Borgmestre vil forbyde gamle dieselbiler i byerne

Illustration: Vejdirektoratet

Borgmestrene i landets fire største byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, vil smide de mest forurenende dieselbiler ud af bymidterne.

I første omgang skal det gælde for alle dieselbiler, der er indregistreret før 1. januar 2012.
Sådan lyder forslaget fra borgmestrene til regeringen.

»Det her er ikke en krig mod biler, men en krig mod sundhedsskadelig udstødning fra dieselbiler. Derfor er vi nødt til at begynde også at stille miljøkrav til de personbiler, der skal køre i vores byer - i første omgang til de mest forurenende dieselbiler,« siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), i en fælles pressemeddelelse fra borgmestrene.

4000 danskere dør for tidligt hvert år

Luftforurening har en række sundhedsmæssige konsekvenser, og hvert år dør 4000 danskere for tidligt på grund af luftforurening.

Borgmestrene mener, at der skal gøres mere for at sikre renere luft til borgerne i storbyerne, hvor forurening fra transportsektoren, særligt i myldretiden, udgør en stor del af problemet.

»Vi ved, at flere hundrede danskere dør af forurening fra vores veje. Samtidig fører partikelforureningen til tusindvis af sygetimer. Derfor skal luften i de store byer, hvor folk er mest udsat, være meget renere. Jo hurtigere vi kommer i gang, desto større vil effekten være«, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), i pressemeddelelsen.

Transportsektoren står for omkring 45 procent af NOX-udledningen og 10 procent af partikelforureningen.

Miljøzoner skal indføres i andre byer

I miljøzonerne skal tunge lastbiler og busser overholde særlige krav til partikeludslip eller have et partikelfilter sat på.

Læs også: Luftforureningen er dobbelt så slem som ventet: Minister fastholder milde miljøzoner

Borgmestrene foreslår regeringen, at det også skal være muligt for landets resterende kommuner at indføre miljøzoner, hvis de lokalt har problemer med luftforurening.

»Som vi har set i andre europæiske lande, er det helt bogstaveligt sund fornuft, at man kan stille krav til de biler, der sviner mest i vores byer. Derfor er der brug for en strammere lovgivning, som giver kommunerne mulighed for at få de gamle diesel-biler ud af den indre by,« siger Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard i pressemeddelelsen.

Læs også: Danske miljøzoner er flere år efter Sverige

De fire byer foreslår konkret:

1) Miljøzonerne skal skærpes, så der også stilles miljøkrav til personbiler, i første omgang til de mest forurenende dieselbiler.

 • I dag stilles der kun krav til meget gamle lastbiler og busser, men der er nye krav på vej til lastbiler, busser og varebiler (lov vedtaget under tidligere regering, som går uden om personbiler).
 • Borgmestrene er åbne overfor dialog om den konkrete model med regeringen. Men det er et krav, at der tages hul på at stille miljøkrav også til personbiler på diesel.
 • En mulig model er, at personbiler på diesel sidestilles med varebiler. Således vil der fra 2022 blive stillet krav om, at dieselbiler er indregistreret efter 1. januar 2012, stigende i 2025 til, at dieselbilen skal være indregistreret efter 1. september 2016.
 • Der vil altså være tale om dieselpersonbiler, som er hhv. 10 og 9 år gamle. (Dette svarer til krav om mindst Euronorm 5 i 2022, mindst Euronorm 6 i 2025)

2). Alle landets kommuner skal have mulighed for at indføre miljøzoner i bymæssige områder af en vis størrelse, så der bliver mulighed for at etablere betydelig flere miljøzoner end i dag, dér, hvor der lokalt er et behov.

3). Der skal indføres mulighed for at indføre 2-trins zoner (at der kan stilles ekstra høje miljøkrav i højbelastede områder i de eksisterende miljøzoner, fx Zero Emission Zone eller Ultra Low Emission Zone).

4). Kommuner kan tilvælge, at miljøzoner skal omfatte maritime fartøjer, herunder kanalrundfartsbåde.

Teknologien kan, som i den nuværende lovgivning, være nummerpladegenkendelse i form af fastmonterede og kørende kameraer.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Synes det er fint at gøre noget for luftkvaliteten, men det vil så forringe værdien af de berørte biler. Bør staten så ikke kompensere de berørte ejere?

Bilerne blev købt i god tro og var fuldt lovlige på det tidspunkt. Staten modtog fuld afgift og løbende grøn ejerafgift.

 • 16
 • 23

4000 danskere dør for tidligt hvert år

 • nå, og hvor mange dør så for sent? :)

Eet specifikt eks. kunne være Mugabe - men han var jo ikke dan(sk)er...til gengæld må det noteres, at han døde adskillige år for sent! :))

 • 10
 • 10

IGEN ET POPULISTISK UIGENNEMTÆNKT FORSLAG Hvad med at forbyde brændeovne i byerne de forurener 10 fold mere en diesel biler ..Hvad med forureningen fra fly over storbyerne.. Disse miljø freaks der peger på løsninger,som der ingen virkning har men kun forslag der er populære .. SYMBOLPOLITIK AF VÆRSTE SKUFFE Nye diesel biler forurener samlet set over en 10 årig periode mindre end el biler .

 • 9
 • 27

Hvor stor en forskel vil det gøre? Jeg mener at have læst at størstedelen af en bils partikelforurening kommer fra andre kilder end udstødningen?

 • 5
 • 15

Diesel mere ren end el - nej. Brændeovne - ja. Det er visk iøvrigt normalt kun landbruget der kompenseres for alting. Thomas mener at hav læst????? Skal vi så ikke komme tilbage til lidt mere saglighed?

 • 7
 • 6

Helt enig. Hvis problemet, som det påstås, er partikelforurening, så skulle man nok starte med at kræve partikelfilter på dieselbiler. Men hvorfor det kun skal være i storbyerne er lidt underligt. Det hele bunder jo nok i, at statsbudgettet har brug for de ekstra penge, som dieselbiler uden partikelfilter betaler ekstra hvert år. Et beløb som lige præcist er lille nok til, at det IKKE kan betale sig at eftermontere et partikelfilter...

Og så skulle man nok også overveje om partikelforureningen fra krydstogtsskibe ikke er et mindst lige så stort problem!

 • 9
 • 3

...som i Tyskland så det gælder ALLE og afskaf diesel rabatten - så bliver byerne meget grønnere meget hurtigt. Det er IKKE personbilerne som kører flest kilometer i byerne det er varevogne t.o.m. 3500 kg (incl. vans på gule plader), det er busser og lastbiler. * Helge kører fra og til arbejde 2 gange dagligt * Transportfirmaet Fup & Fidus kører fra 08:00 til 17:00 rundt i byen med pakker * Tekniker Jørgen kører fra kunde til kunde med ca. 1 times mellemrum, dvs. han på en dag kører ca. 4x mere end Helge * Entreprenør Svend har en kompressor (eller vilkårlig anden diesel maskine) stående og kørende hele dagen - den har ingen rensning på udstødningen fordi det ikke er en bil så derfor er den ikke ramt af reglerne.

Hvem fanden tror i forurener mest i det billede - ja, det er sgu nok Helge, for han kører jo kun fordi han ellers skal bruge mindst den dobbelte tid i Den Offentlige Transport!!!

Det er ikke et spørgsmål om biler eller ej, det er et spørgsmål om at rense udstødningen UANSET om det kommer fra Helge, Jørgen eller Svend og få Fup & Fidus til at køre på strøm!

 • 22
 • 1

Præcis! Jeg er sikker på at mange ejere af Lupo 3L og Audi A2 3L vil være kede af at de ikke må køre gennem byen når nu de faktisk kan opnå Euro 5 mærkat fordi de bruger så lidt brændstof og derfor heller ikke producerer så mange partikler.

 • 14
 • 3

Præcis! Jeg er sikker på at mange ejere af Lupo 3L og Audi A2 3L vil være kede af at de ikke må køre gennem byen når nu de faktisk kan opnå Euro 5 mærkat fordi de bruger så lidt brændstof og derfor heller ikke producerer så mange partikler.

Så vidt jeg husker så hænger mængden af partikler ikke direkte sammen med hvor meget brændstof der bruges... ...og i øvrigt er det blevet påvist for nyligt at benzinbiler med indsprøjtningsmotor OGSÅ kan producere disse partikler.

Det her tiltag bør slet ikke ses som miljøtitag men som trafikreguleringstiltag.

 • 12
 • 3
 • Det kan ikke komme som nogen overraskelse for nogen at der kommer begrænsninger, hvis man har valgt at købe/beholde en "gammel" dieselbil. Jeg giver en kasse Kleenex.
 • Der er klart mere mening i at følge normgodkendelsen end at følge alderen. Start med at forbyde alle dieselsbiler der ikke har en EURO5 godkeldelse eller bedre herunder OGSÅ varebiler. Senere forbydes alt under EURO6.
 • Lad os så se at få harmoniseret afgiften på benzin, diesel og fyringsolie. Intægterne herfra kan bruges til skrotningspræmier og tilskud til varmepumper til folk på landet der ikke har alternativer til fyringsolie.
 • Lad os få en langsigtet plan så folk ved hvad de har at forholde sig til. -Der er tale om lavthængende frugter her.
 • 15
 • 5

Thomas mener at hav læst????? Skal vi så ikke komme tilbage til lidt mere saglighed?

Det var derfor jeg skrev det som jeg gjorde, jeg kan ikke huske noget specifikt, bare at have set noget om dette forhold. På hvilken måde er det usagligt at stille de spørgsmål jeg gjorde?

Som du kan se, hvis du rent faktisk læser hvad jeg skriver, kommer jeg ikke med påstande om at det er en dårlig ide eller at det ikke skulle ændre noget. Jeg spørger OM det ændre noget, og forklare at grunden til at jeg er nysgerig om dette er fordi jeg mener at have set info som viser at det ikke er tilfældet.

Hvordan vil du ellers have jeg skal formulere det? Skal jeg bruge flere spørgsmålstegn før du kan forstå at det jeg skriver ikke er postulater men spørgsmål??

 • 6
 • 4

Det var derfor jeg skrev det som jeg gjorde, jeg kan ikke huske noget specifikt, bare at have set noget om dette forhold. På hvilken måde er det usagligt at stille de spørgsmål jeg gjorde?

- fatter jeg heller ikke!? En anden skriver:

Så vidt jeg husker så hænger mængden af partikler ikke direkte sammen med hvor meget brændstof der bruges...

 • uden at udsagnet anfægtes - selvom det synes kontraintuitivt: Partiklerne kommer vei i væsentlig grad fra brændstoffet? [i modsat fald skulle køretøjet jo tabe masse under kørslen! :)].

Men det er måske mere 'validt' at huske end at have læst?? Skillelinien går nu nok snarere mellem, om man har læst/husker det rigtige eller det forkerte! :))

 • 1
 • 3

Hvis vi kigger på grænseværdierne i EURO-normerne for personbiler, så ser vi at en EURO 6 benzinbil må udlede ligeså mange partikler som en EURO5 dieselbil. Vi ser også at EURO 1,2 og 3 benzinbiler må udlede ligeså meget eller mere NOx som en EURO5 dieselbil. I absolutte tal må en EURO5 dieselbil udlede 0,18 g NOx/km og en EURO6 benzinbil må udlede 0,06 g NOx/km. Jeg vil vove den påstand at ikke en eneste af de omtalte 4000 personer, som hvert år dør for tidligt, kommer til at leve bare en enkelt dag længere, ved at dieselpersonbiler fra før 2012 formenes adgang til byerne. (har i øvrigt selv en EURO5 dieselbil fra november 2011)

 • 9
 • 1

Man kunne også indføre partikel- og NOx test som en obligatorisk del af syn. Ganske få (hvis nogen) Euro4, 5 og 6 dieselbiler overholder reelt de standarder de oprindeligt er godkendt efter. Det er vel rimeligt nok at godkendelser skal overholdes ligesom med lys og bremser? Siden målingerne ikke lader sig udføre i en dansk synshal, er en sidestilling af personbiler med de nye regler for varebiler vist et rimeligt kompromis. Det bliver jo nok også først fra 2022 som med varebilerne.

Hvis vi bliver ved med at være bagefter i EU, bliver vi endnu mere bilkirkegård for gamle dieselbiler i takt med at naboerne indfører miljøzoner.

Os med dieselbil (her euro6 på papiret, men garanteret ikke i praksis), må jo tilpasse os. Jeg har i år måttet skrottet et ellers velfungerende oliefyr 1974 til fordel for en varmepumpe (kommunalt semi-tvang). Ingen ofre, ingen fremskridt.

 • 9
 • 0

Men det er måske mere 'validt' at huske end at have læst?? Skillelinien går nu nok snarere mellem, om man har læst/husker det rigtige eller det forkerte! :))

Jeg er bare doven for jeg ved at jeg husker ret godt... ...værsgo': https://ing.dk/artikel/benzinbiler-dumper-...

Problemet er at det er måden brændstoffet forbrændes på som danner den ene eller anden slags partikler så det er korrekt at mængden af brændstof afgører mængden af partikler men måden brændstoffet leveres på til forbrændinskammeret afgører hvilke partikler der dannes.

Desuden skal man tænke på at diesel kører længere pr. km. og dermed udleder mindre af alt, incl. partikler, pr. km.

...og det bringer os til den tyske model for miljøzoner som gælder alle og i øvrigt også til at prisen på diesel skal op må normalt niveau for at få dem som kører mest i byen til at overveje grønnere løsninger.

Jeg er absolut for at miljøet skal blive bedre og at vi alle skal køre grønnere men det skal være langtidsholdbare løsninger - og det er borgmesternes forslag ikke - for det eneste der sker er at folk køber en benzinbil når de skal udskifte dieselhakkeren og det er ikke nogen miljøholdbar løsning.

 • 5
 • 2

Problemet er jo forbrændingsmotorer generelt, og ikke dieselbiler fra før 2012. Men hvis man virkelig mente det alvorligt med folkesundheden så ville man forbyde afbrænding af tobak.

 • 4
 • 4

Problemet er at det er måden brændstoffet forbrændes på som danner den ene eller anden slags partikler så det er korrekt at mængden af brændstof afgører mængden af partikler men måden brændstoffet leveres på til forbrændinskammeret afgører hvilke partikler der dannes.

Det er ikke kun brændstof motoren forbruger, men også atmosfærisk luft. Der er meget kvælstof i luften og en del Ilt. Jo bedre brændstoffet udnyttes, jo mere luft udsættes for en højere temperatur .

Det er deri problemet ligger. Der bør dog skelnes mellem gas og partikler.

 • 0
 • 1

Ideen er måske ikke dårlig, men lidt komisk at borgmestre forbyder diesel biler alt i mens antallet af krydstogtskibe til byerne stiger og leverer et væsentlig bidrag af forurening som ikke håndteres og går under radar højde.

 • 4
 • 0

De nævnte tiltag skal ses som en start, og i historisk perspektiv. Ja, ældre dieselbiler bliver ramt her, og næste gang er det -forhåbentligt - krydstogtskibene. Vi kan ikke indføre alle reguleringer på den fossile afbrænding på en gang. Derfor er disse tiltag en god ide, og før eller siden vil vi alle blive påvirket, dieselbiler, krydstogtskibe, brændeovne. For der er ingen, der slipper for at blive påvirket, hvis vi skal gøre os fri af fossil afbrænding så hurtig som muligt. Og selvfølgelig er jeg glad for, at jeg ikke har en gammel dieselbil i dag. Til gengæld er jeg glad for min brændeovn, og når de bliver reguleret, eller forbudt, er jeg godt klar over, det er en æra der er slut. Men vi må alle bidrage.

 • 4
 • 0

[...] smide de mest forurenende dieselbiler ud af bymidterne.

Uanset hvad man mener om effekten af dette forslag, så vil jeg i det mindste tage hatten af for forbudet, i lyset af at der normalt altid pålægges en eller anden afgift, som kun har den effekt at den skæpper i kassen - hvorefter kommunen så ikke har råd til at folk holder op med at køre i dieselbilerne...

 • 3
 • 0

Jeg vil gerne friviligt have klippekort til min snart veteran euro 1 benzin bil. maks 5 ture om måneden i bykernen/centrum. Den er lige gået gennem syn og bruges kun lejligheds vis ingen grund til at skrotte eller udskifte et transport historisk monument. Jeg kan om nødvendigt bevise at jeg normalt = 99% af alle ture, transportere mig ligeså rent og trængsels opløsende som den bedste personlige transport teknologi vi vil have til rådighed i 2050.

 • 4
 • 1

Tak, Erik, du understreger netop min pointe. Vi tænker først på, hvordan rammer det MIG, der er altid nogle, der er værre, vi kan skyde skylden på, og som skal bøde.

 • 2
 • 0

Tak Anders, jeg sender et girokort på halvdelen af værditabet på min bil.

Skal jeg tolke dette som at du vil have betaling for ikke at udsætte dine medborgeres helbred for sundhedsskadelige partikler, NOx er mm.!

Ja du har købt din bil under en forudsætning og nu ændrer forudsætningerne sig. Det har mange før dig erfaret så lad være med at ynke dig selv.

Da du købte din bil var du udemærket klar over at der ville ske noget som dette på et tidspunkt. Det har været on and off på agendaen i mindst de sidste 10 år.

 • 3
 • 1

Dieselbiler har ikke skadelige emissioner i et omfang der gør dem specielt interessante, og slet ikke med udgangspunkt i en bestemt aldersdato. Så overborgmester Frank Jensens udmelding er intet andet end en hysterisk kamp imod biler under falsk dække af miljøhensyn og ud fra en kynisk kalkyle af, at cyklister i København antalsmæssigt kan sikre ham et godt valg.

 • 1
 • 8

Som jeg har nævnt før, så er det et ret uambitiøst forslag. At forbyde 10 år gamle dieselbiler i de 4 største fra 2022 batter ikke meget.

Gå mod et forslag, der helt forbyder benzin- og dieseldrevne køretøjer fra fx 2025. Busserne i København er i gang med at blive udskiftet med elbusser. Indre by bliver så godt som busløs her fra oktober med Bynet 2019, og her kunne man så prioritere elbusser på de linjer, der kører gennem indre by.

På jernbanen udskiftes de gamle ME-lokomotiver fra 2021, og hvis man prioriterede el til Aarhus/Aalborg noget kraftigere, så kan dieseltog forsvinde fra de store byer fra 2025, når DSB får deres nye eltog.

Samtidig kunne man i planen tage andre forurenende kilder med, der skal udfases eller kraftigt reduceres - som fx krydstogskibene og brændeovne.

Jeg kigger jo meget til Stockholm, som allerede i 2007 fik betalingsring og som har satset kraftigt på en udbygning af den kollektive trafik siden - helt modsat Københavns, som ganske uambitiøst har siddet på hænderne og tænkt, at tiden nok løser problemerne. Nu kommer der en ny Metro, så sætter vi da lige prisen op med 10-20% - det er slet ikke den måde man skaffer flere kunder i biksen på.

Vi er bagud, og det er vi stadig, hvis vi nøjes med dette uambitiøse forslag. Det hænger slet ikke sammen med de selvsamme sossers plan om et langt grønnere Danmark og en CO2 reduktion på 70% inden 2030.

 • 3
 • 0

Hej Jens Kjellerup, Jeg tror du overvurderer mine profetiske evner. Ellers havde jeg nok ventet 2 måneder med at købe bilen. Jeg tænke mest på global opvarmning da jeg købte bilen, som iøvrigt kører 23,9 km/L i gennemsnit over et år. En af mine bekendte har for nyligt købt en ny benzin/hybrid, som han ikke kan drive op over 14 km/L, selvom den på papiret skulle have næsten lige så lavt brændstofforbrug som min. Min bil får et ekstraordinært stort værditab, hvis dette forslag vedtages, selvom motoren er præcis den samme som ligger i årgang 2012, 2013 og 2014. Det skal jeg naturligvis kompenseres for.

 • 1
 • 5

Bemærkning til Jens Kjællerum: Man skal vist have mere end profetiske evner for at kunne forudse, at en minister og en borgmester vil forbyde biler med en renere udstødning end den gennemsnitlige luft i København.

Og ingen ved sin fornufts fulde brug ville vel have kunnet forudse en regering der fastlægger miljø- og fossilmål i en situation hvor der slet ikke findes teknikker der har udsigt til at kunne opfylde dem.

Og ethvert normalt tænkende menenske må fortvivle over en minister der udtaler, at vi nu bare skal have videnskaben til at opfinde en metode til at gemme vindmøllestrømmen til senere brug så regeringsmålsætningerne kan nås. Videnskab på kommando har vi hørt før: Hos Stalin og Sovjetkommunismen. Vi erindrer her Lysenko m.fl.

Det er i sandhed skræmmende perspektiver for velfordssamfundet, og vi må vel konstatere, at Oplysningstiden nu lakker hastigt mod enden.

 • 2
 • 6

Videnskab på kommando har vi hørt før

Jeg har nu et meget bedre eksempel: Freon bliver foreslået forbudt. Firma klager til ministeren over forslaget og fortæller om de mange tabte arbejdspladser som ville være konsekvensen af forslaget. Forslaget vedtages. Firma finder alternativer til Freon indenfor 3 måneder og ansætter yderligere personale! (firmaet var dansk) Tvang nytter mange gange!

 • 6
 • 1

Tvang nytter mange gange!

Jo. Det hører dog med til historien at Freon er blevet udfaset over en længere årrække, startende med de farligste udgaver, og til det brug, hvor der fandtes fornuftige alternativer. På samme vis kan man forbedre nærmiljøet betragteligt, ved bare at kræve den miljøgodkendelse, som man ser i de fleste større tyske byer. Det rammer typisk køretøjer uden katalysator eller partikelfiltre. Dem er der ikke så mange af. Jeg kender ikke til skadevirkningen, indrømmet, men det er dem, som virkeligt stinker.

 • 0
 • 1

Jakob Engbæk, Der er produceret EURO5 biler før det blev et krav. Disse vil også blive ramt af forbuddet.

Jeg begik den fejl at købe en VW-diesel i 2010, der netop burde have overholdt EURO5 kravene, (det gjorde den så ikke...) - så det ved jeg. -

Udspillet anvender datoer, da det er en pædagogisk måde at forklare kravet til den almindelige borger. Jeg har spurgt Frank Jensen (Overborgmester i København) og han svare at datoerne kommer fra Euronorm 5 hhv. Euronorm 6.

 • 1
 • 0

Når NO-koncentrationen falder i byerne, så stiger ozon-koncentrationen. Men det kan heldigvis løses ved at forbyde benzinbilerne. Vi vil jo ikke udsætte vores medmennesker for sundhedsskadelige gasser.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten