været øjenåbner for øboerne, så de har set det håbløse i at levere varme i rør, da en stor del består i spredt bebyggelse.

Affald smidt i bålet sikrer vel 15 - 20 % af øboerne varme, som nu skal erstattes, samt 100 % genbrug kommer til at koste en masse penge.

Er der nogen bud på hvordan opvarmning i fremtiden vil foregå og hvordan med økonomi ?

 • 0
 • 2

"Når øens forbrændingsanlæg er udtjent i 2032, skal al affald genbruges eller genanvendes."

Det er jo om 13 år. Hvis min kone føder i morgen vil barnet kunne nå at blive konfirmeret inden.

 • 0
 • 2

så de har set det håbløse i at levere varme i rør, da en stor del består i spredt bebyggelse.

Magnus - 5.000 forbrugere på 14.000 indbyggere i Rønne, lyder IKKE som spredt bebyggelse

Med ca 40.000 indbyggere totalt på Bornholm, er der vel kun en affaldsforbrænding, som så har sikret varme til 5000 forbrugere.

Mit spørgsmål er: Har man set skriften på væggen og opgivet fjernvarmen, eller har man tanke om elpatron og eventuelt varmepumpe ind på tabsgivende net i fremtiden, det fremgår ikke af artiklen.

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten