Borgmestre: Styrelse snyder politikere for at få prestigejernbane

Det er ulovligt, uretfærdigt og direkte snyd, når embedsmændene i Trafikstyrelsen tegner et glansbillede af deres fortrukne jernbaneføring for at få politikerne til at stemme på den. Det mener borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler, der får støtte af otte andre sjællandske borgmestre.

De advarer nu folketingspolitikerne om, at de slet ikke har fået det reelle grundlag for en seriøs og velovervejet beslutning om den geografiske placering af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted.

»Det er et dybt problematisk analysearbejde, som Trafikstyrelsen nu har videregivet til Folketinget som det endelige beslutningsgrundlag. Man kan ikke få andet indtryk, end at Trafikstyrelsen snyder på vægten for at få Folketinget til at vælge deres egen, foretrukne linjeføring,« siger borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler.

På Christiansborg er trafikminister Lars Barfoed (K) netop nu i færd med at skabe et politisk forlig om anlæggelsen af en ny jernbane mellem København og Ringsted. Politikerne skal vælge mellem to forskellige anlægsprojekter, som begge kan afhjælpe det altdominerende problem på den sjællandske jernbane, nemlig at der snart ikke er nok skinnekapacitet til rådighed til de mange person- og godstog, som skal køre på strækningen i fremtiden. De to løsningsforslag er som følger:

1) En billig løsning. Der anlægges et ekstra spor langs den eksisterende bane mellem Hvidovre og Høje-Taastrup. Den såkaldte 5. sporsløsning. Samlet pris for grundløsningen 1,9 mia. kr. uden reserve til dækning af eventuelle budgetoverskridelser og knap 2,9 mia. kr. inkl. reserve.

2) Den dyre løsning. Der anlægges en helt ny, dobbeltsporet jernbane fra København til Køge og videre til Ringsted. Den såkaldte Nybygningsløsning. Samlet pris for grundløsningen 7,3 mia. kr. uden reserve til dækning af eventuelle budgetoverskridelser. 10 mia. kr. inkl. reserve. Til gengæld for den større investering rummer denne løsning en større kapacitetsreserve end 5. sporsløsningen.

Borgmestrene i de ni sjællandske kommuner (Greve, Roskilde, Høje-Taastrup, Odsherred, Solrød, Holbæk, Ishøj, Lejre og Vallensbæk) er alle tilhængere af 5. sporsløsningen.

Borgmester: Styrelse følger ikke politikernes ordrer

Politikerne kommer til at træffe deres beslutning på et omfattende analysearbejde foretaget af jernbaneeksperterne i Trafikstyrelsen. For få uger siden offentliggjorde styrelsen sit endelige beslutningsnotat til politikerne, hvori de to alternative løsningsforslag bliver holdt op mod hinanden.

Men ifølge Michael Ziegler har Trafikstyrelsen ikke udført den analyse, som Folketinget bad styrelsen gennemføre. Tværtimod har Trafikstyrelsen analyseret et projektforslag til 5. sporsløsningen, som er langt mindre ambitiøst end det projektforslag, som Folketinget oprindeligt definerede. Det mest ambitiøse bud på en 5. sporsløsning ligger dermed gemt i tidligere udgaver af Trafikstyrelsens analyser, men er ikke blevet skrevet ind i Trafikstyrelsens endelige beslutningsnotat, som folketingspolitikerne læser på netop nu.

»Og så er det jo ikke så underligt, at 5.spors-løsningen kommer til at fremstå som værende en ufordelagtig løsning, og på den baggrund vil politikerne jo naturligvis vælge Nybygningsløsningen via Køge. Men Trafikstyrelsen kan kun komme til den konklusion, fordi de ikke har overholdt loven. Jeg insisterer på, at de skal overholde loven og udføre en analyse på et retfærdigt grundlag, sådan som Folketinget har bedt dem om,« siger Michael Ziegler.

Analyseafsnit om ekstra spor mangler

Borgmesteren fra Høje Taastrup peger på, at der i Folketingets projekteringslov om ny jernbane mellem København og Ringsted direkte står, at Trafikstyrelsen for 5. spors-løsningens vedkommende skal analysere »et ekstra jernbanespor mellem Hvidovre og Høje Taastrup med vendespor i Roskilde samt ekstra spor på dele af strækningen Roskilde-Ringsted og dertil hørende anlæg.«

Men i det beslutningsgrundlag som Trafikstyrelsen netop har fremsendt til folketingspolitikerne er det ekstra spor på strækningen mellem Roskilde og Ringsted bevidst taget ud af analysen. Og netop denne mangel får borgmestrene til at påstå, at Trafikstyrelsen har forbrudt sig imod politikernes opdrag.

»Og derfor sidder vi nu med en analyse, som forringer kapaciteten på 5. sporsløsningen og som følgelig forringer driftsøkonomien i 5. sporsløsningen og som derfor gør det praktisk talt umuligt for en folketingspolitiker at argumentere for det fornuftige i 5. sporsløsningen,« siger Michael Ziegler.

Styrelse: Ekstra spor var alt for dyre

Hos Trafikstyrelsen afviser anlægschef Martin Munk Hansen borgmestrenes beskyldning.

»Det forholder sig stik modsat af det borgmestrene siger. Vi har NETOP foretaget en grundig analyse af etableringen af ekstra spor på dele af strækningen mellem Roskilde og Ringsted,« siger Martin Munk Hansen. Han giver følgende begrundelse for, at Trafikstyrelsen herefter valgte at udelade de to ekstra spor i det endelige beslutningsgrundlag:

»Vores undersøgelser mundede ud i konklusionen, at det ville være en dårlig investering at anlægge de to ekstra spor: Anlægsomkostningerne ville være store og den trafikale gevinst ville være for lille. Og da etableringen af disse to spor ville forværre den samlede driftsøkonomi i projektet, valgte vi ikke at tage denne løsning med i den videre analyse.«

Martin Munk Hansen erkender dog, at anlæggelsen af de to ekstra to spor mellem Adamshøj og Ringsted ville give plads til flere tog på 5. sporsløsningen, end det er beskrevet i den analyse, der er fremlagt i det endelige beslutningsnotat til Folketinget.

*Hvorfor har I ikke gjort som Folketinget bad jer om og inkluderet de pågældende to ekstra spor i beslutningsgrundlaget til Folketinget, når nu politikerne udtrykkeligt har bedt jer om at inkludere denne løsning i jeres analyse? *

»Vi har opfyldt den opgave som det er beskrevet i miljøredegørelsens høringsudgave. Men da det viste sig, at samfundsøkonomien i den samlede 5. sporsløsning ville blive uforholdsmæssigt meget forringet i forhold til den vundne kapacitetsforøgelse, var der ikke grund til at gennemføre det mere dybtgående projekteringsarbejde.«

*Men burde I ikke blot tage stilling til, hvordan man kan opnå den maksimale kapacitetsforøgelse på 5. sporsløsningen og så ellers overlade det til politikerne at vurdere, hvorvidt anlægsinvesteringen er god eller dårlig samfundsøkonomi? *

»Det har været vores opgave at undersøge, hvad der er klogt at gøre. Og vi står fast på, at det ikke vil være klogt at anlægge to ekstra spor Adamshøj-Ringsted, når man sammenholder kapacitetsforøgelsen med anlægsomkostningerne«.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Men Trafikstyrelsen kan kun komme til den konklusion, fordi de ikke har overholdt loven. Jeg insisterer på, at de skal overholde loven og udføre en analyse på et retfærdigt grundlag"

"40 procent af de adspurgte politikere svarer, at det er »svært at gennemføre politiske idéer, hvis ledende embedsmænd er imod«. I 2003 havde kun 25 procent af lokalpolitikerne samme holdning."

http://www.information.dk/205422

 • 0
 • 0

Nu er det så blevet til 9 mia kr. Hvem er det der ikke har check på tallene ? ( både tal og dekadiske præfixer ) det skulle vel ikke være Ingeniøren ?

 • 0
 • 0

Tak for det gode spørgsmål, og beklager forvirringen. Diskussionen er jo, hvorvidt man skal beskrive anlægsomkostningerne inklusiv eller eksklusiv den lovpligtige reserve til dækning af uforudsete budgetoverskridelser. Hvad er mest rimeligt? Men uansat hvad, var jeg i indledningen kommet til at indskrive et tal fra en tidligere analyse. Det er nu rettet.

Her er for en ordens skyld de seneste tal: 1) anlægsomkostninger for 5. sporsløsningen: 1,9 mia. kr. uden reserve til dækning af eventuelle budgetoverskridelser og 2,9 mia. kr. inkl. reserve. Anlægsomkostninger for Nybygningsløsningen: 7,3 mia. kr. uden reserve til dækning af eventuelle budgetoverskridelser. 10 mia. kr. inkl. reserve.

 • 0
 • 0

Det er som om mange ikke vil erkende, at et 5. spor ikke vil give halv kapacitet af to ekstra spor, da togene jo skal køre både frem og tilbage.

Kun nybygningsløsningen giver en fornuftig fremtidig kapacitet, men bør naturligvis følges op ad en nyordning på Københavns Hovedbanegård.

Vest for hovedbanegården bygges en ny, underjordisk S-togs hovedbanegård med mindst fire spor. To af disse ledes videre gennem den eksisterende boulevardbane, de to andre over brokvartererne til henholdsvis Ryparken og Hellerup. Over brokvartererne? Under, naturligvis, i tunnel og med et passende antal stationer undervejs.

S-togenes kapacitet fordobles, og samtidig får den gamle hovedbanegår fire ekstra spor at gøre godt med til regional- og landstrafikken, og til den internationale trafik.

Herunder må man naturligvis også tage en højhastighedsbane Göteborg-København-Hamborg med i betragtning ...

 • 0
 • 0

Det her er en underlig debat, for alle ved jo at det ender med nybygningsløsningen.

Det er et reelt alternativ at udbygge den eksisterende bane til 4 fjerntogsspor hele vejen København-Roskilde-Ringsted. Sammenlignet med nybygning giver det samme kapacitet og samme køretid til en lidt lavere anlægsomkostning, men det har til gengæld nogle andre ulemper.

 1. sporsprojektet er i sig selv helt utilstrækkeligt til behovet. 5. sporsprojektet giver kun mening, hvis det betragtes som en første etape i den fulde udbygningsløsning. Derfor er det i en langsigtet strategisk beslutning helt ligegyldigt, hvilken kapacitet 5. sporsprojektet kan give. At det er blevet fokus i debatten er ren manipulation.

Derimod er det åbenlyst at der både i embedsværket og blandt flertallet at politikerne er opbakning til nybygningsløsningen, så der er sådan set ikke grund til at trække beslutningen yderligere i langdrag, selvom man godt kunne have ønsket sig en mere reelt debat mellem alternativerne.

 • 0
 • 0

Forsvarsstyrelsen?

Snakker du om Forsvarskommandoen? Nej, der er ikke samme problemer. Eneste problem er at en del borgmestre på Vestegnen ikke har forstået, at 5. sporsløsningen på alle måder er en dårlig idé. Og som borger i Roskilde synes jeg det er pinligt at skulle høre på deres fortsatte sludder. Selv set med lokalpatriotiske briller, er det svært at se fordelen i 5. sporsløsningen. Lad os så komme videre.

 • 0
 • 0

Og som borger i Roskilde synes jeg det er pinligt at skulle høre på deres fortsatte sludder.

Enig, som jævnlig togrejsende fra Ringsted til København ville jeg med frygt imødese en 5. sporsløsning med bustransport og alskens problemer de næste mange år. Iøvrigt er det en af hovedstrækningerne i Danmark, så problemerne vil gælde alle, som rejser mellem København og resten af Danmark med tog.

Lad os nu få en fremtidssikret nybygningsløsning og se så at komme videre.

 • 0
 • 0

Fordelene ved nybyg * Der er flere veje/spor til Ringsted, så hvis der er sporarbejde eller en hopper som hindrer trafikken, så kan en stor del af trafikken afvikles via det nye spor * Øger kapaciteten for myldretrafik tog mod KBH (hvis altså Hovedbanen kan administre dette) * Det giver mulighed for højhastighedstog til Kontinentet via en kommende Femernbro * Ved smart placering af stationen ved Køge kan denne tjene til at aflaste bilpendlerne på Køgebugt motorvejen

Ulemper * Dyrere løsning * Fjerner evt. nogle intercity tog fra Roskilde og Høje Tåstrup, men der kører jo stadig rigeligt med toge til Ringsted via Roskilde

 • 0
 • 0

Fordelene ved nybyg * Der er flere veje/spor til Ringsted, så hvis der er sporarbejde eller en hopper som hindrer trafikken, så kan en stor del af trafikken afvikles via det nye spor * Øger kapaciteten for myldretrafik tog mod KBH (hvis altså Hovedbanen kan administre dette) * Det giver mulighed for højhastighedstog til Kontinentet via en kommende Femernbro * Ved smart placering af stationen ved Køge kan denne tjene til at aflaste bilpendlerne på Køgebugt motorvejen

Ulemper * Dyrere løsning * Fjerner evt. nogle intercity tog fra Roskilde og Høje Tåstrup, men der kører jo stadig rigeligt med toge til Ringsted via Roskilde

Som det er i dag, har hovedbanen svært ved bare er få plads til togene i dag, det er ofte når du kommer med tog fra både øst og vest at du skal holde i kø, simpelthen fordi der ikke er plads til flere tog.

Så som der også bliver sagt længere oppe er det en god idé at få fjernet S-togene fra hovedbanen og flyttet dem ovre på en banegård for sige selv.

 • 0
 • 0

Som det er i dag, har hovedbanen svært ved bare er få plads til togene i dag, det er ofte når du kommer med tog fra både øst og vest at du skal holde i kø, simpelthen fordi der ikke er plads til flere tog.

Jeg ved det, jeg kører igennem hver dag :( Det er dog mit indtryk at noget af denne kø er forårsaget af forsinkelser af andre tog (især i røret mellem KBH og Østerport), og ikke nødvendigvis pga. udpræget kapacitetsmangel.

Så som der også bliver sagt længere oppe er det en god idé at få fjernet S-togene fra hovedbanen og flyttet dem ovre på en banegård for sige selv.

Det har de jo næsten allerede. De 4 spor over langs siden :) I modsætning til regionaltogene, så er det mit indtryk at S-togene kører ganske fornuftigt. Desuden kommer de jo også til at miste lidt af deres brugbarhed i langdistance pendlingen, hvis s-toget blev flyttet alt for langt væk fra regionaltogene.

 • 0
 • 0

Jeg kan simpelthen ikke forstå at visse indlæg her i tråden beskriver at der ikke har været debat nok. Diskussionen har kørt mindst 10 år og det er mere end på tide at der kommer en beslutning. Om den så er mindre fordelagtig når man tager Greve briller, Roskilde briller eller hvilke briller man nu har er ligegyldigt, det vigtigste er at problemet bliver løst, og med de 2 oplæg der skulle vælges imellem, og som politikerne selv havde udpeget tidligere var der ikke et reelt valg. Det eneste fornuftige var over køge. Er dog helt enig i at boulevardtunellen bliver om muligt en endnu større flaskehals med de nye spor. Man burde måske overveje at udskyde renovationen af Nørreport og i samme ombæring anlægge 2 ekstra spor på denne strækning, det ville i hvertfald være uigennemtænkt at skulle renovere nu og så efterfølgende bryde op igen for at anlægge nye spor.

MVH Anders Reinhardt Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten